Verkenningsteam Windpark Venray beantwoordt vragen

De afgelopen maanden heeft het verkenningsteam ‘Windpark Venray’ vele vragen ontvangen; via de digitale informatieavonden, via de enquête, via brieven, mails, WhatsApp en in persoonlijke gesprekken. De vragen waren divers, sommige gingen over de visie van de gemeente Venray omtrent duurzaamheid, andere over het proces. Het team wil allereerst iedereen bedanken voor het delen van zijn of haar vragen, zorgen en opmerkingen. Het verschaft inzicht in wat er speelt en leeft.

Memo met vragen en antwoorden

Het verkenningsteam heeft de vragen beantwoord in een memo van 29 pagina’s. Het is bedoeld voor omwonenden, grondeigenaren, dorpsraden en gemeenteraadsleden. Het stuk is verdeeld in twee delen. Deel een bevat vooral antwoorden op vragen over duurzaamheid en het beleid van de gemeente. Deel twee bevat antwoorden op vragen over het proces. Zie windparkvenray.nl/memo-vraag-en-antwoord-verkenning.

FAQ

Naast dit memo staan er nog antwoorden op veelgestelde vragen op de site. Die zijn onderverdeeld in vragen die relevant zijn voor direct omwonenden en grondeigenaren, maar ook over de locaties, over de voor- en nadelen en de opbrengsten. Zie windparkvenray.nl/faq en windparkvenray.nl/vragen-informatieavond.

Vul alsnog de enquête in!

Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aan-huis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft helaas maar 40 reacties opgeleverd, maar sindsdien is de belangstelling voor het onderwerp in Oostrum gegroeid. Vul daarom nu de enquête alsnog in, en geef uw mening! Alle reacties worden meegenomen. Zie windparkvenray.nl/enquete.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Delen mag!