Nieuws

Nieuws van de dorpsraad

Oostrum op TV: 16-18 april 2021

Hoe mooi en uniek zijn alle dorpen van de gemeente Venray? Dat vroeg Cultura Venray zich af. Opererend vanuit hartje centrum van Venray werden ze steeds nieuwsgieriger naar al het moois op kunst- en cultuurgebied wat de kerkdorpen te bieden hebben. Natuurlijk hadden ze de afgelopen vier jaar al veel verenigingen leren kennen: maar wat maakt een dorp nou echt uniek? Wat zijn de pareltjes, en waar staan de inwoners om bekend?

Dit resulteerde in de 13-delige reeks BuutesteBinne. “De naam is geen dialect, maar een eigenwijze manier van schrijven. Net zoals ieder dorp zijn eigen wijze van handelen kent”, aldus Marloes Kempkens van Cultura Venray. Ieder dorp is een van de dertien delen uit de reeks. In korte afleveringen van 30 minuten spreekt presentatrice Marloes Kempkens bekende dorpsbewoners over het wel en wee in hun dorp. Ze maken een wandeling langs bekende en minder bekende plekken in het dorp, hebben het over de geschiedenis en staan stil bij bijzondere gebruiken van de dorpsbewoners. “Ik sta er versteld van hoe duidelijk de eigen identiteit per dorp naar boven komt”, zegt Kempkens. “Ieder dorp is natuurlijk uniek, maar wanneer je met een dorpsbewoner door de straten loopt, leer je zo veel meer over het dorp.”

Kempkens heeft zich expres niet heel goed voorbereid voordat de opnames begonnen. “Dat is een bewuste keuze, want zo kon ik het gesprek ook niet een kant op duwen.” Zo kwam ze in Merselo uit bij de molen, volgens haar de trots van het dorp. “Zelf was ik misschien de andere kant op gelopen, maar nu is het voor mij ook een verrassing waar we uiteindelijk uit komen.”

De serie is sinds 19 februari elk weekend te zien op het tv-kanaal van Omroep Venray. Van 9 t/m 11 april is Geijsteren aan de beurt, en daarna van 16 t/m 18 april Oostrum. Daarna volgen nog Wanssum, Ysselsteyn, Leunen en Oirlo. De uitzendtijden zijn 17:00, 19:00, 21:00 en 23:00 uur. Eerdere afleveringen zijn terug te zien op www.omroepvenray.nl en www.culturavenray.nl.

Tom Serpenti: nieuwe collega voor wijkagent Esther Kessels

Onze wijkagent, Esther Kessels, wordt vanaf nu vergezeld in het wijkwerk door Tom Serpenti. Tom moet niet worden gezien als extra wijkagent, maar hun samenwerking verbetert de continuïteit en bereikbaarheid. Samen zijn ze voor de dorpen in het oosten van Venray het aanspreekpunt bij de politie als het gaat om openbare orde en criminaliteit. Daarvoor werken ze samen met een team, vanuit het basisteam Venray / Gennep. Naast het werk als wijkagent draaien ze ook andere diensten, zoals noodhulp en openbare orde, waarbij ze zoveel mogelijk hun werkgebied meenemen in de surveillance. Zodra de coronasituatie het toelaat komen zij zich graag persoonlijk voorstellen.

U kunt Esther en Tom op meerdere manieren bereiken:
• Bellen naar 0900-8844 en een bericht achterlaten. Dit heeft de voorkeur! Bel bij spoed 112.
• Meldingsformulier op www.politie.nl.
• Instagram: ‘wijkagenten tom en esther’. Hier delen zij regelmatig hun politiewerk.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Even voorstellen: Jan Raedts

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze maand: Jan Raedts.

Jan is getrouwd met Ine. Samen wonen ze al ruim 25 jaar aan de Stationsweg, met uitzicht op het spoor, met hun drie kinderen: Britt, Pim en Steef. Hij is een rasechte Oostrummer. “Ik ben geboren in 1967 aan de Watermolenstraat. Die ging toen nog over in een zandpad! De boerderij van Camps was de laatste woning tot aan de watermolen.”

Wat zijn je hobby’s? “Het voetballen ligt op dit moment een beetje stil, maar normaal ben ik leider en vlaggenist van het tweede elftal van SV Oostrum. Daarnaast help ik op dinsdagavond mee met de keeperstrainingen bij de voetbalclub. Verder probeer ik op maandagavond mijn conditie op peil te houden door wat te fitnessen, en ga ik op donderdagavond met een aantal mannen ‘rustig’ badmintonnen in de gymzaal in Oostrum.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben toezichthouder technische installaties bij de gemeente Venray. Ik doe het beheer en de coördinatie van de ondergrondse infrastructuur. Dat wil zeggen dat ik alle vergunningen moet verlenen voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte, dus de gemeentegrond.”

Sinds wanneer ben je actief voor de dorpsraad, en waarom ben je er toen aan begonnen? “Een aantal jaren geleden gooide de gemeente Venray het systeem van coördinatoren voor de dorps- en wijkraden op de schop. Daarvoor in de plaats kwamen gebied-contactpersonen voor ieder dorp en iedere wijk, en binnen de gemeente werden daar vrijwilligers voor gevraagd. Ik zag een mogelijkheid om als een schakel te fungeren dus mijn werk en mijn dorp, dus ik heb me aangemeld.”

Waar houd je je voor de dorpsraad mee bezig? “Ik neem deel aan de vergaderingen van de dorpsraad. Als er vragen zijn voor de gemeente, dan zorg ik ervoor dat die bij de juiste personen terechtkomen. Met mijn lijntjes binnen de gemeente weet ik precies wie welke vragen het beste kan beantwoorden. En als dat handig is koppel ik de antwoorden ook meteen weer terug. Het werkt twee kanten op: de dorpsraad krijgt snel antwoord, en de gemeente weet beter wat er leeft.”

Waar ben je het meest trots op? “Trots is misschien niet het juiste woord, maar ik ben blij dat ik er op deze manier aan kan bijdragen dat het leefbaar, leuk en gezellig blijft in ons dorp.”

Van de bestuurstafel: maart 2021

Virtueel hoog bezoek

Op donderdagavond 15 april komt de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel op bezoek bij de Dorpsraad Oostrum. Het was de bedoeling om al eerder persoonlijk kennis te maken, maar dat is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Omdat versoepelingen ver weg lijken hebben we nu toch besloten om online af te spreken. De Dorpsraad zal de burgemeester een overzicht geven van wat er allemaal speelt in ons dorp, we zullen zijn vragen beantwoorden, en natuurlijk hebben we zelf ook een paar vragen aan hem. Mocht u een vraag hebben, geef dat dan aan ons door. Misschien dat we kans zien om uw vraag te stellen in de anderhalf uur die beschikbaar is.

Inloopavond april uitgesteld tot 15 juli

Om het makkelijker te maken om tussentijds mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00.

Themavergadering mei uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om deze avond uit te stellen. De oorspronkelijke avond was gepland op 13 oktober 2020, en vervolgens uitgesteld tot 20 mei 2021. Zodra duidelijk is wanneer we de themavergadering kunnen houden, laten we het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: 18 maart 2021

Online openbare vergadering 18 maart

Voor de Teams-vergadering van de Dorpsraad Oostrum hadden zich, afgezien van het bestuur, 20 deelnemers aangemeld. Uiteindelijk hebben met 26 personen vergaderd, inclusief bestuur en pers. Van de ‘proefsessie’ op woensdagavond heeft slechts één persoon gebruik gemaakt, waarschijnlijk zijn de meeste dorpsgenoten inmiddels gewend aan virtuele bijeenkomsten. Het afgelopen jaar waren er drie bestuurswisselingen. Derk Ederveen nam in maart het secretariaat over van Coert Voesten, Jan-Willem Bruijsten nam de voorzittershamer over van Bas Künen, en begin dit jaar nam Henk Wijnen de penningen over van Michel Verstappen. Michel blijft wel bestuurslid, maar zal zich met andere onderwerpen bezighouden.

Vervolgens werd het financieel jaarverslag gepresenteerd. Omdat er vanwege corona minder activiteiten zijn georganiseerd, waren er ook fors minder aanvragen voor bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. We hebben 2020 dan ook met een overschot van 3.500 euro afgesloten. Dat hebben we deels ingezet om de hoge kosten van het full-color huis-aan-huisnummer van het OW! te dekken, en deels toegevoegd aan de financiële reserve. De renovatie van het Dorpsplein, waarvoor we nog steeds een reservering hebben, was uitgesteld vanwege de vernieuwing van de riolering van de Mgr Hanssenstraat. Omdat er nog geen zicht is op een planning daarvan, gaan we vragen of beide projecten toch los van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarna volgde een overzicht van activiteiten. Er zijn veel projecten gestart die ons dorp de komende jaren een ander aanzien gaan geven. Allereerst natuurlijk het Dorpsplein, en de woningbouw in Oostrum Oost die nu toch eindelijk van de grond lijkt te komen. De herinrichting van de N270, maar ook de Oostverbinding tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, die verkeer langs het station zal verminderen, terwijl de stationsomgeving zelf wordt omgevormd tot ‘shared space’. Maar de meeste vragen werden gesteld over projecten buiten de dorpskern: de activiteiten bij de Sparrendreef en (Witte) Vennenweg, de plannen met Paschalis, hoe zit het met de Oostrumsche Heide, en vooral: komen die windmolens er, en waarom (niet).

Tot zover een korte impressie van de avond. De uitgebreide notulen van de vergadering worden besproken tijdens de volgende openbare vergadering, die gepland staat op 21 oktober.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Resultaten enquête OW!

Resultaten enquête OW!
Vijf weken geleden vroeg de dorpsraad en de werkgroep OW! wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Op de enquête kwamen helaas maar 24 reacties, dat is minder dan 5% van de abonnees en dus nauwelijks representatief. Toch willen we graag laten weten wat de belangrijkste resultaten waren.

Positief, en liefst op papier
Om te beginnen: de meerderheid is positief. Bijna driekwart (71%) leest het OW! meer dan vroeger, 83% vind het een leuk blad, en eentje zelfs fantastisch. Bijna de helft ontvangt het OW! ook digitaal, maar van degenen die het alleen op papier ontvangen wil meer dan de helft (57%) dat graag zo houden. De wekelijkse frequentie vindt driekwart prima, hoewel een vijfde tweewekelijks een goed idee vindt.

Rubrieken
De populairste rubrieken zijn:
• Dé vrijwilliger
• Oh? Zit dat Oozo
• Ons kent ons
• Door de lens van Joep
• Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
• Import-Export
• Recepten

Smaken verschillen
Er was ook gevraagd welke rubrieken niet werden gelezen, maar dat waren er veel minder. Het gold vooral voor Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum) en de puzzels. Het blijkt ook dat smaken duidelijk verschillen: Ald Aostrum en de recepten werden door sommigen juist niet gelezen, terwijl die bij anderen juist populair zijn.

Suggesties
Ideeën voor nieuwe rubrieken waren er ook. Een greep:
• Hart van Oostrum
• Een ‘doorgeef-pen’ met vriendenboekje-vragen
• Een uitnodiging om mensen een stukje over een bepaald thema te laten schrijven
• Een rubriek waarin een bepaalde leeftijdsgroep centraal staat
• Een rubriek waarin je leest waar iemand in Oostrum mee bezig is uit een bepaalde straat
• Een soort Marktplaats: spullen gratis afhalen, ruilen of lenen
• Interviews met nieuwkomers in Oostrum

Zelf schrijven
Over eigen bijdragen is men terughoudender. Toch zijn er vijf personen die incidenteel wat willen schrijven, zoals een column, iemand in de spotlight zetten, recepten delen, of een verslag van een activiteit. En er was zowaar iemand bereid om een rubriek op zich te nemen!

De werkgroep is natuurlijk erg blij met bovenstaande toezeggingen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Heb je zin om regelmatig of af en toe wat te doen voor het OW!, of zie je wat in een van de suggesties voor een nieuwe rubriek, neem dan contact op met de werkgroep (werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl).

Even voorstellen: Esther de Jong

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Esther de Jong.

Esther is geboren in Groningen, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, 47 jaar oud en woont alweer bijna vijftien jaar in Oostrum aan de Van Broekhuizenstraat met Willem Volleberg en hun kinderen Meike en Gijs.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Nadat ik jaren als kwaliteitsmanager op de bloemen- en plantenveiling FloraHolland Venlo en Veiling Rhein-Maas heb gewerkt, heb ik een jaar geleden definitief de overstap naar het onderwijs gemaakt. Op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch werk ik nu als docent Milieukunde.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Sinds twee jaar. Ik werd hiervoor al regelmatig gepolst door de vorige voorzitter, Bas Künen, die ook bij mij in het Rode Groepje zit. Daarvoor heb ik in de ouderraad van PSZ ’t Rommelhofke en de medezeggenschapsraad van de Meulebeek gezeten. Als import denk ik graag mee over de grote lijnen en op de lange termijn, waarbij ik het (algemeen) belang van de gemeenschap voor ogen probeer te houden. Op deze manier leer ik het dorp en de inwoners van Oostrum steeds beter kennen.”

Waar houd je je bij de dorpsraad vooral mee bezig? “Vooral met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Vanuit Oostrum zit ik nu in de commissie oriëntatie Windpark Venray, ik neem deel aan het maandelijkse Venrayse Dorpsradenoverleg (DRO) en organiseer samen met de Gemeente Venray de Duurzaamheids-bijeenkomst, die hopelijk in het voorjaar live kan plaatsvinden. Ik ben vooral trots op de diversiteit die er nu in de dorpsraad is, en de projecten die iedereen oppakt. Het mooie is dat het een heel breed georiënteerde en gezellige groep mensen is. Na het laatste agendapunt is het drankje daarna bij Antoinette ook altijd erg leuk. Helaas vergaderen we nu online, al is het wel een voordeel is dat de vergadering online een stuk sneller is.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Graag doe ik op zijn tijd op zaterdagmorgen een bardienst bij SV Oostrum, als mijn zoon Gijs weer op het veld staat, en waar het kan help ik nog mee met incidentele activiteiten op De Meulebeek.” En heb je nog tijd voor hobby’s? “Ik ren en wandel ik graag door de Geijsterse bossen, speel piano, werk in de tuin en spreek waar mogelijk met vriendinnen af.”

Wat mis je nog in Oostrum? “Er wonen relatief veel mensen ‘van buiten’, hoe kunnen we hen meer betrekken bij het dorp. En ik hoop dat er voor de jeugd en jongeren meer initiatieven en activiteiten in Oostrum ontstaan.”

Van de bestuurstafel: februari 2021

Digitaal abonnement OW!

We hebben de mogelijkheden van een digitaal abonnement op het OW! besproken. We willen daar zorgvuldig mee omgaan, omdat de druk- en bezorgkosten per nummer sterk stijgen naarmate het aantal papieren abonnementen daalt. Voor wie in Oostrum woont verandert er daarom niets: u krijgt het OW! op papier en kunt het daarnaast ook digitaal ontvangen. Wie buiten Oostrum woont kan alleen een digitaal abonnement nemen. Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk. Zowel binnen als buiten Oostrum kost een abonnement 15 euro.

Mgr Hanssenstraat: parkeren in de vakken

Op dit moment geldt ‘parkeren in de vakken’ op de Mgr Hanssenstraat vanaf de Valkenkampstraat tot de Vlasakker. Maar wie op het stuk tussen de Stationsweg en de Valkenkampstraat woont weet dat daar vaak auto’s buiten de vakken staan. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld omdat het bij wegrijden vanuit een oprit het zicht op de straat ontneemt. Daarom is de gemeente gevraagd om het bord ‘parkeren in de vakken’ te verplaatsen van de Valkenkampstraat naar de spoorwegovergang of de Stationsweg. De dorpsraad is het eens met dat verzoek, en heeft dat de gemeente laten weten. Nu kan de verkeerskundige een besluit nemen, waarna een bezwaartermijn van 6 weken ingaat. Daarna kan het bord worden verplaatst.

Bouwplan Witte Vennenweg-Sparrendreef

Er ligt een bouwaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Witte Vennenweg en de Sparrendreef. Een bewoner van de Sparrendreef trok bij de dorpsraad aan de bel omdat er een ontsluiting aan die weg staat gepland. Dit terwijl eerder zou zijn beloofd dat dat niet zou gebeuren, vanwege alle recreanten en jonge sporters die daar lopen en fietsen. Bovendien komt er een bedrijfsverzamelgebouw met acht units van 8 meter hoog, terwijl het oorspronkelijke plan een kantoorgebouw was. Pas na publicatie kan er bezwaar worden aangetekend. De dorpsraad zal dat doen, en zal ook SVO en de Witte Vennen aanraden dat te doen.

Voortgang N270 (Via Venray)

De dorpsraad heeft een online vragenuurtje gehad met het projectteam. Voor zover het Oostrum aangaat zien de plannen er goed uit. De doorstroming wordt verbeterd met meer en langere opstelstroken, en een kruising in plaats van een rotonde bij De Germaan. Meer informatie staat op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray/ . Wel hebben we gevraagd om opnieuw te bekijken of er geen fietstunneltje kan komen bij de rotonde bij de Witte Vennenweg. In Wanssum kon dat ook, terwijl de rotonde bij Oostrum meer fietsverkeer heeft.

Online openbare vergadering 18 maart 20:00

De openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum kon vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu houden we de vergadering online via Teams, op donderdag 18 maart 2021 om 20.00 uur. Stuur uw naam en adres vóór 16 maart naar info@dorpsraadoostrum.nl, en u krijgt een uitnodiging met daarin een link naar de online bijeenkomst. Bellen kan ook: 06-20966576.

Agenda openbare vergadering

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Bestuurswisselingen
  4. Notulen vergadering 8 oktober 2019
  5. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken en activiteiten 2019 en 2020, o.a DUOfiets – Dorpsplein – Oostverbinding – OW! – Paschalis – Stationsomgeving – Windpark – Woningbouw
  7. Rondvraag. Wilt u ook een punt inbrengen of op de agenda zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl.
  8. Sluiting

Wie opziet tegen een online vergadering kan het uitproberen. De avond voor de de vergadering, op woensdagavond, kunt u kijken of alles werkt. U kunt deelnemen via de computer, via de mobiel of alleen telefonisch. Meer informatie staat in de uitnodiging.

Onderhoud spoor 27-28 februari — Nieuwe wijkverpleegkundige

Onderhoud spoor 27-28 februari

Wie dichtbij het spoor woont kan in de nacht van 27 op 28 februari geluidsoverlast ervaren. ProRail gaat tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends de sporen slijpen tussen de Wester Thienweg 15 in Oostrum en de Deputé Petersstraat 34 in Oirlo. De sporen worden gladder en stiller. Gladdere sporen hoeven minder vaak te worden vervangen. Tijdens het slijpen kunnen de rails vonken; dat kan geen kwaad. Na afloop maakt het treinverkeer tijdelijk een ander geluid, dat effect zal na 4 tot 6 weken verdwijnen. Daarna zouden de treinen minder geluid moeten maken. De kaart staat op spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl.

Nieuwe wijkverpleegkundige

Shirley van Meijgaarden heeft het Oostrumse stokje van wijkverpleegkundige overgenomen van Anita Janssen. Inwoners met zorggerelateerde vragen kunnen bij haar terecht als eerste aanspreekpunt. Dit kunnen vragen zijn over eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis denkt ze graag met u mee. Het is nu een lastige tijd om elkaar te ontmoeten, maar zodra het mogelijk is sluit ze aan bij de inloopspreekuren. U kunt haar bereiken op 06-20764459 of shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl.

Windpark Venray: resultaten enquête

Windpark Venray heeft de resultaten van de enquête gepresenteerd tijdens drie digitale informatieavonden. Een verslag van de eerste informatieavond staat op de voorpagina van Hallo Venray van 18 februari.

Er zijn 571 enquêtes ontvangen, zowel op papier als digitaal. De overgrote meerderheid van de reacties (199) kwam uit Oirlo, in Oostrum waren er 74 ingevuld. Het leeft vooral in Oirlo, Castenray en Geijsteren, waar 25%-40% van de huishoudens reageerde. In Oostrum, Wanssum en Meerlo was dat 3%-9%.

Bekeken over heel Venray is tweederde van de inwoners tegen windturbines, in Oostrum is dat de helft. De volledige resultaten zijn te downloaden op windparkvenray.nl/presentatie-informatieavonden-bevindingen-enquete-februari-2021/.