Nieuws

Even voorstellen: Wendy Janssen

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Wendy Janssen.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben 49 jaar, getrouwd met Jules Janssen en moeder van drie kinderen, Daan, Roos en Lotte. We hebben een bedrijf, Agrum, waar ik alle administratieve taken verzorg. Mijn hobby’s zijn boetseren, werken met klei, wandelen met onze hond Joep, lekker eten, en heel veel gezelligheid met vrienden en vriendinnen.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ongeveer twee jaar geleden ben ik benaderd door Lizette Janssen, verschillende keren zelfs, of ik iets wilde betekenen voor de dorpsraad. Mijn eerste reactie was: dat is niets voor mij. Maar nu kan ik zeggen dat we met een leuke club enthousiaste mensen zijn, en dat er veel meer is gebeurd dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Binnen het team zijn we altijd op zoek naar versterking, en nee, het hoeft echt niet veel tijd in beslag te nemen en ja , je kunt meer betekenen dan je zelf denkt.”

Waar houd je je zich mee bezig? “Ik richt me op de zorg en opvang in Oostrum: TBS, Dichterbij, gezinshuizen. Vanuit de TBS ben ik aangesloten bij de regioraad, die transparantie moet bieden over alle zaken die spelen rondom de TBS. Het gaat om complexe zorgvraagstukken, dus ik vind het belangrijk dat er openheid van zaken wordt gegeven. Zo hebben vorig jaar, tijdens een openbare thema-avond, de directeur van Dichterbij en een cliënt hun verhaal verteld, Aanwezigen konden vervolgens vragen stellen en hun zorgen uiten. Verder ben ik betrokken bij het Servicepunt, een mooi initiatief dat oud en jong de kans biedt om elkaar te ontmoeten in de Watermolen, en via een meldpunt zijn vragen en zorgen kan uiten. Ook ben ik aanspreekpunt voor de werkgroep van OW, het Oostrums weekblad.”

Wil je verder nog iets kwijt? “Ik hoop dat iedereen die vragen of suggesties heeft me weet te vinden! Tot slot is mijn wens voor Oostrum dat het een dorp is waarin mensen zich vrij en veilig voelen, kunnen genieten in een mooie groene omgeving, met een mooi dorpsplein als centraal punt.”

Van de bestuurstafel: september 2020

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Kerstboom gevraagd!
Kerstmis lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al begonnen. Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten. Vijf tot zes meter hoog zou mooi zijn. Heb je een kerstboom die we mogen gebruiken (of weet je iemand die we dat zouden kunnen vragen?), neem dan contact op met Leo Lenssen (06-20151241 / lenssenleo@hotmail.com).

Inloopavonden bij dorpsraadvergaderingen
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee! Vanaf volgend jaar kan iedereen langskomen die iets te melden of te vragen heeft. Om te beginnen als proef, in januari en april, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. De precieze data laten we nog weten.

Jan-Willem Bruijsten interimvoorzitter
De dorpsraad is nog steeds op zoek naar een voorzitter, maar totdat die is gevonden, is Jan-Willem Bruijsten bereid om als interim-voorzitter te fungeren.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Buurtpreventie WhatsApp: de spelregels

De Buurtpreventie WhatsApp wordt steeds vaker gebruikt voor niet-dringende zaken zoals gevonden voorwerpen of verdwaalde katten. Dat zorgt ervoor dat deelnemers afhaken, waardoor de buurtpreventie zijn bereik verliest, en daarmee zijn functie.

De dorpsraad bekijkt of het mogelijk is om de app te splitsen in een ‘urgente’ en een ‘sociale’ variant. Andere dorpen hebben daar al ervaring mee opgedaan. In de tussentijd willen we iedereen nog eens herinneren aan de spelregels. Iedereen heeft die bij aanmelding gekregen. Wie zich daar niet aan houdt, kan zonder enige discussie worden verwijderd.

Spelregels
Het doel van de groep is digitale buurtpreventie. De groep is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en het voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:
• Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
• Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
• Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
• Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
• Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
• Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te laten in een woning.
• Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
• Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
• Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy
Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens
Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ‘‘s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis
Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Oké’ en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn vier groepen: Oostrum noord: wabpoostrumnoord@gmail.com, zuid: wabpoostrumzuid@gmail.com, oost: wabpoostrumoost@gmail.com en west: wabpoostrumwest@gmail.com. De indeling van de straten per groep staat op de website. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met buurtpreventieoostrum@gmail.com.

De stelling: Ik wil mijn oude dag slijten in Paschalis

In deze rubriek peilen we de mening van Oostrum over actuele onderwerpen.

De stelling van vorige maand was Ik wil mijn oude dag slijten in Paschalis, naar aanleiding van de plannen van Teleport Hotel om er een moderne woongemeenschap van te maken. Waarschijnlijk waren de meesten nog met vakantie, want de stelling leverde welgeteld één reactie, op, van Joris Roth:

Het mooie historische Paschalis zou een invulling/ontwikkeling mogen krijgen, bijvoorbeeld voor begeleid wonen voor ouderen, jongeren of mensen met een beperking. Een ontwikkeling zoals bijvoorbeeld in Ysselsteyn ‘het Zorghuis’ of begeleid wonen voor jongeren, daarnaast zou ook natuurlijk nog een andere invulling passen als hotel of een B&B-achtig iets. Kortom volop mogelijkheden.

Inmiddels heeft Teleport Hotel het principeverzoek ingediend bij de gemeente.
Deze maand is er geen nieuwe stelling.

Vragen of opmerkingen? Heb je een stelling voor volgende keer? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Even voorstellen: Daniëlle Strijbosch

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Daniëlle Strijbosch.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben getrouwd en moeder van twee jongens van 7 en 9 jaar. Na mijn rechtenstudie (inmiddels alweer 15 jaar geleden) ben ik de advocatuur ingegaan, waar ik mij heb gespecialiseerd in familierecht. In mijn vrije tijd doe ik graag aan bodycamp en ben ik lid van de tennisvereniging in Oostrum (ik zou wat vaker een balletje moeten slaan) en de dorpsraad dus.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Mark Broeren heeft me in december 2018 gevraagd of ik dat wilde. Na een paar vergaderingen te hebben bijgewoond besloot ik lid te worden, omdat het mij leuk leek om iets voor het dorp te kunnen betekenen en een bijdrage te leveren. Ik ben een mensenmens en hoop mijn betrokkenheid, mijn communicatieve vaardigheden (en waar nodig mijn juridische kennis) in te kunnen zetten voor de belangen in Oostrum.”

Waar houd je je zich mee bezig? “De eerste maanden heb ik niet echt een actieve rol gehad en heb ik vooral deelgenomen aan de vergaderingen me ingelezen in de stukken. Nu zit ik in de klankbordgroep ‘Stationsomgeving’ en ben ik aangehaakt als contactpersoon vanuit de dorpsraad voor de verkeerssituatie hoek Mgr. Hanssenstraat-Valkenkampstraat.”

Waar ben je trots op? “Bij het project Stationsomgeving vind ik het mooi om te zien hoe de dorpsraad, de direct omwonenden en de bewoners van Oostrum erbij betrokken worden, en dat het concept-schetsontwerp tot nu toe veel positieve reacties heeft opgeleverd.”

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Rookvrije school
Alle scholen werken nu aan een ‘rookvrije school’ (zie rookvrijschoolterrein.nl), en dus ook Gilde Opleidingen. Er mag dan ook niet meer op het plein voor de school worden gerookt. Maar de kans bestaat dat leerlingen en leerkrachten dan in de buurt gaan roken, en dat zou overlast kunnen geven.

Het gaat maar om 60 leerlingen, die bovendien niet allemaal tegelijk roken. Toch stuurt het Gilde uit voorzorg een brief naar omwonenden met meer uitleg, en een telefoonnummer dat zij kunnen bellen bij vragen of klachten. Ook zal de gemeente er via Facebook aandacht aan besteden.

Volg de Dorpsraad in het OW en online
Als je dit leest heb je het al gemerkt: de Dorpsraad probeert iedereen beter en wat vaker te informeren. We hebben verschillende rubrieken: Even voorstellen, Van de bestuurstafel, De stelling, en Nieuws (deze dus). Sinds begin juni publiceren we alle informatie zowel in het OW als op de website, dus of je nu graag offline of online leest: je hoeft niets meer te missen.

Bovendien pakken we social media nu anders aan. We willen namelijk voorkomen dat sommige informatie alleen zichtbaar is voor mensen met een account. Daarom staat op social media vanaf nu een korte beschrijving, en een link naar de volledige informatie op de website. Alles wat op de website verschijnt krijgt een vermelding met een link op social media, dus als je ons daar volgt blijf je helemaal op de hoogte:
facebook.com/DorpsraadOostrum
twitter.com/dorpsraadoostru (inderdaad, zonder m)
instagram.com/dorpsraad_oostrum (nieuw!)
Voor Instagram is een nieuw account aangemaakt omdat het oude account niet meer kon worden geactiveerd.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Dorpentour Wei 2020

Wei is een indrukwekkende documentaire van Ruud Lenssen die de worsteling van mensen met dementie en mantelzorgers zichtbaar maakt. Met de dorpentour van Wei door gemeente Venray en Horst aan de Maas willen ze deze gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Na de filmvertoning kunnen de bezoekers het nagesprek met elkaar en de aanwezige experts aangaan. Op die manier werken we aan een dementievriendelijke samenleving.

Op donderdag 17 september is Wei te zien in dorps service centrum D’n Oesterham in Oostrum. Er is een middagvoorstelling en een avondvoorstelling. De middagvoorstelling begint om 15:00 uur en de avondvoorstelling om 19:00 uur. Inloop bij beide voorstellingen, vanaf een half uur van te voren. Het totaalprogramma per voorstelling duurt 2 uur, alles geheel Coronaproof. De entree voor deze voorstelling is gratis. Er is ook gratis koffie en/of thee.

Over Wei
Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan.

Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.

Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven.

Aanmelding voor deze vertoning is verplicht. Voor de vertoning in Oostrum kun je je aanmelden via ellietaboost@gmail.com.

Meer info over de dorpentour via www.ruudlenssen/dorpentour.

De stelling: Ik wil mijn oude dag slijten in Paschalis

In deze rubriek peilen we de mening van Oostrum over actuele onderwerpen.

De stelling van vorige maand was ‘Ik wil meepraten over de omgevingsvisie van Venray’. Helaas heeft die geen reacties opgeleverd. We hopen dat de stelling van deze maand meer toetsenborden in beweging krijgt.

Behoeftepeiling Paschalis
Een paar weken geleden is er een enquête gehouden om te kijken wat Oostrum vindt van de huidige plannen met het complex: een moderne woongemeenschap.

De dorpsraad is benieuwd wat je daarvan vindt. Is er behoefte aan? Vind je het interessant voor jezelf? Heb je een beter idee voor Paschalis? Conferentiecentrum? Gevangenis? Groepsaccommodatie? De stelling is:

IK WIL MIJN OUDE DAG SLIJTEN IN PASCHALIS

Je kunt je reactie hieronder achterlaten:
Ja, want …
Nee, want … (je betere idee)
Volgende maand vatten we de reacties samen en is er een nieuwe stelling.

Vragen of opmerkingen? Heb je een stelling voor volgende keer? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Even voorstellen: Jan-Willem Bruijsten

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Jan-Willem Bruijsten.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik werk met veel plezier als Segment Lead Medical bij Coveris. Onze verpakkingen zorgen ervoor dat producten steriel aankomen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld implantaten, hartkleppen en instrumenten voor operaties. Onze klanten zitten over de hele wereld, maar vooral in Centraal-Europa, dus ik ben veel onderweg. Coveris heeft 26 productielocaties in Europa en daar werken 4500 mensen. Twee locaties in Duitsland produceren alleen medische verpakkingen, dus daar ben ik vaak als ik niet bij klanten ben of thuis op kantoor zit.”

En naast het werk? “Ik geniet van de tijd met ons gezin, en gaan we graag op vakantie. Ties (7) en Jan (3) staan midden in het Oostrumse leven, dus je ziet me nu regelmatig bij school of op ’t Fort. Verder speel ik graag een potje tennis en hockey ik nog in Heren 2 van Venray. En voor een lekker hapje en glaasje Single Malt whisky ben ik altijd in.”

Waarom ben je lid geworden van de dorpsraad? “Nadat we vijf jaar in Venray hadden gewoond en weer terug naar Oostrum zijn verhuisd wilde ik iets voor het dorp doen. Ik heb altijd in Venray gehockeyd, en ben geen lid van een vereniging hier. Om toch wat voor het dorp te doen heb ik besloten om me aan te melden voor de Dorpsraad. Dat was in januari 2016. Voorlopig houd ik het hier ook bij, want anders is het niet te combineren met het vele reizen.”

Waar houd je je zich mee bezig? “In het begin met het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan), en van daaruit heb ik diverse zaken kunnen oppakken. Ook de thema-avond veiligheid was een mooi project. De betaalde inbreker die een rondje door Oostrum liep en ons wees waar mensen hun eigendommen beter konden beschermen. Nu loopt het project Dorpsplein 2.0 en daar hopen we over een tijdje ook wat grotere stappen in te zetten.”

Wat wil je nog voor elkaar krijgen? “Oostrum heeft al vrij veel voorzieningen en er wordt veel georganiseerd. Ik kan niet echt zeggen dat ik iets mis.”

Kermis en dorpsbarbecue gaan door!

Kermis Oostrum krijgt groen licht!

De kermis in ons dorp zal dit jaar doorgaan, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, van zaterdag 12 t/m dinsdag 15 september. Zet de datum vast in je agenda!

Ook de inmiddels traditionele dorpsbarbecue gaat door, op dinsdag 15 september. Wel zal de opzet iets anders zijn, omdat we ieders gezondheid goed willen waarborgen. In ieder geval zullen we de horecaregels van het RIVM volgen, zoals die op dat moment gelden. Zodra er meer informatie is laat de organisatie het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad