Nieuws

Even voorstellen: Rob Raijmakers

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Rob Raijmakers.

Rob woont zijn hele leven al in Oostrum. Wat heeft hij zoal gedaan? “Ik ben als jonge jongen begonnen met het draaien van bardiensten bij O.J.C. Iduna. Dit deden we toen om beurten, zodat we altijd een plaats hadden om met vrienden bij elkaar te komen. Later heb ik ook nog in het bestuur gezeten en meegeholpen met diverse activiteiten waaronder het kermisprogramma. Daarna ben ik nog enkele jaren beheerder geweest. Helaas bestaat de soos niet meer.”

Hij is ook actief bij SV Oostrum. “In ’92 ben ik weer begonnen met voetballen bij het ‘vieft’. Dit was een elftal met hoofdzakelijk jeugd uit Oostrum. In ’96 ben ik als dispensatiespeler gestart bij de veteranen op zaterdagmiddag. Zij hadden een chronisch spelerstekort, en ik vond het fijner om op zaterdagmiddag te voetballen. Zo had ik meer tijd voor mijn andere hobby, motorrijden. En nu, 26 jaar later, help ik ze nog steeds als ze spelers tekort hebben. Daarnaast help ik mee met het organiseren van het veteranentoernooi dat dit jaar alweer voor de tiende keer gehouden kon worden. In deze tijd ben ik ook gevraagd om leider bij Z.V.C.O. te worden bij deze toen nog jonge vereniging. Daar ben ik ook nog enkele jaren voorzitter geweest, en heb ik het fierljeppen mee georganiseerd.”

Heeft hij nog andere hobby’s? “Ik ben meer dan tien jaar bij duikclub Najade in Nieuw-Bergen geweest, waar ik veel zondagen in het water heb doorgebracht. Het heeft een tijdje stilgelegen, maar ik hoop binnenkort weer een keer in het buitenland te kunnen gaan duiken. En ik gooi ook nog graag een pijltje.”

Waarom wilde hij nu lid worden van de dorpsraad? “Ik ben op de informatiedag over De Oostrumsche Heide geweest. Dat plan beviel me zo goed dat ik mij hiervoor in wilde zetten, en nam ik contact op met de dorpsraad. Toevallig zou de persoon die tot nu toe het proces begeleidde gaan stoppen, omdat hij uit Oostrum vertrekt, dus kreeg ik de vraag of ik dat wilde doen. Ik wil graag meehelpen om ervoor te zorgen dat daar weer een mooi stukje natuur terugkomt. Het afgelopen jaar is een werkgroep er samen met de dorpsraad en anderen in geslaagd om verdere ontgrondingen daar te voorkomen. Nu zijn er afspraken gemaakt met de gemeente om de toekomst van de Oostrumsche Heide veilig te stellen, maar het natuurlijk wel zaak dat die worden nagekomen. Namens de dorpsraad word ik lid van de commissie die dat stuurt en in de gaten houdt.”

Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk als timmerman bij Tuinhuiscentrum van de Munckhof in Neerkant, weer ik prefab tuinhuizen maak. Het is vaak maatwerk, dat maakt het interessant en uitdagend.”

Is er nog iets dat hij mist in het dorp? “Er zijn te weinig geschikte woningen. Woningbouw is heel belangrijk zowel voor jongeren als voor volwassenen die gaan scheiden. Daar zou eventueel tijdelijke woonruimte voor moeten komen. Misschien dat ik daar via de dorpsraad ook een bijdrage aan kan leveren.”

Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: juni 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.


Asielzoekers

Michel Verstappen en Danielle Strijbosch waren namens de dorpsraad aanwezig bij het ‘omwonendenoverleg’. Tot nu toe zijn er niet of nauwelijks incidenten, en lijkt de opvang soepel te verlopen. Er worden op dit moment 338 asielzoekers in de Evenementenhal gehuisvest. De meesten komen uit Turkije, Jemen en Syrië. Iets minder dan een tiende van de bewoners (27) is statushouder, en heeft dus recht op verblijf in Nederland. De rest is nog steeds in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Inmiddels wordt alleen het avondeten nog centraal verzorgd, en kunnen de bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. Veel asielzoekers (ongeveer de helft) hebben grote behoefte aan lessen Nederlands, en men probeert daarin zo goed mogelijk te voorzien.

De meeste vragen in het omwonendenoverleg gingen over de einddatum. De opvang in de Evenementenhal duurt maximaal zes maanden. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van wat de gemeente en het COA afspreken. De huidige problemen in Ter Apel komen onder andere doordat de opvang op tijdelijke locaties niet wordt verlengd. Het COA wil daarom in de toekomst liever afspraken maken voor twee of drie jaar, in plaats van zes maanden. Wat de dorpsraad betreft is de Evenementenhal niet geschikt voor dergelijke langdurige opvang, en moet er bij eventuele verlenging een andere locatie worden gevonden.


Oostrumsche Heide

Rob Raijmakers kon ontwikkelingen rond de Oostrumsche Heide melden. Om snel tot meer concrete en uitgewerkte plannen te komen is het ecologisch en bosbouwkundig bureau van Nierop ingeschakeld. Zij hebben alle informatie gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Op dinsdag 7 juni zijn zij met de gemeente door het hele gebied gelopen om verdere informatie uit te wisselen.

Ze beginnen met de grondonderzoeken die nodig zijn om de potentie van de verschillende onderdelen in het gebied in kaart te brengen. Ze haken daarbij aan op de visie die al voor het gebied is opgesteld. Die kan dan worden getoetst op bodemkundige en hydrologische ‘haalbaarheid’, zowel voor nu als voor de toekomst.

Het doel is nog steeds om dit jaar een goede start te maken met aanplant en met de overige werkzaamheden die nu al kunnen worden uitgevoerd. Ook is men nog steeds goed bezig met het verwijderen van de ‘bospest’. Verder heeft de gemeente grond geruild met Maessen Bedrijven. Dat zorgt ervoor dat het gebied rond het ‘dassenbosje’ nu helemaal van de gemeente is, en dat de vreemde hoek in de percelen is rechtgetrokken.


Rookmelder-babbeltruc!

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke etage van je woning een rookmelder te hebben. Helaas maken criminelen hier misbruik van. Zij gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ‘controleren op rookmelders’. Tijdens deze controle door de woning worden waardevolle goederen en geld weggenomen.

Laat niemand zomaar in huis. Gemeente en politie komen NIET controleren of je in het bezit bent van een rookmelder. Toch een verdacht persoon aan de deur? Bel direct 112!

Woon je in een huurwoning? Dan is installatie of controle mogelijk vanuit de woningcorporatie, maar die zal dit altijd ruim tevoren melden, op de manier waarop de woningcoöperatie nu al met je communiceert.


Nieuw dorpsraadlid

Tijdens de dorpsraadvergadering van mei was naast Rob Raijmakers ook Kees Spitters aanwezig om kennis te maken. Rob gaf toen meteen aan dat hij wel lid wilde worden, maar Kees had nog wat bedenktijd nodig. Inmiddels heeft ook hij volmondig ‘ja’ gezegd, en actief deelgenomen aan de vergadering van juni. Binnenkort zal Kees zich uitgebreider voorstellen in het OW!. In juli zal de dorpsraad de onderlinge taakverdeling herzien.

Een ton aan prijzen voor Limburgse buurtprojecten

De tiende editie van Onze Buurt heeft een grotere prijzenpot dan ooit: er zit voor €100.000,- aan cheques in de pot. Limburgse buurtbewoners die geld nodig hebben voor een waardevol project, kunnen aankloppen bij Onze Buurt. Een jury kiest de beste projecten. Vorig jaar won de groep DB4ALL uit de Roermondse wijk Donderberg €40.000,- om een nieuwe keuken te bouwen voor het Ramadanproject.

Onze Buurt is een initiatief van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg. De prijzenactie wordt gesteund door Oranje Fonds en Provincie Limburg. Elk jaar deelt de jury geldprijzen uit aan de beste Limburgse projecten. Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen, en stimuleert dat mensen en organisaties zelf aan de slag gaan om hun omgeving fraaier, gezelliger en socialer maken. Inschrijven kan met een gloednieuw plan, maar de volgende fase van een bestaand project maakt net zoveel kans.

Bovenop de cheques deelt de jury het “Onze Buurt Zetje” uit. Het Zetje helpt organisaties om een projectplan te schrijven, vrijwilligers te motiveren, een administratie op te zetten, vergunningen te regelen of iets anders praktisch. De details over deelname staan op de site: www.onzebuurt.eu.

Heb je een plan of idee dat ons leefbaarheidsfonds te boven gaat? Neem dan contact op met de dorpsraad, dan kunnen we je helpen met de inschrijving voor Onze Buurt 2022. Dat kan tot 20 juli 2022. In augustus worden de maximaal acht finalisten bekendgemaakt, en in oktober worden de prijzen uitgereikt.

Piet Rongen en Leo Basten ontvangen ‘Pluum’

Twee vrijwilligers van de onderhoudsploeg van sportpark De Spar zouden in het zonnetje gezet worden voor hun werk bij SV Oostrum , maar één van de twee ontbrak bij het uitreiken van de Pluum. Dit is een blijk van waardering die elk jaar door ‘Match voor Vrijwilligers’ wordt verzorgd.

De caravan ‘All you need is vrijwilligers’ was naar Oostrum vertrokken om beide vrijwilligers te bedanken. De Pluum werd uitgereikt toen de woensdagmorgenploeg pauze hield. Alleen Leo Basten was aanwezig. Mede-genomineerde Piet Rongen was helaas afwezig. Beide mannen staan altijd gereed voor de vereniging en zijn gerespecteerde vrijwilligers. Na de uitreiking werd er nog even nagepraat alvorens de handen weer uit de mouwen werden gestoken.

Piet en Leo zijn zeer blij met deze waardering maar willen de prijs graag delen met de hele woensdagmorgenploeg. Op 9 december worden de Pluumen officieel door de burgemeester van Venray uitgereikt tijdens het PluumCafé.

Van de bestuurstafel: mei 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Bloembakken
Venray Bloeit is een samenwerkingsplatform voor promotie van de gemeente Venray. De organisatie heeft alle dorpen een cortenstalen bloembak geschonken, met de mogelijkheid om extra bakken aan te schaffen. Ze fungeren als uithangbord van de gemeente Venray. De dorpsraad heeft er voor Oostrum twee bijbesteld. Ze komen te staan bij het station, bij de pinautomaat, en bij het dorpsplein aan de kant van de kerk.

Op vrijdag 20 mei worden de eerste bloembakken geplaatst in Heide. Daar zal ook pers bij aanwezig zijn.


Nieuw dorpsraadlid
Rob Raijmakers is recent actief geweest voor behoud van de Oostrumsche Heide. Nadat die klus was geklaard gaf hij aan dat hij zich wilde inzetten voor de dorpsraad. Daarom is hij bij de laatste vergadering aanwezig geweest om nader kennis te maken. Dat is wederzijds goed bevallen, dus hij is meteen lid geworden. Binnenkort zal hij zich uitgebreider voorstellen.

Nieuw bloemrijk grasveld: Jofferspas

Vorig jaar is een aantal gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke grasvelden, om de biodiversiteit te bevorderen. Dat was bij De Horik, een groenstrook langs het spoor, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat. De reacties die bij de gemeente binnenkwamen, waren voor het overgrote deel positief. Ook de dorpsraad heeft geen negatieve geluiden opgevangen. De ene locatie is wat meer geslaagd dan de andere. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar opnieuw ingezaaid.

In februari heeft de gemeente voorgesteld om ook het grasveldje aan de Jofferspas, tegenover nummer 28, om te vormen. Daar wordt nu mee begonnen. Op verzoek van de dorpsraad wordt er rekening gehouden met de ‘achterommen’ van de huizen. Er blijft een strook vrij, bijvoorbeeld om de heg te snoeien. Er waren een aantal aanvullende en alternatieve locaties voorgesteld, maar die moesten helaas om verschillende redenen afvallen.

Evenementenhal Oostrum Venray

Tweede bijeenkomst klankbordgroep asielzoekers

De klankbordgroep vormt de verbinding tussen de gemeente, het COA en inwoners. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh.

Versnelde opening
Op donderdag 21 april was de tweede bijeenkomst in de evenementenhal in Oostrum. Ook burgemeester Leontien Kompier en wethouders Chantal Nijkerken en Jan Jenneskens waren aanwezig. De collegeleden hebben het belang van de klankbordgroep benadrukt. Vlak voor de bijeenkomst werd bekend dat de eerste asielzoekers de volgende dag (op vrijdag 22 april) werden verwacht . Sneller dan gepland vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Een uitdaging voor alle betrokkenen, maar het is gelukt om de opvang extra snel gereed te maken. Er was veel begrip voor de noodzaak en urgentie van de versnelde opening, dat zorgde voor een fijne en efficiënte samenwerking.

Geen optie tot verlenging
Omdat er nog geen bewoners waren, was het mogelijk om de ingerichte evenementenhal te bekijken. De klankbordgroep – en collegeleden mochten ook zelf ervaren hoe het voelt om als nieuwe bewoner bij de noodopvang te arriveren: ze doorliepen dezelfde introductieronde. Indrukwekkend, zeker. De inrichting werd als sober, maar wel veilig gezien. En geschikt als onderdak voor maximaal 350 mensen voor maximaal 6 maanden (géén optie tot verlenging). De inrichting van de noodopvang biedt weinig ruimte voor privacy, dat maakt deze minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Voornaamste bewonersgroep zijn naar alle waarschijnlijkheid alleengaande mannen.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 mei, 19:00 uur
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook praktische onderwerpen aan bod. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een tijdelijke looproute naar het centrum en maakt het COA een overzicht met mogelijke activiteiten voor de bewoners. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zodra meer over de inloopavond bekend is, communiceert de gemeente dit via www.venray.nl en gebruikelijke kanalen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Ontwerpateliers ondergrondse hoogspanningsverbinding Venray-Bergen

TenneT legt een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding aan tussen de hoogspanningsstations op het Energielandgoed Wells Meer en Keizersveld in Venray. Na de informatiebijeenkomst van 22 februari is het zoekgebied verder geoptimaliseerd. Het tracé loopt ten noorden van Oostrum, maar daar moeten nog keuzes worden gemaakt. Op www.tennet.eu/venraybergen staat een interactieve kaart.

Belanghebbenden die vragen hebben kunnen zich aanmelden om een ‘ontwerpatelier’ bij te wonen. Daar zijn experts aanwezig om persoonlijk met u in gesprek te gaan. Stuur een email naar wellsmeer-venray@tennet.eu of bel 0800-8366388, en geef aan of u op woensdag 18 mei wil langskomen in Wanssum (De Zandhoek, Sint Leonardsweg 1), of op donderdag 19 mei in Well (MFC d’n Buun, Kasteellaan 25). In beide gevallen kunt u tussen 15u en 21u binnenlopen.

Vul de enquête in over het buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied.

Een paar weken geleden heeft de gemeente brieven verstuurd aan inwoners en ondernemers in het buitengebied, met de vraag om een enquête in te vullen. Een groot deel heeft dat gedaan, waarvoor dank. Om iedereen een kans te geven hun bevindingen met de gemeente te delen, stuurt de gemeente binnenkort opnieuw een brief. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden in het buitengebied. Het is dus belangrijk dat u uw bevindingen met de gemeente deelt.

Van de bestuurstafel: april 2022

PleinPlanPraat!

De geplande renovatie van het Dorpsplein dreigt flinke vertraging op te lopen. Voor het plan dat was gemaakt is in de huidige tijd en in de huidige vorm onvoldoende financiering beschikbaar. Maar als we snel zijn kan het plan misschien in aangepaste vorm wel doorgang vinden.

Daarvoor moeten we een wensenlijst indienen bij de gemeente die beter aansluit bij de financiering die beschikbaar is, maar nog steeds aansluit bij wat ons dorp nodig heeft. Moeten we bijvoorbeeld het plein aanpassen aan de kermis, of de kermis aanpassen aan het plein? Hoe zit het met actuele thema’s als hemelwaterafvoer? En is het plan klimaatneutraal?

Wie zin en tijd heeft om daarover op korte termijn mee te denken kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten: voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.