“Wist u Dat….” november 2018

 • De Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • Er wordt gewerkt aan de “Dichtligtijden” van de spoorwegovergang door Pro-rail
 • We de conceptplannen voor Paschalis hebben ontvangen
 • Men hier een 2- en 4 sterren hotel met trouwlocatie wil vestigen
 • Er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment.
 • We bijna de uitslag krijgen van het handhavingsverzoek dat er ligt bij het RUD in zake de geur- en geluidsoverlast van Rixona.
 • U de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl.
 • Er zich nog véél mensen voor 31 oktober hebben aangemeld voor Glasweb.
 • Er een gesprek is gepland met gemeente, dorpsraad en initiatiefnemers inzake de stagnerende bouwplannen in Oostrum Oost.
 • Er in november opnames worden gemaakt in Oostrum door een documentairemaker.
 • Er gewerkt wordt aan een ontmoetingsplek buiten bij de Watermolen en hier een jonge Oostrumse ontwerper zijn eerste ideeën aan het uitwerken is.
 • De Groencommissie aan het kijken is naar een juiste plek voor het planten van een “Rabobank honingboom”.

“Wist u Dat….” Oktober 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • De gemeente een groot deel van de openbare verlichting gaat vervangen. Dit doen ze omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we bepaald hebben. Ze doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt.
 • Alle verlichting zal vervangen worden door LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen.
  De aannemer gaat aanstaande maandag starten hiermee. Ze gaan werken volgens onderstaand schema:
 • De komende week zal men bij het eerste deel van de bewoners een brief in de bus doen, de rest volgt in de weken erna.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich tot 31 oktober kunt aanmelden voor gratis aanleg: https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.

Openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum 9 oktober 2018

Oostrum,  29 september 2018


Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018  in
D’n Oesterham
Aanvang: 20.00 uur

Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 13 maart 2018
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Voorstellen Michel Verstappen en Wendy Janssen
 6. Mobile homepark Venray (opvang arbeidsmigranten)
 7. Stand van zaken en mededelingen (via one-pagers):
  • Via Venray
  • Woningbouw Oostrum oost
  • Glasweb Venray
  • Buurt whatsapp (afgesloten)
  • Paschalis
  • Aanpassing Spurkterdijk
  • Rixona: geuroverlast en maatregelen
 8. Rondvraag

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

“Wist u Dat….” September 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • we sinds de zomer TWEE nieuwe leden hebben: Wendy & Michel
 • er op 13 september een informatieavond is over de reconstructie van de Spurkterdijk
 • we graag uw reacties, kansen en suggesties horen over het plan om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • de Dorpsraad onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep die daarvoor is opgericht.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • Oostrum veiliger is geworden door de afronding van het buurt-whatsApp project.
 • op het “vrijerspaadje” de stoeptegels weer worden vastgelegd
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.
 • de Dorpsraad binnenkort wordt bijgepraat over de Hotel-plannen bij Paschalis
 • we met het “werkhuis” in contact staan om mogelijk nieuwe picknick banken te laten maken voor bij de watermolen

“Wist u Dat….” , Augustus 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • we mensen nog altijd zoeken voor bij de dorpsraad
 • u gerust even kunt bellen, appen of mailen om u aan te melden
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • De verbouwing van de Oesterham flinke vooruitgang boekt
 • Het bijna kermis is en het Kermiscomité voor u allen weer van alles heeft georganiseerd
 • Er een plan is om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • De Dorpsraad hier afgelopen maandag een informatiebijeenkomst over heeft bijgewoond
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • de Groencommissie in gesprek is met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief

“Stuurgroep Kap & Herplanting Oostrum”

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart jl. stond op de agenda onder andere de bomenkap in de Vlasakker en het verzoek tot bomenkap aan een deel van de Randenrade. Dit onderwerp leidde tot een extra opkomst bij de vergadering en uit de discussie bleek een grote betrokkenheid bij het groen in Oostrum. Deze betrokkenheid bleek ook eerder al tijdens de enquête voor het DOP, waarin een ruime meerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van het groen in Oostrum.

Met betrekking tot de bomenkap sprak de vergadering uit dat bij verzoeken tot kap het wenselijk is om dit breder te bespreken dan met de directe omwoners alleen.

Om aan bovenstaande invulling te geven heeft de dorpsraad besloten om een “groencommissie” in te stellen die ingeschakeld zal worden bij alle groenvraagstukken (kap, aanplant, herinrichting) die zich in Oostrum voordoen. Er hebben zich al drie personen bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie en het is de bedoeling van de dorpsraad om dit verder uit te breiden naar 5-6 personen. Mensen die gemotiveerd zijn om hierin deel te nemen kunnen zich melden bij de dorpsraad (secretaris@dorpsraadoostrum.nl).

Wij hopen hiermee een gepaste invulling te geven aan de behoeftes omtrent groen in ons dorp.

 

Dorpsraad Oostrum

“Wist u Dat….”, April 2018

“Wist u Dat….”

 • er riolering wordt aangelegd op het voormalige BAM terrein
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • we in gesprek zijn met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • er 22 mei een GLASWEB thema avond is. We zijn er BIJNA!!
 • u zich nog kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • we mensen zoeken voor bij de dorpsraad
 • er nieuwe bloembakken op het dorpsplein komen
 • er verkeersmetingen gedaan worden rondom de kruising Stationsweg – Hanssenstraat
 • de Oesterham binnenkort wordt verbouwd
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief
 • informatie over het Servicepunt achter op het weekblad te vinden is

Bomen Vlasakker

Info vanuit de gemeente ontvangen op info@dorpsraadoostrum.nl:

Beste Oostrum,

De gemeente ontving een verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen in de Vlasakker in het gedeelte tussen de Randenrade en de Asselberghstraat.

In dit gedeelte zijn in het verleden al eens bomen opgeruimd omdat deze ziek waren. In deze straat staan Carpinussen (haagbeuken) en deze boomsoort heeft vaak last van de Verwelkingsziekte. Er staat nu ook weer een boom op de rooilijst om komende winter opgeruimd te worden. Dit omdat deze ook met deze ziekte besmet is. De symptomen zijn dat ze verminderd in blad staan en vervolgens uiteindelijk doodgaan.

Het verzoek tot het verwijderen van een of twee bomen kwam uit het gedeelte wat het dichtst tegen de Asselberghstraat aan ligt, hier zijn nog nooit bomen uitgevallen.

Bij het verzoek tot verwijderen gemeenteboom verzoeken wij de aanvrager altijd om de mening te peilen van de omwonenden om zodat wij kunnen zien of er bezwaren zijn vanuit hen.

We hebben een keurig overzicht gekregen van alle bewoners uit de straat en daarin werd bijna unaniem aangegeven dat men het liefst nieuwe bomen terug wilde met nieuwe beplanting.

Omdat er in deze straat al problemen zijn met deze boomsoort en in de toekomst verder zullen ontstaan, zoals hierboven beschreven, hebben wij besloten om nu door te pakken en acht bomen te verwijderen en vijf bomen terug planten.

We kunnen alleen aan de oneven kant bomen terugplaatsen omdat de bomen aan de kant met de even nummers boven op het riool staan. Met de huidige inzichten en volgens de laatste normen van het planten van bomen planten we in principe geen bomen meer op kabels en leidingen.

We willen dus aan het breed gedragen verzoek van de straat gehoor gaan geven. We hebben de volgende verdeling gemaakt van de vijf nieuwe bomen.  In het vak waar nu boom 7 staat gaan we twee bomen terug planten, waar nu de zieke boom 6 staat een boom terug planten, in het vak bij nummer 1a een boom terug planten en in het vak waar nu de bomen 2 en 4 staan komt er dan ook een terug. Qua beplanting zal dit in de lijn liggen van de vorig jaar opgeknapte Hoefslag, en voor de bomen gaan we een soort uitzoeken van de tweede grote, dat wil zeggen dat deze bomen maximaal tussen de 10 en 15 meter groot kunnen worden.

Mochten u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht mail dan gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Schets situatie Vlasakker: