Digitale informatieavond voor Oostrummers over mogelijk windpark

De gemeente organiseert vijf avonden voor bewoners van de dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in Venray: Castenray Geijsteren, Oirlo, Oostrum en Wanssum. Vanwege corona worden de avonden digitaal georganiseerd. Voor Oostrum is dat op maandag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven via www.windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen. Inwoners uit naastgelegen dorpen kunnen zich ook aanmelden.

Momenteel wordt er samen met bewoners en grondeigenaren een verkenning gedaan, om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Tijdens de online sessie krijgt u informatie over de verkenning, ziet u voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, wordt er ingezoomd op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door de gemeente als omgevingsmanager.

Meer informatie staat op www.WindparkVenray.nl. U kunt ook alvast uw mening geven via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee, of vragen sturen naar info@WindparkVenray.nl.

Militaire oefeningen 7 t/m 11 december

Van 7 t/m 11 december worden militairen opgeleid in het coördineren van luchtsteun aan grondtroepen. Dit gebeurt op of rond van de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel, vanaf het middaguur tot 22:00 uur, met jachtvliegtuigen en helikopters van Defensie en een civiele jet-trainer. Daarnaast zullen op donderdag 10 december, van 18.00 uur tot 20.30 uur, verschillende helikopters militairen van de Luchtmobiele Brigade ondersteunen in hun training. Zij worden onder helikopterbegeleiding afgezet en weer opgehaald.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie.

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Keuze uit vier locaties voor mogelijk windpark in Venray
Zoals eerder aangekondigd, is er op donderdag 19 november een digitale informatieavond gehouden over de mogelijke komst van een windpark. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Hieronder de belangrijkste punten van wat er is gepresenteerd.
• Het plaatsen van windturbines is onderdeel van het Kader voor opwekking duurzame energie (KODE), dat is vastgesteld door de gemeente om te voldoen aan de landelijke en regionale eisen.
• De gemeente vraagt iedereen om de online enquête in te vullen op windparkvenray.nl/enquete.
• Het windpark moet eigendom worden van de inwoners en de grondeigenaren, en minimaal 50% tot 100% van de opbrengsten moet ook bij hen terechtkomen. Voor ‘direct omwonenden’ wordt een afstand van 1 kilometer gehanteerd.
• De gemeente Venray wil graag drie windturbines op één locatie plaatsen om aan de opdracht te voldoen. Die locatie wordt in overleg met de inwoners gekozen in een zo open en transparant mogelijk proces. Er ligt nog niets vast: als er geen locatie kan worden gevonden gaat het niet door. Er worden nu vier mogelijke locaties onderzocht, zie de kaart. Andere locaties zouden niet mogelijk zijn vanwege de afstand tot woningen of tot vliegbasis De Peel.

Tijdens de daarop volgende discussie werden verschillende punten genoemd. Al die punten zijn genoteerd en worden verder uitgezocht door gebiedsregisseur Frank van Bussel. Een paar voorbeelden:
• Wat is de onderbouwing van het argument dat de windturbines niet in de buurt van vliegbasis De Peel mogen staan? Vooral het punt van de radar wordt in twijfel getrokken.
• Waarom gelden dezelfde argumenten niet voor de afstand tot vliegveld Weeze?
• Welke minimale afstanden moeten worden gehanteerd? Er is sprake van zowel 300 als 450 meter.
• Het is de vraag of het rendement van windenergie per hectare niet kleiner is dan dat van zonne-energie. Van de andere kant is windenergie nodig om ook ’s nachts en in de wintermaanden energie op te wekken.
• De meeste ondernemers zouden graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar dit is vaak niet mogelijk vanwege de constructie, of vanwege verzekeringseisen.
• Een groep inwoners houdt de energiebehoefte van Venray bij, en de al geplande duurzame energiecapaciteit. Daaruit zou blijken dat de gemeente al aan de behoefte voldoet, maar daar wordt niet over gecommuniceerd.

De presentatie is te vinden op windparkvenray.nl/nieuws. Links naar KODE, het RIVM-rapport en de Regionale Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg staan op windparkvenray.nl/informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Bloem- en kruidenrijke grasvelden

De gemeente Venray wil de biodiversiteit bevorderen. Een van de manieren om dit te doen is door bestaande gazons om te vormen naar bloem- en kruidenrijke graslanden binnen de bebouwde kom. Dat kan door minder maaien (eens per jaar in plaats van wekelijks), of door het inzaaien met bloemenmengsels. Op een paar plaatsen is dit al gebeurd, en de gemeente wil nu op kleine schaal starten met een paar voorbeeldlocaties.

Voor Oostrum zou dat het grasveld aan De Horik kunnen zijn, de strook langs de landbouwgrond en tussen de groepen struiken. Alternatieve locaties zijn de groenstrook langs het spoor, en de grasveldjes bij de Valkenkampstraat en de Wittevrouwenstraat. Onze groenploeg vindt het een goed idee, want insecten zijn met 60% tot 75% afgenomen. Wel vinden zij het belangrijk om inheems zaaimateriaal te gebruiken en niet het Oost-Europese, met soorten die van nature hier niet voorkomen.

Digitale informatieavond mogelijk windpark in Venray

De verkenning van een mogelijk windpark in Venray gaat vanwege corona digitaal verder. Inwoners en grondeigenaren wordt gevraagd om mee te praten en mee te denken tijdens een digitale informatieavond. Inwoners kunnen zich op windparkvenray.nl aanmelden voor de sessie op donderdag 19 november om 20.00 uur.

Meer informatie:
o folder
o persbericht
o online enquête

Voor grondeigenaren is er een aparte sessie op 17 november, op uitnodiging.

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober

Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties.

CAS vergt veel coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit levens redden tijdens missies in het buitenland.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Luchthaven De Peel
Defensie heeft een website gemaakt waar geïnteresseerden informatie kunnen vinden over het Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases.
Daarnaast wil men een burenmailing starten met onder andere informatie over oefeningen. Stuur een mail met ‘aanmelding voor burenmailing’ naar informatiedepeel@mindef.nl om de mailing te ontvangen.

Vrijwilligersmarkt
Na het succes van afgelopen jaren organiseert Match voor Vrijwilligers wederom de vrijwilligersmarkt. De markt vindt plaats op 5 september op het Schouwburgplein in Venray, van 10:00 tot 14:00.

Geen Goede Doelen Week in 2020
De collecteweek in het voorjaar moest worden afgelast vanwege corona. Inmiddels hebben de organisatoren van de Goede Doelen Week Venray bijna allemaal besloten om dit jaar geen gezamenlijke collecte meer te houden. Dat geldt voor Venray en de meeste kerkdorpen, waaronder Oostrum. Redenen zijn onder andere dat plannen lastig is (omdat versoepelingen kunnen worden teruggedraaid), dat veel collectanten tot de risicogroep behoren, en dat de motivatie misschien minder is vanwege de economische onzekerheid. Ook zou de collecte van 2021 (die nu staat gepland rond Pasen) dan te snel na die van 2020 zou komen.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

OPROEP! Stuur uw vakantiefoto naar OW!

Het duurt niet lang meer of de vakantieperiode breekt aan. Maar waar gaan we heen dit jaar? Corona zorgt dat voor menigeen dit jaar de vakantie een andere invulling krijgt dan gepland. Wordt het een huisje aan de Noordzee of een camping in Drenthe? Trekt u wat verder van huis en passeert u de grens met België of Duitsland? Of stapt u toch het vliegtuig in naar Spanje of Griekenland? Hoe dan ook, er is vast iets moois van te maken.

OW! is razend benieuwd naar wat de Oostrummers deze zomer gaan ondernemen en beleven. Stuur daarom uw leukste, mooiste, grappigste, meest bijzondere vakantiefoto naar ons toe. Vergeet niet te vermelden waar de foto is genomen, wie de afzender is en eventueel een korte beschrijving bij het kiekje. Alle foto’s krijgen een plaatsje in het weekblad. Dat wordt ook voor de thuisblijvers dus lekker genieten!

Gaat u binnenkort al op vakantie? Geen probleem natuurlijk! Insturen kan per direct!

werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Informatie avond BeePower Postcoderoos Oostrum

Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

BeePower is de lokale energiecoöperatie van de Gemeente Venray en wij geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energieprojecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

Zo doen we dat!

Wij wekken samen, met de inwoners van Oostrum en anderen in de Gemeente Venray, groene stroom op. En dat levert ook wat op! Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Door de energierekening van jou thuis te verlagen, maken we de buurten een stuk groener.

Zonnepanelen op een groot dak in jullie buurt!

Geen plek voor zonnepanelen op je eigen dak? Je bent niet de enige. Wij organiseren een postcoderoos project in Oostrum waar wij op een groot dak met zonnepanelen groene (duurzame) energie opwekken. Leuk om te weten, dat de panelen op het dak van het gebouw waar je langs fietst, jouw stroom opwekken.

Doe ook mee!

De dorpsraad van Oostrum geeft BeePower het podium om dit project te presenteren. Kom naar de openbare dorpsraadvergadering op 8 oktober 2019 vanaf 20:00 uur in de Oesterham.

Doe mee samen met je dorpsgenoten en maak een succes van dit project voor en door Oostrum!

“Stuurgroep Kap & Herplanting Oostrum”

Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 13 maart jl. stond op de agenda onder andere de bomenkap in de Vlasakker en het verzoek tot bomenkap aan een deel van de Randenrade. Dit onderwerp leidde tot een extra opkomst bij de vergadering en uit de discussie bleek een grote betrokkenheid bij het groen in Oostrum. Deze betrokkenheid bleek ook eerder al tijdens de enquête voor het DOP, waarin een ruime meerderheid zich heeft uitgesproken voor behoud van het groen in Oostrum.

Met betrekking tot de bomenkap sprak de vergadering uit dat bij verzoeken tot kap het wenselijk is om dit breder te bespreken dan met de directe omwoners alleen.

Om aan bovenstaande invulling te geven heeft de dorpsraad besloten om een “groencommissie” in te stellen die ingeschakeld zal worden bij alle groenvraagstukken (kap, aanplant, herinrichting) die zich in Oostrum voordoen. Er hebben zich al drie personen bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie en het is de bedoeling van de dorpsraad om dit verder uit te breiden naar 5-6 personen. Mensen die gemotiveerd zijn om hierin deel te nemen kunnen zich melden bij de dorpsraad (secretaris@dorpsraadoostrum.nl).

Wij hopen hiermee een gepaste invulling te geven aan de behoeftes omtrent groen in ons dorp.

 

Dorpsraad Oostrum