Windpark Venray: resultaten enquête

Windpark Venray heeft de resultaten van de enquête gepresenteerd tijdens drie digitale informatieavonden. Een verslag van de eerste informatieavond staat op de voorpagina van Hallo Venray van 18 februari.

Er zijn 571 enquêtes ontvangen, zowel op papier als digitaal. De overgrote meerderheid van de reacties (199) kwam uit Oirlo, in Oostrum waren er 74 ingevuld. Het leeft vooral in Oirlo, Castenray en Geijsteren, waar 25%-40% van de huishoudens reageerde. In Oostrum, Wanssum en Meerlo was dat 3%-9%.

Bekeken over heel Venray is tweederde van de inwoners tegen windturbines, in Oostrum is dat de helft. De volledige resultaten zijn te downloaden op windparkvenray.nl/presentatie-informatieavonden-bevindingen-enquete-februari-2021/.

Windpark Venray: stand van zaken

Windpark Venray heeft laten weten wat de huidige stand van zaken is in de verkenningsfase.

In december is er in digitale informatierondes met de verschillende dorpen van de zoekgebieden gesproken. In januari zijn er enquêtes gehouden, en natuurlijk is er de afgelopen maanden met veel mensen gemaild en gesproken.

Op de website staan alvast wat veelgestelde vragen die daarbij naar boven kwamen: windparkvenray.nl/waar-staan-we/.

In februari worden de antwoorden op alle vragen teruggekoppeld, en komen er nieuwe digitale informatieavonden op maandag 15 en dinsdag 16 februari. Daarvoor kunt u zich aanmelden via windparkvenray.nl/informatieavond-februari. Wie zijn mailadres heeft doorgegeven krijgt een uitnodiging.

De laatste raadsinformatiebrief, van 28 januari, is hier te lezen:
windparkvenray.nl/raadsinformatiebrieven/.

Elektrische laadpalen in Oostrum

De gemeente laat de komende vier jaar 100 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen in Venray. Met de eerste 20 wordt binnenkort gestart.

De gemeente vraagt nu aan inwoners, ondernemers en verenigingen waar die palen het beste kunnen staan. Elke paal bedient twee parkeervakken.

Ons gaat het natuurlijk om de meest praktische plekken in Oostrum. De dorpsraad heeft al wat ideeën, klik op de afbeelding om de kaart te openen.

Geef uw eigen mening voor 7 februari op www.venray.nl/laadpalen. Meer informatie staat op www.venray.nl/extra-laadpalen-venray.

Digitale informatieavond voor Oostrummers over mogelijk windpark

De gemeente organiseert vijf avonden voor bewoners van de dorpen rondom de vier zoekgebieden voor een mogelijk windpark in Venray: Castenray Geijsteren, Oirlo, Oostrum en Wanssum. Vanwege corona worden de avonden digitaal georganiseerd. Voor Oostrum is dat op maandag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich opgeven via www.windparkvenray.nl/informatieavond-dorpen. Inwoners uit naastgelegen dorpen kunnen zich ook aanmelden.

Momenteel wordt er samen met bewoners en grondeigenaren een verkenning gedaan, om te onderzoeken of een lokaal windpark wenselijk en haalbaar is. In 2021 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Tijdens de online sessie krijgt u informatie over de verkenning, ziet u voorbeelden van andere windparken die lokaal georganiseerd zijn, wordt er ingezoomd op de vier locaties en kunt u uw vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door Frank van Bussel, hij is gevraagd door de gemeente als omgevingsmanager.

Meer informatie staat op www.WindparkVenray.nl. U kunt ook alvast uw mening geven via www.WindparkVenray.nl/IkPraatMee, of vragen sturen naar info@WindparkVenray.nl.

Militaire oefeningen 7 t/m 11 december

Van 7 t/m 11 december worden militairen opgeleid in het coördineren van luchtsteun aan grondtroepen. Dit gebeurt op of rond van de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel, vanaf het middaguur tot 22:00 uur, met jachtvliegtuigen en helikopters van Defensie en een civiele jet-trainer. Daarnaast zullen op donderdag 10 december, van 18.00 uur tot 20.30 uur, verschillende helikopters militairen van de Luchtmobiele Brigade ondersteunen in hun training. Zij worden onder helikopterbegeleiding afgezet en weer opgehaald.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie.

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Keuze uit vier locaties voor mogelijk windpark in Venray
Zoals eerder aangekondigd, is er op donderdag 19 november een digitale informatieavond gehouden over de mogelijke komst van een windpark. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Hieronder de belangrijkste punten van wat er is gepresenteerd.
• Het plaatsen van windturbines is onderdeel van het Kader voor opwekking duurzame energie (KODE), dat is vastgesteld door de gemeente om te voldoen aan de landelijke en regionale eisen.
• De gemeente vraagt iedereen om de online enquête in te vullen op windparkvenray.nl/enquete.
• Het windpark moet eigendom worden van de inwoners en de grondeigenaren, en minimaal 50% tot 100% van de opbrengsten moet ook bij hen terechtkomen. Voor ‘direct omwonenden’ wordt een afstand van 1 kilometer gehanteerd.
• De gemeente Venray wil graag drie windturbines op één locatie plaatsen om aan de opdracht te voldoen. Die locatie wordt in overleg met de inwoners gekozen in een zo open en transparant mogelijk proces. Er ligt nog niets vast: als er geen locatie kan worden gevonden gaat het niet door. Er worden nu vier mogelijke locaties onderzocht, zie de kaart. Andere locaties zouden niet mogelijk zijn vanwege de afstand tot woningen of tot vliegbasis De Peel.

Tijdens de daarop volgende discussie werden verschillende punten genoemd. Al die punten zijn genoteerd en worden verder uitgezocht door gebiedsregisseur Frank van Bussel. Een paar voorbeelden:
• Wat is de onderbouwing van het argument dat de windturbines niet in de buurt van vliegbasis De Peel mogen staan? Vooral het punt van de radar wordt in twijfel getrokken.
• Waarom gelden dezelfde argumenten niet voor de afstand tot vliegveld Weeze?
• Welke minimale afstanden moeten worden gehanteerd? Er is sprake van zowel 300 als 450 meter.
• Het is de vraag of het rendement van windenergie per hectare niet kleiner is dan dat van zonne-energie. Van de andere kant is windenergie nodig om ook ’s nachts en in de wintermaanden energie op te wekken.
• De meeste ondernemers zouden graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar dit is vaak niet mogelijk vanwege de constructie, of vanwege verzekeringseisen.
• Een groep inwoners houdt de energiebehoefte van Venray bij, en de al geplande duurzame energiecapaciteit. Daaruit zou blijken dat de gemeente al aan de behoefte voldoet, maar daar wordt niet over gecommuniceerd.

De presentatie is te vinden op windparkvenray.nl/nieuws. Links naar KODE, het RIVM-rapport en de Regionale Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg staan op windparkvenray.nl/informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Bloem- en kruidenrijke grasvelden

De gemeente Venray wil de biodiversiteit bevorderen. Een van de manieren om dit te doen is door bestaande gazons om te vormen naar bloem- en kruidenrijke graslanden binnen de bebouwde kom. Dat kan door minder maaien (eens per jaar in plaats van wekelijks), of door het inzaaien met bloemenmengsels. Op een paar plaatsen is dit al gebeurd, en de gemeente wil nu op kleine schaal starten met een paar voorbeeldlocaties.

Voor Oostrum zou dat het grasveld aan De Horik kunnen zijn, de strook langs de landbouwgrond en tussen de groepen struiken. Alternatieve locaties zijn de groenstrook langs het spoor, en de grasveldjes bij de Valkenkampstraat en de Wittevrouwenstraat. Onze groenploeg vindt het een goed idee, want insecten zijn met 60% tot 75% afgenomen. Wel vinden zij het belangrijk om inheems zaaimateriaal te gebruiken en niet het Oost-Europese, met soorten die van nature hier niet voorkomen.

Digitale informatieavond mogelijk windpark in Venray

De verkenning van een mogelijk windpark in Venray gaat vanwege corona digitaal verder. Inwoners en grondeigenaren wordt gevraagd om mee te praten en mee te denken tijdens een digitale informatieavond. Inwoners kunnen zich op windparkvenray.nl aanmelden voor de sessie op donderdag 19 november om 20.00 uur.

Meer informatie:
o folder
o persbericht
o online enquête

Voor grondeigenaren is er een aparte sessie op 17 november, op uitnodiging.

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober

Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties.

CAS vergt veel coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit levens redden tijdens missies in het buitenland.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad