OW! – Oostrums Weekblad

OW! is het blad van, voor en door Oostrum. Elke week gevuld met Oostrums nieuws, verenigingsnieuws, rubrieken, interviews en activiteiten.

Ook OW! ontvangen?

De abonnementskosten zijn € 15,00 per jaar bij automatische incasso. Als u op een andere manier betaalt dan geldt een toeslag van € 2,50 administratiekosten. Download en print het machtigingsformulier, en vul het in. Doe het formulier in de bus bij Roel Arts (Eijckenhof 6) of stuur de scan naar financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl. Bel 06-51269958 voor meer informatie.

Voor bezorgklachten kunt u contact opnemen met Periodiek: 0478-582877.

Digitaal

Wie in Oostrum woont krijgt het OW! op papier, en kan het daarnaast ook digitaal ontvangen via deze link. Woont u buiten Oostrum? Dan kunt u OW! alleen digitaal ontvangen. Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk. De abonnementskosten zijn hetzelfde.

Via onze website kunt u het archief van voorgaande nummers bekijken.

Kopij aanleveren

Sluiting aan te leveren kopij: zaterdag 18.00 uur. Redactie-adres: G. Smedts, Valkenkampstraat 14, 5807 AN Oostrum, 0478-584642, weekblad@dorpsraadoostrum.nl.

Reacties en rubrieken: werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl.

Advertenties

Tarieven verenigingen en stichtingen

1/8 A4: € 0,50
1/4 A4: € 1,00
1/2 A4: € 2,00
1 A4: € 4,00

Voor Oostrumse verenigingen en stichtingen geldt een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de halfjaarlijkse factuur wordt een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een besteding tot € 25,00 hoeven dus niet te betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen krijgen een korting van € 25,00.

Voor niet-Oostrumse verenigingen en stichtingen gelden dezelfde tarieven voor informatieve en niet-commerciële advertenties, maar dan zonder vrije voet.

Tarieven abonnees

Abonnees mogen gratis adverteren onder de volgende voorwaarden:

  • een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht
  • niet commercieel
  • niet anoniem:
    0pgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
  • niet politiek:
    Politiek getinte advertenties zijn alleen toegestaan binnen de fatsoensnormen en rondom gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor gelden onderstaande commerciële tarieven.

Commerciële tarieven

Voor advertenties die niet onder bovengenoemde voorwaarden vallen gelden onderstaande commerciële tarieven. De kosten moeten direct bij plaatsing worden betaald.

1/8 A4: € 5,-
1/4 A4: € 10,-
1/2 A4: € 15,-
1 A4: € 30,-

Delen mag!