OW! – Oostrums Weekblad

OW! is het blad van, voor en door Oostrum. Elke donderdag gevuld met Oostrums nieuws, verenigingsnieuws, rubrieken, interviews en activiteiten.

Ook OW! ontvangen?

Binnen postcodegebied Oostrum zijn de abonnementskosten € 15,00 per jaar bij automatische incasso. Als u op een andere manier betaalt dan geldt een toeslag van € 2,50 administratiekosten. Download en print het machtigingsformulier, en vul het in. Doe het formulier in de bus bij Inge Künen (Kloosterstraat 7) of stuur de scan naar financieel.weekblad@dorpsraadoostrum.nl.

De abonnementskosten worden altijd voor de volledige jaarperiode (januari-december) in rekening gebracht, ongeacht de ingangsdatum van het abonnement. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van abonnementskosten.

Voor bezorgklachten kunt u contact opnemen met Periodiek: 0478-582877.

Digitaal

Wie wil kan, naast het papieren weekblad, het OW! ook digitaal ontvangen via deze link. De abonnementskosten blijven hetzelfde.

Op deze website kunt u het archief van voorgaande nummers bekijken.

Buiten Oostrum

Voor abonnees buiten Oostrum wordt voor bezorging van het papieren weekblad een extra bedrag van € 45,00 aan portokosten berekend. Als alternatief kunt u een abonnement op de digitale versie nemen. Deze ontvangt u dan wekelijks per e-mail. De abonnementskosten blijven dan gelijk aan die van de Oostrumse abonnees zoals hierboven vermeld.

Kopij aanleveren

Sluiting aan te leveren kopij: vrijdag 24:00 uur. Redacteur: Albert Kleine, Mgr. Hanssenstraat 18e, 5807 BD Oostrum, 06-28746902, weekblad@dorpsraadoostrum.nl.

Reacties en rubrieken: werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl.

Advertenties

Advertenties graag zelf opmaken, en als DOC, PDF of JPG naar het redactieadres sturen. Hele pagina (A4) en kwart pagina (A6) staand/portrait, halve pagina (A5) en een achtste pagina (A7) liggend/landscape.

Tarieven verenigingen en stichtingen

1/8 A4: € 0,75
1/4 A4: € 1,50
1/2 A4: € 3,00
1 A4: € 6,00

Dit tarief geldt voor informatieve, niet-commerciële bijdragen. Voor Oostrumse verenigingen en stichtingen geldt een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de halfjaarlijkse factuur wordt een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een besteding tot € 25,00 hoeven dus niet te betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen krijgen een korting van € 25,00.

Voor niet-Oostrumse verenigingen en stichtingen gelden dezelfde tarieven, maar dan met een vrije voet van € 10,00 per half jaar.

Tarieven abonnees

Abonnees mogen gratis adverteren onder de volgende voorwaarden:

  • een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht
  • niet commercieel
  • niet anoniem:
    0pgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
  • niet politiek:
    Politiek getinte advertenties zijn alleen toegestaan binnen de fatsoensnormen en rondom gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor gelden onderstaande commerciële tarieven.

Voor advertenties die niet onder bovengenoemde voorwaarden vallen gelden onderstaande commerciële tarieven. De kosten moeten direct bij plaatsing worden betaald.

Commerciële tarieven

1/8 A4: € 7,50
1/4 A4: € 15,-
1/2 A4: € 20,-
1 A4: € 40,-

De advertentiekosten worden per kwartaal gefactureerd. Bij plaatsing van 10 of meer advertenties per kwartaal wordt een korting van 10% op de kwartaalfactuur gegeven. Over de vermelde tarieven wordt geen BTW in rekening gebracht, onze stichting is niet BTW plichtig.

Delen mag!