Projecten

Aviko-Rixona

In samenspraak met de gemeente en de Dorpsraad probeert Aviko-Rixona de geuroverlast voor Oostrum tot een minimum te beperken.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Dorpsomgevingsprogramma (DOP)

De laatste versie van het Dorpsomgevingsprogramma dateert uit 2017, en is het resultaat van een enquête en een thema-avond. Het fungeert als de basis voor de prioriteiten van acties en projecten in Oostrum.
Contactpersoon: Mark Broeren

Dorpsplein

In december 2019 was er een thema-avond om ons dorpsplein opnieuw in te richten. Het dorp kon op die avond met ideeën komen. Het is de bedoeling om het plein groener, sfeervoller en duurzamer te maken.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

DUOfiets

De DUOfiets is bedoeld voor personen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar toch nog behoefte hebben om lekker naar buiten te gaan. De duofiets wordt bestuurd door een vrijwilliger.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Duurzaamheid

De Dorpsraad organiseert een bijeenkomst om te praten over thema’s als energiebesparing, subsidieregelingen, warmtescans en collectieve inkoop.
Contactpersoon: Esther de Jong

Kermis

De Dorpsraad coördineert de activiteiten rond de kermis en de dorpsbarbecue met alle betrokkenen.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Omgevingsvisie Venray

De gemeente Venray werkt aan een omgevingsvisie, die per dorp wordt uitgewerkt. Dit heeft natuurlijk grote raakvlakken met het Dorpsomgevingsprogramma.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Oostverbinding

Het project realiseert een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat, met een opwaardering van de Stationsweg vanaf de aansluiting op de Oostverbinding tot aan rotonde bij de Oostsingel.
Contactpersoon: Mark Broeren

OW!

Het Oostrums Weekblad (OW!) is het wekelijkse blad van, voor en door Oostrum. Sinds 2020 wordt de redacteur ondersteund door een werkgroep, die de rubrieken verzorgt.
Contactpersoon: Wendy Janssen

Paschalis

Het voormalige klooster Paschalis is nu eigendom van Teleport Hotel. Het oorspronkelijke plan was om er een hotel van te maken. Nu wordt gedacht aan een wooncomplex voor starters, families en senioren.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Rooyse wissel (TBS-kliniek)

Via de Regioraad houdt de TBS-kliniek de Dorpsraad op de hoogte van actuele zaken, en omgekeerd kan de Dorpsraad er zorgen vanuit de Oostrumse gemeenschap aan de orde stellen.
Contactpersoon: Wendy Janssen

Servicepunt

Het Servicepunt brengt (hulp)vragen en aanbod bij elkaar, en versterkt leefbaarheid, zorg en welzijn.
Contactpersoon: Wendy Janssen

Stationsomgeving

De Dorpsraad praat mee in een klankbordgroep over de herinrichting van het station en de omgeving: verkeersstromen, parkeren, wachttijden spoorwegovergang en Prorail.
Contactpersoon: Danielle Strijbosch en Leo Lenssen

Stevig (Dichterbij)

Stevig helpt mensen met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis.
Contactpersoon: Wendy Janssen

Verkeer

De Dorpsraad verzamelt informatie over verkeersstromen in Oostrum: aantallen voertuigen, snelheden., bestemmingsverkeer en routes.
Contactpersoon: Mark Broeren

Via Venray / N270

Herinrichting van de N270 moet de doorstroming verbeteren, geluidsoverlast verminderen en oversteken veiliger maken.
Contactpersoon: Mark Broeren

Windmolens

In 2019 heeft de gemeenteraad van Venray een beleidskader Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE) vastgesteld. Naar aanleiding daarvan onderzoekt de gemeente het draagvlak vanuit de dorpen voor plaatsing van windturbines. Zie windparkvenray.nl.

Woningbouw Oostrum Oost

In het Dorpsomgevingsprogramma is Oostrum Oost aangewezen als gebied om de woningbouw in Oostrum verder te ontwikkelen. Verdere voortgang hangt af van grondeigenaren en gemeente.
Contactpersoon: Leo Lenssen

Klik hier voor het archief

Delen mag!