Projecten

Buurtpreventie-WhatsApp

Oostrum heeft sinds 2017 vier buurtpreventie-WhatsAppgroepen. Zie de pagina met de spelregels, en de pagina waarop je je kunt aanmelden.
Contactpersoon: Rob Raijmakers

Dorpsomgevingsprogramma (DOP)

De laatste versie van het Dorpsomgevingsprogramma dateert uit 2017, en is het resultaat van een enquête en een thema-avond. Het fungeert als de basis voor de prioriteiten van acties en projecten in Oostrum.
Contactpersoon: Vincent Meier

Duurzaamheid en milieu

 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Aviko-Rixona: In samenspraak met de gemeente en de Dorpsraad probeert Aviko-Rixona de geuroverlast voor Oostrum tot een minimum te beperken.

Contactpersoon: Vincent Meier

Kermis

De Dorpsraad coördineert de activiteiten rond de kermis en de dorpsbarbecue met alle betrokkenen.
Contactpersoon: Jan-Willem Bruijsten

Natuur

 • Oostrumsche Heide: In 2022 is een werkgroep er samen met de Dorpsraad en anderen in geslaagd om verdere ontgrondingen daar te voorkomen. Nu zijn er afspraken gemaakt met de gemeente om de toekomst van de Oostrumsche Heide veilig te stellen, maar het natuurlijk wel zaak dat die worden nagekomen. Daarom is de Dorpsraad lid van de commissie die dat stuurt en in de gaten houdt.

Contactpersoon: Rob Raijmakers

OW!

Het Oostrums Weekblad (OW!) is het wekelijkse blad van, voor en door Oostrum. Sinds 2020 wordt de redacteur ondersteund door een werkgroep, die de rubrieken verzorgt.
Contactpersoon: Wendy Janssen

Stationsomgeving

De Dorpsraad praat mee in een klankbordgroep over de herinrichting van het station en de omgeving: verkeersstromen, parkeren, wachttijden spoorwegovergang en Prorail.
Contactpersonen: Danielle Strijbosch en Leo Lenssen

Verkeer

De Dorpsraad verzamelt informatie over verkeersstromen in Oostrum: aantallen voertuigen, snelheden, bestemmingsverkeer en routes. Daarnaast wordt er meegedacht over infrastructurele projecten:

 • Oostverbinding: Het project realiseert een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat, met een opwaardering van de Stationsweg vanaf de aansluiting op de Oostverbinding tot aan rotonde bij de Oostsingel.
 • Reconstructie Geysterseweg: reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een gedeelte van de Randenrade in 2023 en 2024.
 • Via Venray / N270: herinrichting van de N270 moet de doorstroming verbeteren, geluidsoverlast verminderen en oversteken veiliger maken.

Contactpersonen: Leo Lenssen, Rob Raijmakers en Vincent Meier

Wonen

Er zijn op dit moment vele plannen voor woningbouw in Oostrum. Klik hier voor een overzicht van de stand van zaken eind 2023. De belangrijkste projecten:

 • Oostrum Oost: in het Dorpsomgevingsprogramma is Oostrum Oost aangewezen als gebied om de woningbouw in Oostrum verder te ontwikkelen. Verdere voortgang hangt af van grondeigenaren en gemeente.
 • Paschalis: Het voormalige klooster Paschalis is nu eigendom van Teleport Hotel. Het oorspronkelijke plan was om er een hotel van te maken. Nu wordt gedacht aan een wooncomplex voor starters, families en senioren.
 • Terrein Camps: Er zijn concrete plannen gemaakt voor het perceel van Camps aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor. Een deel van die plannen bestaat uit woonvormen voor ouderen. Er is een enquête gehouden om de woningbehoefte in Oostrum te peilen.

Contactpersonen: Kees Spitters en Leo Lenssen

Zorg en welzijn

 1. Rooyse wissel (TBS-kliniek): via de Regioraad houdt de TBS-kliniek de Dorpsraad op de hoogte van actuele zaken, en omgekeerd kan de Dorpsraad er zorgen vanuit de Oostrumse gemeenschap aan de orde stellen.
 2. Het Servicepunt brengt (hulp)vragen en aanbod bij elkaar, en versterkt leefbaarheid, zorg en welzijn.
 3. Stevig (Dichterbij) helpt mensen met een licht verstandelijke beperking en een gedragsstoornis.
 4. Werkgroep Zorg Dorpsradenoverleg (DRO)

Contactpersonen: Wendy Janssen (1-3) en Kees Spitters (4)

Klik hier voor het archief

Delen mag!