Thema-avond Verkeersveiligheid

De avond begon om 19:00 uur met een quiz voor de jeugd. De opkomst was niet zo groot als gehoopt, niet alleen vanwege voetbaltrainingen, maar ook omdat er op school, ondanks meerdere verzoeken, niets over was verteld.

Maar zij die er waren werden door wijkagent Maarten Arts enthousiast door de twintig vragen geloodsd. Ook de volwassenen deden mee, en hadden af en toe nog moeite om het juiste antwoord te vinden. Na een korte pauze werden de prijzen uitgereikt. Hartelijk dank aan de sponsoren: Bowling Bistro Venray, Melvins Tweewielers, Green Drive en Veilig Verkeer Nederland.

Veilig op weg

Daarna presenteerden Ton Peeters en Ruud Verhaegh, beide van de gemeente Venray, hun campagne. Problemen met verkeersveiligheid zitten vaak in gedrag. Dat kon de wijkagent bevestigen: een automobilist die zich aan bepaald gedrag van fietsers stoort, vertoont vaak datzelfde gedrag zodra hij zelf op de fiets stapt. Een melding van bewoners kan niet altijd door de gemeente worden opgelost. De campagne helpt bewoners, in samenwerking met Smile Venray, met een informeel gesprek over mogelijke acties. Die zijn gericht op empathie bij de weggebruiker, zoals borden ‘30 bedankt’ of fotoborden op straat, remwegdemonstraties en snelheidsmetingen. Tijdens een campagne ging de gemiddelde snelheid bijvoorbeeld met 7 km/u omlaag, en na afloop bleef die gemiddeld 4 km/u lager.

Smile Venray

Jolanda van Sinten vertelde over hun werkgroep, waarin niet alleen vertegenwoordigers uit de dorpen en wijken zitten, maar ook Ruud Verhaegh van de gemeente, en iemand van de vrijwillige politie. Om snelheid te meten kunnen ze bijvoorbeeld beschikken over een laser, en over een ‘smiley’ die tijdelijk op een lantaarnpaal kan worden geplaatst. Verder houden ze regelmatig controles op fietsverlichting, en is er elk jaar een grote verkeersmarkt in het centrum.

Bespreektafels

Na een korte pauze verdeelde de zaal zich over drie tafels met grote plattegronden van Oostrum. Elke tafel kreeg begeleiding van een lid van de dorpsraad, en van een van de presentatoren. Samen probeerden ze niet alleen knelpunten te vinden wat verkeersveiligheid betreft, maar daar ook oplossingen voor aan te dragen. Na een dik half uur was iedereen nog steeds enthousiast aan het discussiëren, maar het werd tijd om af te ronden.

Elke tafel had vijf tot tien aanbevelingen, van ontsluitingswegen tot meer voetpaden, van gevaarlijke oversteekplaatsen tot drempels, en van verplaatsbare bloembakken tot het afsluiten van het centrum voor auto’s. De gemeente gaat nu alle aanbevelingen bestuderen, en koppelt de resultaten zo snel mogelijk terug aan de dorpsraad. Wordt vervolgd!

Kermiscommissie bedankt — Honden svp aan de lijn in het dorp

Kermiscommissie bedankt!

De dorpsraad wil graag de kermiscommissie bedanken voor alle inspanningen! Met een kleurwedstrijd, schminken, een treintje en een loterij met mooie prijzen hebben vele kinderen van Oostrum op zondagmiddag een prachtige kermis beleefd.

Honden svp aan de lijn in het dorp

De laatste tijd hebben we meerdere meldingen van dorpsgenoten gekregen over loslopende honden in het dorp. Misschien weet niet iedereen dat dat binnen de bebouwde kom niet mag, maar dat ze aangelijnd moeten zijn. Dit staat in artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Venray. Vriendelijk verzoek om daar rekening mee te houden, al was het alleen maar omdat sommige mensen bang zijn voor honden.

Burgemeester Uitdehaag maakt per fiets kennis met Oostrum

Bij zijn aantreden had onze nieuwe burgemeester zich ten doel gesteld om persoonlijk kennis te maken met alle wijken en dorpen van Venray. Oostrum zou oorspronkelijk als een van de eersten aan de beurt zijn, maar dat moest helaas worden uitgesteld. Uiteindelijk was ons dorp de laatste in de rij, na 24 (!) bezoeken. De een-na-laatste, in Wanssum, liep helaas nog een half uurtje uit, maar uiteindelijk konden we op woensdagavond 30 augustus om 19 uur op de fiets stappen. Een delegatie van de dorpsraad liet burgemeester Uitdehaag kennismaken met allerlei onderwerpen die in Oostrum spelen. Vanuit de gemeente werd hij vergezeld door Annie Timmermans en gebiedscoördinator Dave Groenen. Natuurlijk was ook Jan Raedts erbij, onze contactpersoon bij de gemeente.

Dorpsplein

Op het dorpsplein konden we vertellen over de herinrichtingsplannen, die nu eindelijk een beetje vorm lijken te krijgen. Ook bespraken we de toekomst van de kerk en het dorpshuis. Er komt immers misschien een moment dat de kerk zijn functie deels verliest, en er komt ooit een moment dat het niet meer rendabel is om D’n Oesterham te renoveren. De burgemeester vertelde dat hij die dilemma’s in meerdere dorpen was tegengekomen, en dat elk dorp het op z’n eigen manier oplost.

Na een stop bij de Watermolen, waar sommigen jeugdherinneringen konden ophalen, fietsten we door naar Trans Cedron om de grot en de kruisweg te bewonderen. Op weg naar de Witte Vennenweg kon de burgemeester zelf zien waarom Oostrum graag een fietserstunnel bij de rotonde had gewild: er kwam net een groepje voetballertjes van het sportveld. Na een bezoekje aan het illegale bouwwerk dat ondanks alles nog steeds op het terrein van de Witte Vennen staat, kwamen we via industrieterrein Vennendreef bij het sportpark uit. Ook hier konden we het een en ander vertellen, terwijl achter ons druk werd getraind.

Paschalis

Daarna ging het door over de Sparrendreef en het Hoogzand, waar we uitleg konden geven over de ontwikkelingen rond de Oostrumsche Heide en de visvijver. Terug over de Wanssumseweg sloegen we linksaf, het terrein van Stevig op, waar bleek dat de burgemeester er al op werkbezoek was geweest. Bovendien kon hij vertellen over zijn jeugd in Druten, dat net als Oostrum nauw verbonden was met geestelijke gezondheidszorg. Een paar bewoners werden zenuwachtig van al die fietsers midden op hun terrein, dus nadat een medewerker eens was komen informeren, en we hadden uitgelegd wie we waren en wat we kwamen doen, fietsten we door naar Paschalis. De burgemeester was duidelijk onder de indruk van het feit dat zo’n prachtig gebouw al zo lang stond te verloederen.

Het was even klunen om weer in de bewoonde wereld te komen, en daarna fietsten we verder over het Buskensven en de Spralandweg naar de Van Broekhuizenstraat. Daar stonden we stil bij de plannen voor Oostrum Oost, en iets verder konden de burgemeester hoogstpersoonlijk ervaren dat de reconstructie van de Geysterseweg nog niet helemaal was afgerond. Ook stelden we toen vast dat het al 21 uur was, en te donker om verder te fietsen, dus we namen afscheid. De burgemeester had het niet alleen een informatief maar ook een leuke tocht gevonden, en we waren blij dat we hem niet alleen konden laten zien waarom Oostrum zo mooi is, maar ook wat er nog beter kan.

Binnenkort komt ook wethouder Van Daal langs om kennis te maken. Hopelijk kunnen we hem dan deel twee van de geplande route laten zien, zoals de Boshuizen, de Stationsweg, de Oostverbinding, de Hulst en het station.

Verkeersveiligheid in Oostrum: thema-avond 14 september, 19:00 uur

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart. De avond wordt gehouden in D’n Oesterham.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Definitief programma

 • 19.00u: Opening door Esther de Jong (dorpsraad)
 • 19.05u: Verkeersquiz (wijkagent Maarten Arts)
  • Voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Er zijn prijzen te winnen!
 • 19.20u: Uitslag en prijsuitreiking (wijkagent Maarten Arts)
 • 19.30u: Ton Peeters en Ruud Verhaegh (gemeente Venray):
  • Gedragscampagne ‘Veilig op Weg’, inclusief de Mgr. Hanssenstraat
  • Doorkijk naar het tweede deel van de avond: bespreektafels verkeersveiligheid
 • 19.45u: Presentatie door Jolanda van Sinten en overige leden van Smile Venray:
  • Vrijwilligersorganisatie verkeersveiligheid
 • 20.05u: Wijkagent Maarten Arts gaat in op de presentaties van de gemeente en Smile Venray
 • 20.15u: pauze
 • 20.30u: Bespreektafels over verkeersveiligheid
  • Aan de hand van kaartmateriaal willen we verkeersaspecten in en rondom Oostrum bekijken, en bespreken hoe men het verkeer ervaart. Elke tafel krijgt een plattegrond van Oostrum. Iedereen kan daarop knelpunten aanwijzen, en de tafel zoekt samen naar mogelijke oplossingen.
 • 21.00: De hoofdpunten van de bespreektafels worden uitgelicht.
 • 21.15u: Afsluiting thema-avond

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl).

Staat u al in de dorpsgids? — Welkomstpakket: lok nieuwelingen over uw drempel!

Staat u al in de dorpsgids?

Oostrum heeft een dorpsgids, met 16 pagina’s aan informatie over Oostrum en handige adressen en telefoonnummers. Alle Oostrumse organisaties kunnen zich daarin gratis voorstellen. Op dit moment zijn dat 18 verenigingen en 22 ondernemers. Een link naar de laatste versie staat op de voorpagina van de website van de Dorpsraad (www.dorpsraadoostrum.nl).

Staat uw bedrijf of vereniging er nog niet in? Stuur dan een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin u uw organisatie voorstelt. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zetten we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres).

Welkomstpakket voor nieuwe dorpsgenoten

Sinds december 2022 heet de Dorpsraad nieuwe inwoners persoonlijk welkom in Oostrum. Ze krijgen een klein welkomstpakket, met daarin natuurlijk de dorpsgids. Inmiddels hebben we er al 26 afgeleverd!

In een tasje van Allemans krijgen onze nieuwe dorpsgenoten een flesje bier van De Grieze, een bidon van Vita Compleet Fysiotherapie, een pen van ZoetHartig, een potlood van Spraelandhof, een koelkaststicker en een tegoedbon van Praktijk ONS Gewicht, kortingsbonnen van SMT, Melvin, Green-Drive, Praktijk Lisan en De Witte Vennen, een bon van ZijActief, een infokaartje van GlaswebVenray en een bon voor een gratis kennismakingsabonnement van een jaar op het OW!.

Lok nieuwelingen over uw drempel

De reacties op onze bezoekjes zijn zeer positief, en hier en daar hebben we wat uitgebreider kunnen kennismaken. Men kon het waarderen dat we de moeite namen om hen persoonlijk welkom te heten, en we hopen dat het voor sommigen de drempel verkleint om een dorpsgenoot te worden, in plaats van alleen een inwoner.

Ook als ondernemer of vereniging kunt u, via het welkomstpakket, voor nieuwe inwoners de drempel verlagen voor een eerste bezoek. Bijvoorbeeld een kennismakingsaanbieding, gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen. Het is mogelijk om kant-en-klare bonnen of folders in het welkomstpakket te doen, maar we kunnen uw bon ook op het aparte aanbiedingenblad opnemen. Lever daarvoor een afbeelding aan, liefst als JPG of PNG. Een aardigheidje kan natuurlijk ook, zoals een mok of een sleutelhanger. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuwe buren?

We maken minimaal elk kwartaal een rondje langs onze nieuwe inwoners. Dus hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan de dorpsgids en het welkomstpakket af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.

Eind augustus voorbereidingen voor nieuwe waterleiding

WML wil in de periode van november tot volgend jaar juli de waterleiding gaan vervangen in een deel van Oostrum. Het gaat om de straten die worden omsloten door de Monseigneur Hanssenstraat, het spoor en de Deurneseweg.

Als voorbereiding daarop heeft WML aan aannemersbedrijf HDB gevraagd om te kijken wat voor kabels en leidingen er in de grond liggen ter hoogte van de waterleiding. Daarvoor worden in week 34, van 21 tot 28 augustus, een twintigtal proefgaten gemaakt. De locaties staan op het kaartje.

Over het vervangen van de waterleiding zelf volgt te zijner tijd meer informatie.

Administratie OW! overgedragen!

De afgelopen zeven jaar heeft Roel Arts de administratie van het OW! gedaan. Die taak ligt aan de basis van ons dorpsblad. Zonder abonnees en inkomsten uit advertenties zou het immers snel zijn gedaan. Al die jaren heeft hij trouw nieuwe abonnees geregistreerd, adressen doorgegeven aan Periodiek, elke week het digitale OW! verstuurd, incasso’s en facturen verzonden en de boekhouding gedaan.

In mei gaf hij helaas aan dat hij ermee wilde stoppen. Al snel bleek dat onze webmaster, Rolf Künen, bereid was om het digitale OW! voor zijn rekening te nemen. Na een oproep in het OW! meldden zich zowaar twee opvolgers voor de administratie zelf: Inge Künen en Fanny Sleegers. Wie vorige week goed naar de voorpagina van het OW! had gekeken kon al zien dat Inge de kar trekt. Verder zullen Inge en Fanny het werk samen oppakken en verdelen, zodat de een het kan opvangen als het bij de ander niet goed uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode. Hieronder stellen zij zich voor.

Maar eerst wil de dorpsraad Roel heel hartelijk bedanken
voor zijn jarenlange inzet!Inge Künen

Inge werkt als accountant, dus voor de administratie van het OW! draait ze haar hand vast niet om. Ze is 45 jaar geleden in Venray geboren. Hoe kwam ze in Oostrum terecht? “Ik ben getrouwd met Bas, hij heeft ervoor gezorgd dat ik in Oostrum terecht ben gekomen. Veel Oostrummers zullen hem wel kennen, en niet alleen als voormalig voorzitter van de dorpsraad. Ik woon hier sinds 2000, en met heel veel plezier. We hebben twee kinderen, Isa en Stan. In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige dingen met familie en vrienden.”

Waarom wilde ze de administratie overnemen? “Ik deed al ander vrijwilligerswerk. Zo heb ik bijvoorbeeld de Sint Maartensviering een aantal jaren mee georganiseerd, maar daar ben ik nu mee gestopt. Hetzelfde geldt voor de intocht van Sinterklaas, daar stop ik na dit jaar mee. Maar mijn motto is ’als we allemaal wat doen voor het dorp komen we er wel’. Het was tijd voor iets nieuws. Dus toen de oproep voor de administratie van het OW! kwam sprak mij dat wel aan.”

Is er nog iets dat ze mist in Oostrum? “Ik ben eigenlijk wel tevreden over het dorp, maar ik ben wel erg benieuwd naar het nieuwe dorpsplein. Een parkachtige sfeer lijkt me wel mooi op die plek.”


Fanny Sleegers

Fanny is geboren in Deurne, en had gezworen om nooit naar Limburg te verhuizen. “Maar de liefde doet gekke dingen met een mens. Een jaar of twaalf geleden ben ik hier komen wonen. Jan woonde hier al op de boerderij. We hebben drie jongens, van 7, 8 en 10 jaar oud.”

Ook voor Fanny is administratie gesneden koek. “Vijf jaar geleden ben ik gestopt met buiten de deur werken, zodat ik thuis de administratie kon verzorgen. De combinatie van kinderen, buitenshuis werken en een eigen bedrijf vond ik erg lastig. Toen heb ik dus gekozen voor de focus op thuis.”

Heeft ze hobby’s? “Er zijn veel dingen die ik leuk vind, maar daarvoor zijn de dagen te kort. Ik tennis en wandel graag. Het paardrijden staat momenteel op een laag pitje. Op zaterdag vind ik het leuk om naar onze drie enthousiaste voetballers te gaan kijken. Thuis doen we ook regelmatig een potje voetbal met ons vijfjes. Nu zijn we nog goed aan elkaar gewaagd, maar dat zal over een paar jaar wel anders zijn…”

Waarom wilde ze helpen met de administratie van het OW! ? “Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen bij de werkgroep van het OW!, want ik wilde graag vrijwilligerswerk doen in het dorp. Ik wist niet zeker of schrijven iets voor mij was, maar ik dacht dat er misschien iets tussen zou zitten dat me goed zou liggen. Maar er kwam niet echt iets voorbij, en ook zelf een rubriek zoeken waarmee ik aan de slag wilde lukte niet goed. Toen zag ik de ‘vacature’ voor de administratie, dus ik vind het heel fijn dat ik op deze manier toch mijn bijdrage kan leveren aan het OW!”

Wat mist ze nog in het dorp? “Ik zal de slager zeker gaan missen. Verder vind ik ‘t Fort een hele mooie speelplek, daar zijn onze jongens regelmatig te vinden. Voor zo’n klein dorp is dat echt een aanwinst. Maar ik kan niet zeggen dat ik op dit moment echt iets mis in Oostrum.”

Van de bestuurstafel: juli 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Resultaten enquête dorpsplein

De enquête over de renovatie van het dorpsplein heeft helaas maar 43 reacties opgeleverd. Het is niet verrassend dat een groot deel van aanwonenden was. Dat heeft het beeld misschien vertekend, omdat het plein een functie heeft voor heel Oostrum.

Het was de bedoeling om op basis van de antwoorden een nieuw plan te maken, waarmee we naar de gemeente zouden kunnen. Helaas steeg uit de enquête geen duidelijk beeld op. Parkeren vinden velen nu belangrijk, maar bij de vraag over de toekomst weer niet. Precies de helft wil de kermis op het plein hebben, de andere helft niet. Hetzelfde geldt min of meer voor evenementen. Maar men is het er wel over eens dat het groener mag, en dat het meer een ontmoetingsplaats moet worden.

Vanwege de tegenstellingen willen we eerst degenen uitnodigen die hun contactgegevens hadden achtergelaten, om samen met de werkgroep te kijken wat er mogelijk is. We willen er dan ook de functie van de velden bij de Watermolen bij betrekken, zodat de beschikbare ‘open ruimte’ in Oostrum zo goed mogelijk wordt benut, en aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt.


Verkeersveiligheid in Oostrum: thema-avond 14 september, 19:00 uur

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Voorlopig programma

 • Verkeersquiz voor kinderen vanaf 10 jaar. Er zijn prijzen te winnen!
 • Ruud Verhaegh (gemeente Venray) presenteert ‘Veilig op weg’, de campagne voor verkeersveiligheid in Oostrum. Ook Smile Venray werkt hieraan mee.
 • Onze nieuwe wijkagent Maarten Arts stelt zich voor en bekijkt het thema vanuit zijn rol.
 • Prijsuitreiking van de verkeersquiz.
 • ‘Bespreektafels’ over verkeersveiligheid. Elke tafel krijgt een plattegrond van Oostrum. Iedereen kan daarop knelpunten aanwijzen, en de tafel zoekt samen naar mogelijke oplossingen.
 • Uitkomsten van de bespreektafels.

Het definitieve programma publiceren we eind augustus. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Noteer alvast de datum: donderdagavond 14 september.


Fijne vakantie!

Ook de dorpsraad gaat met vakantie. Iedereen een prachtige (en niet al te hete) zomer gewenst, of je nu lekker thuis blijft of op pad gaat. Hartelijke zomergroeten en tot ziens op de thema-avond!

Fase 3 Oostverbinding van start

Op 2 juni is de Henri Dunantstraat weer open gegaan, waarmee fase 2 bijna was afgerond. Voor de zomervakantie start fase 3, waarin de nieuwe verbindingsweg en rotonde worden aangelegd.

Fase 2 bijna klaar

De Henri Dunantstraat kon drie weken eerder open dan gepland. Er resteerden alleen nog kleinere werkzaamheden, zoals de afronding van het laatste stukje van de dassenpassage. De heesters en bomen worden tussen november en maart geplant, tegelijk met de rest van de verbindingsweg.

Fase 3: verbindingsweg en rotonde

Voor de zomervakantie start aannemer BLM met fase 3. Dit is het tweede deel van de verbindingsweg vanaf de Stationsweg, en een nieuwe rotonde op de Stationsweg. Dit zou eind november klaar moeten zijn. Een complex onderdeel is het verleggen van een grote leiding van Waterschapsbedrijf Limburg. Die voert onder hoge druk afvalwater af naar de afvalwaterzuivering op Smakterheide. Dit werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer.

Stationsweg afgesloten bij viaduct A73

Na de zomervakantie 2023 worden er omleidingen ingesteld voor auto’s én fietsers. De omleidingen worden per deel aangepast aan de situatie. Ook de bus wordt omgeleid via de Henri Dunantstraat. In december gaat de Stationsweg weer open.

Fase 4: nieuwe rotonde bij Klaproos

In deze fase wordt de Stationsweg vanaf de St. Servatiusweg tot aan de nieuwe rotonde aangepakt. Dat gebeurt in de eerste helft van 2024. Er is al contact geweest met de eigenaren van verschillende panden over de perceelgrenzen. De komende maanden wordt het ontwerp verbeterd, met extra aandacht voor materiaalkeuze en afwatering. Daarna worden de eigenaren daarover geïnformeerd. Ook wordt er nog een aannemer geselecteerd.

Er komt ook een nieuwe rotonde bij de Klaproos. Daarvoor moet de St. Antoniuskapel worden verplaatst. Dat gebeurt na de zomer. De kapel wordt in zijn geheel opgehesen en op zijn nieuwe plaats gezet. Meer informatie, inclusief de laatste nieuwsbrief, staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.

Nieuws van de dorpsraad

Gemeente Venray past plan flexwoningen aan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 juni het voorstel voor flexwoningen via een amendement vervangen. Daarmee is de beslissing over het toewijzen van de drie locaties van de baan. De raad heeft het college in een gewijzigde opdracht gevraagd om het proces (gedeeltelijk) over te doen, met nieuwe uitgangspunten en wegingsfactoren.

Nieuw plan eind dit jaar

Wethouder Leenders: “Wij hebben onze inwoners luid en duidelijk gehoord en ook goed geluisterd naar wat de gemeenteraad wil. Uiteindelijk willen we het beste plan voor Venray. We zetten daarom onze schouders onder deze nieuwe opdracht.” Het college verwacht eind 2023 een gewijzigd plan aan de raad te presenteren.

Omgevingsdialoog

De opgave voor de opvang van ontheemden in de gemeente Venray is onveranderd. Met de nieuwe randvoorwaarden van de raad gaat het college de locaties nu opnieuw beoordelen. Ook moet het college in deze fase al met de omgevingsdialoog starten.

Sociale impact

Volgens de wethouder is het bestaande onderzoek nog steeds een belangrijke informatiebron, maar wordt het aangevuld met de nieuwe kaders. Men gaat onder andere kijken naar de sociale impact voor de locaties, en weegt de omgevingsdialoog mee.


Start verkoop Oostrum-Oost

De eerste woningen van Oostrum-Oost gaan vanaf vrijdag 7 juli in de verkoop. Dan houdt Hendriks samen met Peelrand Makelaardij een verkoopevent op de locatie zelf. Van 17:30 tot 19:00 uur kunt u er de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is mogelijk van 7 juli tot en met 14 juli 12.00 uur. Dezelfde dag gaat men vanaf 13.00 uur woningen toewijzen. Meer informatie staat op projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/oostrum-oost.


Bedankbank

De noodopvang voor asielzoekers in de Evenementenhal is gesloten. Als dank voor de prettige samenwerking met Oostrum heeft een aantal bewoners een bankenset gemaakt, en aan de dorpsraad geschonken.

De set heeft een prachtige plek gevonden op het terras van de kantine van SV Oostrum. Daar staat hij mooi overdekt en kunnen veel Oostrummers er hopelijk nog lang van genieten.

We maken van de gelegenheid gebruik om een groot compliment te geven aan de organisatie van het COA in Oostrum voor de prettige en veilige samenwerking.