Sint Maarten Viering Oostrum

Dit jaar doen we het anders!

Het samenzijn op het plein kan helaas dit jaar niet doorgaan. We willen jullie daarom vragen om een leuke versiering met een lampion of andere lampjes voor je raam of in de tuin te hangen. Op deze manier hopen we Oostrum toch een beetje extra gezellig en sfeervol te maken.

Laat je lichtje schijnen

in de week van 9 tot 15 november (week 46).

Maak een foto van je versiering en stuur die naar Sintmaartenoostrum@gmail.com. Vermeld daarbij je naam en adres. Het leukst versierde huis krijgt een prijsje!!!

We zien jullie volgend jaar weer op het dorpsplein!

Het Sint Maarten Comité
Inge Künen, Liesbet Stam, Mieke Hudales en Jacqueline Janssen


Smile Oostrum

Smile Oostrum is een onderdeel van Smile Venray, een groep van inwoners die zich inzetten om de verkeersveiligheid in de wijk of dorp te bevorderen. Dit gebeurt in samenwerking met verkeersdeskundigen van de gemeente Venray. Smile Oostrum wordt daarbij ondersteund door de Dorpsraad.

Een Verkeersveilig Oostrum ben je zelf. Bij Smile kun je complimenten maken aan mensen die prettig verkeersgedrag vertonen en melding maken van mindere zaken.


Waar houdt Smile Oostrum zich mee bezig en wat is er inmiddels gedaan?

• Diverse klachten van inwoners over verkeerssituaties werden onder de aandacht van verkeersdeskundigen gebracht en besproken. Zo mogelijk worden deze inwoners ook betrokken bij het oplossen van de problemen.

• Fietsverlichtingscontroles, daarbij werden fietsers die de fietsverlichting in orde hadden beloond, variërend van wat lekkers tot een VVV-bon, en fietsers met niet-werkende verlichting werden voorzien van een nieuw fietslampje Tevens werden op diverse plekken de tags ‘Zet je licht aan’ op het wegdek aangebracht.

• Aandacht voor de snelheid van het verkeer, o.a. door het plaatsen van de DSI (de snelheidsmeter met de smiley), gekoppeld met tellingen. Maar ook door laserguncontroles met de politie, samen met een aantal buurtbewoners.

• We houden de plannen voor de aanpassingen van de Stationsweg en de verbindingsweg naar de Henri Dunantstraat in de gaten en blijven deze volgen.

• We houden de verkeersdrukte in de gaten. Zo gauw de coronaregels het toelaten gaan we verkeerstellingen doen om inzicht te krijgen in cijfers van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer door de dorpskern. Deze tellingen worden na aanleg van de verbindingsweg herhaald, waarmee we kunnen zien of de verbindingsweg een zichtbaar effect heeft. Hiervoor vragen wij t.z.t. vrijwilligers om mee te helpen.

• Het probleem rondom de geparkeerde schoolbus werd bekeken en opgelost door een parkeerplaats voor de bus te creëren.

• Smile Oostrum zorgde voor twee reflectorpaaltjes op de Geijsterseweg bij de hoek Mgr. Hanssenstraat. Na de wegreconstructie is daar een kromming in de weg gecreëerd, maar die was in het donker niet goed zichtbaar, waardoor diverse auto’s in aanraking kwamen met de bloembak aldaar. Bij eenzelfde situatie op de Vlasakker worden reflectoren aangebracht, zodat ook daar de weg en de bloembak beter zichtbaar zullen zijn.

• Ook de verkeerssituatie voor fietsers bij de spoorwegovergang werd onder de aandacht gebracht. De stopstreep is na de reconstructie niet terug aangebracht, dit zal alsnog hersteld worden. Smile Oostrum heeft gevraagd om ook het opstelvak voor fietsers weer aan te brengen. Dit zal ervoor zorgen dat de fietsers meer ruimte krijgen en niet meer over het trottoir hoeven te fietsen.

• Het parkeren bij de pinautomaat zorgde voor een onoverzichtelijke situatie. Smile Oostrum heeft gevraagd om de bloembakken iets dichter bij de weg te schuiven en daarmee is dat probleem ook weer opgelost.

• Volgens diverse inwoners zorgt de drukte op de Mgr. Hanssenstraat voor problemen bij het oversteken van kinderen naar en van school. Smile Oostrum heeft voorgesteld om de verkeersbrigadiers weer in het leven te roepen. Hiervoor is steun nodig van de school en ouders en/of andere inwoners. De gemeente wil dit plan waar mogelijk ondersteunen.

Smile Oostrum zorgt voor een verkeersveilig Oostrum. U vindt Smile Oostrum op internet: www.smilevenray.nl en www.facebook.com/smileoostrum.

Even voorstellen: Derk Ederveen

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Derk Ederveen.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik werk drie dagen per week als technisch schrijver bij ASML in Veldhoven. De rest van de tijd ben ik zelfstandig tekstschrijver, vooral online en bedrijfscommunicatie, via mijn bedrijfje Skribo. Ik woon samen met Lilian, die sinds een paar jaar catering verzorgt onder de naam ZoetHartig. We houden allebei van lekker eten en gaan graag naar de film en het theater. Elk jaar plannen we een mooi seizoen met voorstellingen in Venray, Venlo, Weert en Nijmegen, en soms ook in Essen of Duisburg.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ik wilde weer wat doen voor het dorp. We zijn hier in 2010 komen wonen, en ik werd al snel in het bestuur van SVO gevraagd, waar ik me bezig hield met materialen en sponsoring. Een prima manier om me nuttig te maken en mensen te leren kennen, maar in 2016 moest ik daar helaas mee stoppen vanwege tijdgebrek. In 2020 was de tijd rijp om weer wat nieuws op te pakken. Coert Voesten zocht een opvolger als secretaris van de dorpsraad, dus dat kwam mooi uit.”

Waar houd je je zich mee bezig? “De eerste twee vergaderingen vielen in de lockdown, die waren online, dus dat was behelpen. Ik ben me eigenlijk nog steeds aan het inwerken, maar ik probeer vooral de communicatie te stroomlijnen. Binnen de dorpsraad zorg ik ervoor dat informatie bij de juiste mensen terechtkomt, en daarbuiten door goed te bewaken dat we alles netjes en consequent in OW en op de website zetten.”

Wat zou je willen bereiken in het dorp? “Ik zou graag nog meer mensen bij Oostrum willen betrekken, bijvoorbeeld door een grotere opkomst bij de openbare vergaderingen, of reacties op de website. De dorpsraad is maar een spreekbuis, het dorp moet zich laten horen.”

Online openbare vergadering dinsdag 10 november 20:30

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

De jaarlijkse openbare vergadering van het voorjaar was al uitgesteld tot 13 oktober, maar ook die vergadering kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de activiteiten in 2019 houden we een korte online vergadering op dinsdag 10 november, van 20:30 tot 21:00 uur. We geven dan een korte presentatie en beantwoorden eventuele vragen.

Stuur een email met uw naam naar info@dorpsraadoostrum.nl , en u krijgt uiterlijk 9 november een uitnodiging met daarin een link naar de online bijeenkomst.

De themabijeenkomst over duurzaamheid, die ook op 13 oktober zou worden gehouden, wordt uitgesteld tot volgend jaar mei.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Wegwerkzaamheden in Oostrum

Oirloseweg dicht van 26 oktober tot 11 december
Van 26 oktober tot 11 december is de kruising van de Oirloseweg en de Newtonstraat afgesloten. Dit is de voormalige Hulstweg, bij het viaduct van de N270.

De voorrangssituatie wordt aangepast om minder doorgaand verkeer voor het station langs te krijgen, en om de landbouwroute richting de Beemdweg te verbeteren. In de nieuwe situatie loopt de Oirloseweg met een bocht over in de Newtonstraat. Dat wordt een voorrangsweg, en de Oirloseweg richting het station moet voorrang verlenen. De kruising wordt verlicht en gaat naar 50 kilometer per uur.

De omleiding loopt over de rotonde en het industrieterrein: Henri Dunantstraat, De Germaan, Nobelstraat, Newtonstraat, Van Leeuwenhoekstraat, Franklinstraat.

Asfalteringsdepot bij Sportpark
De parkeerplaats van Sportpark de Spar wordt tijdelijk als depot gebruikt voor asfalteringswerkzaamheden. Op een aantal wegen in de buurt, onder andere de Pauwweg, wordt vanwege slijtage een nieuw laagje asfalt aangebracht.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Militaire oefening BASIC Strike 5-9 oktober

Van 5 tot 9 oktober, tussen 09.00 en 17.00 uur, oefent de vliegbasis De Peel de CAS-procedures (Close Air Support) voor grond-luchtsamenwerking en het leveren van luchtsteun voor grondtroepen. Daarbij leveren militaire gevechtsvliegtuigen vuursteun op korte afstand voor troepen in benarde situaties.

CAS vergt veel coördinatie tussen lucht- en grondeenheden, en daarom is goede training nodig. Op langere termijn kan dit levens redden tijdens missies in het buitenland.

Overlast kan men melden via het online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen staat meer informatie. Vragen stellen kan via COMMUNICATIE.OTCO@mindef.nl.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

GEANNULEERD: Themabijeenkomst en openbare vergadering dinsdag 13 oktober 19:30

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Dorpsraad Oostrum besloten om deze avond niet door te laten gaan. Zodra duidelijk is wanneer we de themabijeenkomst en/of de openbare vergadering kunnen houden, laten we het weten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde thema- en openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid. De openbare vergadering van mei kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu aansluitend in afgeslankte vorm gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in D’n Oesterham. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (30) moet u zich vooraf aanmelden met naam, adres en telefoonnummer op info@dorpsraadoostrum.nl.


Themabijeenkomst energiebesparing

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Agenda themabijeenkomst energiebesparing

Vanaf 19.30 uur:
Inloop met koffie.

19.50 uur:
Welkom door dorpsraad (Esther de Jong) en wethouder duurzaamheid (Cor Vervoort).

20.00 uur:
Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein.

20.20 uur:
Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- / duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen.

20.45 uur:
André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden.

21.10 uur:
Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen).
Koffiepauze, thematafels met folders staan in gang richting uitgang.


Agenda openbare vergadering

 1. Opening (21.20 uur, Esther de Jong).
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Bestuurswisselingen.
 4. Notulen vergadering 8 oktober 2019.
 5. Overzicht activiteiten 2019.
 6. Financieel jaarverslag.
 7. Stand van zaken en mededelingen.
 8. Rondvraag.
  Hebt u ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl .
 9. Sluiting (22.00).

Even voorstellen: Wendy Janssen

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Wendy Janssen.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben 49 jaar, getrouwd met Jules Janssen en moeder van drie kinderen, Daan, Roos en Lotte. We hebben een bedrijf, Agrum, waar ik alle administratieve taken verzorg. Mijn hobby’s zijn boetseren, werken met klei, wandelen met onze hond Joep, lekker eten, en heel veel gezelligheid met vrienden en vriendinnen.”

Waarom ben je bij de dorpsraad gegaan? “Ongeveer twee jaar geleden ben ik benaderd door Lizette Janssen, verschillende keren zelfs, of ik iets wilde betekenen voor de dorpsraad. Mijn eerste reactie was: dat is niets voor mij. Maar nu kan ik zeggen dat we met een leuke club enthousiaste mensen zijn, en dat er veel meer is gebeurd dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Binnen het team zijn we altijd op zoek naar versterking, en nee, het hoeft echt niet veel tijd in beslag te nemen en ja , je kunt meer betekenen dan je zelf denkt.”

Waar houd je je zich mee bezig? “Ik richt me op de zorg en opvang in Oostrum: TBS, Dichterbij, gezinshuizen. Vanuit de TBS ben ik aangesloten bij de regioraad, die transparantie moet bieden over alle zaken die spelen rondom de TBS. Het gaat om complexe zorgvraagstukken, dus ik vind het belangrijk dat er openheid van zaken wordt gegeven. Zo hebben vorig jaar, tijdens een openbare thema-avond, de directeur van Dichterbij en een cliënt hun verhaal verteld, Aanwezigen konden vervolgens vragen stellen en hun zorgen uiten. Verder ben ik betrokken bij het Servicepunt, een mooi initiatief dat oud en jong de kans biedt om elkaar te ontmoeten in de Watermolen, en via een meldpunt zijn vragen en zorgen kan uiten. Ook ben ik aanspreekpunt voor de werkgroep van OW, het Oostrums weekblad.”

Wil je verder nog iets kwijt? “Ik hoop dat iedereen die vragen of suggesties heeft me weet te vinden! Tot slot is mijn wens voor Oostrum dat het een dorp is waarin mensen zich vrij en veilig voelen, kunnen genieten in een mooie groene omgeving, met een mooi dorpsplein als centraal punt.”