Vervanging waterleiding Oostrum-Zuid uitgesteld tot de zomer

Van 19 februari tot eind juli zou WML de waterleiding in Oostrum-Zuid vervangen, in het gebied zoals aangegeven op het kaartje. Het gaat om de straten die worden omsloten door de Monseigneur Hanssenstraat, het spoor en de Deurneseweg.

Daar is men inderdaad mee begonnen, maar al snel bleek dat het grondwater veel te hoog staat. Daardoor is het niet mogelijk om de leidingen te vervangen, omdat anders het risico te groot is dat er vervuild grondwater in de leidingen komt. Dat zou betekenen dat mensen kookadviezen zouden moeten krijgen, en zouden moeten gaan spoelen. Ook is de kans op zand in de leidingen dan te groot, waardoor bijvoorbeeld kranen kapot kunnen gaan.

Projectontwikkelaar JTI (Joep Timmermans Infra) heeft daarom laten weten dat de werkzaamheden zijn gestopt, en dat men naar de volgende klus is vertrokken. Ook de twee depots die men had gemaakt voor materialen en waterleidingbuizen (de rode cirkels op het kaartje) zijn weer afgebroken. Waarschijnlijk wordt in de zomer, voor of na de bouwvak, een nieuwe poging gewaagd, als het grondwater dan tenminste laag genoeg staat. Zodra daar meer over bekend is laten we het weten.

Van de bestuurstafel: februari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april 20:00 uur

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

Dat doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier.

Definitief programma volgt

We hebben een voorlopig programma gemaakt, en hebben verschillende sprekers op het oog om te vertellen over hun ervaringen vanuit hun eigen invalshoek: een huisarts, iemand van de gemeente, een werkgroeplid en natuurlijk een dorpsondersteuner. Het definitieve programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl en zoek op ‘dorpsondersteuner’, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst, om 19:30u, houdt de dorpsraad een korte openbare vergadering met het financieel verslag, en om iedereen bij te praten over de stand van zaken.


Op donderdag 8 februari presenteerde Anita Loonen de plannen van Hendriks Metselwerken voor Stationsweg 130, zowel aan de dorpsraad als aan een groep omwonenden en geïnteresseerden.

Drie eengezinswoningen, vier appartementen

Het pand behoudt de huidige uitstraling met de karakteristieke boogramen, maar wordt helemaal gemoderniseerd, en krijgt zonnepanelen en warmtepompen. Het dak wordt van binnenuit geïsoleerd.

Aan de linkerkant wordt een deel van het pand eraf gehaald om plaats te maken voor tuinen, bergingen en parkeerplaatsen. Daar komen drie eengezinswoningen, elk met drie verdiepingen. In het rechterdeel komen vier appartementen met een gezamenlijke ingang. De twee beneden worden levensloopbestendig, de twee op de eerste verdieping krijgen een zolder en een klein balkon op het dak.

Het project is te vinden op Peelrand Select. Binnenkort worden de prijzen bekendgemaakt. Hendriks bekijkt ook of het mogelijk is om Oostrummers voorrang te geven, om de doorstroom in het dorp te bevorderen. Meer informatie via nieuwbouw@peelrand.com.

Silo

Over de achterliggende silo (Stationsweg 124b) heerste verdeeldheid. Het project kan het makkelijkst rendabel worden gemaakt als bedrijfs- en kantoorruimten binnen de huidige bestemming. Bij omzetting naar een woonbestemming zijn daarvoor meerdere woonlagen nodig, maar dan ontstaan er zorgen over inkijk en de hoogte. Vanwege de behoefte aan woonruimte in Oostrum heeft dat toch de voorkeur. Hendriks gaat kijken of het mogelijk is om de zorgen te verminderen door het oorspronkelijke plan aan te passen.


Vernieuwing stationsomgeving

Op 31 januari was er een informatieavond over de plannen voor de omgeving van het station. De avond was vooral goed bezocht door de direct betrokkenen, en er werden veel vragen gesteld. Namens de dorpsraad was onder andere Vincent Meier aanwezig.

Doel van de gemeente is dat meer mensen op een duurzame manier naar het station komen, dus te voet, met de fiets of met de bus. Dat betekent dat het aantal parkeerplaatsen teruggaat van 196 naar 169 (-15%). Er komen vooralsnog nog zes laadpalen en er wordt gekeken of dit verder uitgebreid moet worden.

Ook wordt de Stationsweg een 30 km-zone. Om dat te realiseren wordt de busbaan verlegd. De busroute loopt straks via de Henri Dunantstraat en de nieuwe verbindingsweg (Halfweg) naar de nieuwe rotonde op de Stationsweg.

De algemene indruk van de avond was dat het een mooie ontwikkeling is voor ons dorp. Volgens de huidige plannen starten de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar, en duren ze een jaar. Meer informatie staat op www.venray.nl/vernieuwen-stationsomgeving.


N270

Bomen rooien

Van 19 februari tot 1 maart worden er ongeveer 60 bomen gerooid aan de Molenhofweg, Laagbroekseweg, en de Locht. Ook worden er ter hoogte van de afrit A73 Venray-Venlo aan beide kangten van de Baggerweg bomen gerooid. Dit is nodig omdat die afrit naar het westen moet worden verlegd. Meer informatie op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray.

Rectificatie afsluiting

De informatie die we eerder publiceerden over de afsluiting van de N270 bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.


Oostverbinding

Dit zijn de belangrijkste punten uit de laatste nieuwsbrief:

 • De nieuwe verbindingsweg (Halfweg) is open, maar gaat eind maart nog twee weken dicht om een deklaag en belijning aan te brengen, en het laatste stuk fietspad af te ronden.
 • Waar mogelijk zijn bermen ingezaaid. De twee nieuwe rotondes van Halfweg zijn beplant met rozen, en op dit moment worden er bomen langs de weg geplant.
 • In het stuk van de Stationsweg waaraan nu wordt gewerkt, tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de Klaproos, wordt de wadi bij Antoniusveld kleiner dan eerst gepland. Het is de bedoeling om in mei aan het stuk tussen de Klaproos en het viaduct te beginnen.
 • Het stuk weg tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat wordt uitgesteld tot 2025 of 2026.

Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.


Vervanging waterleiding Oostrum-Zuid

Tussen 19 februari en eind juli vervangt WML de waterleiding in Oostrum-Zuid, in het gebied zoals aangegeven op het kaartje. De werkzaamheden worden uitgevoerd door JTI (Joep Timmermans Infra). Bewoners krijgen een brief waarin staat wanneer hun straat aan de beurt is.

Op twee plaatsen wordt een tijdelijke opslag voor materialen gemaakt (de rode cirkels op het kaartje). De hoofdopslag is bij de parkeerplaats en een deel van het grasveld bij de Watermolen. De waterleidingbuizen worden op een deel van het grasveld achter de kerk opgeslagen. Beide terreinen worden met bouwhekken afgezet.

CARNAVALSÒPTOCHT AOSTRUM

Op carnavalszòndág göt ut wér gebeure; d’n carnavalsòptocht van Aostrum! Méschien ziede al bezig mit bowwe of ziede van plan um dat te gón doēn. En as ge d’r nog nie ovver nao het gedòcht dan is dit méschien wel ut moment. Wilde geej gaer laote zien wat ge kunt, wat ge gemákt het of viende ut gewoeën leuk um mit te doēn dan kunde òw vanáf nòw òpgaeve vur d’n òptocht. Ge kunt mit doen mit òw buurt, mit òw vriende, allieën, of mit collega’s. Ut is zó gek nie te bedaenke of ut kan.

Mieër info beej: Jens Koch 06-11721804, Eugene Jacobs 06-29207142 of Bram Verheijen 06-43184665.

Òpgaeve kan via de link op www.karklingels.nl. Of via ut dit Ienschriēfformelieër dat iengeleverd kan wörre beej Eugene Jacobs, Wittenvrouwenstraat 7.

Van de bestuurstafel: januari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

at doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier. Daarom nodigen we verschillende sprekers uit om te vertellen over hun ervaringen.

Meer informatie over het programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl/brainstormsessie-over-dorpsondersteuner-in-oostrum, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.


Plannen Oirloseweg

Maessen Bedrijven heeft plannen voor het gebied tussen Oirlo en De Blakt, het stuk ten zuiden van de Bellstraat en de Oirloseweg, waar de Pauwweg doorheen loopt. Tijdens een bijeenkomst in Oirlo is een schets gepresenteerd. Daarop zijn onder andere kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfshallen, een tijdelijke zonneweide, een recreatieterrein en een dagstrand te zien, maar ook grondstoffenwinning, en de opvang van ontheemden in 35 flexwoningen. Er is sprake van een referendum, dat Oirlo voor het blok zou zetten. Kiezen voor deze plannen zou immers de kans verkleinen dat de gemeente de plannen voor een AZC daar alsnog doorzet.

Vinger aan de pols

De dorpsraad vindt dat Oostrum ook in deze plannen moet worden gehoord. Er wordt rond het dorp al veel grond afgegraven, met de Witte Vennen (ernaast!) hebben we al een recreatiegebied, en de bewoners van de flexwoningen zullen eerder naar het station en Oostrum gaan dan naar Oirlo. We zoeken contact met Maessen en met de dorpsraad van Oirlo, en houden de vinger aan de pols.


Oostrumsche Heide: op weg naar sterke natuur

Op 3 januari zijn de nieuwe informatieborden geplaatst door de werkgroep Oostrumsche Heide. Hierop wordt verduidelijkt welke soorten natuur hier allemaal voorkomen.

Nadat er vorig jaar al een hectare aan nieuwe bomen is geplant, staat er voor dit jaar nog de aanleg van een keverbank en bloemenweide gepland. Daar kunnen de dieren die in de Oostrumsche Heide voorkomen hun voedsel vinden.


Afsluiting N270 vanaf augustus

Rectificatie 10 februari: De informatie hieronder bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.

Dit jaar start het deel van de reconstructie van de N270 dat gevolgen heeft voor Venray en Oostrum. Vanaf april/mei wordt de landbouwroute aangepakt. Vanaf augustus is het gedeelte tussen de A73 en de rotonde bij de Mgr. Hanssenstraat / Witte Vennenweg aan de beurt. Dat betekent dat het vier maanden lang niet mogelijk is om vanaf de A73, komend uit het zuiden, afslag 9 richting Oostrum en Venray te nemen. Ook verkeer van Wanssum naar Venray zal een andere route moeten nemen, en dat levert waarschijnlijk sluipverkeer op door Oostrum. Daarna gaat het door aan de andere kant, en is afrit 9 uit het noorden richting Oostrum en Venray afgesloten. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en zal waar nodig proberen bij te sturen.


Reorganisatie WhatsApp-buurtpreventie

Na onze oproep twee weken geleden bleek dat de aanmelding voor de WhatsApp-groepen voor buurtpreventie niet goed meer werkt. We lossen dit zo snel mogelijk op, en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om aanmelding onder te brengen bij www.wabpvenray.nl. In de tussentijd kunt u contact opnemen met Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Onze excuses voor het ongemak!


Verdien 150 euro voor je vereniging

De gemeente Venray organiseert weer ‘opschoondagen’: goed voor het milieu en de verenigingskas! Verenigingen kunnen zich voor één of meer data aanmelden met een team van vier of meer personen om zwerfvuil te rapen. Dat levert een vergoeding van 150 euro op. Materialen zoals hesjes, handschoenen, prikkers en zakken worden beschikbaar gesteld.

De data zijn 23 maart, 25 mei, 6 juli, 7 september en 2 november. Stuur voor 15 februari een email naar venrayschoon@venray.nl met naam, telefoonnummer en bankrekening van de vereniging, en de namen van de teamleden. Per dag is plaats voor maximaal 20 teams, dus vol is vol.

Zienswijze vliegbasis De Peel

Defensie wil oefenen voor oorlogssituaties. Daarom is er ruimte nodig voor oefeningen, vliegvelden en opslag voor landmacht, luchtmacht en marine. Op 15 december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie gepubliceerd. Daarin staat dat op vliegbasis De Peel ruimte nodig zou zijn voor meer vluchten met de F35, en voor een zandlandingsbaan van het Hercules-transportvliegtuig. Twee jaar geleden zijn er al honderden bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel.

Indienen voor 12 februari

Nu kunnen er zienswijzen bij Defensie worden ingediend. Tot 12 februari 2024 kan iedereen op www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze zijn of haar vragen, opmerkingen of suggesties doorgeven. Het ministerie bekijkt alles en maakt dan een ‘nota van antwoord’.

De Werkgroep de Peel Zuidelijk Land van Cuijk (WerkgroepDePeelZLVC@gmail.com) bereidt een zienswijze voor, die iedereen kan opvragen en ondertekenen. Meer informatie daarover volgt nog.

Foto: Maurice van Doorn

Steenmeel strooien met helikopters

Steenmeel strooien met helikopters

In bossen op droge zandgronden is de invloed van verzuring, verdroging en klimaatverandering goed merkbaar. Bomen worden minder vitaal, hebben vaker last van ziektes en kunnen uiteindelijk afsterven. Het Limburgs Landschap en Bosgroep Zuid Nederland komen daarom in actie.

Tussen 18 januari en 15 maart strooit een helikopter steenmeel uit op 250 hectare bos van Nationaal Park De Maasduinen en de Boshuizerbergen. De deelgebieden waar wordt gestrooid, worden een paar dagen afgesloten voor bezoekers. Er worden ook boomsoorten geplant die helpen om de bosbodem weer meer in balans te brengen, zoals haagbeuk en linde.

Kringloop herstellen

In de bodem zitten van nature belangrijke mineralen voor bomen en planten zoals kalium, calcium en magnesium. Deze worden door bomen en planten opgenomen. Als de bladeren en naalden vallen, komen deze weer op de bodem terecht, vormen humus en zo ontstaat er een kringloop. Door een overdaad aan stikstof is deze kringloop gebroken en hebben bomen het moeilijk. Door de voorraad essentiële mineralen met steenmeel aan te vullen, en daarnaast meer variatie aan te brengen in boomsoorten, wordt die kringloop hersteld. Onderzoek laat zien dat de mineralengehaltes in de bladeren van de bomen na het uitstrooien van steenmeel al binnen een jaar verbeteren en dat er in de bosbodem meer regenwormen en paddenstoelen voorkomen.

Kijkmiddag Boshuizerbergen dinsdag 23 januari 13:00-15:00

Een spectaculaire onderneming met als doel de broodnodige mineralen aan de bosbodem toe te voegen. Benieuwd? Op dinsdag 23 januari vindt er van 13:00 tot 15:00 een kijkmiddag plaats bij de Boshuizerbergen. Geïnteresseerden kunnen het strooiwerk boven het bos zien, en de depotlocatie waar het steenmeel geladen wordt door de helikopter. Boswachters van Het Limburgs Landschap zijn aanwezig om toelichting te geven. Parkeren kan op de parkeerplek van Het Limburgs Landschap, Maasheseweg 99.
Meer informatie: www.limburgs-landschap.nl/steenmeel.

Foto: Maurice van Doorn

Voorkom inbraken met de WhatsApp-groep voor buurtpreventie

Venray heeft te maken met een inbraakgolf. In vier weken werd er tien keer ingebroken, waaronder vier keer in Oostrum. Dit meldt Omroep Venray op basis van informatie van de politie.

Inbraak kan op veel manieren worden voorkomen. Een daarvan is deelnemen aan een WhatsApp-groep. Sinds 2017 heeft Oostrum vier WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. De groepen zijn bedoeld voor noodgevallen en voor het voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:

 • Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
 • Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
 • Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
 • Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
 • Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
 • Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te praten in een woning.
 • Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
 • Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
 • Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy

Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens

Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ’s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis

Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Oké’ en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn vier groepen. De indeling van de straten per groep staat op deze pagina: dorpsraadoostrum.nl/whatsapp-buurtpreventie-aanmelden. Op de website staat ook meer informatie over de spelregels. Hebt u daarna nog vragen, stuur dan een email naar buurtpreventieoostrum@gmail.com

Verkeersveiligheid: voorlopige resultaten

Op 14 september hielden we een thema-avond verkeersveiligheid. Verdeeld over drie ‘bespreektafels’ kwamen knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor aan de orde. Daarnaast is er een enquête gehouden onder aanwonenden van de Mgr. Hanssenstraat en de Stationsweg. Alles wat uit de bespreektafels en de enquête kwam is geïnventariseerd. Dat leverde 25 punten op, die zijn verwerkt op de plattegrond van Oostrum, en vervolgens besproken met de gemeente.

Meenemen in projecten

Hieronder een samenvatting van de voorlopige, gecombineerde resultaten. De nummers verwijzen naar de kaartjes. Niet alle punten werden objectief gezien als probleempunt bestempeld. Voor een aantal punten was het lastig om een goede oplossing te bieden, met name in het ‘sturen’ van de fietser. Veel punten komen aan bod in een paar grote projecten, en worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Zowel de Oostverbinding (waaronder de nieuwe verbindingsweg) als de Via Venray (tweede helft 2024) hebben een positieve invloed op het (doorgaande) verkeer in Oostrum. Daarnaast staat Oostrum Oost nog in de planning en komt hopelijk de herinrichting van de Stationsomgeving nog van de grond. Nadat dit allemaal gerealiseerd is kunnen we de verkeerssituatie opnieuw bekijken.

 1. Kruising Stationsweg-Spurterdijk: Kruispuntplateau verwijderen.
  Bekijken hoe de verkeersafwikkeling is nadat de Oostverbinding, Stationsweg en mogelijk N270 klaar zijn.
 2. Stationsweg (stationszijde): zebra ter hoogte van nr 209a voor o.a. schooljeugd.
  Er wordt bekeken of dit realiseerbaar is.
 3. Stationsweg (stationszijde): parkeren op trottoirs; omgeving station.
  Dit punt wordt meegenomen in de Stationsomgeving.
 4. Stationsweg (stationszijde): voorstel autoluw.
  Zie punt 3.
 5. Stationsweg-Henri Dunantstraat-Oirloseweg: Zebra herzien. Huidige Oirloseweg wordt niet gebruikt door scholieren, zij steken juist via Henri Dunantstraat over naar station.
  Zie punt 3.
 6. Stationsweg tussen Henri Dunantstraat en Mgr. Hanssenstraat: Hardrijders: drempels, of bakken op straat.
  Zie punt 3.
 7. Voetpad Stationsweg tussen Henri Dunantstr en Mgr. Hanssenstr: Fietsverkeer trottoir; hekwerk of sluis.
  Fietsers zullen deze omzeilen en daarna weer op de stoep fietsen, of ze blijven tegen het verkeer in fietsen, wat nog gevaarlijker is.

 8. Mgr. Hanssenstraat 26-36: Fietsverkeer trottoir; hekwerk of sluis plaatsen.
  Ook hier zullen de fietsers deze omzeilen. Aandacht aan schenken via OW! in combinatie met punt 7, omdat het meestal Oostrumse jeugd is die dit doet.
 9. Mgr. Hanssenstraat-wijkgedeelte Ghunenbeek: Maar één ontsluitingsweg; koppeling maken met nieuwbouwwijk en tweede ontsluiting inpassen.
  Een tweede uitgang wordt meegenomen met verdere uitbreidingsplannen in de toekomst. Nu is er voor calamiteiten een nooduitgang.
 10. Mgr. Hanssenstraat-Geijsterseweg: B&B-situatie op de hoek.
  Als de ontsluiting bij de B&B van Oostrum Oost af is verwacht de gemeente dat men daar nog langzamer zal rijden, omdat deze verbinding nog beter zichtbaar is, en het een 30 km zone is.
 11. Geijsterseweg noord: Voetpad tussen bebouwde kom en bosgebied ontbreekt.
  Dit wordt meegenomen met de wegreconstructie. Er komt in de berm een half verhard pad, zodat voetgangers niet over de weg hoeven lopen.
 12. Geijsterseweg: Parkeren op trottoir. Communiceren met buurt.
  Na de vernieuwing van de weg bekijken of dat nog gebeurt. Anders parkeren op de weg, waardoor de snelheid geremd wordt.
 13. Ooster Thienweg: Parkeren op trottoir bij woningen. Communiceren met buurt.
  Kan nu niet anders, de weg is te smal om op de weg te parkeren. Proberen breder te maken als die in de toekomst wordt aangepast. Overleg met elkaar wat kan.
 14. Rotonde Mgr. Hanssenstraat-N270: Fietsers tegen de richting in op rotonde. Voorkomen met fietstunnel.
  Fietstunnel is moeilijk realiseerbaar. Wel komt er langs de Witte Vennenweg aan de rechterzijde (Aviko) een dubbel fietspad. Kijken of we daar ook iets kunnen bedenken om dit op te lossen.
 15. Mgr. Hanssenstraat tussen rotonde N270 en Ghunenbeek: Verkeersveiligheid/snelheid. Maatregelen: bloembakken of sluizen in plaats van drempels.
  Geen aanpassing, de gemeente gaat er vanuit dat er veel minder verkeer door Oostrum zal komen als de N270 is aangepast.
 16. Kruising Mgr. Hanssenstraat-Ghunenbeek: Kruispuntplateau verwijderen.
  De gemeente handhaaft het plateau in verband met de 30km-zone, en is bang dat er dan nog harder zou worden gereden. Zie ook punt 15.
 17. Mgr. Hanssenstraat: Verbod landbouwverkeer.
  Oplossing is om, als er landbouwverkeer door Oostrum rijdt dat er niet hoeft te komen, de betreffende firma daarover te bellen en aan te geven dat dit gebeurt.
 18. Komgrens Mgr. Hanssenstraat zuid: Uitgaand verkeer heeft nu voorrang, dit zorgt ervoor dat auto’s hard het dorp uitrijden. Dit omdraaien.
  Heeft geen effect, dan wordt er harder Oostrum ingereden.
 19. Mgr. Hanssenstraat centraal: Straat hier afsluiten of smal maken, om zo doorgaand en zwaar verkeer te beperken.
  Dit lost het probleem misschien daar op maar veroorzaakt in de andere straten meer onveiligheid.
 20. Ooster Thienweg: Plateau of drempel ter hoogte van start bebouwde kom.
  Daar komt relatief weinig verkeer door, en zeker geen verkeer dat te hard kan rijden.
 21. Valkenkampstr-Mgr. Hanssenstr: Afsluiten voor gemotoriseerd verkeer (geen ontsluiting autoverkeer wijk).
  Dit is moeilijk realiseerbaar, omdat mensen nu eenmaal de wijk in moeten. Voor de veiligheid kunnen we in het OW! aangeven dat men hier ook goed moet op letten. Als de N270 klaar is zal er waarschijnlijk minder doorgaand verkeer door Oostrum komen.
 22. Trottoir Mgr. Hanssenstraat-Ooster Thienweg (parallel aan spoor): Hek plaatsen; tegengaan fietsers enz.
  Dit trottoir is in principe al zo ingericht dat er geen auto’s op kunnen. Maar voor calamiteiten moeten politie, brandweer en ambulance er toch door kunnen. Fietsers en bromfietsers zullen een eventueel poortje toch omzeilen.
 23. Sparrendreef: Twee wegversmallingen.
  Daar wordt naar gekeken. Een is er al weggehaald. Is waarschijnlijk haalbaar. Eventuele woningbouw daar afwachten.
 24. Sparrendreef: Wat is de planning van de werkzaamheden?
  Zie punt 23.
 25. Algemeen zwaar verkeer: Doorgaand verkeer door het dorp.Zie punt 17.

Uitnodiging KIJK NIET WEG bijeenkomst Venray

Op maandag 8 januari 2024 organiseert de werkgroep Veilig Buitengebied van 19.30 tot 22.00 uur een Kijk Niet Weg bijeenkomst bij kinderboerderij ’t Platteland, Lorbaan 1 in Veulen.

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor ondernemers en bewoners in het buitengebied, om er de veiligheid te verbeteren. Sprekers delen deze avond hun kennis en vertellen uit eigen ervaring. Onderwerpen die aan bod komen zijn inbraakpreventie, drugslabs, en Meld Misdaad Anoniem.

Meer informatie hier en aanmelden via ondermijning@venray.nl.

Kerstboom

Er staat weer een prachtige kerstboom op het dorpsplein! Dit jaar mochten we de boom van de familie Smits uit Venray gebruiken.

De firma Groot-Spraeland en de familie Van der Zwaan hebben hun machines en hun tijd ter beschikking gesteld om de boom te transporteren, te plaatsen en te versieren.

Theo van de Pas, Rob Raijmakers en Harry en Jan-Willem Bruijsten hebben de handen uit de mouwen gestoken.

Hartelijk dank aan iedereen!

Let op: kerstboominzameling huis-aan-huis

Kerstbomen worden begin januari opgehaald aan huis. In Oostrum in de meeste gevallen op zaterdag 13 januari. Kijk op de afvalkalender voor de juiste datum voor uw adres (afvalkalender.venray.nl). Van kerstbomen wordt compost gemaakt.

Tip: Plant de kerstboom in eigen tuin. Doe dit niet te lang na de feestdagen en niet tijdens een vorstperiode.

Hoe werkt het?

 • Leg de kale kerstboom voor 7.30 uur op de ophaaldag aan straat.
 • Lever de kerstboom aan zonder versieringen of standaard (zoals een emmer of pot).
 • U kunt de kerstboom ook zelf wegbrengen naar het milieustation of versnipperen in de GFT+E container.
 • De kerstboominzameling geldt alleen voor échte bomen. Dus niet voor kunststof bomen.