Openbare vergadering donderdag 16 september 20:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst energiebesparing
Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over energiebesparing. Die kon vorig jaar oktober vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu alsnog gehouden. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid.

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Programma
Vanaf 19:45 Inloop met koffie
20:00 De Dorpsraad geeft een update van de stand van zaken
20:30 Themabijeenkomst energiebesparing:
• Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein
• Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- en duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen
• André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden
21:45 Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen)
22:00 Sluiting

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten

Delen mag!