Resultaten enquête OW!

Resultaten enquête OW!
Vijf weken geleden vroeg de dorpsraad en de werkgroep OW! wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Op de enquête kwamen helaas maar 24 reacties, dat is minder dan 5% van de abonnees en dus nauwelijks representatief. Toch willen we graag laten weten wat de belangrijkste resultaten waren.

Positief, en liefst op papier
Om te beginnen: de meerderheid is positief. Bijna driekwart (71%) leest het OW! meer dan vroeger, 83% vind het een leuk blad, en eentje zelfs fantastisch. Bijna de helft ontvangt het OW! ook digitaal, maar van degenen die het alleen op papier ontvangen wil meer dan de helft (57%) dat graag zo houden. De wekelijkse frequentie vindt driekwart prima, hoewel een vijfde tweewekelijks een goed idee vindt.

Rubrieken
De populairste rubrieken zijn:
• Dé vrijwilliger
• Oh? Zit dat Oozo
• Ons kent ons
• Door de lens van Joep
• Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
• Import-Export
• Recepten

Smaken verschillen
Er was ook gevraagd welke rubrieken niet werden gelezen, maar dat waren er veel minder. Het gold vooral voor Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum) en de puzzels. Het blijkt ook dat smaken duidelijk verschillen: Ald Aostrum en de recepten werden door sommigen juist niet gelezen, terwijl die bij anderen juist populair zijn.

Suggesties
Ideeën voor nieuwe rubrieken waren er ook. Een greep:
• Hart van Oostrum
• Een ‘doorgeef-pen’ met vriendenboekje-vragen
• Een uitnodiging om mensen een stukje over een bepaald thema te laten schrijven
• Een rubriek waarin een bepaalde leeftijdsgroep centraal staat
• Een rubriek waarin je leest waar iemand in Oostrum mee bezig is uit een bepaalde straat
• Een soort Marktplaats: spullen gratis afhalen, ruilen of lenen
• Interviews met nieuwkomers in Oostrum

Zelf schrijven
Over eigen bijdragen is men terughoudender. Toch zijn er vijf personen die incidenteel wat willen schrijven, zoals een column, iemand in de spotlight zetten, recepten delen, of een verslag van een activiteit. En er was zowaar iemand bereid om een rubriek op zich te nemen!

De werkgroep is natuurlijk erg blij met bovenstaande toezeggingen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Heb je zin om regelmatig of af en toe wat te doen voor het OW!, of zie je wat in een van de suggesties voor een nieuwe rubriek, neem dan contact op met de werkgroep (werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl).

Online openbare vergadering 18 maart 20:00

De openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum kon vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu houden we de vergadering online via Teams, op donderdag 18 maart 2021 om 20.00 uur. Stuur uw naam en adres vóór 16 maart naar info@dorpsraadoostrum.nl, en u krijgt een uitnodiging met daarin een link naar de online bijeenkomst. Bellen kan ook: 06-20966576.

Agenda openbare vergadering

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Bestuurswisselingen
 4. Notulen vergadering 8 oktober 2019
 5. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 6. Stand van zaken en activiteiten 2019 en 2020, o.a DUOfiets – Dorpsplein – Oostverbinding – OW! – Paschalis – Stationsomgeving – Windpark – Woningbouw
 7. Rondvraag. Wilt u ook een punt inbrengen of op de agenda zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl.
 8. Sluiting

Wie opziet tegen een online vergadering kan het uitproberen. De avond voor de de vergadering, op woensdagavond, kunt u kijken of alles werkt. U kunt deelnemen via de computer, via de mobiel of alleen telefonisch. Meer informatie staat in de uitnodiging.

Een tientje voor een vriendje

Het OW! kan wel wat nieuwe abonnees gebruiken. Hoe meer abonnees, hoe lager de kosten. Daarom betaalt de dorpsraad tien euro voor elke nieuwe abonnee: vijf voor de werver, en vijf voor de nieuweling.

Hoe werkt het?
Vul het formulier in. Klik hier om het formulier te printen. Elke nieuwe abonnee betaalt jou voor het eerste jaar (2021) een tientje in plaats van 15 euro abonnementsgeld, dus hij of zij krijgt vijf euro korting.

Doe het formulier en het geld in een envelop, en lever het in bij Roel Arts (Eijckenhof 6). Voor elke nieuwe abonnee krijg je vijf euro premie, dus de helft mag je zelf houden.

Succes!
Het is gaan dooien, dus niets houdt je tegen! Heb je buren die nog geen abonnement hebben? Weet je iemand die nieuw is in het dorp? Een nieuw lid bij je club? Nee heb je, ja kun je krijgen.

Let op:
• Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, dus voor tien euro krijg je alle nummers tot en met 31 december 2021.
• OW! wordt alleen in Oostrum bezorgd, vanwege de verspreiding door Periodiek.

Enquete OW!

Sinds begin 2020 valt het vernieuwde Oostrums weekblad – OW! – bij u in de bus. Nu we een jaar verder zijn hoort de dorpsraad en de werkgroep OW! graag wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Aan de hand van uw antwoorden kunnen we kijken of we al dan niet op de juiste weg zijn. Vul de enquête s.v.p. vóór 1 maart in. Dit kan via dit digitale formulier of via het papieren formulier in het OW! Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Inloopavond uitgesteld tot 15 april
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zijn intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan dan langskomen. Om te beginnen als proef, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. De eerste inloopavond was gepland in januari, maar vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we dit uitstellen tot donderdag 15 april.

Word burgerhulpverlener
De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. Voor Oostrum zoekt de stichting nog meerdere burgerhulpverleners. De gratis opleiding is één lesavond van drie uur, waarin je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. Kijk voor meer informatie op www.hardvoorhart.nl.

Podcast TBS online
Journalist Tom Veldhuijzen volgde in 2020 voor NPO Radio 1 vier patiënten van de Rooyse Wissel, hun behandelaren en de directie. Dat leverde negen afleveringen van een half uur op. Half december is er een extra aflevering gemaakt over de omgeving, en een special over hoe het nu met de hen gaat. De opnames waren in de kliniek, maar ook bij burgemeester Winants en bij een familie waarvan de dochter slachtoffer werd van een tbs-patiënt. Luister de afleveringen via een podcast-app of via www.nporadio1.nl/podcasts/tbs.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Compleet digitaal archief Oostrum’s Weekblad

Het Oostrum’s Weekblad was al digitaal te vinden op Rooynet. Vanaf het eerste nummer in 1972 tot en met 2010 waren alle nummers er ingescand.

Nu zijn de nummers van de afgelopen tien jaar ook beschikbaar, via de website van de Dorpsraad. Sraar Smedts, Rolf Künen en Roel Arts hebben hun digitale zolder afgezocht en de oorspronkelijke PDF’s aangeleverd, waardoor er ook in gezocht kan worden. Vanaf nu worden nieuwe nummers vier weken na publicatie toegevoegd aan het archief.

Wist u al dat abonnees het OW! ook digitaal kunnen ontvangen? Vul dit formulier in.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Online openbare vergadering dinsdag 10 november 20:30

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

De jaarlijkse openbare vergadering van het voorjaar was al uitgesteld tot 13 oktober, maar ook die vergadering kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om vragen te stellen over de activiteiten in 2019 houden we een korte online vergadering op dinsdag 10 november, van 20:30 tot 21:00 uur. We geven dan een korte presentatie en beantwoorden eventuele vragen.

Stuur een email met uw naam naar info@dorpsraadoostrum.nl , en u krijgt uiterlijk 9 november een uitnodiging met daarin een link naar de online bijeenkomst.

De themabijeenkomst over duurzaamheid, die ook op 13 oktober zou worden gehouden, wordt uitgesteld tot volgend jaar mei.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

GEANNULEERD: Themabijeenkomst en openbare vergadering dinsdag 13 oktober 19:30

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Dorpsraad Oostrum besloten om deze avond niet door te laten gaan. Zodra duidelijk is wanneer we de themabijeenkomst en/of de openbare vergadering kunnen houden, laten we het weten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde thema- en openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid. De openbare vergadering van mei kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu aansluitend in afgeslankte vorm gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in D’n Oesterham. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (30) moet u zich vooraf aanmelden met naam, adres en telefoonnummer op info@dorpsraadoostrum.nl.


Themabijeenkomst energiebesparing

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Agenda themabijeenkomst energiebesparing

Vanaf 19.30 uur:
Inloop met koffie.

19.50 uur:
Welkom door dorpsraad (Esther de Jong) en wethouder duurzaamheid (Cor Vervoort).

20.00 uur:
Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein.

20.20 uur:
Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- / duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen.

20.45 uur:
André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden.

21.10 uur:
Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen).
Koffiepauze, thematafels met folders staan in gang richting uitgang.


Agenda openbare vergadering

 1. Opening (21.20 uur, Esther de Jong).
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Bestuurswisselingen.
 4. Notulen vergadering 8 oktober 2019.
 5. Overzicht activiteiten 2019.
 6. Financieel jaarverslag.
 7. Stand van zaken en mededelingen.
 8. Rondvraag.
  Hebt u ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl .
 9. Sluiting (22.00).

UITNODIGING: THEMA-AVOND HERINRICHTING DORPSPLEIN

WANNEER: DINSDAG 10 DECEMBER 2019
LOCATIE: D’N OESTERHAM

AANVANG: 20.00 UUR

Graag nodigen wij u allemaal uit om mee te denken over de mogelijke herinrichting van het Dorpsplein. Het plein zoals het er nu ligt is toe aan wat verfraaing en zou ook deels een andere inrichting danwel bestemming kunnen krijgen.

Wij staan open voor alle suggesties en betrekken u graag in een creatieveavond die we in de vorm van een workshop gieten. We zullen een korte instructie geven over wat we verwachten van de werkgroepen en aan welke eisen het nieuwe plan moet voldoen.

Daarna gaan we met elkaar creatief aan de slag en kunnen we op grote prints van het plein aangeven wat we mooi vinden en hoe uw ideale invulling van het plein eruit zou kunnen zien. In de zaal lopen wat mensen rond met “groene vingers” die graag advies geven.

Bij deze nodigen wij u ook uit om thuis wat voorwerk te doen. Wellicht dat u op internet al wat voorbeelden kunt opzoeken qua inspiratie. Of enkele pleinen die u bezocht heeft en waarvan u denkt dat deze ook in Oostrum zouden kunnen passen qua indeling. Denk ook aan bepaalde planten/bomen welke u graag zou zien op het plein. Indien deze uitgeprint worden kunnen we hierdoor een soort van moodboard creeëren.

Nogmaals: wij luisteren graag naar u en nemen de wensen van u als inwoner graag mee in het nieuwe plan. Het plan zal daarna verder in detail uitgewerkt gaan worden en bij de Gemeente voorgedragen gaan worden.

Let op! Er is concreet nog geen budget vanuit de Gemeente maar we willen wel alvast een eerste stap zetten om het balletje aan het rollen te krijgen.