Van de bestuurstafel: maart 2023

Op 16 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Aansluitend werd een themabijeenkomst over wonen in Oostrum gehouden, waarbij zeven projecten hun plannen presenteerden. D’n Oesterham was met bijna 150 bezoekers dan ook goed gevuld.


Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2022. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. De kosten voor papier en drukwerk zijn gestegen. De dorpsraad heeft een goede financiële positie. Voor renovatie van het dorpsplein is 20.000 euro gereserveerd, daarover is contact met de gemeente. De kascommissie, bestaande uit Lizette Janssen en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Lizette Janssen en Hans Kramer.

Vervolgens passeerde het jaar 2022 in vogelvlucht de revue. Zoals de stalling voor de DUOfiets die vrijwel af is, het prachtige jubileumnummer van het OW! waar de redactie en de werkgroep veel tijd en energie in hebben gestoken, het welkomstpakket voor nieuwe inwoners (inclusief dorpsgids), de Oostrumsche Heide waar de eerste aanplanting is gedaan, het AZC in de evenementenhal, en de vijf (!) uitkeringen die de dorpsraad uit het leefbaarheidsfonds heeft gedaan. Vooruitkijkend naar 2023 zijn de belangrijkste thema’s de renovatie van het dorpsplein, de duurzame opvang van ontheemden, en natuurlijk de nieuwbouwplannen.


Themabijeenkomst wonen in Oostrum

De twee organisatoren, Kees Spitters en Leo Lenssen, kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Het geheel verliep zoals gepland. Inwoners en belangstellenden werden geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingen en de stand van zaken van de projecten. Over prijzen kon men helaas weinig zeggen, mede vanwege de prijsverhogingen in de afgelopen periode.

Gelukkig hadden velen die met twee personen hadden willen komen één plaats ter beschikking gesteld, zodat we iedereen op de wachtlijst een plaats hebben kunnen geven. Uiteindelijk waren er iets minder bezoekers dan zich hadden aangemeld, onder andere vanwege ziekte. Na de presentaties kon iedereen die een vraag of interesse had terecht bij de initiatiefnemers.

Hieronder een korte samenvatting, de nummers komen overeen met het kaartje hierboven. Klik hieronder op de afbeeldingen of de titels om de volledige presentaties te downloaden, voor zover daar toestemming voor is gegeven. De illustraties zijn puur voor de beeldvorming en kunnen anders worden uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

1. Oostrum Oost

Oostrum Oost betreft zowel huur- als koopwoningen, en zit al in de vergunningenfase. Tot 16 maart konden er zienswijzen worden ingediend. De gemeente gaat die de komende weken behandelen. Er komen 16 twee-onder-een-kapwoningen, 6 levensloopbestendige patiowoningen en 35 rijwoningen, waarvan 9 sociale huur, 10 sociale koop laag en 16 sociale koop hoog. Om voldoende sociale woningen te kunnen bieden zullen de koopwoningen iets duurder worden. Als de vergunning wordt gegeven dan start de verkoop in het tweede kwartaal van 2023, en de bouw zou dan in het eerste kwartaal van 2025 klaar moeten zijn. De vragen uit de zaal gingen met name over de ontsluiting op de Mgr. Hanssenstraat.

2. De wei van Camps

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het zijn eigenlijk drie deelprojecten, een voor jongeren met een lichte geestelijke beperking en begeleid wonen, een voor een zorginstelling (Proteion) en 16 seniorenwoningen in een hofje.

3. Back in Time (BIT)

Dit project betreft huurwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om het pand op te knappen en te verbouwen tot zes kleinere appartementen met een huur van rond de 900 euro. Daarvoor is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd van horeca in wonen. Als alles volgens plan verloopt start de verbouwing in november, en is het in september 2024 klaar.

4. Stationsweg 130

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om de bestaande loodsen te verbouwen. In het linkerdeel komen vijf casco woningen, in het middelste en het rechterdeel komen twee grote woningen. In de zaal waren er zorgen over de lichtinval. Het was nog niet duidelijk of de silo blijft staan of wordt afgebroken.

5. Stationsweg

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Ook moet de bestemming worden veranderd van woon-werk in wonen. Het gaat om acht grote kavels met vrijstaande woningen. Onder de hoogspanningskabels komt geen bebouwing. Om overlast van het industriegebied tegen te gaan komt er een geluidswal, en op de eerste verdieping mogen de ramen van de achtergevel niet open kunnen.

6. Hoex Bouw (Zompgraaf)

Dit project betreft koopwoningen en zal op korte termijn de vergunningenfase ingaan. Het gaat om acht vrijstaande woningen en drie woningen in plaats van de boerderij.

7. Paschalis

Dit project werd toegelicht door de dorpsraad. Doel is om het gebouw geschikt te maken voor bewoning in de vorm van een woongemeenschap (jongeren, gezinnen en ouderen). Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig van zorg naar wonen. Dat is een lange procedure vanwege de ligging in het buitengebied. Medio dit jaar gaat de aanvraag naar de gemeente. In de toren zijn steenmarters en zwaluwen aangetroffen, die een nieuw thuis moeten krijgen. Verder zijn er werkzaamheden in het pand gestart om verpaupering tegen te gaan.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Programma openbare vergadering en themabijeenkomst wonen in Oostrum: donderdag 16 maart om 19:30

Update: de presentaties zijn toegevoegd.
Klik in onderstaand programma op een project om de presentatie te downloaden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 19:30 uur in D’n Oesterham. De avond begint met een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, met het (financieel) jaarverslag.

Aansluitend presenteren meerdere initiatieven voor woningbouw in Oostrum hun project. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


LET OP: wachtlijst!
Het maximum aantal plaatsen is bereikt. U kunt zich nog aanmelden met één persoon per adres, maar u komt op de wachtlijst. Stuur daarvoor uw naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl. Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.


Programma:


19:15 Inloop met koffie

19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

 • 1: Opening
 • 2: Vaststelling agenda
 • 3: Notulen vergadering 20 oktober 2022
 • 4: Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 • 5: Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
 • 6: Rondvraag
 • 7: Sluiting

19:55 Korte pauze

20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum: presentaties

Klik hieronder op een project om de presentatie te downloaden.

 • 1: Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 • 2: De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 • 3: Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 • 4: Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 • 5: Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen

21:00 Korte pauze

21:10:

 • 6: Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 • 7: Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

De avond begint met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Om 20:00 start de themabijeenkomst. We hebben de volgende initiatieven voor woningbouw gevraagd om hun project kort te presenteren:

 1. Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 2. De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 3. Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 4. Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 5. Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen
 6. Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 7. Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten

Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

We hebben de overige initiatiefnemers gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

De belangstelling blijkt tot nu toe groot te zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). We hebben op dit moment meer dan 100 aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Zeven projecten

De bijeenkomst begint om 19:30 met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Daarna volgen de presentaties van de zeven initiatieven. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Oostrum Oost

Een van de presentaties zal in ieder geval over Oostrum Oost gaan. B&W heeft op 31 januari ingestemd met de plannen voor dat project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Meer informatie daarover staat op de website van Omroep Venray en in Peel en Maas. Het plan ligt tot en met 16 maart ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen, dan moet dat dus vóór de bijeenkomst!

Informatiekraampjes

Elk project zal in de zaal een kraampje inrichten met aanvullende informatie. Na afloop van de presentaties kunt u daar antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: januari 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Inmiddels hebben zeven initiatiefnemers hun medewerking toegezegd!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Van de bestuurstafel: oktober 2022

Op 20 oktober hield de dorpsraad een openbare vergadering. Aansluitend was er een themabijeenkomst over digitale fraude, in het kader van een landelijke campagne over digitale veiligheid.

Openbare vergadering Dorpsraad

Helaas kon voorzitter Jan-Willem Bruijsten niet aanwezig zijn. Daarom leidde vicevoorzitter Esther de Jong de vergadering. Er waren geen opmerkingen over de notulen van 17 maart. Het bestuur van de dorpsraad is uitgebreid met Kees Spitters en Rob Raijmakers. Kees zal zich voornamelijk bezighouden met wonen, en Rob met natuur en ook verkeer. Zij kwamen al voorbij in de rubriek Even voorstellen’. Mark Broeren en Michel Verstappen hebben dit jaar afscheid genomen, en werden bedankt voor hun inzet.

Redactie OW!

Daarna kwam de redactie van het OW! aan de orde: de werkgroep heeft versterking gekregen en werkt enthousiast aan het 50-jarig jubileumnummer. Sraar Smedts moest dit jaar wegens ziekte helaas stoppen als redacteur. Esther bedankte Sraar namens de dorpsraad voor zijn jarenlange inzet: 21 jaar in de redactie, 18 jaar als redacteur, en minstens 865 (!) nummers gemaakt. Hij kreeg een mooie bos bloemen en een grote kaart met voorpagina’s van zijn eerste nummers. Albert Kleine heeft de taken van Sraar inmiddels overgenomen. Hij kon helaas niet aanwezig zijn, maar wel Marja Scheunhage, die hem ondersteunt. De dorpsraad is erg blij dat zij samen voor continuïteit van het OW! zorgen.

Afgelopen maanden

Vervolgens kwamen de activiteiten van de afgelopen maanden aan de orde: drie uitkeringen uit het leefbaarheidsfonds, de opvang van asielzoekers die is verlengd, de Oostrumsche Heide die binnenkort de eerste beplanting krijgt, de Oostverbinding waarvan de planning is veranderd, het nieuwe Dorpsplein dat helaas nog steeds wacht op de gemeente (al staan er nu wel twee nieuwe bloembakken), de reconstructie van de Geijsterseweg en de Vlasakker die volgend jaar van start gaat, de DUOfiets die meer fietsers en fietsmaatjes kan gebruiken, en een Pluum voor Leo Basten en Piet Rongen.

Komende maanden

Vooruitkijkend begint Via Venray het stadium van aanbesteding te naderen, maar zal de herinrichting van de stationsomgeving nog wel even op zich laten wachten. Wat woningbouw betreft heeft het terrein Camps de hobbel van de geluidshinder van het spoor genomen en ligt het nu weer bij de gemeente. Bij zowel Paschalis als de woningbouw aan de Stationsweg zijn nog geen vorderingen vanwege juridische kwesties. Kees meldt dat er voor Oostrum Oost is begonnen met grondonderzoek, onder andere vanwege mogelijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

Rondvraag

Tijdens de rondvraag vroeg de heer Camps aandacht voor de bomen aan de Mgr. Hanssenstraat. De takken hangen boven de dakgoot en moeten nodig worden gesnoeid. De gemeente heeft hiervoor een beheersplan, de dorpsraad neemt contact op met de gemeente. Mevrouw Direks stoorde zich aan de hardrijders op de Stationsweg, waaronder tractoren die veel lawaai maken. Dit melden we bij de wijkagent.

Digitale fraude

Na de pauze gaf Har Timmermans voorbeelden van de vele creatieve manieren waarop burgers steeds vaker en voor steeds grotere bedragen slachtoffer worden van digitale criminaliteit. De meeste mensen weten inmiddels wel dat je niet zomaar op een link in een bericht moet klikken, maar eerst de muis erboven moet houden om te kijken waar de link naartoe gaat. Ook voor WhatsApp-fraude (‘mijn telefoon is gestolen, maak snel geld over’) is men steeds meer beducht.

Overlijdensadvertenties

Maar criminelen zitten niet stil. Pakketjes ‘bij de buren’ bezorgen met het verzoek om te betalen, waarbij de bankpas wordt ontfutseld. Fraude via Marktplaats of datingsites. Nepvragenlijsten laten invullen, zogenaamd van de bank. Persoonlijke gegevens verzamelen van mensen, bijvoorbeeld uit hacks of nep-vriendschapsverzoeken via Facebook, om die vervolgens in te zetten om vertrouwen te wekken tijdens telefonische oplichting. Supermarktbonnetjes gebruiken om mensen namens de bank te bellen over een dubbele boeking, zodat die met ‘samen inloggen’ kan worden teruggeboekt. Gegevens uit overlijdensadvertenties misbruiken, omdat rouwende nabestaanden in een periode van grote drukte en veel emoties minder alert zijn. Hen wordt bijvoorbeeld wijsgemaakt dat ze de gezamenlijke rekening moeten splitsen, en dat de ‘helpdesk’ daarbij kan helpen.

Voorkomen is beter…
Natuurlijk kwam Har ook met een aantal suggesties om de risico’s te beperken:

 • kijk of de website een beveiligde verbinding gebruikt (https), met een slotje in de adresbalk
 • kopieer de tekst uit verdachte emails en zoek die tekst op internet, om te kijken of het als fraude is gemeld
 • geef nooit je pincode of wachtwoord, en geef je bsn-nummer alleen aan geautoriseerde instanties
 • wees voorzichtig met persoonlijke gegevens zoals een kopie van een paspoort, en deel je social media alleen met mensen die je vertrouwt
 • een ‘onwaarschijnlijk mooie aanbieding’ is per definitie verdacht: gebruik vergelijkings- en reviewsites en controleer op de site van thuiswinkelwaarborg.nl of de aanbieder is aangesloten
 • betaal alleen achteraf
 • en het belangrijkste: tel tot tien en gebruik je gezond verstand

… dan genezen
Is het kwaad toch geschied, dan zijn dit de belangrijkste tips:

 • ga naar fraudehelpdesk.nl, het eerste loket bij oplichting
 • bel de digihulplijn, 0800-1508, of ga naar digihulp.nl, waar je gratis vragen kunt stellen
 • doe aangifte bij de politie, zodat die inzicht krijgt in trends en weet waar prioriteit nodig is
 • is je computer gehackt, schakel dan professionele hulp in

Suggesties welkom!

Tot slot: de opkomst was zeer mager. Degenen die er waren hebben we kunnen laten zien dat we niet hebben stilgezeten. De dorpsraad houdt twee openbare vergaderingen per jaar, niet alleen om verantwoording af te leggen, maar ook voor dialoog en discussie, we moeten weten wat er leeft in het dorp om te kunnen functioneren. We ontvangen daarom graag suggesties om het bezoeken van zowel de openbare vergaderingen als de themabijeenkomsten aantrekkelijker te maken.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Openbare vergadering en themabijeenkomst digitale fraude, donderdag 20 oktober 20:00

Hierbij nodigen wij alle Oostrummers uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst digitale fraude

Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over digitale fraude. Momenteel loopt er namelijk een landelijke campagne over digitale veiligheid. Daarom heeft de gemeente Venray aan Har Timmermans gevraagd om hierover voorlichting te ontwikkelen. Hij is sinds 2007 nauw betrokken bij voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot inbraakpreventie, babbeltrucs en digitale criminaliteit.

Deze interactieve voorlichtingsactiviteit is opgezet in overleg met het cybercrimeteam van de politie. Jaarlijks worden er honderden mensen opgelicht. Har laat zien hoe criminelen op geloofwaardige en verschillende manieren misbruik maken van het vertrouwen van mensen. Ze gebruiken trucs via telefoon, laptop of PC om persoonlijke gegevens te achterhalen en daar misbruik van te maken. Buiten de grote emotionele schade loopt de financiële schade vaak in de duizenden euro’s.

Har vertelt hoe inwoners alert kunnen zijn op mensen die proberen op te lichten. Ook geeft hij aan wat te doen als een inwoner, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch slachtoffer wordt van oplichtingspraktijken. De opzet van de activiteit is zodanig dat de aanwezigen situaties leren herkennen en weten wat zij kunnen doen als er verdachte zaken aangetroffen worden op de telefoon, laptop of computer. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen.

Programma:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 17 maart 2022
  4. Bestuurswisselingen
  5. Redactie OW!
  6. Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
 • 20:45 Pauze
 • 21:00 Voorlichtingsactiviteit over digitale fraude door Har Timmermans.
  Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 22:15 Sluiting

Van de bestuurstafel: maart 2022

Op 17 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Voorafgaand daaraan gaven de gemeente en het COA informatie over de opvang van asielzoekers, en werden de plannen voor de wegreconstructie toegelicht. Mede vanwege die twee onderwerpen was D’n Oesterham met bijna 100 belangstellenden goed gevuld.

Asielzoekers

Namens de gemeente waren burgemeester Kompier en wethouder Jenneskens aanwezig, projectleider Erik Voesten en juridisch medewerker openbare orde Maria Verheijen. Namens het COA was Ron van Ooijen gekomen. De gemeente schetste het verloop van de besluitvorming, van de aanwijzing op 14 december tot het unanieme raadsbesluit op 8 maart. De druk op de opvang was al hoog, maar de situatie is nog nijpender geworden door de oorlog in Oekraïne. Alle 25 veiligheidsregio’s hebben het verzoek gekregen om asielzoekers op te vangen, waarbij Venray een van de eersten is. De Evenementenhal bleek op zo’n korte termijn de beste locatie, maar voor maximaal 350 in plaats van 500 personen. Het COA trekt een strakke cirkel om de locatie, en zet coaches en zichtbare beveiliging in om de overlast tot een minimum te beperken. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid, het COA voor alles rondom de opvang.

De opvang wordt in fases opgestart en geleidelijk opgeschaald naar de maximale capaciteit. Het wordt geen hal met stapelbedden. Door de constante instroom is de samenstelling van de groep is niet vooraf bekend, ook niet wat betreft nationaliteiten. De locatie wordt onder andere ingericht in compartimenten voor gezinnen met kinderen en met recreatieve mogelijkheden. De wethouder is in gesprek met SPOV om te kijken of en hoe de kinderen verder kunnen worden opgevangen. Alleenstaande minderjarigen komen er niet.

Vanuit de zaal werd gevraagd naar de bereikbaarheid. Dat is inderdaad een aandachtspunt van de gemeente, omdat er bijvoorbeeld geen voetpad is naar het station. Sommigen vroegen wat er na zes maanden gebeurt, maar dat is nog niet bekend. Het huidige besluit, van de oude raad, is voor maximaal zes maanden. Pas als de nieuwe gemeenteraad is samengesteld kan die een besluit nemen over de langere termijn.

Grote nadruk werd gelegd op de voorwaarden, die Erik Voesten samen met een team in de gaten houdt. Het gaat dan bijvoorbeeld om leefbaarheid, een zinvol dagprogramma, goede maaltijden en lokale betrokkenheid. Zo komt er een Open Dag, zodat iedereen zelf kan zien hoe het eraan toegaat.

Klankbordgroep Oostrum

Ook komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, zoals de buurtvereniging, Antoniusveld, Kafra, de omliggende bedrijven enzovoort. Er hadden zich al vier personen gemeld, tijdens de bijeenkomst kwamen er nog vier aanmeldingen, ook vanuit de dorpsraad. Daarnaast wil de dorpsraad graag een aparte ‘Klankbordgroep Oostrum’ oprichten. Een vertegenwoordiger van die groep kan dan aan de algemene klankbordgroep deelnemen, zodat ook het dorp zijn stem kan laten horen. Wie interesse heeft kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten (voorzitter@dorpsraadoostrum.nl).

Wegreconstructie

Na de pauze schetste projectleider Jan van Dijk de plannen voor de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade. De aanwonenden waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Hij liet onder andere dwarsdoorsnedes zien van de nieuwe wegprofielen. De hoofdlijnen van het plan stonden in januari al in het OW!, en zullen we hier niet herhalen. Het huidige schetsontwerp is afgestemd met de dorpsraad. Daarnaast zijn er al 25 reacties binnengekomen. Deze avond was bedoeld om verdere ideeën en suggesties op te halen. Tot 1 april is het nog mogelijk om te reageren, onder andere via www.venray.nl/reconstructie-geysterseweg. Daarna start de volgende fase. Het is de bedoeling om half april een aparte inloopavond te houden over het resultaat.

Over de moeraseiken was in 2017 al flink gediscussieerd. Toen was gekozen voor behoud. Dat is nog steeds de bedoeling, en kan ook op een veilige manier. De boommonitor is ingevuld, er wordt gesnoeid, er komen wortelgeleidingsschermen en er wordt regelmatig controle uitgevoerd. Verdere vragen over de bomen worden in een aparte bijeenkomst beantwoord.

Langs de westkant van de Geysterseweg komt een blokhaag tussen de stoep en de weg, die moet helpen om de snelheid terug te dringen. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor de fietsroutes. Er waren wat zorgen over de uitwijkmogelijkheden op de Zuiderbergweg na de reconstructie, onder andere voor het landbouwverkeer vanwege de stoepranden. Daar wordt goed naar gekeken.

Vlasakker: Kiss & Ride!

De capaciteit voor ‘kiss & ride’ op de Vlasakker wordt niet gewijzigd. Het is immers de bedoeling om alleen iemand af te zetten, en als bestuurder meteen door te rijden. Helaas gebeurt dat niet altijd en wordt er voor kortere of langere tijd geparkeerd. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen en onveilige situaties. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om daar niet te parkeren, ook niet ‘even’.

Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2021. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. Komend jaar is er per saldo duizend euro tekort, vooral vanwege de gestegen drukkosten. De dorpsraad gaat bekijken hoe dat kan worden opgelost. Dat geldt ook voor het tekort van de dorpsraad zelf.

De DUOfiets heeft veel donaties opgeleverd. Het overschot is toegevoegd aan een gelijknamige bestemmingsreserve, waarmee bijvoorbeeld de stallingskosten kunnen worden betaald. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves voor de renovatie van het dorpsplein, het OW! en de goededoelenactie. De begroting voor 2022 is vrijwel gelijk aan die van 2021. De kascommissie, bestaande uit Harry Bruijsten en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Biermann en Lizette Janssen. Verder wil de dorpsraad de ANBI-status aanvragen, omdat dat voordelen heeft bij donaties. Daarvoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

Vervolgens passeerde het jaar 2021 in vogelvlucht de revue. Zoals het windpark dat er niet is gekomen, de Oostrumsche Heide die is behouden, de Oostverbinding waaraan is begonnen, het nieuwe Dorpsplein dat helaas nog steeds wacht op de gemeente, en de DUOfiets die meer fietsers en fietsmaatjes kan gebruiken. Verder krijgen alle dorpen een bloembak ‘Venray Bloeit’ geschonken. De vergadering is akkoord om er een tweede bij te kopen. Er komt nog overleg over de plaatsing en het onderhoud.

Tijdens de rondvraag komt de onoverzichtelijke bocht van de Stationsweg ter sprake. Als de Oostverbinding klaar is zou er minder verkeer moeten zijn, maar in afwachting daarvan vraagt de dorpsraad aan de gemeente of het mogelijk is om iets te doen aan de geparkeerde auto’s en busjes die het zicht ontnemen. Verder gaven meerdere mensen aan dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan bij de rotonde richting het sportpark, omdat veel (Oostrumse) fietsers de rotonde tegen verkeer in nemen. De school en SV Oostrum gaan de jeugd hierop attenderen, maar hierbij alvast het verzoek aan alle ouders om hun kinderen te vragen om dit niet te doen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente geeft op 17 maart meer informatie over komst asielzoekers

Op dinsdag 8 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er 350 asielzoekers maximaal zes maanden worden opgevangen in de Evenementenhal. De dorpsraad is trots en blij dat de gemeente Venray zijn verantwoordelijkheid neemt.

AsielzoekersBijdrage leveren
We weten op dit moment niet precies wat er op ons afkomt. Wel weten we dat de Oostrumse gemeenschap hierin een bijdrage wil leveren. Meteen nadat het nieuws in december bekend werd, hebben we meerdere berichten en signalen ontvangen dat de inwoners van ons dorp graag iets willen doen voor deze mensen.

Klankbordgroep
Ook komt er een klankbordgroep met onder andere de dorpsraad en de wijkraden, waarin we kunnen meedenken om vraag en aanbod samen met alle betrokkenen te combineren en in te vullen.

Uitnodiging
Meteen nadat het besluit van de gemeenteraad bekend werd heeft de dorpsraad de gemeente uitgenodigd om tijdens onze openbare vergadering op 17 maart meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. We zijn blij dat de gemeente die uitnodiging onmiddellijk en enthousiast heeft aangenomen. Waarschijnlijk zal naast burgemeester Kompier ook wethouder Jenneskens, de projectleider en een vertegenwoordiger van het COA aanwezig zijn.

COA: lokale ondernemers
In december was het nog de bedoeling dat de gemeente de opvang zou organiseren. Nu is duidelijk dat het COA dat zelf kan doen, en dat de gemeente faciliteert. Het COA heeft verder aangegeven dat het zoveel mogelijk lokale ondernemers erbij wil betrekken.

Gewijzigd programma 17 maart
Het programma is nu als volgt:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Toelichting opvang asielzoekers
 • 21:00 Pauze
 • 21:15 Jan van Dijk, projectleider bij de gemeente Venray, licht de plannen voor de wegreconstructie kort toe. Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 21:45 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 18 maart 2021
  4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
  5. Overzicht activiteiten in 2021, en vooruitblik 2022
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
 • 22:15 Sluiting

De plannen voor Oostrum-Noord komen een andere keer aan de orde.

Presentaties en openbare vergadering donderdag 17 maart 20:00

LET OP: het programma is gewijzigd. De gemeente komt de opvang van asielzoekers in de Evenementenhal toelichten. Zie deze pagina voor het nieuwe programma.

Hierbij nodigen wij u uit voor een openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 om 20:00 uur in D’n Oesterham. Aansluitend aan de openbare vergadering geven we twee projecten de gelegenheid om zich te presenteren.

Jan van Dijk laat zien hoe de wegreconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade wordt aangepakt. Bewoners krijgen hiervoor ook een persoonlijke uitnodiging. De plannen liggen de hele avond ter inzage. Daarna vertelt Hoex over de plannen voor ‘Oostrum-Noord’: het gebied tussen de Van Broekhuizenstraat en de Geysterseweg. Wel moeten we een voorbehoud maken: op het moment van schrijven was nog niet zeker of dit kan doorgaan.

Programma

19:45 Inloop met koffie.

20:00 Openbare vergadering Dorpsraad

Agenda Openbare vergadering:

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Notulen vergadering 18 maart 2021.
 4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie.
 5. Overzicht activiteiten in 2021, en vooruitblik 2022.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

20:45 Pauze.

Presentaties

21:00 Jan van Dijk, projectleider bij de gemeente Venray, licht de plannen voor de wegreconstructie kort toe. Daarna is er gelegenheid tot vragen.

21:30 HoexBouw laat de voorlopige plannen zien voor ‘Oostrum-Noord’. Vragen welkom!

22:00 Sluiting.