Laat voor 20 september weten hoe u wil wonen!

De gemeente stelt dit najaar het woonbeleid voor de komende jaren vast. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen: hoeveel woningen, waar, welke typen en welke prijsklassen. Daarom houdt de gemeente een enquête, die is opgesteld samen met woningcorporatie Wonen Limburg, hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden.

Sociale huurwoningen
De gemeente Venray vraagt alle huurders en woningzoekenden om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter de gemeente in de toekomst kan zorgen voor een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.

Vul de enquête in
Ga naar enquete.toponderzoek.com/venraywonen om de enquête in te vullen. De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis, bij gemeenschapshuizen in de wijken en de dorpen en bij de bibliotheek in Venray. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Toponderzoek in samenwerking met de Stec-Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Resultaten
Het resultaat wordt besproken met de gemeenteraad, en de hoofdlijnen worden online gepubliceerd. Wie vragen heeft kan contact opnemen met Anneloes Bouma of Luuk Lentferink van de Stec Groep, via info@stec.nl of 026- 7514100.

Delen mag!