Even voorstellen: Vincent Meier

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Vincent Meier.

Vincent woont sinds 2018 met zijn vrouw aan de Ghunenbeek in Oostrum. “We hebben helaas geen kinderen, maar wel een hond (Vesper), en maar liefst vijf katten”, aldus Vincent. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk al ruim dertig jaar voor grote internationale bedrijven in het vakgebied milieu en veiligheid. Als veiligheidskundige ben ik verantwoordelijk voor ruim 300 servicemonteurs in de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Europa. Het doel is dat de mensen na hun werkdag weer gezond naar huis komen. Naast mijn werk ben ik voorzitter van een landelijke vakgroep veiligheid, en vrijwilliger voor de Ocean Cleanup.”

Welke hobby’s heeft hij? “In onze vrije tijd gaan we graag op reis met de caravan, en genieten we van de natuur. Het liefst ga ik met de mountainbike eropuit. Ik ben sinds dit jaar lid van de mountainbike-club de Mud Hunters. Maar ik moet eerst nog een beetje werken aan mijn conditie, dan ga ik graag met ze mee. Verder zijn mijn vrouw en ik afgelopen jaar ook lid geworden van de Karklingels. We hebben toen een paar feestavonden meegemaakt en dat vonden we echt zo mooi dat we besloten hebben Karklingels te worden.”

Waarom wilde hij lid worden van de dorpsraad? “Ik ben door mijn buurman gevraagd om lid te worden, dat heeft me aan het denken gezet over wat ik graag wil. Ik hoorde dat er een portefeuille Milieu en Veiligheid vrijkwam. Dat sluit mooi aan bij mijn werk, en in combinatie met de wens meer te willen inburgeren in Oostrum heeft dat me doen besloten om hierop in te gaan.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Ik zou graag met de overheden gesprekken willen voeren over duurzaamheid en de energietransitie, en kijken hoe we de belangen van de burgers in Oostrum verder kunnen brengen.”

Zijn er nog andere dingen die hij doet voor het dorp? “Samen met mijn achterbuurman (Piet van Bracht) heb ik contact gezocht met de gemeente vanwege de problemen met de verkeerssnelheid die we ondervinden op de Monseigneur Hanssenstraat. Dat traject liep al en daar sloot de dorpsraad zich bij aan, uiteindelijk dus een mooie samenloop van omstandigheden. In samenwerking met de gemeente hebben we flyers geanalyseerd en borden langs de straat gezet. En met de input die we hebben gekregen van de aanwezigen tijdens de thema-avond, hoop ik een verdere bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van Oostrum.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Het gevoel dat Oostrum een afvoerputje is van Venray, dat is iets dat niet goed zit. Vanuit de gemeente zal daar wat moeten gebeuren. Ik werk graag mee aan een verbetering van het dorpsbelang. In mijn ogen zou Oostrum veel beter eruit kunnen komen en wat vriendelijker laten aanvoelen. Ik mis nu een mooie en fijne toegang vanuit Venray, dat is toch iets wat afbreuk doet aan Oostrum.”

Openbare vergadering donderdag 16 september 20:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst energiebesparing
Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over energiebesparing. Die kon vorig jaar oktober vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu alsnog gehouden. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid.

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Programma
Vanaf 19:45 Inloop met koffie
20:00 De Dorpsraad geeft een update van de stand van zaken
20:30 Themabijeenkomst energiebesparing:
• Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein
• Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- en duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen
• André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden
21:45 Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen)
22:00 Sluiting

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten

Themabijeenkomst energiebesparing 16 september

Op donderdag 16 september van 20:30 tot 22:00 uur organiseren gemeente Venray en dorpsraad Oostrum in D’n Oesterham een infoavond over energiebesparing en duurzaamheid in woningen

Van 20:00 tot 20:30 is er een openbare vergadering van de dorpsraad. Aansluitend volgt de themabijeenkomst.

PROGRAMMA

• Geert Geujen, energieconsulent Venray over gemeentelijk beleid en (subsidie)acties 2021-2022
• Mat Schatorjé, adviseur Energieregisseurs over energie- en warmtescans woningen
• André Langemeyer, adviseur Volta Limburg over goede investeringen in energiebesparende maatregelen
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Meer info bij Geert Geujen, 06-34273800, geert.geujen@venray.nl.

Even voorstellen: Esther de Jong

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Esther de Jong.

Esther is geboren in Groningen, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, 47 jaar oud en woont alweer bijna vijftien jaar in Oostrum aan de Van Broekhuizenstraat met Willem Volleberg en hun kinderen Meike en Gijs.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Nadat ik jaren als kwaliteitsmanager op de bloemen- en plantenveiling FloraHolland Venlo en Veiling Rhein-Maas heb gewerkt, heb ik een jaar geleden definitief de overstap naar het onderwijs gemaakt. Op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch werk ik nu als docent Milieukunde.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Sinds twee jaar. Ik werd hiervoor al regelmatig gepolst door de vorige voorzitter, Bas Künen, die ook bij mij in het Rode Groepje zit. Daarvoor heb ik in de ouderraad van PSZ ’t Rommelhofke en de medezeggenschapsraad van de Meulebeek gezeten. Als import denk ik graag mee over de grote lijnen en op de lange termijn, waarbij ik het (algemeen) belang van de gemeenschap voor ogen probeer te houden. Op deze manier leer ik het dorp en de inwoners van Oostrum steeds beter kennen.”

Waar houd je je bij de dorpsraad vooral mee bezig? “Vooral met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Vanuit Oostrum zit ik nu in de commissie oriëntatie Windpark Venray, ik neem deel aan het maandelijkse Venrayse Dorpsradenoverleg (DRO) en organiseer samen met de Gemeente Venray de Duurzaamheids-bijeenkomst, die hopelijk in het voorjaar live kan plaatsvinden. Ik ben vooral trots op de diversiteit die er nu in de dorpsraad is, en de projecten die iedereen oppakt. Het mooie is dat het een heel breed georiënteerde en gezellige groep mensen is. Na het laatste agendapunt is het drankje daarna bij Antoinette ook altijd erg leuk. Helaas vergaderen we nu online, al is het wel een voordeel is dat de vergadering online een stuk sneller is.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Graag doe ik op zijn tijd op zaterdagmorgen een bardienst bij SV Oostrum, als mijn zoon Gijs weer op het veld staat, en waar het kan help ik nog mee met incidentele activiteiten op De Meulebeek.” En heb je nog tijd voor hobby’s? “Ik ren en wandel ik graag door de Geijsterse bossen, speel piano, werk in de tuin en spreek waar mogelijk met vriendinnen af.”

Wat mis je nog in Oostrum? “Er wonen relatief veel mensen ‘van buiten’, hoe kunnen we hen meer betrekken bij het dorp. En ik hoop dat er voor de jeugd en jongeren meer initiatieven en activiteiten in Oostrum ontstaan.”

GEANNULEERD: Themabijeenkomst en openbare vergadering dinsdag 13 oktober 19:30

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Dorpsraad Oostrum besloten om deze avond niet door te laten gaan. Zodra duidelijk is wanneer we de themabijeenkomst en/of de openbare vergadering kunnen houden, laten we het weten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde thema- en openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid. De openbare vergadering van mei kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu aansluitend in afgeslankte vorm gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in D’n Oesterham. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (30) moet u zich vooraf aanmelden met naam, adres en telefoonnummer op info@dorpsraadoostrum.nl.


Themabijeenkomst energiebesparing

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Agenda themabijeenkomst energiebesparing

Vanaf 19.30 uur:
Inloop met koffie.

19.50 uur:
Welkom door dorpsraad (Esther de Jong) en wethouder duurzaamheid (Cor Vervoort).

20.00 uur:
Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein.

20.20 uur:
Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- / duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen.

20.45 uur:
André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden.

21.10 uur:
Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen).
Koffiepauze, thematafels met folders staan in gang richting uitgang.


Agenda openbare vergadering

 1. Opening (21.20 uur, Esther de Jong).
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Bestuurswisselingen.
 4. Notulen vergadering 8 oktober 2019.
 5. Overzicht activiteiten 2019.
 6. Financieel jaarverslag.
 7. Stand van zaken en mededelingen.
 8. Rondvraag.
  Hebt u ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl .
 9. Sluiting (22.00).