Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Keuze uit vier locaties voor mogelijk windpark in Venray
Zoals eerder aangekondigd, is er op donderdag 19 november een digitale informatieavond gehouden over de mogelijke komst van een windpark. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Hieronder de belangrijkste punten van wat er is gepresenteerd.
• Het plaatsen van windturbines is onderdeel van het Kader voor opwekking duurzame energie (KODE), dat is vastgesteld door de gemeente om te voldoen aan de landelijke en regionale eisen.
• De gemeente vraagt iedereen om de online enquête in te vullen op windparkvenray.nl/enquete.
• Het windpark moet eigendom worden van de inwoners en de grondeigenaren, en minimaal 50% tot 100% van de opbrengsten moet ook bij hen terechtkomen. Voor ‘direct omwonenden’ wordt een afstand van 1 kilometer gehanteerd.
• De gemeente Venray wil graag drie windturbines op één locatie plaatsen om aan de opdracht te voldoen. Die locatie wordt in overleg met de inwoners gekozen in een zo open en transparant mogelijk proces. Er ligt nog niets vast: als er geen locatie kan worden gevonden gaat het niet door. Er worden nu vier mogelijke locaties onderzocht, zie de kaart. Andere locaties zouden niet mogelijk zijn vanwege de afstand tot woningen of tot vliegbasis De Peel.

Tijdens de daarop volgende discussie werden verschillende punten genoemd. Al die punten zijn genoteerd en worden verder uitgezocht door gebiedsregisseur Frank van Bussel. Een paar voorbeelden:
• Wat is de onderbouwing van het argument dat de windturbines niet in de buurt van vliegbasis De Peel mogen staan? Vooral het punt van de radar wordt in twijfel getrokken.
• Waarom gelden dezelfde argumenten niet voor de afstand tot vliegveld Weeze?
• Welke minimale afstanden moeten worden gehanteerd? Er is sprake van zowel 300 als 450 meter.
• Het is de vraag of het rendement van windenergie per hectare niet kleiner is dan dat van zonne-energie. Van de andere kant is windenergie nodig om ook ’s nachts en in de wintermaanden energie op te wekken.
• De meeste ondernemers zouden graag zonnepanelen op hun daken leggen, maar dit is vaak niet mogelijk vanwege de constructie, of vanwege verzekeringseisen.
• Een groep inwoners houdt de energiebehoefte van Venray bij, en de al geplande duurzame energiecapaciteit. Daaruit zou blijken dat de gemeente al aan de behoefte voldoet, maar daar wordt niet over gecommuniceerd.

De presentatie is te vinden op windparkvenray.nl/nieuws. Links naar KODE, het RIVM-rapport en de Regionale Energie Strategie van Noord- & Midden Limburg staan op windparkvenray.nl/informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Delen mag!