Van de bestuurstafel: juli 2021

Weinig belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering op 15 juli hebben we bij wijze van proef een inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen. Helaas bezocht maar één persoon de inloopavond. De volgende inloopavond staat gepland op 18 november. We bekijken nog of we die door laten gaan, of dat we de proef stoppen.

Ontwerp-bestemmingsplan N270 Via Venray ter inzage

De provincie gaat samen met de gemeente de N270 vernieuwen. Tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum worden verbeteringen doorgevoerd om onder andere fietsverkeer, landbouwverkeer en extra verkeer vanwege de havenontwikkeling in Wanssum beter af te handelen. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle stukken die erbij horen liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Bel 0478-523333 om een afspraak te maken. Zie www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray. Daar staat ook een online presentatie.

Verder blijkt uit akoestisch onderzoek dat de N270 bij een aantal woningen meer geluidsbelasting oplevert. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde. Daarom moet voor deze zes woningen een ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. De eigenaren van deze woningen krijgen persoonlijk bericht.

Delen mag!