Stationsweg pas eind december weer (even) open

Op dit moment wordt aan fase 3 gewerkt van de Oostverbinding. Er komt een rotonde in de Stationsweg, aan de Oostrumse kant van de A73, die aansluit op de nieuwe verbindingsweg. Bovendien wordt regenwater opgevangen in een buizensysteem dat in de bodem infiltreert. Ook is er een grote rioolwaterleiding van het Waterschap verlegd.

De planning was om fase 3 eind november af te ronden. De gemeente laat weten dat dat niet meer kan. Het heeft onder andere te maken met de vele vernielingen tijdens de uitvoering. Ook het slechte weer in oktober heeft niet geholpen. Zoals het er nu naar uitziet, is fase 3 net voor de Kerst klaar.

Fase 4 vanaf januari

Helaas blijft de Stationsweg niet lang open, het blijft voorlopig omrijden. Vanaf januari wordt gewerkt aan fase 4, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en het viaduct. De firma Infrascoop uit Cuijk is nu bezig met de voorbereidingen. Ook hier komt een rotonde, en worden de rijbaan, fietspaden, trottoirs en het rioolsysteem vernieuwd. De Sint Antoniuskapel, die voor het project is verplaatst, wordt ingepast in de omgeving. Wel zal tijdens fase 4 de nieuwe verbindingsweg open zijn naar de Henri Dunantstraat, maar dat maakt weinig uit voor de route van Oostrum naar Venray.

Zodra het weer het toelaat, worden er botanische rozen geplant bij de rotonde op de Henri Dunantstraat. En langs de nieuwe verbindingsweg en de Henri Dunantstraat komen 37 bomen: lindes, esdoorns en iepen.

Inloopavond 13 december

Op 13 december organiseert de gemeente samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden van fase 4. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom bij café Halfweg, Stationsweg 147. Men geeft een toelichting op de werkzaamheden en er kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente en de aannemer.

Meer informatie? Kijk op de website van de gemeente: www.venray.nl/project-oostverbinding.

Inloopavond wegreconstructie dinsdagavond 26 april

De gemeente Venray gaat in 2023 en 2024 een paar wegen reconstrueren in Oostrum. Aanwonenden hebben een brief gekregen met een uitnodiging voor een inloopavond, maar alle geïnteresseerden zijn welkom. Hieronder de informatie uit de brief.

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond op 26 april in de Watermolen, Buitenhof 2, in Oostrum. Dan is er een inloopavond die gaat over de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een gedeelte van de Randenrade. U kunt dan tussen 19:00 en 21:00 vrijblijvend binnenlopen om het voorlopig ontwerp in te zien. Daarbij kunt u ook uw vragen stellen.

Korte terugblik
Op 17 maart jl. heb ik de schetsontwerpen tijdens de goed bezochte dorpsraadvergadering kort toegelicht. Daarbij heb ik op hoofdlijnen aangegeven wat u op de tekeningen kunt zien en welke volgende stappen gezet worden. De toen gepresenteerde schetsontwerpen zijn op de website geplaatst met de mogelijkheid om tot 1 april reacties hierop te geven. We hebben een ‘handje vol’ reacties ontvangen.

Met de opmerkingen en een nog uitgevoerde interne toetsing worden de schetsontwerpen hier en daar aangepast naar een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt voorafgaand aan de inloopavond besproken met de dorpsraad. Tijdens de inloopavond krijgt u dus het meest actuele ‘voorlopig ontwerp’ te zien.

We horen graag uw mening
Mogelijk zijn er aan de hand van het voorlopig ontwerp nog zaken die u alsnog onder de aandacht wilt brengen. Dit kunt u bij voorkeur kenbaar maken vóór 1 mei 2022 via het mailadres reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl. Vanaf 26 april kunt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp ook inzien via onze website onder het kopje ‘voorlopig ontwerp’. Daar treft u via deze link alle informatie aan over het project.

Het vervolg
Na de inloopavond gaan we aan de slag om het voorlopig ontwerp verder te brengen naar het definitieve ontwerp voor alle fases. Daarin nemen we zoveel als mogelijk de reacties mee. Zodra het definitief ontwerp er ligt zal ik dit met een brief kenbaar maken met verwijzing naar de tekeningen op de website.

Met het definitief ontwerp gaan we de komende maanden achter de schermen verder met de technische uitwerking om de plannen uitvoeringsgereed te maken. Daarbij gaan we o.a. kijken of en welke kabels en leidingen gelegd/verlegd moeten worden, materialen inkopen en het werk aanbesteden om in 2023 te kunnen starten met fase 1. De beoogde fasering treft u aan onder het kopje ‘planning’ op onze website.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet en wellicht treffen we elkaar op 26 april.


Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk, projectleider civiel en verkeer

Van de bestuurstafel: november 2021

Geen belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering hebben we op 18 november de tweede inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen in De Watermolen.

Omdat een aantal bestuursleden in quarantaine zat hebben we op het laatste moment besloten om de bestuursvergadering online te houden. Daarom heeft Jan-Willem Bruijsten tussen half acht en acht voor De Watermolen gepost om eventuele bezoekers op te vangen.

Helaas is er niemand geweest. Misschien dat dit door de coronasituatie kwam, misschien dat er gewoon geen behoefte aan is. We bekijken of we nog een derde inloopavond houden, of dat we de proef stoppen.

Uit de vergadering zelf zijn er op dit moment geen punten waarover we iets kunnen melden. De nieuwe ontwikkelingen rond de Stationsweg en de N270 zijn uitgebreid aan bod gekomen in Peel en Maas (week 46, pagina 2). Daarin staat ook een verslag van de bijeenkomst over wonen (pagina 5).

Inloopavond donderdag 18 november 19:30-20:00 in de Watermolen

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zijn intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef uitstellen tot afgelopen zomer, op donderdag 15 juli. Helaas bezocht maar één persoon die inloopavond, maar we willen het graag nog een kans geven.

De volgende inloopavond staat gepland op 18 november, voorafgaand aan de interne bestuursvergadering. Tussen 19:30 en 20:00 zijn er dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in de Watermolen. Op het moment dat we dit schrijven is nog niet helemaal duidelijk welke coronaregels hiervoor gelden. Neem voor de zekerheid uw QR-code mee.

Van de bestuurstafel: juli 2021

Weinig belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering op 15 juli hebben we bij wijze van proef een inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen. Helaas bezocht maar één persoon de inloopavond. De volgende inloopavond staat gepland op 18 november. We bekijken nog of we die door laten gaan, of dat we de proef stoppen.

Ontwerp-bestemmingsplan N270 Via Venray ter inzage

De provincie gaat samen met de gemeente de N270 vernieuwen. Tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum worden verbeteringen doorgevoerd om onder andere fietsverkeer, landbouwverkeer en extra verkeer vanwege de havenontwikkeling in Wanssum beter af te handelen. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle stukken die erbij horen liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Bel 0478-523333 om een afspraak te maken. Zie www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray. Daar staat ook een online presentatie.

Verder blijkt uit akoestisch onderzoek dat de N270 bij een aantal woningen meer geluidsbelasting oplevert. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde. Daarom moet voor deze zes woningen een ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. De eigenaren van deze woningen krijgen persoonlijk bericht.

‘Inloopavond wensbus 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Inloopavond donderdag 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Van de bestuurstafel: maart 2021

Virtueel hoog bezoek

Op donderdagavond 15 april komt de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel op bezoek bij de Dorpsraad Oostrum. Het was de bedoeling om al eerder persoonlijk kennis te maken, maar dat is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Omdat versoepelingen ver weg lijken hebben we nu toch besloten om online af te spreken. De Dorpsraad zal de burgemeester een overzicht geven van wat er allemaal speelt in ons dorp, we zullen zijn vragen beantwoorden, en natuurlijk hebben we zelf ook een paar vragen aan hem. Mocht u een vraag hebben, geef dat dan aan ons door. Misschien dat we kans zien om uw vraag te stellen in de anderhalf uur die beschikbaar is.

Inloopavond april uitgesteld tot 15 juli

Om het makkelijker te maken om tussentijds mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00.

Themavergadering mei uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om deze avond uit te stellen. De oorspronkelijke avond was gepland op 13 oktober 2020, en vervolgens uitgesteld tot 20 mei 2021. Zodra duidelijk is wanneer we de themavergadering kunnen houden, laten we het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Inloopavond uitgesteld tot 15 april
De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zijn intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan dan langskomen. Om te beginnen als proef, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. De eerste inloopavond was gepland in januari, maar vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we dit uitstellen tot donderdag 15 april.

Word burgerhulpverlener
De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. Voor Oostrum zoekt de stichting nog meerdere burgerhulpverleners. De gratis opleiding is één lesavond van drie uur, waarin je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. Kijk voor meer informatie op www.hardvoorhart.nl.

Podcast TBS online
Journalist Tom Veldhuijzen volgde in 2020 voor NPO Radio 1 vier patiënten van de Rooyse Wissel, hun behandelaren en de directie. Dat leverde negen afleveringen van een half uur op. Half december is er een extra aflevering gemaakt over de omgeving, en een special over hoe het nu met de hen gaat. De opnames waren in de kliniek, maar ook bij burgemeester Winants en bij een familie waarvan de dochter slachtoffer werd van een tbs-patiënt. Luister de afleveringen via een podcast-app of via www.nporadio1.nl/podcasts/tbs.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad