Van de bestuurstafel: februari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april 20:00 uur

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

Dat doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier.

Definitief programma volgt

We hebben een voorlopig programma gemaakt, en hebben verschillende sprekers op het oog om te vertellen over hun ervaringen vanuit hun eigen invalshoek: een huisarts, iemand van de gemeente, een werkgroeplid en natuurlijk een dorpsondersteuner. Het definitieve programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl en zoek op ‘dorpsondersteuner’, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst, om 19:30u, houdt de dorpsraad een korte openbare vergadering met het financieel verslag, en om iedereen bij te praten over de stand van zaken.


Op donderdag 8 februari presenteerde Anita Loonen de plannen van Hendriks Metselwerken voor Stationsweg 130, zowel aan de dorpsraad als aan een groep omwonenden en geïnteresseerden.

Drie eengezinswoningen, vier appartementen

Het pand behoudt de huidige uitstraling met de karakteristieke boogramen, maar wordt helemaal gemoderniseerd, en krijgt zonnepanelen en warmtepompen. Het dak wordt van binnenuit geïsoleerd.

Aan de linkerkant wordt een deel van het pand eraf gehaald om plaats te maken voor tuinen, bergingen en parkeerplaatsen. Daar komen drie eengezinswoningen, elk met drie verdiepingen. In het rechterdeel komen vier appartementen met een gezamenlijke ingang. De twee beneden worden levensloopbestendig, de twee op de eerste verdieping krijgen een zolder en een klein balkon op het dak.

Het project is te vinden op Peelrand Select. Binnenkort worden de prijzen bekendgemaakt. Hendriks bekijkt ook of het mogelijk is om Oostrummers voorrang te geven, om de doorstroom in het dorp te bevorderen. Meer informatie via nieuwbouw@peelrand.com.

Silo

Over de achterliggende silo (Stationsweg 124b) heerste verdeeldheid. Het project kan het makkelijkst rendabel worden gemaakt als bedrijfs- en kantoorruimten binnen de huidige bestemming. Bij omzetting naar een woonbestemming zijn daarvoor meerdere woonlagen nodig, maar dan ontstaan er zorgen over inkijk en de hoogte. Vanwege de behoefte aan woonruimte in Oostrum heeft dat toch de voorkeur. Hendriks gaat kijken of het mogelijk is om de zorgen te verminderen door het oorspronkelijke plan aan te passen.


Vernieuwing stationsomgeving

Op 31 januari was er een informatieavond over de plannen voor de omgeving van het station. De avond was vooral goed bezocht door de direct betrokkenen, en er werden veel vragen gesteld. Namens de dorpsraad was onder andere Vincent Meier aanwezig.

Doel van de gemeente is dat meer mensen op een duurzame manier naar het station komen, dus te voet, met de fiets of met de bus. Dat betekent dat het aantal parkeerplaatsen teruggaat van 196 naar 169 (-15%). Er komen vooralsnog nog zes laadpalen en er wordt gekeken of dit verder uitgebreid moet worden.

Ook wordt de Stationsweg een 30 km-zone. Om dat te realiseren wordt de busbaan verlegd. De busroute loopt straks via de Henri Dunantstraat en de nieuwe verbindingsweg (Halfweg) naar de nieuwe rotonde op de Stationsweg.

De algemene indruk van de avond was dat het een mooie ontwikkeling is voor ons dorp. Volgens de huidige plannen starten de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar, en duren ze een jaar. Meer informatie staat op www.venray.nl/vernieuwen-stationsomgeving.


N270

Bomen rooien

Van 19 februari tot 1 maart worden er ongeveer 60 bomen gerooid aan de Molenhofweg, Laagbroekseweg, en de Locht. Ook worden er ter hoogte van de afrit A73 Venray-Venlo aan beide kangten van de Baggerweg bomen gerooid. Dit is nodig omdat die afrit naar het westen moet worden verlegd. Meer informatie op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray.

Rectificatie afsluiting

De informatie die we eerder publiceerden over de afsluiting van de N270 bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.


Oostverbinding

Dit zijn de belangrijkste punten uit de laatste nieuwsbrief:

  • De nieuwe verbindingsweg (Halfweg) is open, maar gaat eind maart nog twee weken dicht om een deklaag en belijning aan te brengen, en het laatste stuk fietspad af te ronden.
  • Waar mogelijk zijn bermen ingezaaid. De twee nieuwe rotondes van Halfweg zijn beplant met rozen, en op dit moment worden er bomen langs de weg geplant.
  • In het stuk van de Stationsweg waaraan nu wordt gewerkt, tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de Klaproos, wordt de wadi bij Antoniusveld kleiner dan eerst gepland. Het is de bedoeling om in mei aan het stuk tussen de Klaproos en het viaduct te beginnen.
  • Het stuk weg tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat wordt uitgesteld tot 2025 of 2026.

Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.


Vervanging waterleiding Oostrum-Zuid

Tussen 19 februari en eind juli vervangt WML de waterleiding in Oostrum-Zuid, in het gebied zoals aangegeven op het kaartje. De werkzaamheden worden uitgevoerd door JTI (Joep Timmermans Infra). Bewoners krijgen een brief waarin staat wanneer hun straat aan de beurt is.

Op twee plaatsen wordt een tijdelijke opslag voor materialen gemaakt (de rode cirkels op het kaartje). De hoofdopslag is bij de parkeerplaats en een deel van het grasveld bij de Watermolen. De waterleidingbuizen worden op een deel van het grasveld achter de kerk opgeslagen. Beide terreinen worden met bouwhekken afgezet.

Van de bestuurstafel: januari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

at doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier. Daarom nodigen we verschillende sprekers uit om te vertellen over hun ervaringen.

Meer informatie over het programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl/brainstormsessie-over-dorpsondersteuner-in-oostrum, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.


Plannen Oirloseweg

Maessen Bedrijven heeft plannen voor het gebied tussen Oirlo en De Blakt, het stuk ten zuiden van de Bellstraat en de Oirloseweg, waar de Pauwweg doorheen loopt. Tijdens een bijeenkomst in Oirlo is een schets gepresenteerd. Daarop zijn onder andere kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfshallen, een tijdelijke zonneweide, een recreatieterrein en een dagstrand te zien, maar ook grondstoffenwinning, en de opvang van ontheemden in 35 flexwoningen. Er is sprake van een referendum, dat Oirlo voor het blok zou zetten. Kiezen voor deze plannen zou immers de kans verkleinen dat de gemeente de plannen voor een AZC daar alsnog doorzet.

Vinger aan de pols

De dorpsraad vindt dat Oostrum ook in deze plannen moet worden gehoord. Er wordt rond het dorp al veel grond afgegraven, met de Witte Vennen (ernaast!) hebben we al een recreatiegebied, en de bewoners van de flexwoningen zullen eerder naar het station en Oostrum gaan dan naar Oirlo. We zoeken contact met Maessen en met de dorpsraad van Oirlo, en houden de vinger aan de pols.


Oostrumsche Heide: op weg naar sterke natuur

Op 3 januari zijn de nieuwe informatieborden geplaatst door de werkgroep Oostrumsche Heide. Hierop wordt verduidelijkt welke soorten natuur hier allemaal voorkomen.

Nadat er vorig jaar al een hectare aan nieuwe bomen is geplant, staat er voor dit jaar nog de aanleg van een keverbank en bloemenweide gepland. Daar kunnen de dieren die in de Oostrumsche Heide voorkomen hun voedsel vinden.


Afsluiting N270 vanaf augustus

Rectificatie 10 februari: De informatie hieronder bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.

Dit jaar start het deel van de reconstructie van de N270 dat gevolgen heeft voor Venray en Oostrum. Vanaf april/mei wordt de landbouwroute aangepakt. Vanaf augustus is het gedeelte tussen de A73 en de rotonde bij de Mgr. Hanssenstraat / Witte Vennenweg aan de beurt. Dat betekent dat het vier maanden lang niet mogelijk is om vanaf de A73, komend uit het zuiden, afslag 9 richting Oostrum en Venray te nemen. Ook verkeer van Wanssum naar Venray zal een andere route moeten nemen, en dat levert waarschijnlijk sluipverkeer op door Oostrum. Daarna gaat het door aan de andere kant, en is afrit 9 uit het noorden richting Oostrum en Venray afgesloten. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en zal waar nodig proberen bij te sturen.


Reorganisatie WhatsApp-buurtpreventie

Na onze oproep twee weken geleden bleek dat de aanmelding voor de WhatsApp-groepen voor buurtpreventie niet goed meer werkt. We lossen dit zo snel mogelijk op, en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om aanmelding onder te brengen bij www.wabpvenray.nl. In de tussentijd kunt u contact opnemen met Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Onze excuses voor het ongemak!


Verdien 150 euro voor je vereniging

De gemeente Venray organiseert weer ‘opschoondagen’: goed voor het milieu en de verenigingskas! Verenigingen kunnen zich voor één of meer data aanmelden met een team van vier of meer personen om zwerfvuil te rapen. Dat levert een vergoeding van 150 euro op. Materialen zoals hesjes, handschoenen, prikkers en zakken worden beschikbaar gesteld.

De data zijn 23 maart, 25 mei, 6 juli, 7 september en 2 november. Stuur voor 15 februari een email naar venrayschoon@venray.nl met naam, telefoonnummer en bankrekening van de vereniging, en de namen van de teamleden. Per dag is plaats voor maximaal 20 teams, dus vol is vol.

Van de bestuurstafel: december 2023

Leefbaarheidsfonds: twee aanvragen toegekend

De Dorpsraad heeft twee aanvragen gekregen voor ondersteuning uit het Leefbaarheidsfonds, die beide zijn toegekend. De eerste aanvraag is van Muziekvereniging SMT, die volgend jaar het evenement ‘SMT Rocks’ wil organiseren. Daarin staat een rockband centraal, omlijst door een orkest. Het idee is om op deze manier een jong publiek aan te spreken.

De tweede aanvraag is van De Karklingels, die behoefte hebben aan een ‘DJ booth’. Bijna al hun activiteiten hebben een DJ, maar de apparatuur daarvoor wordt op dit moment op een te klein en geïmproviseerd tafeltje gezet. Een permanente oplossing ziet er niet alleen beter uit, maar kan ook door het hele dorp worden gebruikt. Het idee is daarom om de DJ booth inklapbaar en verrijdbaar te maken. De aangevraagde bijdrage is voor de materialen, omdat men het zelf zal bouwen.

Even voorstellen: Vincent Meier

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Vincent Meier.

Vincent woont sinds 2018 met zijn vrouw aan de Ghunenbeek in Oostrum. “We hebben helaas geen kinderen, maar wel een hond (Vesper), en maar liefst vijf katten”, aldus Vincent. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk al ruim dertig jaar voor grote internationale bedrijven in het vakgebied milieu en veiligheid. Als veiligheidskundige ben ik verantwoordelijk voor ruim 300 servicemonteurs in de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Europa. Het doel is dat de mensen na hun werkdag weer gezond naar huis komen. Naast mijn werk ben ik voorzitter van een landelijke vakgroep veiligheid, en vrijwilliger voor de Ocean Cleanup.”

Welke hobby’s heeft hij? “In onze vrije tijd gaan we graag op reis met de caravan, en genieten we van de natuur. Het liefst ga ik met de mountainbike eropuit. Ik ben sinds dit jaar lid van de mountainbike-club de Mud Hunters. Maar ik moet eerst nog een beetje werken aan mijn conditie, dan ga ik graag met ze mee. Verder zijn mijn vrouw en ik afgelopen jaar ook lid geworden van de Karklingels. We hebben toen een paar feestavonden meegemaakt en dat vonden we echt zo mooi dat we besloten hebben Karklingels te worden.”

Waarom wilde hij lid worden van de dorpsraad? “Ik ben door mijn buurman gevraagd om lid te worden, dat heeft me aan het denken gezet over wat ik graag wil. Ik hoorde dat er een portefeuille Milieu en Veiligheid vrijkwam. Dat sluit mooi aan bij mijn werk, en in combinatie met de wens meer te willen inburgeren in Oostrum heeft dat me doen besloten om hierop in te gaan.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Ik zou graag met de overheden gesprekken willen voeren over duurzaamheid en de energietransitie, en kijken hoe we de belangen van de burgers in Oostrum verder kunnen brengen.”

Zijn er nog andere dingen die hij doet voor het dorp? “Samen met mijn achterbuurman (Piet van Bracht) heb ik contact gezocht met de gemeente vanwege de problemen met de verkeerssnelheid die we ondervinden op de Monseigneur Hanssenstraat. Dat traject liep al en daar sloot de dorpsraad zich bij aan, uiteindelijk dus een mooie samenloop van omstandigheden. In samenwerking met de gemeente hebben we flyers geanalyseerd en borden langs de straat gezet. En met de input die we hebben gekregen van de aanwezigen tijdens de thema-avond, hoop ik een verdere bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van Oostrum.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Het gevoel dat Oostrum een afvoerputje is van Venray, dat is iets dat niet goed zit. Vanuit de gemeente zal daar wat moeten gebeuren. Ik werk graag mee aan een verbetering van het dorpsbelang. In mijn ogen zou Oostrum veel beter eruit kunnen komen en wat vriendelijker laten aanvoelen. Ik mis nu een mooie en fijne toegang vanuit Venray, dat is toch iets wat afbreuk doet aan Oostrum.”

Van de bestuurstafel: oktober 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Esther bedankt, en welkom Vincent!

Een paar maanden geleden gaf Esther de Jong aan dat ze wilde stoppen als lid van de dorpsraad. De afgelopen vier jaar hield ze zich vooral bezig met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Zo zat ze bijvoorbeeld in de commissie oriëntatie Windpark Venray, en nam ze het initiatief voor een thema-avond over energiebesparing. Daarnaast nam ze als vicevoorzitter regelmatig de taken van Jan-Willem Bruijsten waar. Esther, bedankt voor je inzet de afgelopen jaren!

Tijdens de avond over verkeersveiligheid raakte Jan-Willem aan de praat met Vincent Meier. Niet alleen bleek hij belangstelling te hebben om lid te worden van de dorpsraad, ook sloten zijn kennis en interesses naadloos aan op het takenpakket van Esther. Daarom kwam hij kennismaken, en dat beviel wederzijds. Zo goed zelfs dat hij meteen werd gebombardeerd tot vicevoorzitter. Binnenkort zal Vincent zich uitgebreider voorstellen in het OW!.


Thema-avond verkeersveiligheid

Zoals afgesproken heeft Ruud Verhaegh alle ideeën en voorstellen van de bespreektafels samengevat in een lijst en op een plattegrond. We hebben de lijst bekeken, en die lijkt compleet te zijn. De gemeente gaat nu per actiepunt bekijken wat er kan en wat er niet kan. Dat wordt besproken met een afvaardiging van de avond, en daarna worden de resultaten weer teruggekoppeld naar het dorp. We houden u op de hoogte.


Kopijsluiting OW! voortaan vrijdagavond 24:00

Tot nu toe was de kopijsluiting van het OW! op zaterdag om 18:00 uur. Vorig jaar heeft Albert Kleine, met Marja Scheunhage als ‘backup’, de redactie overgenomen van Sraar Smedts. Inmiddels zijn we een jaar verder, en het blijkt dat de redactie vaak een groot deel van het weekend, en vooral de zondag, in beslag neemt. De redactie heeft daarom gevraagd of het mogelijk is om de kopijsluiting 18 uur te vervroegen, naar vrijdagavond 24:00 uur. Het blad kan dan meteen vanaf zaterdagochtend in elkaar worden gezet, en dan blijft een groter deel van het weekend over voor familie, hobby’s en zorgtaken.

De dorpsraad gaat daarmee akkoord. Wel stellen we voor dat men op vrijdag nog ruimte kan ‘reserveren’, bijvoorbeeld een hele of een halve pagina, waarvoor de kopij dan nog op zaterdag tot 18:00 kan worden aangeleverd. De sportuitslagen van SVO hebben een ‘vaste reservering’, en mogen nog steeds zondagavond worden aangeleverd.


Verenigingsverslagen in het OW!

ZijActief vroeg zich af of verslagen van verenigingsactiviteiten niet onder ‘redactioneel’ zouden kunnen vallen, in plaats van onder de tarieven voor verenigingen. De administrateur van het OW! legde deze vraag neer bij de dorpsraad, inclusief een inschatting van de financiële gevolgen. Die zijn met 200-250 euro te overzien. Daarom heeft de dorpsraad besloten dat verslagen van verenigings­activiteiten gratis mogen worden geplaatst, met een maximum van een pagina per maand per vereniging. Aankondigingen van activiteiten blijven onder het betaalde tarief vallen. Dat geldt ook voor de sportuitslagen van SVO.

Administratie OW! overgedragen!

De afgelopen zeven jaar heeft Roel Arts de administratie van het OW! gedaan. Die taak ligt aan de basis van ons dorpsblad. Zonder abonnees en inkomsten uit advertenties zou het immers snel zijn gedaan. Al die jaren heeft hij trouw nieuwe abonnees geregistreerd, adressen doorgegeven aan Periodiek, elke week het digitale OW! verstuurd, incasso’s en facturen verzonden en de boekhouding gedaan.

In mei gaf hij helaas aan dat hij ermee wilde stoppen. Al snel bleek dat onze webmaster, Rolf Künen, bereid was om het digitale OW! voor zijn rekening te nemen. Na een oproep in het OW! meldden zich zowaar twee opvolgers voor de administratie zelf: Inge Künen en Fanny Sleegers. Wie vorige week goed naar de voorpagina van het OW! had gekeken kon al zien dat Inge de kar trekt. Verder zullen Inge en Fanny het werk samen oppakken en verdelen, zodat de een het kan opvangen als het bij de ander niet goed uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een vakantieperiode. Hieronder stellen zij zich voor.

Maar eerst wil de dorpsraad Roel heel hartelijk bedanken
voor zijn jarenlange inzet!Inge Künen

Inge werkt als accountant, dus voor de administratie van het OW! draait ze haar hand vast niet om. Ze is 45 jaar geleden in Venray geboren. Hoe kwam ze in Oostrum terecht? “Ik ben getrouwd met Bas, hij heeft ervoor gezorgd dat ik in Oostrum terecht ben gekomen. Veel Oostrummers zullen hem wel kennen, en niet alleen als voormalig voorzitter van de dorpsraad. Ik woon hier sinds 2000, en met heel veel plezier. We hebben twee kinderen, Isa en Stan. In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige dingen met familie en vrienden.”

Waarom wilde ze de administratie overnemen? “Ik deed al ander vrijwilligerswerk. Zo heb ik bijvoorbeeld de Sint Maartensviering een aantal jaren mee georganiseerd, maar daar ben ik nu mee gestopt. Hetzelfde geldt voor de intocht van Sinterklaas, daar stop ik na dit jaar mee. Maar mijn motto is ’als we allemaal wat doen voor het dorp komen we er wel’. Het was tijd voor iets nieuws. Dus toen de oproep voor de administratie van het OW! kwam sprak mij dat wel aan.”

Is er nog iets dat ze mist in Oostrum? “Ik ben eigenlijk wel tevreden over het dorp, maar ik ben wel erg benieuwd naar het nieuwe dorpsplein. Een parkachtige sfeer lijkt me wel mooi op die plek.”


Fanny Sleegers

Fanny is geboren in Deurne, en had gezworen om nooit naar Limburg te verhuizen. “Maar de liefde doet gekke dingen met een mens. Een jaar of twaalf geleden ben ik hier komen wonen. Jan woonde hier al op de boerderij. We hebben drie jongens, van 7, 8 en 10 jaar oud.”

Ook voor Fanny is administratie gesneden koek. “Vijf jaar geleden ben ik gestopt met buiten de deur werken, zodat ik thuis de administratie kon verzorgen. De combinatie van kinderen, buitenshuis werken en een eigen bedrijf vond ik erg lastig. Toen heb ik dus gekozen voor de focus op thuis.”

Heeft ze hobby’s? “Er zijn veel dingen die ik leuk vind, maar daarvoor zijn de dagen te kort. Ik tennis en wandel graag. Het paardrijden staat momenteel op een laag pitje. Op zaterdag vind ik het leuk om naar onze drie enthousiaste voetballers te gaan kijken. Thuis doen we ook regelmatig een potje voetbal met ons vijfjes. Nu zijn we nog goed aan elkaar gewaagd, maar dat zal over een paar jaar wel anders zijn…”

Waarom wilde ze helpen met de administratie van het OW! ? “Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen bij de werkgroep van het OW!, want ik wilde graag vrijwilligerswerk doen in het dorp. Ik wist niet zeker of schrijven iets voor mij was, maar ik dacht dat er misschien iets tussen zou zitten dat me goed zou liggen. Maar er kwam niet echt iets voorbij, en ook zelf een rubriek zoeken waarmee ik aan de slag wilde lukte niet goed. Toen zag ik de ‘vacature’ voor de administratie, dus ik vind het heel fijn dat ik op deze manier toch mijn bijdrage kan leveren aan het OW!”

Wat mist ze nog in het dorp? “Ik zal de slager zeker gaan missen. Verder vind ik ‘t Fort een hele mooie speelplek, daar zijn onze jongens regelmatig te vinden. Voor zo’n klein dorp is dat echt een aanwinst. Maar ik kan niet zeggen dat ik op dit moment echt iets mis in Oostrum.”

Van de bestuurstafel: juli 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Resultaten enquête dorpsplein

De enquête over de renovatie van het dorpsplein heeft helaas maar 43 reacties opgeleverd. Het is niet verrassend dat een groot deel van aanwonenden was. Dat heeft het beeld misschien vertekend, omdat het plein een functie heeft voor heel Oostrum.

Het was de bedoeling om op basis van de antwoorden een nieuw plan te maken, waarmee we naar de gemeente zouden kunnen. Helaas steeg uit de enquête geen duidelijk beeld op. Parkeren vinden velen nu belangrijk, maar bij de vraag over de toekomst weer niet. Precies de helft wil de kermis op het plein hebben, de andere helft niet. Hetzelfde geldt min of meer voor evenementen. Maar men is het er wel over eens dat het groener mag, en dat het meer een ontmoetingsplaats moet worden.

Vanwege de tegenstellingen willen we eerst degenen uitnodigen die hun contactgegevens hadden achtergelaten, om samen met de werkgroep te kijken wat er mogelijk is. We willen er dan ook de functie van de velden bij de Watermolen bij betrekken, zodat de beschikbare ‘open ruimte’ in Oostrum zo goed mogelijk wordt benut, en aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt.


Verkeersveiligheid in Oostrum: thema-avond 14 september, 19:00 uur

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Voorlopig programma

  • Verkeersquiz voor kinderen vanaf 10 jaar. Er zijn prijzen te winnen!
  • Ruud Verhaegh (gemeente Venray) presenteert ‘Veilig op weg’, de campagne voor verkeersveiligheid in Oostrum. Ook Smile Venray werkt hieraan mee.
  • Onze nieuwe wijkagent Maarten Arts stelt zich voor en bekijkt het thema vanuit zijn rol.
  • Prijsuitreiking van de verkeersquiz.
  • ‘Bespreektafels’ over verkeersveiligheid. Elke tafel krijgt een plattegrond van Oostrum. Iedereen kan daarop knelpunten aanwijzen, en de tafel zoekt samen naar mogelijke oplossingen.
  • Uitkomsten van de bespreektafels.

Het definitieve programma publiceren we eind augustus. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Noteer alvast de datum: donderdagavond 14 september.


Fijne vakantie!

Ook de dorpsraad gaat met vakantie. Iedereen een prachtige (en niet al te hete) zomer gewenst, of je nu lekker thuis blijft of op pad gaat. Hartelijke zomergroeten en tot ziens op de thema-avond!

Van de bestuurstafel: juni 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Flexwoningen

Zoals vorige week aangekondigd organiseert de dorpsraad een informatieavond op dinsdagavond 20 juni. Tijdens onze vergadering hebben we die voorbereid. Ook is de dorpsraad van Oirlo aangeschoven om informatie uit te wisselen en onze plannen af te stemmen. We hebben afgesproken dat de beide dorpsraden gezamenlijk zullen inspreken tijdens het Sprekersplein op donderdagavond 22 juni. We vinden dat het proces niet goed is verlopen, dat de communicatie beter had gekund, en dat niet duidelijk is op basis van welke criteria welke locaties zijn gekozen dan wel afgevallen. Wat dat laatste betreft hebben beide dorpsraden een verzoek gedaan in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Het is goed dat de gemeente probeert om de regie te houden in de opgave die vanuit het Rijk op ons afkomt, maar wat ons betreft wordt die opgave toegevoegd aan het bestaande woningvolume beschikbaar voor sociale huur, en niet ondergebracht in aparte locaties.

Over de locatie in Oostrum is er bovendien in 2010 afgesproken, en in 2015 nog eens herhaald, dat die open zou blijven. We zijn tegen lintbebouwing aan de Stationsweg omdat we geen wijk van Venray willen worden. Verder moet de doorkijk vanaf de Stationsweg naar het landelijk gebied en Landgoed Geijsteren behouden blijven.


Laadpaal geplaatst

De eerste laadpaal van de twee die begin dit jaar waren aangekondigd is geplaatst: aan de Witte Vrouwenstraat is het nu mogelijk om een elektrische auto op te laden. De tweede laadpaal komt aan de Watermolenstraat.
Zie www.dorpsraadoostrum.nl/twee-laadpalen-in-oostrum.


Thema-avond verkeersveiligheid:
14 september

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt bezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg (50 km) en de Mgr. Hanssenstraat (30 km). In beide straten wordt naar verhouding veel te hard gereden, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, onder andere door de jeugd erbij te betrekken in het eerste deel van de avond.

Kinderprogramma om 19:00 uur

Daarom nodigen we alle kinderen vanaf 10 jaar uit om samen met hun begeleiders om 19:00 naar D’n Oesterham te komen. Speciaal voor hen hebben we een programma dat zowel leuk als leerzaam is, en er is bovendien een prijs te winnen!

Over de rest van het programma, voor de volwassenen, kunnen we binnenkort meer vertellen. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl) of Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Noteer alvast de datum: donderdagavond 14 september.

Van de bestuurstafel: mei 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Kermis van vrijdag tot maandag!

De Oostrumse kermis begint dit jaar al op vrijdag! Misschien even wennen, maar het belooft net zo gezellig te worden. Het Allemans is zelfs al met de voorbereidingen begonnen, en heeft prachtige plannen. Meer informatie daarover volgt nog. Maar noteer nu alvast de data: vrijdag 8 tot maandag 11 september.


Beheerder gezocht voor buurtpreventie-WhatsApp

Sinds 2017 heeft Oostrum vier WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. De groepen zijn bedoeld voor noodgevallen en voor het voorkomen van misdrijven. Een van de beheerders heeft helaas aangegeven te willen stoppen, en daarom zoeken we een opvolger. Wie heeft zin om een buurt onder zijn of haar hoede te nemen? Het kost relatief weinig tijd: af ten toe nieuwe aanmeldingen verwerken, en zorgen dat iedereen zich een beetje aan de regels houdt.

Heb je vragen? Meer informatie staat op de website van de dorpsraad: dorpsraadoostrum.nl/buurtpreventie-whatsapp-de-spelregels. Heb je interesse, neem dan vrijblijvend contact op met Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl).


Thema-avond verkeersveiligheid: 14 september

De dorpsraad organiseert elk jaar twee thema-avonden. We hopen dat de eerstvolgende avond, over verkeersveiligheid, net zo goed wordt gezocht als de avond over wonen in maart.

De aanleiding was een enquête over de veiligheid op de Stationsweg, maar het onderwerp speelt op meerdere plaatsen in Oostrum. Daarom willen het breder trekken, bijvoorbeeld door de jeugd erbij te betrekken, en door bijdragen van een verkeerskundige. Op dit moment wordt het definitieve programma samengesteld. Als u iets aan de orde wilt stellen, neem dan contact op met Leo Lenssen (leo@dorpsraadoostrum.nl). Noteer nu alvast de datum: donderdagavond 14 september.


Oostrum Bloeit!

Afgelopen vrijdag hebben we samen met de medewerkers van Boer Hans, Venray Bloeit, de Oostrumse Groenploeg en een afvaardiging van het dorpsradenoverleg het bloembakkenseizoen geopend. In alle dorpen en in het centrum van Venray zijn de bakken weer voorzien van nieuwe zomerbloeiers.

De dorpsraad bedankt Venray Bloeit en het Werkhuis voor het beplanten van de bakken in Oostrum. Ook een woord van dank aan de groenploeg, met name Herman, voor het perfect onderhouden van de bakken!

Even voorstellen: Claudia Verhoeven

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Sinds februari 2020 zorgt de werkgroep van het OW! voor leuke rubrieken in dit blad. In deze rubriek laten we daarom de leden aan het woord. Deze keer: Claudia Verhoeven.

Claudia is geboren in Wagenberg, een klein plaatsje in de buurt van Breda. Hoe is ze in Oostrum terechtgekomen? “Toen ik 2 was ben ik samen met mijn ouders, broer en zus, naar het Veulen verhuisd, waar ik ben opgegroeid. In 2000 ben ik samen met mijn man Peter in Oostrum komen wonen, met in ons achterhoofd dat we ooit terug zouden gaan naar Ysselsteyn, waar Peter vandaan komt. Maar inmiddels zijn onze drie kinderen hier geboren en zijn we zo gesetteld dat we niet meer weg willen uit Oostrum.”

In 2017 veranderde haar leven volledig. “Mijn oudste zus overleed, daarna mijn vader en daarna mijn neefje. Dat alles in één jaar, een heftige tijd. Ik schreef daar weleens een gedicht of verhaal over, een beetje als therapie denk ik. Het was eigenlijk niet de bedoeling om het met iemand te delen, maar mensen om me heen vonden het zo mooi geschreven dat ik het op Facebook heb gezet. Na het eerste bericht kreeg ik reacties van mensen die zich erin herkenden. Dus dat was wel mooi, en een drive om nog vaker te posten. De gedichten en verhalen gaan eigenlijk altijd over mezelf, wat me bezighoudt, wat ik interessant vind of over wat er speelt op dat moment in mijn leven. Soms gewoon tijdens een wandeling, als ik ’s nachts een keer wakker word, of gewoon zomaar een moment in mijn leven, krijg ik inspiratie om iets te schrijven.”

Was dat de aanleiding om lid van de werkgroep te worden? “Inderdaad! Mijn aandeel is dat ik sinds een paar maanden een Columnpje schrijf. Zo deel ik die inspiratie nu ook met de mensen in Oostrum, tenminste diegenen die het OW! ontvangen. Jammer is wel dat je geen reacties ontvangt zoals op Facebook, haha. De ene keer is het Columnpje grappig, de andere keer wat serieuzer of zelfs een beetje emotioneel. Maar zo is het ook hoe het in het leven gaat. We maken leuke, grappige en mooie dingen mee, maar ook verdrietige.”

Wat zou ze graag nog in het OW! willen zien? “Het valt me wel op dat het de laatste jaren veranderd is. Eerst was het een blad met alleen maar mededelingen, nu is het meer een blad van mensen uit Oostrum, voor mensen in Oostrum. Ik vind het lastig om te zeggen wat ik mis. Wel zijn we altijd op zoek naar nieuwe rubrieken die het interessant maken en houden om het OW! te lezen. Dus alle tips zijn welkom!”

Wat doet Claudia nog meer in het dorp? “Toen de kinderen nog op de basisschool zaten, heb ik enkele jaren in de Ouderraad gezeten, waarvan een paar jaar als secretaris. Mooi dat ik iets kon betekenen voor de school. Naast mijn bijdrage in het OW! zorg ik dat D’n Oesterham blijft bestaan door te zorgen dat ik er ben met carnaval, de slager door er af en toe iets te kopen, en het Allemans door er af en toe te eten. Specifieke hobby’s heb ik niet, ik vind van alles leuk. Af en toe een stukje wandelen, leuke dingen maken in mijn naaiateliertje, taxi spelen voor onze kids, uit eten of gezellige dingen doen met vriendinnen.”

Wat mist ze nog in Oostrum? “Het is een mooi dorp, station om de hoek, dicht bij Venray, gewoon fijn om te wonen. Wat ik mis, en volgens mij is dit al vaker voorbij gekomen, is een soos of andere uitgaansgelegenheid voor de jeugd. Maar misschien is dat meer mijn idee dan dat de jeugd het zelf mist…”