Van de bestuurstafel: juli 2021

Weinig belangstelling voor inloopavond

Voorafgaand aan onze interne bestuursvergadering op 15 juli hebben we bij wijze van proef een inloopavond gehouden van 19:30 tot 20:00. Iedereen die iets te melden of te vragen had kon langskomen. Helaas bezocht maar één persoon de inloopavond. De volgende inloopavond staat gepland op 18 november. We bekijken nog of we die door laten gaan, of dat we de proef stoppen.

Ontwerp-bestemmingsplan N270 Via Venray ter inzage

De provincie gaat samen met de gemeente de N270 vernieuwen. Tussen de Leunseweg en de rotonde Oostrum worden verbeteringen doorgevoerd om onder andere fietsverkeer, landbouwverkeer en extra verkeer vanwege de havenontwikkeling in Wanssum beter af te handelen. Het ontwerp-bestemmingsplan en alle stukken die erbij horen liggen van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 2021 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. Bel 0478-523333 om een afspraak te maken. Zie www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray. Daar staat ook een online presentatie.

Verder blijkt uit akoestisch onderzoek dat de N270 bij een aantal woningen meer geluidsbelasting oplevert. Bij zes woningen kunnen maatregelen (zoals speciaal asfalt of een geluidsscherm) dit niet verlagen tot de grenswaarde. Daarom moet voor deze zes woningen een ‘hogere waarde’ worden vastgesteld. De eigenaren van deze woningen krijgen persoonlijk bericht.

Even voorstellen: Martine Bruinink

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze maand: Martine Bruinink.

Martine is geen lid van de dorpsraad, maar wel een onmisbare schakel tussen ons dorp en de gemeente. Hoe is ze in Venray terechtgekomen? “Oorspronkelijk kom ik uit Apeldoorn. Zeven jaar geleden ben ik in Limburg komen wonen, in Venlo. Na mijn studie Bestuurskunde was een overheidsorganisatie een logische keuze. Ik ben eerst gaan werken bij de buurgemeente Horst aan de Maas. Sinds begin 2019 werk ik bij de gemeente Venray. Een superleuke gemeente om voor en in te werken, en tegenwoordig zijn de ambtenaren niet meer zo suf ;-)”

Wat zijn je hobby’s? “Voordat corona ons leven overnam hadden Marco en ik een mooie hobby: reizen, andere culturen bekijken, foto’s maken. Met ons kleine dochtertje van anderhalf jaar leek het ons een nieuwe uitdaging om met z’n drietjes de wereld te ontdekken. Maar dat is helaas tot op heden niet gelukt, door corona… Verder doe ik aan power yoga en houd ik van lekker eten en koken voor vrienden. Quality time met mijn dochtertje is ook belangrijk. Tegenwoordig is dat voor haar vooral liedjes zingen en dansen, dus drie keer raden wat ik doe op de moeder-dochter-vrijdag.”

Martine is gebiedscoördinator, wat houdt dat in? “Ik ben bij de gemeente het aanspreekpunt voor bewoners, collega’s en partners in een bepaald gebied, voor alle collectieve vragen die vanuit het betreffende gebied komen. Voor Oostrum werk ik samen met Jan Raedts, jullie contactpersoon die standaard aansluit bij de vergaderingen van de dorpsraad. Hij stond vorige maand in deze rubriek.”

Houd je je nog met andere dingen bezig voor Oostrum? “Vanuit mijn functie is het voor mij eigenlijk handig om op de hoogte te zijn van alles wat in Oostrum bijzonder is en even extra aandacht vraagt. Daarom probeer ik bijvoorbeeld ook bij de openbare vergaderingen van de dorpsraad te zijn. Nu die online gehouden worden is dat een stuk makkelijker. Maar natuurlijk schakel ik ook veel met Jan Raedts om van alle ins en outs op de hoogte te blijven, en waar nodig ook rechtstreeks met bestuursleden. Zo kan ik mijn rol richting collega-ambtenaren en het bestuur het beste oppakken. En in de praktijk help ik ook graag mooie initiatieven een stapje verder!”

Wat zou je graag nog willen realiseren in Oostrum? “Het zou toch prachtig zijn als Paschalis een mooie bestemming krijgt, met het initiatief dat er nu ligt voor een kleinschalige woongemeenschap.”

Van de bestuurstafel

Kennismaking met burgemeester Winants

Op donderdagavond 15 april kwam de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel kennismaken met Oostrum. In anderhalf uur heeft de Dorpsraad laten zien wat ons dorp allemaal te bieden heeft aan activiteiten, verenigingen en projecten. Hij was niet alleen onder de indruk, hij liet ook duidelijk blijken dat hij Oostrum en omgeving al goed kende. Van de meeste lopende projecten was hij goed op de hoogte, en waar dat niet het geval was, zoals de Oostrumsche Heide, zou hij nagaan wat de stand van zaken was bij de gemeente. Natuurlijk hebben we ook de drie belangrijkste punten uitgelegd waar we ons zorgen over maken: de groeiende industrie rondom, het gebrek aan woningen en het aantal voorzieningen voor forensische en psychiatrische zorg. Tot slot hebben we hem uitgenodigd om straks onze nieuwe DUOfiets te komen inwijden met een fysiek rondje door Oostrum.


Minder kans op windpark bij Oostrum

De Peel en Maas meldde vorige week dat Stichting Landgoed Geijsteren geen windmolens wil op het eigen grondgebied. Daarmee wordt de kans flink kleiner dat er vier windmolens tussen Oostrum en Geijsteren komen te staan. De gemeente Venray praat wel verder met grondeigenaren in drie andere zoekgebieden. Op 29 juni komt het college met een voorstel aan de gemeenteraad op basis van het verkennende onderzoek.


Lid kascommissie gezocht!

Tijdens de openbare vergadering hebben we wel de financiën besproken, maar geen nieuwe kascommissie benoemd. Wil je wel eens zien waar de Dorpsraad het geld aan besteedt, meld je dan aan. Je hoeft er geen speciale kennis voor te hebben, en het kost je maar een uurtje.


Afstudeeronderzoek diefstalpreventie in het buitengebied

Juul Brands en Anke Nabben onderzoeken diefstal in het buitengebied, bijvoorbeeld uit schuren, boerderijen of afgelegen huizen. Het gaat dan om zaken als gereedschap, tuinmachines of diesel. Hebt u dat meegemaakt, of hebt u een mening over oorzaken of oplossingen, neem dan contact op met Anke Nabben via het nummer van de politie (0900-8844), of rechtstreeks via anke.nabben@politie.nl.

Even voorstellen: Jan Raedts

Wie zijn er eigenlijk actief voor de dorpsraad, en wat doen ze daar? Deze maand: Jan Raedts.

Jan is getrouwd met Ine. Samen wonen ze al ruim 25 jaar aan de Stationsweg, met uitzicht op het spoor, met hun drie kinderen: Britt, Pim en Steef. Hij is een rasechte Oostrummer. “Ik ben geboren in 1967 aan de Watermolenstraat. Die ging toen nog over in een zandpad! De boerderij van Camps was de laatste woning tot aan de watermolen.”

Wat zijn je hobby’s? “Het voetballen ligt op dit moment een beetje stil, maar normaal ben ik leider en vlaggenist van het tweede elftal van SV Oostrum. Daarnaast help ik op dinsdagavond mee met de keeperstrainingen bij de voetbalclub. Verder probeer ik op maandagavond mijn conditie op peil te houden door wat te fitnessen, en ga ik op donderdagavond met een aantal mannen ‘rustig’ badmintonnen in de gymzaal in Oostrum.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben toezichthouder technische installaties bij de gemeente Venray. Ik doe het beheer en de coördinatie van de ondergrondse infrastructuur. Dat wil zeggen dat ik alle vergunningen moet verlenen voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare ruimte, dus de gemeentegrond.”

Sinds wanneer ben je actief voor de dorpsraad, en waarom ben je er toen aan begonnen? “Een aantal jaren geleden gooide de gemeente Venray het systeem van coördinatoren voor de dorps- en wijkraden op de schop. Daarvoor in de plaats kwamen gebied-contactpersonen voor ieder dorp en iedere wijk, en binnen de gemeente werden daar vrijwilligers voor gevraagd. Ik zag een mogelijkheid om als een schakel te fungeren dus mijn werk en mijn dorp, dus ik heb me aangemeld.”

Waar houd je je voor de dorpsraad mee bezig? “Ik neem deel aan de vergaderingen van de dorpsraad. Als er vragen zijn voor de gemeente, dan zorg ik ervoor dat die bij de juiste personen terechtkomen. Met mijn lijntjes binnen de gemeente weet ik precies wie welke vragen het beste kan beantwoorden. En als dat handig is koppel ik de antwoorden ook meteen weer terug. Het werkt twee kanten op: de dorpsraad krijgt snel antwoord, en de gemeente weet beter wat er leeft.”

Waar ben je het meest trots op? “Trots is misschien niet het juiste woord, maar ik ben blij dat ik er op deze manier aan kan bijdragen dat het leefbaar, leuk en gezellig blijft in ons dorp.”

Van de bestuurstafel: maart 2021

Virtueel hoog bezoek

Op donderdagavond 15 april komt de nieuwe burgemeester, Luc Winants, virtueel op bezoek bij de Dorpsraad Oostrum. Het was de bedoeling om al eerder persoonlijk kennis te maken, maar dat is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Omdat versoepelingen ver weg lijken hebben we nu toch besloten om online af te spreken. De Dorpsraad zal de burgemeester een overzicht geven van wat er allemaal speelt in ons dorp, we zullen zijn vragen beantwoorden, en natuurlijk hebben we zelf ook een paar vragen aan hem. Mocht u een vraag hebben, geef dat dan aan ons door. Misschien dat we kans zien om uw vraag te stellen in de anderhalf uur die beschikbaar is.

Inloopavond april uitgesteld tot 15 juli

Om het makkelijker te maken om tussentijds mee te praten, kregen we het voorstel om inloopavonden te houden. Vanwege de verwachte verlenging van de coronamaatregelen moeten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00.

Themavergadering mei uitgesteld

Vanwege de coronamaatregelen hebben we besloten om deze avond uit te stellen. De oorspronkelijke avond was gepland op 13 oktober 2020, en vervolgens uitgesteld tot 20 mei 2021. Zodra duidelijk is wanneer we de themavergadering kunnen houden, laten we het weten.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: 18 maart 2021

Online openbare vergadering 18 maart

Voor de Teams-vergadering van de Dorpsraad Oostrum hadden zich, afgezien van het bestuur, 20 deelnemers aangemeld. Uiteindelijk hebben met 26 personen vergaderd, inclusief bestuur en pers. Van de ‘proefsessie’ op woensdagavond heeft slechts één persoon gebruik gemaakt, waarschijnlijk zijn de meeste dorpsgenoten inmiddels gewend aan virtuele bijeenkomsten. Het afgelopen jaar waren er drie bestuurswisselingen. Derk Ederveen nam in maart het secretariaat over van Coert Voesten, Jan-Willem Bruijsten nam de voorzittershamer over van Bas Künen, en begin dit jaar nam Henk Wijnen de penningen over van Michel Verstappen. Michel blijft wel bestuurslid, maar zal zich met andere onderwerpen bezighouden.

Vervolgens werd het financieel jaarverslag gepresenteerd. Omdat er vanwege corona minder activiteiten zijn georganiseerd, waren er ook fors minder aanvragen voor bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. We hebben 2020 dan ook met een overschot van 3.500 euro afgesloten. Dat hebben we deels ingezet om de hoge kosten van het full-color huis-aan-huisnummer van het OW! te dekken, en deels toegevoegd aan de financiële reserve. De renovatie van het Dorpsplein, waarvoor we nog steeds een reservering hebben, was uitgesteld vanwege de vernieuwing van de riolering van de Mgr Hanssenstraat. Omdat er nog geen zicht is op een planning daarvan, gaan we vragen of beide projecten toch los van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarna volgde een overzicht van activiteiten. Er zijn veel projecten gestart die ons dorp de komende jaren een ander aanzien gaan geven. Allereerst natuurlijk het Dorpsplein, en de woningbouw in Oostrum Oost die nu toch eindelijk van de grond lijkt te komen. De herinrichting van de N270, maar ook de Oostverbinding tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, die verkeer langs het station zal verminderen, terwijl de stationsomgeving zelf wordt omgevormd tot ‘shared space’. Maar de meeste vragen werden gesteld over projecten buiten de dorpskern: de activiteiten bij de Sparrendreef en (Witte) Vennenweg, de plannen met Paschalis, hoe zit het met de Oostrumsche Heide, en vooral: komen die windmolens er, en waarom (niet).

Tot zover een korte impressie van de avond. De uitgebreide notulen van de vergadering worden besproken tijdens de volgende openbare vergadering, die gepland staat op 21 oktober.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Even voorstellen: Esther de Jong

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Esther de Jong.

Esther is geboren in Groningen, getogen in Zeeuws-Vlaanderen, 47 jaar oud en woont alweer bijna vijftien jaar in Oostrum aan de Van Broekhuizenstraat met Willem Volleberg en hun kinderen Meike en Gijs.

Wat doe je in het dagelijks leven? “Nadat ik jaren als kwaliteitsmanager op de bloemen- en plantenveiling FloraHolland Venlo en Veiling Rhein-Maas heb gewerkt, heb ik een jaar geleden definitief de overstap naar het onderwijs gemaakt. Op de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch werk ik nu als docent Milieukunde.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Sinds twee jaar. Ik werd hiervoor al regelmatig gepolst door de vorige voorzitter, Bas Künen, die ook bij mij in het Rode Groepje zit. Daarvoor heb ik in de ouderraad van PSZ ’t Rommelhofke en de medezeggenschapsraad van de Meulebeek gezeten. Als import denk ik graag mee over de grote lijnen en op de lange termijn, waarbij ik het (algemeen) belang van de gemeenschap voor ogen probeer te houden. Op deze manier leer ik het dorp en de inwoners van Oostrum steeds beter kennen.”

Waar houd je je bij de dorpsraad vooral mee bezig? “Vooral met duurzaamheids- en omgevingsvraagstukken. Vanuit Oostrum zit ik nu in de commissie oriëntatie Windpark Venray, ik neem deel aan het maandelijkse Venrayse Dorpsradenoverleg (DRO) en organiseer samen met de Gemeente Venray de Duurzaamheids-bijeenkomst, die hopelijk in het voorjaar live kan plaatsvinden. Ik ben vooral trots op de diversiteit die er nu in de dorpsraad is, en de projecten die iedereen oppakt. Het mooie is dat het een heel breed georiënteerde en gezellige groep mensen is. Na het laatste agendapunt is het drankje daarna bij Antoinette ook altijd erg leuk. Helaas vergaderen we nu online, al is het wel een voordeel is dat de vergadering online een stuk sneller is.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Graag doe ik op zijn tijd op zaterdagmorgen een bardienst bij SV Oostrum, als mijn zoon Gijs weer op het veld staat, en waar het kan help ik nog mee met incidentele activiteiten op De Meulebeek.” En heb je nog tijd voor hobby’s? “Ik ren en wandel ik graag door de Geijsterse bossen, speel piano, werk in de tuin en spreek waar mogelijk met vriendinnen af.”

Wat mis je nog in Oostrum? “Er wonen relatief veel mensen ‘van buiten’, hoe kunnen we hen meer betrekken bij het dorp. En ik hoop dat er voor de jeugd en jongeren meer initiatieven en activiteiten in Oostrum ontstaan.”

Van de bestuurstafel: februari 2021

Digitaal abonnement OW!

We hebben de mogelijkheden van een digitaal abonnement op het OW! besproken. We willen daar zorgvuldig mee omgaan, omdat de druk- en bezorgkosten per nummer sterk stijgen naarmate het aantal papieren abonnementen daalt. Voor wie in Oostrum woont verandert er daarom niets: u krijgt het OW! op papier en kunt het daarnaast ook digitaal ontvangen. Wie buiten Oostrum woont kan alleen een digitaal abonnement nemen. Een papieren abonnement is vanwege de hoge bezorgkosten niet mogelijk. Zowel binnen als buiten Oostrum kost een abonnement 15 euro.

Mgr Hanssenstraat: parkeren in de vakken

Op dit moment geldt ‘parkeren in de vakken’ op de Mgr Hanssenstraat vanaf de Valkenkampstraat tot de Vlasakker. Maar wie op het stuk tussen de Stationsweg en de Valkenkampstraat woont weet dat daar vaak auto’s buiten de vakken staan. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld omdat het bij wegrijden vanuit een oprit het zicht op de straat ontneemt. Daarom is de gemeente gevraagd om het bord ‘parkeren in de vakken’ te verplaatsen van de Valkenkampstraat naar de spoorwegovergang of de Stationsweg. De dorpsraad is het eens met dat verzoek, en heeft dat de gemeente laten weten. Nu kan de verkeerskundige een besluit nemen, waarna een bezwaartermijn van 6 weken ingaat. Daarna kan het bord worden verplaatst.

Bouwplan Witte Vennenweg-Sparrendreef

Er ligt een bouwaanvraag voor een bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Witte Vennenweg en de Sparrendreef. Een bewoner van de Sparrendreef trok bij de dorpsraad aan de bel omdat er een ontsluiting aan die weg staat gepland. Dit terwijl eerder zou zijn beloofd dat dat niet zou gebeuren, vanwege alle recreanten en jonge sporters die daar lopen en fietsen. Bovendien komt er een bedrijfsverzamelgebouw met acht units van 8 meter hoog, terwijl het oorspronkelijke plan een kantoorgebouw was. Pas na publicatie kan er bezwaar worden aangetekend. De dorpsraad zal dat doen, en zal ook SVO en de Witte Vennen aanraden dat te doen.

Voortgang N270 (Via Venray)

De dorpsraad heeft een online vragenuurtje gehad met het projectteam. Voor zover het Oostrum aangaat zien de plannen er goed uit. De doorstroming wordt verbeterd met meer en langere opstelstroken, en een kruising in plaats van een rotonde bij De Germaan. Meer informatie staat op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray/ . Wel hebben we gevraagd om opnieuw te bekijken of er geen fietstunneltje kan komen bij de rotonde bij de Witte Vennenweg. In Wanssum kon dat ook, terwijl de rotonde bij Oostrum meer fietsverkeer heeft.

Even voorstellen: Henk Wijnen

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze maandelijkse rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze maand: Henk Wijnen.

Henk is getrouwd met Ellie en trotse vader van drie kinderen ( Danielle, Maarten en Sebas) en drie kleinkinderen (Tijn, Finn en Guus).Hoe is hij in Oostrum terechtgekomen? “Ik ben geboren en getogen in het Brabantse Uden. Na wat omzwervingen in relatie tot het werk kwam ik uiteindelijk terecht in Venray. Na veel woon-werkgereis besloot ik toch te gaan wonen waar het werk was. Sinds 1992 woon ik in Oostrum. Eerst een tussenstop van een jaartje in Venray en daarna verhuisd naar onze nieuwe woning aan de Randenrade, waar we met veel plezier hebben gewoond. Begin 2002 besloten we om een woning te kopen in het nieuwe deel van Oostrum aan de Ghünenbeek, met een prachtig landelijk uitzicht aan de achterzijde.”

Wat doe je in het dagelijks leven? “Ik ben jarenlang financieel verantwoordelijk geweest in diverse multinationals en MKB-bedrijven. Begin deze eeuw heb ik mijn Master Business Administration opgepakt en afgerond. Tijdens die studie werd ik ook gevraagd om penningmeester te worden van het kerkbestuur, en omdat ik moeilijk nee kon zeggen heb ik daar een tiental jaren de financiële scepter mogen vasthouden. Nadat mijn laatste werkgever failliet werd verklaard, ondersteun ik nu als zelfstandige MKB-productiebedrijven in financieel management. Ik vind het interessant om met dergelijke bedrijven mijn kennis en jarenlange ervaring te delen, en om het bedrijf naar een hoger plan te tillen. Ik hoop dat ik dat nog enkele jaren mag blijven doen.”

Wanneer ben je lid geworden van de dorpsraad? “Dit jaar! Ik ga aan de slag als penningmeester, en neem het stokje over van Michel Verstappen. Een paar jaar geleden was ik al eens gevraagd of ik geen interesse had. Nu heb ik dan toch ja gezegd. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bedragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het hartstikke gezellige dorp Oostrum.”

Wat doe je nog meer in het dorp? “Naast het sportieve gebeuren in Oostrum (tennis) heb ik me ook beziggehouden met het sociale leven. Begin jaren ’90 heb ik geholpen met het herstructureren van het Gemeenschapshuis waardoor het mogelijk bleef om de ‘grote’ activiteiten daar te blijven organiseren. Ook heb ik de Karklingels bijgestaan met zaken rond de omzetbelasting in die tijd. Verder had de Venrayse basketbalvereniging me rap gevonden, zodat ik daar jarenlang de positie van penningmeester heb vervuld en 25 jaar landelijk basketbalscheidsrechter ben geweest.”

Van de bestuurstafel: januari 2021

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Windpark
Met het eindejaarsnummer van OW! is in heel Oostrum huis-aanhuis een enquête verspreid over een mogelijk Windpark in de gemeente Venray. Dat heeft 19 reacties op papier opgeleverd: 5 positief, 5 neutraal en 9 negatief. Samen met de online ingevulde enquêtes zijn dat er ongeveer 40. Een opvallend laag aantal: in Oirlo werden maar liefst 132 papieren enquêtes ingeleverd! Inzending is nu gesloten, alles wordt verwerkt en de resultaten, ook uitgesplitst per dorp, komen zo snel mogelijk beschikbaar. Meer informatie op www.windparkvenray.nl.

De dorpsraad neemt voorlopig geen standpunt in, we willen eerst weten wat het concrete plan is. Pas als zaken als plaats, hoogte, en afstand tot woningen duidelijk is, kunnen we analyseren wat de gevolgen voor onze inwoners zijn. Ook willen we dat iedereen ‘live’, dus niet online, hierover van gedachten kan wisselen.

Omgevingsvisie
Op basis van ons Dorpsomgevingsprogramma (DOP) heeft de dorpsraad een concept-bijdrage geschreven voor de Omgevingsvisie van Venray. Die geeft aan wat we belangrijk vinden: de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, dat de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid gaat vervangen. Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Zie www.venray.nl/omgevingsvisie-venray voor meer informatie.

Horeca-actie
Afhaalzaken kunnen zich nu goed redden, maar restaurants die normaal gesproken gasten ontvangen hebben het zwaar. De dorpsraad wil die bedrijven in deze moeilijke tijden ondersteunen. Daarom hebben we besloten dat zij tegen kostprijs in het OW! kunnen adverteren, zolang ze geen gasten mogen ontvangen.

Nieuwe penningmeester: Henk Wijnen
We zijn erg blij dat Henk Wijnen de dorpsraad komt versterken. Hij is een ervaren penningmeester, en neemt dat stokje over van Michel Verstappen. Michel had weinig affiniteit met de cijfers, en wil zich liever met andere onderwerpen bezighouden. De komende weken zal Michel samen met Henk het jaaroverzicht over 2020 opstellen en de werkzaamheden aan hem overdragen. Binnenkort zal Henk zich voorstellen in het OW!.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad