Van de bestuurstafel: 18 maart 2021

Online openbare vergadering 18 maart

Voor de Teams-vergadering van de Dorpsraad Oostrum hadden zich, afgezien van het bestuur, 20 deelnemers aangemeld. Uiteindelijk hebben met 26 personen vergaderd, inclusief bestuur en pers. Van de ‘proefsessie’ op woensdagavond heeft slechts één persoon gebruik gemaakt, waarschijnlijk zijn de meeste dorpsgenoten inmiddels gewend aan virtuele bijeenkomsten. Het afgelopen jaar waren er drie bestuurswisselingen. Derk Ederveen nam in maart het secretariaat over van Coert Voesten, Jan-Willem Bruijsten nam de voorzittershamer over van Bas Künen, en begin dit jaar nam Henk Wijnen de penningen over van Michel Verstappen. Michel blijft wel bestuurslid, maar zal zich met andere onderwerpen bezighouden.

Vervolgens werd het financieel jaarverslag gepresenteerd. Omdat er vanwege corona minder activiteiten zijn georganiseerd, waren er ook fors minder aanvragen voor bijdragen uit het leefbaarheidsfonds. We hebben 2020 dan ook met een overschot van 3.500 euro afgesloten. Dat hebben we deels ingezet om de hoge kosten van het full-color huis-aan-huisnummer van het OW! te dekken, en deels toegevoegd aan de financiële reserve. De renovatie van het Dorpsplein, waarvoor we nog steeds een reservering hebben, was uitgesteld vanwege de vernieuwing van de riolering van de Mgr Hanssenstraat. Omdat er nog geen zicht is op een planning daarvan, gaan we vragen of beide projecten toch los van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarna volgde een overzicht van activiteiten. Er zijn veel projecten gestart die ons dorp de komende jaren een ander aanzien gaan geven. Allereerst natuurlijk het Dorpsplein, en de woningbouw in Oostrum Oost die nu toch eindelijk van de grond lijkt te komen. De herinrichting van de N270, maar ook de Oostverbinding tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, die verkeer langs het station zal verminderen, terwijl de stationsomgeving zelf wordt omgevormd tot ‘shared space’. Maar de meeste vragen werden gesteld over projecten buiten de dorpskern: de activiteiten bij de Sparrendreef en (Witte) Vennenweg, de plannen met Paschalis, hoe zit het met de Oostrumsche Heide, en vooral: komen die windmolens er, en waarom (niet).

Tot zover een korte impressie van de avond. De uitgebreide notulen van de vergadering worden besproken tijdens de volgende openbare vergadering, die gepland staat op 21 oktober.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! De Dorpsraad

Delen mag!