Online openbare vergadering 18 maart 20:00

De openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum kon vorig jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Nu houden we de vergadering online via Teams, op donderdag 18 maart 2021 om 20.00 uur. Stuur uw naam en adres vóór 16 maart naar info@dorpsraadoostrum.nl, en u krijgt een uitnodiging met daarin een link naar de online bijeenkomst. Bellen kan ook: 06-20966576.

Agenda openbare vergadering

  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Bestuurswisselingen
  4. Notulen vergadering 8 oktober 2019
  5. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken en activiteiten 2019 en 2020, o.a DUOfiets – Dorpsplein – Oostverbinding – OW! – Paschalis – Stationsomgeving – Windpark – Woningbouw
  7. Rondvraag. Wilt u ook een punt inbrengen of op de agenda zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl.
  8. Sluiting

Wie opziet tegen een online vergadering kan het uitproberen. De avond voor de de vergadering, op woensdagavond, kunt u kijken of alles werkt. U kunt deelnemen via de computer, via de mobiel of alleen telefonisch. Meer informatie staat in de uitnodiging.

Delen mag!