Stationsweg pas eind december weer (even) open

Op dit moment wordt aan fase 3 gewerkt van de Oostverbinding. Er komt een rotonde in de Stationsweg, aan de Oostrumse kant van de A73, die aansluit op de nieuwe verbindingsweg. Bovendien wordt regenwater opgevangen in een buizensysteem dat in de bodem infiltreert. Ook is er een grote rioolwaterleiding van het Waterschap verlegd.

De planning was om fase 3 eind november af te ronden. De gemeente laat weten dat dat niet meer kan. Het heeft onder andere te maken met de vele vernielingen tijdens de uitvoering. Ook het slechte weer in oktober heeft niet geholpen. Zoals het er nu naar uitziet, is fase 3 net voor de Kerst klaar.

Fase 4 vanaf januari

Helaas blijft de Stationsweg niet lang open, het blijft voorlopig omrijden. Vanaf januari wordt gewerkt aan fase 4, het stuk tussen Medisch Centrum Antoniusveld en het viaduct. De firma Infrascoop uit Cuijk is nu bezig met de voorbereidingen. Ook hier komt een rotonde, en worden de rijbaan, fietspaden, trottoirs en het rioolsysteem vernieuwd. De Sint Antoniuskapel, die voor het project is verplaatst, wordt ingepast in de omgeving. Wel zal tijdens fase 4 de nieuwe verbindingsweg open zijn naar de Henri Dunantstraat, maar dat maakt weinig uit voor de route van Oostrum naar Venray.

Zodra het weer het toelaat, worden er botanische rozen geplant bij de rotonde op de Henri Dunantstraat. En langs de nieuwe verbindingsweg en de Henri Dunantstraat komen 37 bomen: lindes, esdoorns en iepen.

Inloopavond 13 december

Op 13 december organiseert de gemeente samen met de aannemer een inloopavond over de werkzaamheden van fase 4. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn geïnteresseerden van harte welkom bij café Halfweg, Stationsweg 147. Men geeft een toelichting op de werkzaamheden en er kunnen vragen gesteld worden aan medewerkers van de gemeente en de aannemer.

Meer informatie? Kijk op de website van de gemeente: www.venray.nl/project-oostverbinding.

Delen mag!