Herinnering: gebruik ons Leefbaarheidsfonds!

De Dorpsraad heeft dit jaar (uiterlijk voor 19 december) nog een flink bedrag te verdelen uit het Leefbaarheidsfonds. Dus hebt u plannen, vraag dan zo snel mogelijk een bijdrage aan!

Het fonds stimuleert initiatieven die de leefbaarheid in Oostrum bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals een speeltoestel, activiteiten zoals koningsdag, of een evenement voor de jeugd.

Meer informatie staat op deze pagina: www.dorpsraadoostrum.nl/gebruik-ons-leefbaarheidsfonds/. Zie ook de aanvraaginformatie (PDF).

Delen mag!