Meer onderzoek nodig voor Oostverbinding

De milieueffectrapportage van de Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, heeft de stikstofuitstoot en de verkeersdrukte op andere wegen niet goed in kaart gebracht. Zo is de Boschhuizerbergen met zijn jeneverbesstruiken een beschermd Natura 2000-gebied. Er moet beter onderzocht worden wat daarvoor de gevolgen zijn: meer verkeer aan de ene kant van het gebied vanwege de Oostverbinding, maar misschien juist minder aan de andere kant, op de Maasheseweg. De gemeente krijgt het advies om het stikstofonderzoek aan de milieueffectrapportage toe te voegen, voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Bovendien zou er bij het ontwerp vooral zijn gekeken naar verkeersveiligheid, en moet de gemeente meer oog te hebben voor de landschappelijke en cultuurhistorische gevolgen.

De Oostverbinding is nodig voor een betere verkeersdoorstroming aan de oostkant van Venray. Het moet leiden tot minder verkeer door het centrum van Oostrum, rondom het station en in de woonwijk Antoniusveld.

De Wensbus: er kan meer dan je denkt!

Sinds deze zomer rijdt de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum. De naam kan verwarrend zijn: het heeft niets te maken met het vervullen van wensen. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Iedereen, jong en oud, kan de bus gebruiken. Hieronder wat voorbeelden van hoe de bus wordt gebruikt.

Auto naar de garage

Stel je auto moet naar de garage. Geen gedoe met een fiets of met twee auto’s rijden! Je reserveert gewoon uiterlijk een dag tevoren de wensbus en rijdt naar de garage. De wensbus pikt je daar op en brengt je terug naar huis of naar je werk. Ophalen andersom: de wensbus haalt je thuis of op je werk op en zet je weer bij de garage af. Natuurlijk moet je ook de rit terug minimaal een dag tevoren reserveren.

Bloed prikken, of naar de apotheek

Heb je geen vervoer om je medicijnen op te halen bij de apotheek? Dat kan zelfs met één rit! De wensbus rijdt je erheen, wacht tot je klaar bent, en rijdt je weer naar huis. Hetzelfde geldt voor bloed prikken, als het op afspraak is. De rit wordt zo ingepland dat je ook na bloed prikken snel weer terug kan.

Boodschappen

Heb je om welke reden dan ook (even) geen auto, en wil je graag boodschappen doen voor de hele week? Ook dan biedt de wensbus uitkomst. Geen gedoe met parkeren of parkeerkosten! De wensbus haalt je thuis op en brengt je naar de winkel. Vervolgens kun je op je gemak boodschappen doen. Op de afgesproken tijd staat de wensbus weer voor je klaar bij de winkel, en zet je thuis voor de deur af. En als het nodig is helpen ze je zelfs met de volle tassen…

Ziekenhuis

Wil je iemand opzoeken in het ziekenhuis, of heb je zelf een afspraak? De wensbus rijdt ook naar ziekenhuizen in de omgeving, bijvoorbeeld Mill en Boxmeer. Natuurlijk is het dan extra belangrijk om op tijd te zijn, en daar houdt de wensbus rekening mee. Normaal gesproken rijdt die alleen overdag, maar als je ruim van tevoren belt zal men proberen om daar toch een chauffeur voor te regelen.

School, werk of stage

Dat geldt ook als je structureel (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks) vervoer nodig hebt. De wensbus kan vaste afspraken maken, zolang het maar past binnen bestaande ritten. Hoe eerder je belt, hoe meer er mogelijk is.

Dagbesteding

De wensbus wordt ook vaak gereserveerd door mensen die naar een zorgboerderij gaan, naar een opvanghuis of naar dagbesteding. Ook hier geldt: thuis ophalen, en voor de deur afzetten.

Op aanvraag

De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00. Kijk voor meer informatie op wensbus.info, of bel 06-27032957.

Wensbus vanaf nu ook in Oostrum

De wensbus Merselo/Vredepeel rijdt vanaf nu ook voor Oostrum! Iedereen in Oostrum die vervoer nodig heeft kan bellen en een rit reserveren.

De wensbus rijdt op aanvraag, op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur. U wordt van deur tot deur gebracht in de hele gemeente Venray. Ritten daarbuiten zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld naar station Deurne of het ziekenhuis in Boxmeer of Venlo.

De kosten zijn afhankelijk van de afstand; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Zie de gedetailleerde informatie in de PDF, of kijk op wensbus.info.

‘Inloopavond wensbus 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Inloopavond donderdag 15 juli 19:30-20:00

De dorpsraad houdt een paar keer per jaar een openbare vergadering of een themabijeenkomst. De andere maandelijkse vergaderingen zjin intern. Om het makkelijker te maken om tussentijds suggesties te doen en mee te praten, kregen we vorig jaar het voorstel om inloopavonden te houden. Een prima idee!

Vanwege de coronamaatregelen moesten we de eerste proef van de inloopavond uitstellen tot donderdag 15 juli, voorafgaand aan de vergadering tussen 19:30 en 20:00. Er zijn dan minimaal twee leden van de dorpsraad aanwezig. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan langskomen in D’n Oesterham.

Stel uw vraag over de Wensbus!
Tijdens de inloopavond zijn deze keer ook vertegenwoordigers aanwezig van de Wensbus. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De wensbus biedt vervoer op aanvraag voor iedereen, op plaatsen waar weinig regulier openbaar vervoer is. Venray heeft nu drie wensbussen: Ysselsteyn, Wanssum en Merselo/Vredepeel. Als er voldoende belangstelling is wil de wensbus van Merselo/Vredepeel ook voor Oostrum gaan rijden.

Op de koffie
In principe kan iedereen, jong en oud, de wensbus gebruiken. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de garage, de dagopvang, de fysio of de huisarts, de supermarkt, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet zelfstandig kunnen in-of uitstappen, maar rolstoel of rollator kan gewoon mee.

Op aanvraag
Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse? Kom naar de inloopavond!
We willen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Wensbus in Oostrum?

Venray heeft nu drie wensbussen: Merselo/Vredepeel, Ysselsteyn en Wanssum. De wensbus is een nieuw vervoermiddel, naast al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, gericht op kleine kernen en gebieden waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden.

Op de koffie

Met andere woorden: iedereen die niet makkelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan worden vervoerd met de wensbus. Bijvoorbeeld om naar het station te gaan, het centrum van Venray, het ziekenhuis, de dagopvang, of op de koffie bij iemand in een ander dorp. Bovendien is de wensbus een sociaal concept, dat de samenhang van de lokale gemeenschap versterkt. Wie er gebruik van wil maken moet wel zelfstandig kunnen in-of uitstappen.

Op aanvraag

Wensbussen krijgen subsidie van de provincie, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Daarom is het handig om wensbussen van meerdere dorpen te combineren. De wensbus Merselo/Vredepeel heeft aangegeven om ook wel te willen rijden voor Oostrum. De wensbus rijdt op aanvraag (minimaal 1 dag tevoren) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. De kosten variëren per rit; binnen de gemeente Venray bijvoorbeeld € 2,00 per persoon, naar Boxmeer € 6,00.

Interesse?

Stuur een mail met naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl of bel 06-20966576. Dat verplicht tot niets, we willen alleen graag weten of er in Oostrum behoefte aan is. Kijk voor meer informatie op wensbus.info.

Opvolger gezocht bij Smile Oostrum

De afgelopen jaren heeft Jos Euwes zich met hart en ziel ingezet om het verkeer in Oostrum veilig te maken en te houden. Hij vertegenwoordigde ons dorp binnen Smile Venray, een organisatie die zich richt op verkeersveiligheid binnen de gemeente.

Jos heeft zich met vanalles bezig gehouden, bijvoorbeeld snelheidscontroles organiseren met laserguns, snelheids-smileys inzetten, meedenken om de overlast van geparkeerde vrachtwagens op te lossen, het parkeren van de schoolbus, omleidingsroutes, reflectorpaaltjes en verlichtingsacties voor fietsers. Maar helaas, Jos gaat om persoonlijke redenen stoppen. Daarom: Jos, namens de dorpsraad van harte bedankt voor je inzet!

Help mee aan een verkeersveilig Oostrum!

Dan is natuurlijk de volgende vraag: wie gaat zijn taken overnemen? Veel tijd hoeft het je niet te kosten: eens in de maand een vergadering met Smile Venray. Verder bepaal je zelf wat je wil aanpakken. Erger je je aan hardrijders in het dorp? Wil je meedenken over de verkeersstromen als er gebouwd wordt of als er wegen op de schop gaan? De komende tijd is er wat dat betreft genoeg te doen: het dorpsplein, de Stationsweg, de nieuwe Oostverbinding, de N270 (Via Venray), woningbouw in Oostrum Oost, nieuwe bedrijfspanden: Oostrum is altijd in beweging, en de verkeersveiligheid dus ook. Heb je vragen of interesse, neem dan vrijblijvend contact op met Danielle Strijbosch (danielle@dorpsraadoostrum.nl). Meer informatie is te vinden op dorpsraadoostrum.nl/smile-oostrum, facebook.com/smileoostrum en smilevenray.nl.

Ontwerp voor opwaardering Maaslijn ligt ter inzage

Voor de opwaardering van de Maaslijn ligt nu het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ter inzage. Daarvoor is ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Tot en met 9 juni kunt u het plan bekijken en een zienswijze indienen. Dat kan via de website van de gemeente (www.venray.nl/ter-inzage-liggende-stukken) of door een afspraak te maken op het gemeentehuis.

Doel van de opwaardering is verduurzaming en een robuustere dienstregeling. De lijn wordt geëlektrificeerd, en daarvoor zijn onderstations en bovenleidingen nodig. Ook wordt op een aantal plaatsen het enkelspoor verdubbeld. Om dat ruimtelijk mogelijk te maken stellen de provincies Noord-Brabant en Limburg een provinciaal inpassingsplan vast.

Maatregelen Oostrum

• Ten zuiden van de Deurneseweg wordt het dubbelspoor aan de oostzijde doorgetrokken met circa 4,5 kilometer in zuidelijke richting. Hiervoor is grondwerk en het aanleggen van greppels nodig.
• Ten zuiden van station Venray komt aan de oostzijde van het spoor een inzetlocatie. De toegangsweg van de railinzetplaats sluit aan op de Mgr. Hanssenstraat.
• Ter hoogte van de Witte Vennenweg komt aan de oostzijde van het spoor een onderstation.
• De overweg Mgr Hanssenstraat wordt voorzien van filesignalering.
• De ligging van de overweg Witte Vennenweg wordt aangepast. De gemeente Venray past het onderliggende wegennet richting de nieuwe overweg aan.

Meer informatie staat op www.limburg.nl/maaslijn. Op www.prorail.nl/projecten/maaslijn/terinzagelegging kunt u de maatregelen en effecten via een kaart opvragen. Klik op ‘Effecten op mijn leefomgeving’, en selecteer lagen op de kaart.

Telefonisch spreekuur

Hebt u vragen, dan kunt u die aan ProRail stellen. Dat tot en met 10 juni iedere donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Het nummer is 088-2315381. Als u op de hoogte wil blijven, meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.prorail.nl/projecten/maaslijn.

Zienswijze indienen

U kunt een zienswijze alleen mondeling of schriftelijk indienen. Maak voor een mondelinge zienswijze uiterlijk 25 mei een afspraak met dhr. Boss: 043-389 7805. Stuur een schriftelijke zienswijze naar Provinciale Staten, t.a.v. Gedeputeerde Staten, Dhr. J.L.O. Boss, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerp inpassingsplan Opwaardering Maaslijn’.

En daarna?

Het besluit volgt waarschijnlijk in het najaar. De eerste werkzaamheden staan gepland eind 2022 of begin 2023. Tot die tijd bereidt ProRail de bouw voor, waaronder de aanbesteding en het verkrijgen van grond.

Onderhoud spoor 27-28 februari — Nieuwe wijkverpleegkundige

Onderhoud spoor 27-28 februari

Wie dichtbij het spoor woont kan in de nacht van 27 op 28 februari geluidsoverlast ervaren. ProRail gaat tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends de sporen slijpen tussen de Wester Thienweg 15 in Oostrum en de Deputé Petersstraat 34 in Oirlo. De sporen worden gladder en stiller. Gladdere sporen hoeven minder vaak te worden vervangen. Tijdens het slijpen kunnen de rails vonken; dat kan geen kwaad. Na afloop maakt het treinverkeer tijdelijk een ander geluid, dat effect zal na 4 tot 6 weken verdwijnen. Daarna zouden de treinen minder geluid moeten maken. De kaart staat op spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl.

Nieuwe wijkverpleegkundige

Shirley van Meijgaarden heeft het Oostrumse stokje van wijkverpleegkundige overgenomen van Anita Janssen. Inwoners met zorggerelateerde vragen kunnen bij haar terecht als eerste aanspreekpunt. Dit kunnen vragen zijn over eenzaamheid, vervoer of lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden, financiën of veiligheid in en om het huis denkt ze graag met u mee. Het is nu een lastige tijd om elkaar te ontmoeten, maar zodra het mogelijk is sluit ze aan bij de inloopspreekuren. U kunt haar bereiken op 06-20764459 of shirley.van.meijgaarden@dezorggroep.nl.

Smile Oostrum

Smile Oostrum is een onderdeel van Smile Venray, een groep van inwoners die zich inzetten om de verkeersveiligheid in de wijk of dorp te bevorderen. Dit gebeurt in samenwerking met verkeersdeskundigen van de gemeente Venray. Smile Oostrum wordt daarbij ondersteund door de Dorpsraad.

Een Verkeersveilig Oostrum ben je zelf. Bij Smile kun je complimenten maken aan mensen die prettig verkeersgedrag vertonen en melding maken van mindere zaken.


Waar houdt Smile Oostrum zich mee bezig en wat is er inmiddels gedaan?

• Diverse klachten van inwoners over verkeerssituaties werden onder de aandacht van verkeersdeskundigen gebracht en besproken. Zo mogelijk worden deze inwoners ook betrokken bij het oplossen van de problemen.

• Fietsverlichtingscontroles, daarbij werden fietsers die de fietsverlichting in orde hadden beloond, variërend van wat lekkers tot een VVV-bon, en fietsers met niet-werkende verlichting werden voorzien van een nieuw fietslampje Tevens werden op diverse plekken de tags ‘Zet je licht aan’ op het wegdek aangebracht.

• Aandacht voor de snelheid van het verkeer, o.a. door het plaatsen van de DSI (de snelheidsmeter met de smiley), gekoppeld met tellingen. Maar ook door laserguncontroles met de politie, samen met een aantal buurtbewoners.

• We houden de plannen voor de aanpassingen van de Stationsweg en de verbindingsweg naar de Henri Dunantstraat in de gaten en blijven deze volgen.

• We houden de verkeersdrukte in de gaten. Zo gauw de coronaregels het toelaten gaan we verkeerstellingen doen om inzicht te krijgen in cijfers van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer door de dorpskern. Deze tellingen worden na aanleg van de verbindingsweg herhaald, waarmee we kunnen zien of de verbindingsweg een zichtbaar effect heeft. Hiervoor vragen wij t.z.t. vrijwilligers om mee te helpen.

• Het probleem rondom de geparkeerde schoolbus werd bekeken en opgelost door een parkeerplaats voor de bus te creëren.

• Smile Oostrum zorgde voor twee reflectorpaaltjes op de Geijsterseweg bij de hoek Mgr. Hanssenstraat. Na de wegreconstructie is daar een kromming in de weg gecreëerd, maar die was in het donker niet goed zichtbaar, waardoor diverse auto’s in aanraking kwamen met de bloembak aldaar. Bij eenzelfde situatie op de Vlasakker worden reflectoren aangebracht, zodat ook daar de weg en de bloembak beter zichtbaar zullen zijn.

• Ook de verkeerssituatie voor fietsers bij de spoorwegovergang werd onder de aandacht gebracht. De stopstreep is na de reconstructie niet terug aangebracht, dit zal alsnog hersteld worden. Smile Oostrum heeft gevraagd om ook het opstelvak voor fietsers weer aan te brengen. Dit zal ervoor zorgen dat de fietsers meer ruimte krijgen en niet meer over het trottoir hoeven te fietsen.

• Het parkeren bij de pinautomaat zorgde voor een onoverzichtelijke situatie. Smile Oostrum heeft gevraagd om de bloembakken iets dichter bij de weg te schuiven en daarmee is dat probleem ook weer opgelost.

• Volgens diverse inwoners zorgt de drukte op de Mgr. Hanssenstraat voor problemen bij het oversteken van kinderen naar en van school. Smile Oostrum heeft voorgesteld om de verkeersbrigadiers weer in het leven te roepen. Hiervoor is steun nodig van de school en ouders en/of andere inwoners. De gemeente wil dit plan waar mogelijk ondersteunen.

Smile Oostrum zorgt voor een verkeersveilig Oostrum. U vindt Smile Oostrum op internet: www.smilevenray.nl en www.facebook.com/smileoostrum.