Openbare vergadering en themabijeenkomst digitale fraude, donderdag 20 oktober 20:00

Hierbij nodigen wij alle Oostrummers uit voor een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, om iedereen bij te praten over de stand van zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur in D’n Oesterham.

Themabijeenkomst digitale fraude

Aansluitend op de openbare vergadering houden we een themabijeenkomst over digitale fraude. Momenteel loopt er namelijk een landelijke campagne over digitale veiligheid. Daarom heeft de gemeente Venray aan Har Timmermans gevraagd om hierover voorlichting te ontwikkelen. Hij is sinds 2007 nauw betrokken bij voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot inbraakpreventie, babbeltrucs en digitale criminaliteit.

Deze interactieve voorlichtingsactiviteit is opgezet in overleg met het cybercrimeteam van de politie. Jaarlijks worden er honderden mensen opgelicht. Har laat zien hoe criminelen op geloofwaardige en verschillende manieren misbruik maken van het vertrouwen van mensen. Ze gebruiken trucs via telefoon, laptop of PC om persoonlijke gegevens te achterhalen en daar misbruik van te maken. Buiten de grote emotionele schade loopt de financiële schade vaak in de duizenden euro’s.

Har vertelt hoe inwoners alert kunnen zijn op mensen die proberen op te lichten. Ook geeft hij aan wat te doen als een inwoner, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch slachtoffer wordt van oplichtingspraktijken. De opzet van de activiteit is zodanig dat de aanwezigen situaties leren herkennen en weten wat zij kunnen doen als er verdachte zaken aangetroffen worden op de telefoon, laptop of computer. Ook is er voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen.

Programma:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 17 maart 2022
  4. Bestuurswisselingen
  5. Redactie OW!
  6. Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
 • 20:45 Pauze
 • 21:00 Voorlichtingsactiviteit over digitale fraude door Har Timmermans.
  Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 22:15 Sluiting

Delen mag!