Oostrumsche Heide

Op zaterdagmorgen 5 maart is er een informatiebijeenkomst over de plannen met dit gebied. Verder is de gemeente begonnen om de jeneverbessen er meer ruimte te geven.

Constructief meepraten met de gemeente loont!
Zoals bekend heeft de werkgroep Oostrumsche Heide, samen met de Dorpsraad Oostrum en Hengelsportvereniging ‘Het Alvertje’, verdere ontgrinding van de Oostrumsche Heide kunnen tegenhouden. Sterker nog: in goed overleg met wethouder Jan Jenneskens en ambtenaren van de gemeente Venray is een plan gemaakt voor de Oostrumsche Heide en het bos achter Parc de Witte Vennen, waar iedereen het over eens is.

Informatiebijeenkomst concept-plannen
Op zaterdagmorgen 5 maart is hierover een informatiebijeenkomst in de kantine van SVO, Sparrendreef 7. Er is koffie met vlaai en er wordt een wandeling in het gebied gehouden.

Programma zaterdag 5 maart
Presentatie concept-plannen Oostrumsche Heide:

  • 09.00: inloop in de kantine van SVO met koffie en vlaai.
  • 09.15: welkom en opening door dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, gevolgd door een korte toelichting hoever we nu zijn door wethouder Jan Jenneskens.
  • 09.30: uitleg over de concrete plannen voor de nabije en verdere toekomst van de Oostrumsche Heide door de landschapsarchitect, aan de hand van tekeningen die ter plekke getoond worden.
  • 10.30: start wandeling vanuit de kantine door bos en Oostrumsche Heide.
  • 12.00: (uiterlijk) einde programma.

Aanmelden vóór 1 maart
Als u erbij wilt zijn moet u zich wel uiterlijk vóór 1 maart aanmelden. Stuur een e-mail naar info@dorpsraadoostrum.nl, of doe een briefje in de bus (Ghunenbeek 23). Kom met wandelschoenen, eventueel paraplu of regenjas en een mondkapje.

Ruimte voor de jeneverbes
De gemeente is eigenaar van het bosperceel Oostrumsche Heide achter Parc de Witte Vennen, waar jeneverbessen groeien. De jeneverbes staat op de Rode Lijst van planten, en is een van de weinige coniferen die van nature in Nederland voorkomt.

Daarom is de gemeente al gestart met onderhoud op de Oostrumsche Heide. Men is bezig met het ‘vrijzetten’ van de jeneverbessen. In een cirkel van 10 meter rond de jeneverbessen gaat alles eraf, op de grote bomen na. In een cirkel van 20 meter gaat ook de Amerikaanse vogelkers (prunus serotina) eruit. Er wordt zoveel mogelijk uitgestoken. Wat gezaagd wordt, wordt ingesmeerd om uitlopen tegen te gaan (afhankelijk van de soort).

De gemeente laat bewust het hout liggen voor de natuur. Veel schimmels maar ook kleine fauna leven ervan. Het hout verteert, en dat is ook goed voor de bodem, en dus ook weer goede voeding voor alles wat erop leeft.

Delen mag!