Van de bestuurstafel: februari 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Reconstructie van wegen in Oostrum in 2023 en 2024
In 2023 en 2024 gaat de gemeente de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade verbeteren. Het gaat om de riolering, trottoirs, en bestrating met klinkers. Begin dit jaar hebben we de informatie gepubliceerd, en hebben alle bewoners een brief gekregen met het verzoek om mee te denken.

Dat leverde 24 reacties op, de meeste positief omdat men blij is dat er iets gaat gebeuren. Het ging bijvoorbeeld over groen, verkeer, riolering, woningbouw, snelheid en landbouwverkeer. Veel waren afkomstig van de Geysterseweg, maar er waren ook vragen over de moeraseiken. Projectleider Jan van Dijk heeft de reacties waar mogelijk meegenomen in de plannen, en liet het voorlopige resultaat zien tijdens de vergadering van de dorpsraad. Op donderdagavond 17 maart zal hij het definitieve plan toelichten tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad in D’n Oesterham. Bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Nieuwe bloemrijke grasvelden
Vorig jaar is een aantal gazons omgevormd naar bloem- en kruidenrijke grasvelden, om de biodiversiteit te bevorderen. Dat was bij De Horik, een groenstrook langs het spoor, en het grasveldje bij de Van Broekhuizenstraat. De reacties die bij de gemeente binnenkwamen, waren voor het overgrote deel positief. Ook de dorpsraad heeft geen negatieve geluiden opgevangen. De ene locatie is wat meer geslaagd dan de andere, maar voor het overgrote deel zijn de omvormingen succesvol geweest. Daar waar het wat minder is gelukt, wordt er dit jaar opnieuw ingezaaid.

Dit jaar wil de gemeente meer grasvelden omvormen. Het voorstel is het grasveldje aan de Jofferspas, tegenover nummer 28. De dorpsraad vindt het een goed idee, maar het is wel belangrijk dat er een strook vrij blijft voor bewoners, bijvoorbeeld om de heg te snoeien. We willen verder voorstellen om nog twee andere plekken te overwegen: het schuine talud aan het pad langs de beek (aan de achterkant van de Ghunenbeek), en de strook tegenover Mgr. Hanssenstraat 79-81, bij de Meijerlaan. Suggesties zijn welkom.

Help! Hondenpoep!
Van verschillende kanten krijgen we meldingen van toenemende overlast van hondenpoep. Sommigen vinden het zelfs in hun oprit! Het laten liggen van hondenpoep is gevaarlijk voor de volksgezondheid, met name voor buiten spelende kinderen.

Binnen de bebouwde kom zijn hondenbezitters daarom verplicht om de drollen van hun hond op te ruimen. Daarvoor moeten ze een plastic zakje gebruiken dat ze mee naar huis nemen of in een afvalbak kunnen doen.

Hebt u een hond, houd dan rekening met uw dorpsgenoten. En ziet u iemand die de drol van zijn hond niet opruimt, laat hem dan weten dat het niet netjes is. Er staat bovendien een boete op van € 140,-.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Delen mag!