Even voorstellen: Rob Raijmakers

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Rob Raijmakers.

Rob woont zijn hele leven al in Oostrum. Wat heeft hij zoal gedaan? “Ik ben als jonge jongen begonnen met het draaien van bardiensten bij O.J.C. Iduna. Dit deden we toen om beurten, zodat we altijd een plaats hadden om met vrienden bij elkaar te komen. Later heb ik ook nog in het bestuur gezeten en meegeholpen met diverse activiteiten waaronder het kermisprogramma. Daarna ben ik nog enkele jaren beheerder geweest. Helaas bestaat de soos niet meer.”

Hij is ook actief bij SV Oostrum. “In ’92 ben ik weer begonnen met voetballen bij het ‘vieft’. Dit was een elftal met hoofdzakelijk jeugd uit Oostrum. In ’96 ben ik als dispensatiespeler gestart bij de veteranen op zaterdagmiddag. Zij hadden een chronisch spelerstekort, en ik vond het fijner om op zaterdagmiddag te voetballen. Zo had ik meer tijd voor mijn andere hobby, motorrijden. En nu, 26 jaar later, help ik ze nog steeds als ze spelers tekort hebben. Daarnaast help ik mee met het organiseren van het veteranentoernooi dat dit jaar alweer voor de tiende keer gehouden kon worden. In deze tijd ben ik ook gevraagd om leider bij Z.V.C.O. te worden bij deze toen nog jonge vereniging. Daar ben ik ook nog enkele jaren voorzitter geweest, en heb ik het fierljeppen mee georganiseerd.”

Heeft hij nog andere hobby’s? “Ik ben meer dan tien jaar bij duikclub Najade in Nieuw-Bergen geweest, waar ik veel zondagen in het water heb doorgebracht. Het heeft een tijdje stilgelegen, maar ik hoop binnenkort weer een keer in het buitenland te kunnen gaan duiken. En ik gooi ook nog graag een pijltje.”

Waarom wilde hij nu lid worden van de dorpsraad? “Ik ben op de informatiedag over De Oostrumsche Heide geweest. Dat plan beviel me zo goed dat ik mij hiervoor in wilde zetten, en nam ik contact op met de dorpsraad. Toevallig zou de persoon die tot nu toe het proces begeleidde gaan stoppen, omdat hij uit Oostrum vertrekt, dus kreeg ik de vraag of ik dat wilde doen. Ik wil graag meehelpen om ervoor te zorgen dat daar weer een mooi stukje natuur terugkomt. Het afgelopen jaar is een werkgroep er samen met de dorpsraad en anderen in geslaagd om verdere ontgrondingen daar te voorkomen. Nu zijn er afspraken gemaakt met de gemeente om de toekomst van de Oostrumsche Heide veilig te stellen, maar het natuurlijk wel zaak dat die worden nagekomen. Namens de dorpsraad word ik lid van de commissie die dat stuurt en in de gaten houdt.”

Wat doet hij in het dagelijks leven? “Ik werk als timmerman bij Tuinhuiscentrum van de Munckhof in Neerkant, weer ik prefab tuinhuizen maak. Het is vaak maatwerk, dat maakt het interessant en uitdagend.”

Is er nog iets dat hij mist in het dorp? “Er zijn te weinig geschikte woningen. Woningbouw is heel belangrijk zowel voor jongeren als voor volwassenen die gaan scheiden. Daar zou eventueel tijdelijke woonruimte voor moeten komen. Misschien dat ik daar via de dorpsraad ook een bijdrage aan kan leveren.”

Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: juni 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.


Asielzoekers

Michel Verstappen en Danielle Strijbosch waren namens de dorpsraad aanwezig bij het ‘omwonendenoverleg’. Tot nu toe zijn er niet of nauwelijks incidenten, en lijkt de opvang soepel te verlopen. Er worden op dit moment 338 asielzoekers in de Evenementenhal gehuisvest. De meesten komen uit Turkije, Jemen en Syrië. Iets minder dan een tiende van de bewoners (27) is statushouder, en heeft dus recht op verblijf in Nederland. De rest is nog steeds in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Inmiddels wordt alleen het avondeten nog centraal verzorgd, en kunnen de bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. Veel asielzoekers (ongeveer de helft) hebben grote behoefte aan lessen Nederlands, en men probeert daarin zo goed mogelijk te voorzien.

De meeste vragen in het omwonendenoverleg gingen over de einddatum. De opvang in de Evenementenhal duurt maximaal zes maanden. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van wat de gemeente en het COA afspreken. De huidige problemen in Ter Apel komen onder andere doordat de opvang op tijdelijke locaties niet wordt verlengd. Het COA wil daarom in de toekomst liever afspraken maken voor twee of drie jaar, in plaats van zes maanden. Wat de dorpsraad betreft is de Evenementenhal niet geschikt voor dergelijke langdurige opvang, en moet er bij eventuele verlenging een andere locatie worden gevonden.


Oostrumsche Heide

Rob Raijmakers kon ontwikkelingen rond de Oostrumsche Heide melden. Om snel tot meer concrete en uitgewerkte plannen te komen is het ecologisch en bosbouwkundig bureau van Nierop ingeschakeld. Zij hebben alle informatie gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Op dinsdag 7 juni zijn zij met de gemeente door het hele gebied gelopen om verdere informatie uit te wisselen.

Ze beginnen met de grondonderzoeken die nodig zijn om de potentie van de verschillende onderdelen in het gebied in kaart te brengen. Ze haken daarbij aan op de visie die al voor het gebied is opgesteld. Die kan dan worden getoetst op bodemkundige en hydrologische ‘haalbaarheid’, zowel voor nu als voor de toekomst.

Het doel is nog steeds om dit jaar een goede start te maken met aanplant en met de overige werkzaamheden die nu al kunnen worden uitgevoerd. Ook is men nog steeds goed bezig met het verwijderen van de ‘bospest’. Verder heeft de gemeente grond geruild met Maessen Bedrijven. Dat zorgt ervoor dat het gebied rond het ‘dassenbosje’ nu helemaal van de gemeente is, en dat de vreemde hoek in de percelen is rechtgetrokken.


Rookmelder-babbeltruc!

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke etage van je woning een rookmelder te hebben. Helaas maken criminelen hier misbruik van. Zij gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ‘controleren op rookmelders’. Tijdens deze controle door de woning worden waardevolle goederen en geld weggenomen.

Laat niemand zomaar in huis. Gemeente en politie komen NIET controleren of je in het bezit bent van een rookmelder. Toch een verdacht persoon aan de deur? Bel direct 112!

Woon je in een huurwoning? Dan is installatie of controle mogelijk vanuit de woningcorporatie, maar die zal dit altijd ruim tevoren melden, op de manier waarop de woningcoöperatie nu al met je communiceert.


Nieuw dorpsraadlid

Tijdens de dorpsraadvergadering van mei was naast Rob Raijmakers ook Kees Spitters aanwezig om kennis te maken. Rob gaf toen meteen aan dat hij wel lid wilde worden, maar Kees had nog wat bedenktijd nodig. Inmiddels heeft ook hij volmondig ‘ja’ gezegd, en actief deelgenomen aan de vergadering van juni. Binnenkort zal Kees zich uitgebreider voorstellen in het OW!. In juli zal de dorpsraad de onderlinge taakverdeling herzien.

Oostrumsche Heide

Op zaterdagmorgen 5 maart is er een informatiebijeenkomst over de plannen met dit gebied. Verder is de gemeente begonnen om de jeneverbessen er meer ruimte te geven.

Constructief meepraten met de gemeente loont!
Zoals bekend heeft de werkgroep Oostrumsche Heide, samen met de Dorpsraad Oostrum en Hengelsportvereniging ‘Het Alvertje’, verdere ontgrinding van de Oostrumsche Heide kunnen tegenhouden. Sterker nog: in goed overleg met wethouder Jan Jenneskens en ambtenaren van de gemeente Venray is een plan gemaakt voor de Oostrumsche Heide en het bos achter Parc de Witte Vennen, waar iedereen het over eens is.

Informatiebijeenkomst concept-plannen
Op zaterdagmorgen 5 maart is hierover een informatiebijeenkomst in de kantine van SVO, Sparrendreef 7. Er is koffie met vlaai en er wordt een wandeling in het gebied gehouden.

Programma zaterdag 5 maart
Presentatie concept-plannen Oostrumsche Heide:

  • 09.00: inloop in de kantine van SVO met koffie en vlaai.
  • 09.15: welkom en opening door dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, gevolgd door een korte toelichting hoever we nu zijn door wethouder Jan Jenneskens.
  • 09.30: uitleg over de concrete plannen voor de nabije en verdere toekomst van de Oostrumsche Heide door de landschapsarchitect, aan de hand van tekeningen die ter plekke getoond worden.
  • 10.30: start wandeling vanuit de kantine door bos en Oostrumsche Heide.
  • 12.00: (uiterlijk) einde programma.

Aanmelden vóór 1 maart
Als u erbij wilt zijn moet u zich wel uiterlijk vóór 1 maart aanmelden. Stuur een e-mail naar info@dorpsraadoostrum.nl, of doe een briefje in de bus (Ghunenbeek 23). Kom met wandelschoenen, eventueel paraplu of regenjas en een mondkapje.

Ruimte voor de jeneverbes
De gemeente is eigenaar van het bosperceel Oostrumsche Heide achter Parc de Witte Vennen, waar jeneverbessen groeien. De jeneverbes staat op de Rode Lijst van planten, en is een van de weinige coniferen die van nature in Nederland voorkomt.

Daarom is de gemeente al gestart met onderhoud op de Oostrumsche Heide. Men is bezig met het ‘vrijzetten’ van de jeneverbessen. In een cirkel van 10 meter rond de jeneverbessen gaat alles eraf, op de grote bomen na. In een cirkel van 20 meter gaat ook de Amerikaanse vogelkers (prunus serotina) eruit. Er wordt zoveel mogelijk uitgestoken. Wat gezaagd wordt, wordt ingesmeerd om uitlopen tegen te gaan (afhankelijk van de soort).

De gemeente laat bewust het hout liggen voor de natuur. Veel schimmels maar ook kleine fauna leven ervan. Het hout verteert, en dat is ook goed voor de bodem, en dus ook weer goede voeding voor alles wat erop leeft.