Bijeenkomst over Windpark Venray in Oostrum

Op dinsdagmiddag 4 mei, op het winderige coronaproof terras van SV Oostrum, spraken wethouder Jan Jennekens en verkenner Frank van Bussel met een aantal bewoners over de mogelijke komst van een windpark aan de dorpsrand van Oostrum. Doel van het gesprek was om te peilen wat er onder de bevolking leeft. Een van de deelnemers, Esther Heblij, doet hieronder verslag.

Vragen duidelijk beantwoord

Er waren veel vragen. Over de locatie, over onderzoek naar alternatieve locaties binnen de gemeente en in gebieden in Nederland waar het veel meer waait, over overlast, de natuur en de landschappelijke waarde van het bijzondere gebied richting Geijsteren, de hoogte van maar liefst 260 meter, over andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie op industriedaken en zonneparken, toekomstscenario’s. Ook vroegen de inwoners waarom juist nu in de coronatijd een participatiebijeenkomst wordt gehouden, en hoe het komt dat veel mensen in het dorp hier niets van wisten. De vragen werden goed en duidelijk beantwoord.

Oostrum binnen invloedssfeer

Daarnaast was er boosheid over de plannen en de vele offers die Oostrum in het verleden al gebracht heeft. Er waren voorstanders. Maar de hamvraag was natuurlijk: komt dat park er, en zo ja waar? De eerste fase van het verkennende onderzoek naar de mogelijkheid om een windpark in Venray te bouwen is bijna afgerond. Van de vier potentiële zoekgebieden zijn nu nog twee over die qua locatie in aanmerking komen:

  1. Tussen Oostrum en Geijsteren/De Zomp
  2. Ten zuiden van de N270, bij Het Alvertje

    Deze twee gebieden zijn overigens ook verre van optimaal. Het zoekgebied is bepaald op ca. 1000 meter tot de bebouwde kom. Dit is dichtbij. Als je bedenkt dat je op circa 10x de masthoogte nog binnen de invloedsfeer van de turbine zit, krijgt een groot deel van Oostrum ermee te maken. Ook de in Duitsland gehanteerde zone van 1500 meter tot de bebouwing blijkt niet mogelijk. Er is onvoldoende ruimte.

Gemeenteraad besluit in juni

Het draagvlak onder de inwoners is laag. Uit de enquête blijkt dat 68% van de inwoners het niet ziet zitten. Ook niet alle grondeigenaren van de zoeklocaties zijn enthousiast en verlenen daarom geen medewerking. Al met al is er dus geen goede locatie, weinig medewerking van grondeigenaren en weinig draagvlak. Betekent dit dat het windpark van de baan is? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. In juni wordt het rapport met de conclusies aan de gemeenteraad aangeboden en zal er een besluit vallen. In het slechtste scenario zou er een windpark kunnen komen op een locatie die niet echt geschikt is en die dus tot overlast gaat leiden. Laten we hopen dat er beter passende oplossingen worden gevonden. De gemeente Venray gaat ook de dialoog aan met een aantal buurgemeenten om te onderzoeken of er daar geschikte locaties zijn waarin zij kan participeren. Kortom, de inwoners van Oostrum moeten voorlopig in gesprek blijven met de gemeente over de eventuele komst van het windpark en de leefbaarheid van het dorp blijven bewaken. Houd de lokale media en www.windparkvenray.nl goed in de gaten.

Delen mag!