Vul de enquête in over het buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied.

Een paar weken geleden heeft de gemeente brieven verstuurd aan inwoners en ondernemers in het buitengebied, met de vraag om een enquête in te vullen. Een groot deel heeft dat gedaan, waarvoor dank. Om iedereen een kans te geven hun bevindingen met de gemeente te delen, stuurt de gemeente binnenkort opnieuw een brief. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden in het buitengebied. Het is dus belangrijk dat u uw bevindingen met de gemeente deelt.

Delen mag!