Buurtpreventie WhatsApp: de spelregels

De Buurtpreventie WhatsApp wordt steeds vaker gebruikt voor niet-dringende zaken zoals gevonden voorwerpen of verdwaalde katten. Dat zorgt ervoor dat deelnemers afhaken, waardoor de buurtpreventie zijn bereik verliest, en daarmee zijn functie.

De dorpsraad bekijkt of het mogelijk is om de app te splitsen in een ‘urgente’ en een ‘sociale’ variant. Andere dorpen hebben daar al ervaring mee opgedaan. In de tussentijd willen we iedereen nog eens herinneren aan de spelregels. Iedereen heeft die bij aanmelding gekregen. Wie zich daar niet aan houdt, kan zonder enige discussie worden verwijderd.

Spelregels
Het doel van de groep is digitale buurtpreventie. De groep is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en het voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:
• Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
• Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
• Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
• Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
• Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
• Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te laten in een woning.
• Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
• Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
• Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy
Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens
Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ‘‘s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis
Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Oké’ en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?
Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn vier groepen: Oostrum noord: wabpoostrumnoord@gmail.com, zuid: wabpoostrumzuid@gmail.com, oost: wabpoostrumoost@gmail.com en west: wabpoostrumwest@gmail.com. De indeling van de straten per groep staat op de website. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met buurtpreventieoostrum@gmail.com.

WhatsApp Buurtpreventie Aanmelden

Beste inwoners van Oostrum,

De dorpsraad heeft samen met enkele enthousiaste vrijwilligers een aantal WhatsApp buurtpreventie groepen opgestart.


Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit werkt via een groep op WhatsApp op je mobiele telefoon.  Dit toezicht is dus voor en door de bewoners, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en eventuele andere partners.

Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

De verdeling van de groepen is als volgt: (Let op; de Mgr Hanssenstraat is in stukken verdeeld)

Oostrum noord: Ooster Thienweg, Valkenkampstraat, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, Herenpasweg, Geeststraat, Witte Vrouwenstraat, Van Broekhuizenstraat, Zuiderbergweg, Geijsterseweg.
Oostrum zuid: Watermolenstraat, Gildestraat, Dorpsplein, Buitenhof, Binnenhof, Randenrade, Goetzenhof, Vlasakker, Jofferspas, Asselberghsstraat, Kloosterstraat, Hoefslag, Meijerlaan, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en spoor.
Oostrum oost: Ghunenbeek, De Horik, Eijkenhof, Het Gevlecht, Spralandweg, Buskensven, Wanssumseweg, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en Deurneseweg.
Oostrum west: Rosmolenweg, Wester Thienweg, Stationsweg, Spurkterdijk, Henri Dunantstraat, Mgr Hanssenstraat tussen spoor en stationsweg.

Afhankelijk van in welke straat je woont kun je je aanmelden per mail op een van de volgende emailadressen:

Oostrum noord:        wabpoostrumnoord@gmail.com

Oostrum zuid:           wabpoostrumzuid@gmail.com

Oostrum oost:          wabpoostrumoost@gmail.com

Oostrum west:          wabpoostrumwest@gmail.com

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
  • Vermeld bij aanmelding je naam, adres en mobiele telefoonnummer.
  • Na aanmelding ontvang je van de beheerder een mail met de “spelregels”; lees deze goed door!
  • De beheerder zal je vervolgens toevoegen aan de WhatsApp buurtpreventie groep.

Voor algemene vragen kun je mailen naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com

Alvast bedankt voor je aanmelding!

Het melden van kapotte straatverlichting

Het melden van kapotte straatverlichting kan op de volgende 3 manieren:

  • Ga naar de website van de gemeente Venray https://www.venray.nl, klik op “Meldingen, klachten en bezwaar” en vervolgens op “Melding”.

Als je dan door klikt kun je  een melding doen op de website van Nobralux. En als je daar je mailadres invult krijg je ook een melding als de storing opgelost is.

Probeer altijd het mastnummer te vermelden.