Voorkom inbraken met de WhatsApp-groep voor buurtpreventie

Venray heeft te maken met een inbraakgolf. In vier weken werd er tien keer ingebroken, waaronder vier keer in Oostrum. Dit meldt Omroep Venray op basis van informatie van de politie.

Inbraak kan op veel manieren worden voorkomen. Een daarvan is deelnemen aan een WhatsApp-groep. Sinds 2017 heeft Oostrum vier WhatsApp-groepen voor buurtpreventie. De groepen zijn bedoeld voor noodgevallen en voor het voorkomen van misdrijven. Wanneer plaatsen we een melding? Een paar voorbeelden:

  • Als u iemand op heterdaad betrapt die probeert in te breken in een woning of auto.
  • Als u ziet dat iemand fietsen, brommers of scooters in een busje of bestelwagen aan het laden is.
  • Als u vreemde personen ziet die overal naar binnen kijken of in brandgangen verdwijnen.
  • Bij vreemde auto’s die langzaam rondjes rijden door de wijk en daarbij verdacht gedrag vertonen.
  • Als u vreemde geluiden hoort, vooral ’s nachts, zoals glasgerinkel of een boorgeluid e.d.
  • Als iemand zich met een smoes of babbeltruc probeert binnen te praten in een woning.
  • Als een vreemd persoon zich langdurig ophoudt bij plaatsen waar kinderen spelen.
  • Bij vermissing van kinderen (absoluut GEEN huisdieren en voorwerpen).
  • Andere urgente onvoorziene zaken waarbij dringend de aandacht van wijkbewoners nodig is.

Respecteer privacy

Wees terughoudend met het plaatsen van foto’s. Doe dit alleen als al bekend is dat het om personen gaat die een strafbaar feit hebben gepleegd of waarvan een groot vermoeden bestaat dat ze dit van plan zijn. Respecteer andermans privacy. Noem nooit personen/vermoedelijke daders bij naam in de WhatsApp-groep. Dit doe je als dat nodig is direct bij de wijkagent.

Noteer gegevens

Er zijn geen vaste regels over wat nu wel of niet verdacht is. ’s Nachts is iets eerder verdacht dan overdag. U moet zelf overwegen of u de politie wilt zien verschijnen en een melding in de groep plaatst. Bedenk wel dat 112 een hogere prioriteit heeft dan een melding in de groep. Wees niet bang om het alarmnummer te bellen. De politie vindt het helemaal niet erg als het achteraf loos alarm blijkt te zijn. We kunnen beter een keer teveel bellen dan helemaal niet. Gaat het om verdachte personen of voertuigen, dan zal de politie eerst om een signalement of kenteken vragen. Probeer dus zoveel mogelijk gegevens te noteren.

Geen buurthuis

Als er een melding is geplaatst in de groep, houd de conversatie dan kort en zakelijk. Kom NIET met reacties zoals ‘Goed gedaan!’, ‘Top!’, ‘Oké’ en dat soort kreten. Dat verstoort de melding alleen maar. De wijkagent, die meeleest, zit daar ook niet op te wachten. Dus ook geen duimpjes of smileys plaatsen. Vergeet niet dat we in een buurtpreventiegroep zitten en niet in een buurthuis.

Aanmelden?

Iedereen die 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden via een email met naam, adres en mobiel nummer. Er zijn vier groepen. De indeling van de straten per groep staat op deze pagina: dorpsraadoostrum.nl/whatsapp-buurtpreventie-aanmelden. Op de website staat ook meer informatie over de spelregels. Hebt u daarna nog vragen, stuur dan een email naar buurtpreventieoostrum@gmail.com

Uitnodiging KIJK NIET WEG bijeenkomst Venray

Op maandag 8 januari 2024 organiseert de werkgroep Veilig Buitengebied van 19.30 tot 22.00 uur een Kijk Niet Weg bijeenkomst bij kinderboerderij ’t Platteland, Lorbaan 1 in Veulen.

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor ondernemers en bewoners in het buitengebied, om er de veiligheid te verbeteren. Sprekers delen deze avond hun kennis en vertellen uit eigen ervaring. Onderwerpen die aan bod komen zijn inbraakpreventie, drugslabs, en Meld Misdaad Anoniem.

Meer informatie hier en aanmelden via ondermijning@venray.nl.

Wat kon er beter tijdens de kermis?

De Oostrumse kermis is alweer twee maanden geleden. In het verleden waren er helaas incidenten. Onder andere naar aanleiding daarvan is er in februari een bijeenkomst over onveiligheid georganiseerd voor jongeren. Daarom wil de dorpsraad graag weten wat er deze kermis goed ging, en wat niet. De komende weken verzamelen alle dorpsraden deze informatie over hun eigen kermis. Dat wordt besproken in het dorpsradenoverleg, en met de verbeterpunten die daaruit komen kan onder andere de gemeente aan de slag.

Wat Oostrum betreft was de kermiscommissie in ieder geval tevreden over de zondagmiddag, dus dat is mooi. Maar we weten dat er ook nu weer dingen zijn misgegaan. Vernielde bloembakken en fietsen. Pogingen om de toegangspoort tot een appartementengebouw te slopen. Mensen die vechtpartijen uitlokken.

Daarom willen graag weten hoe u de kermis zelf hebt ervaren. Voelde u zich veilig? Zo nee, waarom en wanneer? Stuur een email naar info@dorpsraadoostrum.nl. Suggesties voor verbeteringen en oplossingen zijn natuurlijk ook welkom. We bespreken alles tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 7 december.

Overlast of zorgen in Oostrum? Meld het!

We ervaren allemaal wel eens overlast. Geluidsoverlast van feestjes in de buurt, achtergelaten vuilnis, rondhangende jongeren of te hard rijdende auto’s… Of we maken ons zorgen over iemand in de buurt. Door samen het gesprek aan te gaan, is vaak al veel op te lossen. Maar als dat niet lukt, dan denken we graag met u mee.

Met wie kunt u waarvoor contact opnemen? Hieronder de gegevens op een rijtje. Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Voel jij je wel eens onveilig op straat of online? Je bent niet de enige!

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Of ben je ouder/voogd van een jongere? Dan nodigen we je graag uit voor een bijeenkomst op woensdag 1 maart. Aanmelden is niet nodig.

We praten daar graag met jullie over de sfeer in Oostrum. Voel jij je wel eens onveilig (laat) op straat? Kijk hieronder voor meer informatie en graag tot ziens! Oh ja; er is pizza en frisdrank!

Dit is een initiatief van vier ouders uit Oostrum in samenwerking met de gemeente Venray, politie, straatcoaches, jongerenwerk, preventiemedewerkers en gezinscoaches.

Nog 8 burgerhulpverleners gezocht in Oostrum

De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. Gemiddeld zijn er in Venray twee reanimatieoproepen per maand!

De stichting streeft ernaar dat minstens 2 procent van de inwoners van de gemeente burgerhulpverlener is. Op dit moment is dat percentage 1,84%. Vandaar dat de organisatie nog extra burgerhulpverleners zoekt. Om het doel te bereiken zijn er in Venray nog 60 nodig, en in Oostrum nog 8!

De gratis basiscursus is één lesavond van drie uur, waarin je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. De eerstvolgende cursus staat gepland op dinsdag 14 maart 2023, om 19:00 uur. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.hardvoorhart.nl.

En ken je iemand die het BHV-diploma heeft? Geef hem of haar de tip om zich te registreren als burgerhulpverlener. Ga naar mijnhartslagnu.nl en klik op Registreren.

Nieuws van de dorpsraad

Nieuwe redactie voor het OW!

We hebben even geduld moeten hebben, maar het was het wachten waard. We zijn ontzettend blij dat Albert Kleine zich heeft gemeld om de redactie van het OW! over te nemen. Dit nummer is bij wijze van overdracht door hem en interimredacteur Derk Ederveen samen in elkaar gezet. Vanaf nummer 28 komt het Oostrums Weekblad uit zijn bekwame handen.

Bovendien is Marja Scheunhage bereid om als ‘backup’ te fungeren, bijvoorbeeld in weken dat Albert op vakantie is. De komende tijd zullen beide redacteuren zich uitgebreider voorstellen in het OW!. Derk Ederveen blijft bovendien beschikbaar als extra backup, dus de kans is klein dat het OW! nog eens niet kan verschijnen.


Website en nieuwsbrief vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig. De gemeente Venray heeft de informatie over dit onderwerp op de website aangepast: www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel.

De pagina is nu beter gegroepeerd en bevat de meest relevante informatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het proces van de voorbereiding van het luchthavenbesluit, en hoe omwonenden en andere belanghebbenden daarbij worden betrokken. Ook is er het standpunt van de gemeente Venray te vinden, en informatie over het verdere verloop.

Verder wil de gemeente vanaf de eerste helft van juli een nieuwsbrief via email gaan verspreiden. Wie zich daarvoor wil aanmelden, kan dat doen via de bovenstaande link.


De Rooyse Wissel start wervingscampagne

De Rooyse Wissel is op zoek naar nieuwe medewerkers. De vestiging Venray heeft maar liefst 15 vacatures. De organisatie lanceert daarom een wervingscampagne. In de “Dag van…” vertellen negen collega’s wat werken bij de Rooyse Wissel voor hen zo bijzonder maakt: van de staf tot de beveiliging, van sociotherapeuten tot dagbesteding, zowel klinisch als ambulant. Naast de interviews zijn er ook podcasts.

De komende weken is de campagne te zien op bushokjes in Helmond, langs de A73, en natuurlijk op social media. Meer informatie staat op www.derooysewissel.nl/de-dag-van.

Vul de enquête in over het buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de bewoners, (agrarische) ondernemers, politie, brandweer, gemeente en andere betrokken partijen in het buitengebied samen optrekken, hun visie op veiligheid afstemmen, inzicht hebben in de problemen die er spelen, een gezamenlijk doel hebben en samen afspraken maken over de aanpak. Daarom willen de verschillende partijen structureel gaan samenwerken aan een toekomstbestendige aanpak van de veiligheidsproblemen in het buitengebied.

Een paar weken geleden heeft de gemeente brieven verstuurd aan inwoners en ondernemers in het buitengebied, met de vraag om een enquête in te vullen. Een groot deel heeft dat gedaan, waarvoor dank. Om iedereen een kans te geven hun bevindingen met de gemeente te delen, stuurt de gemeente binnenkort opnieuw een brief. De uitkomst van de enquête is rechtstreeks van invloed op de acties, aanpassingen en eventuele maatregelen die genomen gaan worden in het buitengebied. Het is dus belangrijk dat u uw bevindingen met de gemeente deelt.

Zorginstellingen in Oostrum: stand van zaken

Wendy Janssen onderhoudt namens de dorpsraad contacten met een aantal zorginstellingen in Oostrum. Die communicatie werkt twee kanten op. Aan de ene kant weet de dorpsraad (en dus het dorp) beter en sneller wat er speelt, en is het makkelijker om zorgen vanuit de Oostrumse gemeenschap aan de orde te stellen. Aan de andere kant heeft de zorginstelling een aanspreekpunt bij vragen of problemen. In dit stukje vertelt Wendy over de huidige stand van zaken.

Servicepunt

Door corona heeft het Servicepunt lang niets kunnen betekenen voor de Oostrumse inwoners, maar tijdens de inloop op zondag staat het kopje koffie of thee weer klaar.

Dichterbij

Bij Dichterbij wordt Harm Wijgergangs, directeur van STEVIG en Zorgcentrale, opgevolgd door een nieuwe bestuurder. Zodra de opvolger bekend is zal de dorpsraad gaan kennismaken.

STEVIG, onderdeel van Dichterbij, werkt met de Rooyse Wissel samen op de Schakel. Het is een woonvoorziening voor cliënten met een verstandelijke beperking, psychische problemen en die in aanraking zijn gekomen met justitie. Er zijn twee locaties, in Oostrum en in Sittard. Door deze samenwerking wordt de kennis en expertise gebundeld van de Rooyse Wissel en STEVIG op het gebied van resocialisatie, risicomanagement en behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking.

Rooyse Wissel

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel behandelt en verpleegt patiënten met ernstige psychiatrische problematiek. Onder andere in de TBS-kliniek in Oostrum, maar ook ambulant in Helmond, Blerick, Roermond en Maastricht. Het doel is de maatschappij veiliger te maken.

De Regioraad is een overleg tussen de TBS-kliniek en diverse partijen in en rondom Oostrum. Dat zijn naast de dorpsraad vertegenwoordigers van ‘buren’ zoals de voetbalclub, de visclub, de Witte Vennen en Dichterbij. Maar ook de wijkagent, een veiligheidscontactpersoon van de gemeente, wijkraden en SPOV nemen deel.

Samenwerking

Het overleg vindt drie keer per jaar plaats, en bespreekt ontwikkelingen zoals aandacht in de media, terugkoppeling op eventuele incidenten, landelijke ontwikkelingen en samenwerking. Expertise van de kliniek wordt bijvoorbeeld ingezet bij cliënten van Vincent Van Gogh. Ook pilots komen aan bod. Er bestaan bijvoorbeeld polsbanden met daaraan gekoppeld een volgsysteem, die een signaal geven als een cliënt met verlof ergens is waar hij of zij niet hoort te zijn.

Meteen op de hoogte

Als er een incident is met een cliënt, dan is de afspraak dat de hele Regioraad direct wordt geïnformeerd. Zo kan iedereen inwoners van Oostrum meteen op de hoogte stellen.

Convenant

De Rooyse Wissel heeft in 2018 een convenant gesloten met de gemeente Venray over het veiligheids- en leefklimaat in de omgeving van de kliniek. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over de Regioraad, communicatie en verlof van cliënten. In het laatste overleg is dit convenant bijgewerkt.

Vacatures

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt staan er momenteel diverse vacatures open. Op sommige vacatures, zoals bijvoorbeeld zorgondersteuner, kunnen ook mensen zonder zorgachtergrond reageren. Ook gepensioneerden zijn van harte welkom! Meer informatie staat op www.derooysewissel.nl/werken-bij.

Gemeente Venray vraagt illegaal vuurwerk te melden

In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de gemeente Venray in de afgelopen weken alweer harde knallen van illegaal zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al diverse vernielingen aangericht met vuurwerk. Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. Verder wordt de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt.

Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties.

Illegale opslag? Meld het!
De opslag van dit illegaal zwaar vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. In veel gevallen hebben mensen de vuurwerkbommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt met het afsteken van illegaal vuurwerk, waar illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? Meld het bij de politie (0900 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van:
de politie
de rijksoverheid