Van de bestuurstafel: april 2022

PleinPlanPraat!

De geplande renovatie van het Dorpsplein dreigt flinke vertraging op te lopen. Voor het plan dat was gemaakt is in de huidige tijd en in de huidige vorm onvoldoende financiering beschikbaar. Maar als we snel zijn kan het plan misschien in aangepaste vorm wel doorgang vinden.

Daarvoor moeten we een wensenlijst indienen bij de gemeente die beter aansluit bij de financiering die beschikbaar is, maar nog steeds aansluit bij wat ons dorp nodig heeft. Moeten we bijvoorbeeld het plein aanpassen aan de kermis, of de kermis aanpassen aan het plein? Hoe zit het met actuele thema’s als hemelwaterafvoer? En is het plan klimaatneutraal?

Wie zin en tijd heeft om daarover op korte termijn mee te denken kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten: voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.

Delen mag!