GEANNULEERD: Themabijeenkomst en openbare vergadering dinsdag 13 oktober 19:30

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Dorpsraad Oostrum besloten om deze avond niet door te laten gaan. Zodra duidelijk is wanneer we de themabijeenkomst en/of de openbare vergadering kunnen houden, laten we het weten.

Hierbij nodigen wij u uit voor de gecombineerde thema- en openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum. Een aantal organisaties, waaronder de gemeente, geven informatie over energiebesparing en duurzaamheid. De openbare vergadering van mei kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, en wordt nu aansluitend in afgeslankte vorm gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 19.30 uur in D’n Oesterham. Vanwege het beperkte aantal plaatsen (30) moet u zich vooraf aanmelden met naam, adres en telefoonnummer op info@dorpsraadoostrum.nl.


Themabijeenkomst energiebesparing

U wordt van alle kanten ‘bestookt’ met nieuws over klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Soms misschien te veel, maar bedenk dat Nederland in Europa ver achterloopt op andere landen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame opwekking van energie. Deze avond houden we het onderwerp klein door te praten over Wat kunt u thuis doen om energie te besparen en Hoe kunnen de gemeente en andere organisaties daarbij helpen?

Agenda themabijeenkomst energiebesparing

Vanaf 19.30 uur:
Inloop met koffie.

19.50 uur:
Welkom door dorpsraad (Esther de Jong) en wethouder duurzaamheid (Cor Vervoort).

20.00 uur:
Geert Geujen (gemeente Venray) stelt zich voor als aanspreekpunt energiebesparing en duurzaamheid voor inwoners en organisaties, en licht toe wat de gemeente allemaal doet op dit terrein.

20.20 uur:
Mat Schatorje (bureau Energieregisseurs) vertelt over de energie- / duurzaamheidsscan, het voucher energieadvies, de opzet van warmtescans dit najaar, maatwerkadvies en energielabels van woningen.

20.45 uur:
André Langemeijer (Volta Limburg) vertelt hoe een energiebesparingsadvies er bij hen uit ziet en hoe zij woningeigenaren bij de uitvoering van maatregelen begeleiden.

21.10 uur:
Afsluiting themabijeenkomst (Geert Geujen).
Koffiepauze, thematafels met folders staan in gang richting uitgang.


Agenda openbare vergadering

 1. Opening (21.20 uur, Esther de Jong).
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Bestuurswisselingen.
 4. Notulen vergadering 8 oktober 2019.
 5. Overzicht activiteiten 2019.
 6. Financieel jaarverslag.
 7. Stand van zaken en mededelingen.
 8. Rondvraag.
  Hebt u ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl .
 9. Sluiting (22.00).

Delen mag!