Rapport verkenning Windpark beschikbaar

De afgelopen negen maanden is er in opdracht van de gemeente Venray een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een windpark. Nu is er dan het eindrapport, op basis waarvan de gemeenteraad in juni een besluit gaat nemen. Wat Oostrum betreft zijn twee zoekgebieden van belang: tussen Oostrum en Geijsteren (1), en het gebied ten zuiden daarvan (2). Onze dorpsgenoot Mart Pijnappels staat prominent op pagina 7. Hij zegt onder andere: “Diverse malen bezocht ik de verschillende locaties. Steeds kwam ik tot de conclusie dat het op alle locaties niet mogelijk is. […] We moeten het niet doen. […] Ik hoop op een wijs besluit.

Het rapport zelf hinkt op twee gedachten. Zo staat er over zoekgebied 1: “Stichting Landgoed Geijsteren is eigenaar van diverse gronden in zoekgebied 1. Haar medewerking is cruciaal om een windpark te realiseren. Tijdens een gesprek met het bestuur van de stichting bleek zij niet bereid te zijn om mee te werken aan een mogelijk windpark”. En over beide zoekgebieden: “Een windpark mag niet ontwikkeld worden in natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden. Omdat zoekgebied 1 en 2 in de nabijheid liggen van waardevolle en beschermde natuurwaarden is er aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar de te verwachten effecten van windturbines op deze ecologische waarden.” Over het draagvlak schrijft men: “Uit de enquete is gebleken dat het merendeel van de inwoners die de vragenlijst heeft ingevuld tegen de komst van een lokaal windpark is (69%).

Maar aan de andere kant wordt in de conclusies de mogelijkheid opengehouden: “In zoekgebied 1 kunnen drie tot vier windturbines geplaatst worden. Uitbreiding is mogelijk door in het aangrenzende zoekgebied 2 twee windturbines te plaatsen. Hierdoor ontstaat een lijnopstelling van maximaal zes windturbines.”

Nu is de gemeenteraad aan zet. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Het volledige rapport is te vinden op windparkvenray.nl/rapport-verkenning-2020-2021.

Delen mag!