Onderzoek heropening vliegbasis De Peel

Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, onderzoekt namens de Universiteit van Amsterdam wat omwonenden vinden van de heropening van vliegbasis De Peel. Uit eerder onderzoek bleek dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat, maar dat die zich ook het minst lijkt uit te spreken. Dit onderzoek probeert nu ook deze ‘silent majority’ (stille meerderheid) te bereiken, om te achterhalen waarom omwonenden zich wel of niet uitspreken. In gesprek blijven met de omgeving is immers belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Online enquête
We vragen daarom iedereen om de online enquête in te vullen, zodat alle omwonenden zich laten horen. Het achterhalen van ieders mening is essentieel om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Wie dat wil kan ook op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.
De link naar de enquête: tinyurl.com/enquetedepeel.

Delen mag!