“Wist u Dat….” november 2018

 • De Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • Er wordt gewerkt aan de “Dichtligtijden” van de spoorwegovergang door Pro-rail
 • We de conceptplannen voor Paschalis hebben ontvangen
 • Men hier een 2- en 4 sterren hotel met trouwlocatie wil vestigen
 • Er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment.
 • We bijna de uitslag krijgen van het handhavingsverzoek dat er ligt bij het RUD in zake de geur- en geluidsoverlast van Rixona.
 • U de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl.
 • Er zich nog véél mensen voor 31 oktober hebben aangemeld voor Glasweb.
 • Er een gesprek is gepland met gemeente, dorpsraad en initiatiefnemers inzake de stagnerende bouwplannen in Oostrum Oost.
 • Er in november opnames worden gemaakt in Oostrum door een documentairemaker.
 • Er gewerkt wordt aan een ontmoetingsplek buiten bij de Watermolen en hier een jonge Oostrumse ontwerper zijn eerste ideeën aan het uitwerken is.
 • De Groencommissie aan het kijken is naar een juiste plek voor het planten van een “Rabobank honingboom”.

“Wist u Dat….” Oktober 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • De gemeente een groot deel van de openbare verlichting gaat vervangen. Dit doen ze omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we bepaald hebben. Ze doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt.
 • Alle verlichting zal vervangen worden door LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen.
  De aannemer gaat aanstaande maandag starten hiermee. Ze gaan werken volgens onderstaand schema:
 • De komende week zal men bij het eerste deel van de bewoners een brief in de bus doen, de rest volgt in de weken erna.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich tot 31 oktober kunt aanmelden voor gratis aanleg: https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.

Openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum 9 oktober 2018

Oostrum,  29 september 2018


Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018  in
D’n Oesterham
Aanvang: 20.00 uur

Namens de dorpsraad
B.M.M. Künen, voorzitter

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen vergadering 13 maart 2018
 4. Ingekomen en uitgaande stukken
 5. Voorstellen Michel Verstappen en Wendy Janssen
 6. Mobile homepark Venray (opvang arbeidsmigranten)
 7. Stand van zaken en mededelingen (via one-pagers):
  • Via Venray
  • Woningbouw Oostrum oost
  • Glasweb Venray
  • Buurt whatsapp (afgesloten)
  • Paschalis
  • Aanpassing Spurkterdijk
  • Rixona: geuroverlast en maatregelen
 8. Rondvraag

Heb je ook een punt in te brengen of om op de agenda te zetten, mail ons gerust: info@dorpsraadoostrum.nl

Mobile home park Venray

Uw feedback is welkom !!!


Plan:

OTTO Work Force heeft plannen voor een mobile home park voor de opvang van short stay (0 -1 jaar) arbeidsmigranten. Het mobile home park heeft een oppervlakte van 2,5 ha en zal in totaal bestaan uit 60 mobile homes voor maximaal  240 arbeidsmigranten.
De plaats is tussen Henri Dunantstraat /Stationsweg / A73 / Hulst 1 met de oprit vanaf de Henri Dunantstraat (naast Vera).

Het plan is tijdelijk voor 5 jaar en hoeft alleen door B&W worden goedgekeurd (wordt waarschijnlijk al in september ingediend). Het kan voor maximaal 5 jaar worden verlengd (hiervoor moet opnieuw vergunning worden verleend). Totaal dus maximaal 10 jaar.

Op het park komt 24/7 professioneel service en beheer. Service en beheer is o.a. voor:

 • Opvang en begeleiding van nieuwe bewoners.
 • Zorgt dat park op goed niveau blijft.
 • Ziet toe dat huishoudelijk reglement wordt gehandhaafd.
 • Voor omwonende 24/7 telefonisch bereikbaar voor klachten en andere zaken.

Waarom:

Er is een groeiend tekort aan goede arbeidskrachten. Bedrijven zijn dus genoodzaakt om arbeidskrachten uit andere landen te halen (voornamelijk Polen). Arbeidsmigranten zijn cruciaal voor behoud van de Venrayse economische groei. Bij een groeiend aantal arbeidsmigranten is er  natuurlijk ook meer goede huisvesting nodig. Op dit moment is er in Nederland een tekort aan 100.000 plaatsen voor goede huisvesting (in Venray een tekort aan indicatief 1500).

Communicatie:

Op maandag 27 augustus heeft OTTO Work Force een informatieavond gehouden in Asteria voor omwonende, dorpsraad Oostrum, wijkraden Antoniusveld en Brükske en verdere genodigden.

Inmiddels is er ook een klankbordgroep bij elkaar gekomen waarin o.a. de dorpsraad Oostrum met 2 personen is vertegenwoordigd. Verder zitten hier aan tafel OTTO Work Force, service en beheer, wijkraad Brükske, wijkraad Antoniusveld en 2 leden Venray Lokaal.

Feedback:

Als er suggesties zijn die wij zeker moeten meenemen in de klankbordgroep, laat het ons dan weten. Wat kan er anders of waar liggen er kansen voor b.v. verenigingen of Oostrumse bedrijven.

Wij willen het graag weten. Je kunt hiervoor mailen naar:

voorzitter@dorpsraadoostrum.nl

secretaris@dorpsraadoostrum.nl

Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad op dinsdag 9 oktober zullen wij in ieder geval aandacht besteden aan het mobile home park Venray.

“Wist u Dat….” September 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • we sinds de zomer TWEE nieuwe leden hebben: Wendy & Michel
 • er op 13 september een informatieavond is over de reconstructie van de Spurkterdijk
 • we graag uw reacties, kansen en suggesties horen over het plan om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • de Dorpsraad onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep die daarvoor is opgericht.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • Oostrum veiliger is geworden door de afronding van het buurt-whatsApp project.
 • op het “vrijerspaadje” de stoeptegels weer worden vastgelegd
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.
 • de Dorpsraad binnenkort wordt bijgepraat over de Hotel-plannen bij Paschalis
 • we met het “werkhuis” in contact staan om mogelijk nieuwe picknick banken te laten maken voor bij de watermolen

“Wist u Dat….” , Augustus 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • we mensen nog altijd zoeken voor bij de dorpsraad
 • u gerust even kunt bellen, appen of mailen om u aan te melden
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • De verbouwing van de Oesterham flinke vooruitgang boekt
 • Het bijna kermis is en het Kermiscomité voor u allen weer van alles heeft georganiseerd
 • Er een plan is om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • De Dorpsraad hier afgelopen maandag een informatiebijeenkomst over heeft bijgewoond
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • de Groencommissie in gesprek is met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief

“Wist u Dat….”, April 2018

“Wist u Dat….”

 • er riolering wordt aangelegd op het voormalige BAM terrein
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • we in gesprek zijn met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • er 22 mei een GLASWEB thema avond is. We zijn er BIJNA!!
 • u zich nog kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • we mensen zoeken voor bij de dorpsraad
 • er nieuwe bloembakken op het dorpsplein komen
 • er verkeersmetingen gedaan worden rondom de kruising Stationsweg – Hanssenstraat
 • de Oesterham binnenkort wordt verbouwd
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief
 • informatie over het Servicepunt achter op het weekblad te vinden is

WhatsApp Buurtpreventie Aanmelden

Beste inwoners van Oostrum,

De dorpsraad heeft samen met enkele enthousiaste vrijwilligers een aantal WhatsApp buurtpreventie groepen opgestart.


Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit werkt via een groep op WhatsApp op je mobiele telefoon.  Dit toezicht is dus voor en door de bewoners, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en eventuele andere partners.

Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

De verdeling van de groepen is als volgt: (Let op; de Mgr Hanssenstraat is in stukken verdeeld)

Oostrum noord: Ooster Thienweg, Valkenkampstraat, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, Herenpasweg, Geeststraat, Witte Vrouwenstraat, Van Broekhuizenstraat, Zuiderbergweg, Geijsterseweg.
Oostrum zuid: Watermolenstraat, Gildestraat, Dorpsplein, Buitenhof, Binnenhof, Randenrade, Goetzenhof, Vlasakker, Jofferspas, Asselberghsstraat, Kloosterstraat, Hoefslag, Meijerlaan, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en spoor.
Oostrum oost: Ghunenbeek, De Horik, Eijkenhof, Het Gevlecht, Spralandweg, Buskensven, Wanssumseweg, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en Deurneseweg.
Oostrum west: Rosmolenweg, Wester Thienweg, Stationsweg, Spurkterdijk, Henri Dunantstraat, Mgr Hanssenstraat tussen spoor en stationsweg.

Afhankelijk van in welke straat je woont kun je je aanmelden per mail op een van de volgende emailadressen:

Oostrum noord:        wabpoostrumnoord@gmail.com

Oostrum zuid:           wabpoostrumzuid@gmail.com

Oostrum oost:          wabpoostrumoost@gmail.com

Oostrum west:          wabpoostrumwest@gmail.com

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Vermeld bij aanmelding je naam, adres en mobiele telefoonnummer.
 • Na aanmelding ontvang je van de beheerder een mail met de “spelregels”; lees deze goed door!
 • De beheerder zal je vervolgens toevoegen aan de WhatsApp buurtpreventie groep.

Voor algemene vragen kun je mailen naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com

Alvast bedankt voor je aanmelding!