Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Winnaar eindejaarsactie bekend
Vlak voor kerst hebben we het full-colour dubbeldikke eindejaarsnummer van het OW! huis-aan-huis verspreid. Daarin loofden we een prijs uit voor nieuwe abonnees die zich voor 9 januari zouden aanmelden. Dat leverde een flink aantal nieuwe abonnees op, die we natuurlijk van harte verwelkomen.

Roel Arts, penningmeester van het OW!, heeft een onafhankelijke trekking uit laten voeren. De winnaar is de familie Wismans. Voorzitter Jan-Willem Bruijsten heeft de prijs, een bon voor een uur bowlen, persoonlijk overhandigd. Nu alleen nog even wachten tot dat weer mag…


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

JSF-oefeningen Volkel 9 t/m 20 november 2020

Van maandag 9 t/m vrijdag 20 november houden vliegers en grondpersoneel van het F-35 squadron op vliegbasis Leeuwarden een verplaatsingsoefening naar vliegbasis Volkel. De oefening valt in de periode waarin ook getraind wordt in het vliegen bij duisternis. Er wordt gevlogen in een groot deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg, dus ook hier.

De oefening heet Frisian Lightning II, en is de tweede in een reeks die er eind 2021 toe moet leiden dat een eenheid van vier F-35’s overal ter wereld kan worden ingezet. De F-35 is ook wel bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), en blijkt veel meer lawaai te maken dan de F-16. De luchtmacht onderzoekt met deze oefening onder andere hoe de straaljagers met zo weinig mogelijk geluid kunnen vliegen. De vliegbewegingen zijn te vinden op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Geluidshinder kunt u melden op luchtmacht.nl/geluidshinder.

Het Werkhuis zet dorpsplein in bloei

Op woensdag 28 oktober zetten de Dorpsraad Oostrum, KBO en het Werkhuis symbolisch een handtekening onder verdere samenwerking. In opdracht van de Dorpsraad gaan de KBO en Het Werkhuis samen de negen bloembakken op het dorpsplein van Oostrum onderhouden, en zo zorgen voor een fleurige uitstraling van het plein.

In het kader van verbinding tussen de Rooyse Wissel en Oostrum werkt de Dorpsraad al jaren samen met Het Werkhuis. “Daar zijn we heel tevreden over. Vandaar dat we het Werkhuis vorig jaar gepolst hebben of er interesse was om onze samenwerking uit te breiden,” aldus Jan-Willem Bruijsten, voorzitter van de dorpsraad.

“Samen met de KBO gaan we de bloembakken voorzien van kleurige geraniums en ’s winters van viooltjes. Ook worden de bakken door ons netjes bijgehouden,” zegt Gert Bouwes, senior medewerker van Het Werkhuis. “We zijn trots om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de uitstraling van Oostrum. We hebben de taken met de KBO verdeeld en gaan er samen iets moois van maken.”

Het Werkhuis is onderdeel van de Rooyse Wissel. Hier kunnen mensen, die door omstandigheden extra begeleiding nodig hebben, terecht om de draad weer op te pakken. Op twee locaties in Oostrum biedt Het Werkhuis passende begeleiding om cliënten stapsgewijs hun rol te laten vinden in de samenleving. Dit kan via een laagdrempelige dagbesteding of via werkervaring die de kansen op een betaalde baan vergroot.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Vul de enquête bestemmingsplan Paschalis in!

De ontwikkelaars van het Paschalis Klooster in Oostrum vinden het erg belangrijk om te weten wat de bewoners van Oostrum en omstreken van het laatste bestemmingsplan vinden. Een breed draagvlak voor dit project vinden zij erg belangrijk en daarom hebben ze een behoeftepeiling in gang gezet. Om een beter inzicht te krijgen in de algemene opinie omtrent de bestemming van dit project, uw mening over de huidige situatie op de woningmarkt en het wonen in een moderne woongemeenschap hebben ze een enquête opgesteld. De enquête bestaat uit 14 vragen en is ingedeeld in de volgende drie categorieën:

  • Woningmarkt Gemeente Venray e.o.
  • Bestemming klooster Paschalis
  • Wonen in een Woongemeenschap

Uw input is voor hen van grote waarde en zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Ook zal het definitieve resultaat van de enquête worden meegenomen in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente.

Hartelijk dank voor uw deelname. Uiteraard is uw deelname volledig anoniem.

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Behoeftepeiling Paschalis
De ontwikkelaars van klooster Paschalis willen graag weten wat Oostrum van het laatste bestemmingsplan vindt. Zij vinden een breed draagvlak belangrijk, en starten daarom een behoeftepeiling naar de bestemming van het project, de huidige situatie op de woningmarkt, en het wonen in een moderne woongemeenschap. De enquête bestaat uit 14 vragen en in drie categorieën. De input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project, en in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente. Deelname is anoniem.
Ga naar https://forms.gle/r74bFdpS6Gc3Yv239.

Werkzaamheden Oirloseweg
Van 6 t/m 17 juli wordt de oude waterleiding parallel aan de Oirloseweg tussen Oostrum en Oirlo verwijderd. Ook zijn er graafwerkzaamheden tussen de Oirloseweg en Spoorbaan. Er is een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u.

60.000 euro voor buurtprojecten
Onze Buurt bevordert al acht jaar burgerinitiatieven voor de eigen omgeving. Verenigingen, scholen, clubs, buurten, bewonerscomite’s, vriendengroepen… iedereen die een goed verbindend plan indient maakt kans maken op (een deel van) de prijs. In voorgaande jaren gingen prijzen bijvoorbeeld naar een dorpskeuken in Heide, een fietsenplan in Maastricht, en een openbare tuin in America. Dit jaar wil de organisatie vooral investeren in initiatieven die de kracht van de huidige corona-creativiteit duurzaam maakt. Aanvragen kan tot 27 augustus via www.onzebuurt.eu.

Secretaris
Ten slotte nog de mededeling dat Derk Ederveen in maart het secretariaat van de dorpsraad heeft overgenomen van Coert Voesten. Coert, dank voor meer dan zes jaar inzet voor Oostrum!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

UITNODIGING 2e bewonersavond “Station en omgeving”

Wanneer? Dinsdag 4 februari a.s. om 19:00 uur in “De Oesterham” Oostrum.

Inmiddels is gestart met de 2e fase van het project gestart.
In navolging van de eerste bewonersavond van 19 november jl. staat op 4 februari a.s. een tweede gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond gepland.
Op deze avond zal het (voorlopig) schetsontwerp “Station en omgeving” worden gepresenteerd, maar is er nog steeds gelegenheid om tijdens deze avond verder mee te denken op het moment dat de eerste ideeën vorm hebben gekregen.

Direct omwonenden, belangstellende bewoners van Oostrum en overige geïnteresseerden, u bent weer van harte welkom op deze bewonersavond op 4 februari a.s. in de Oesterham.

Graag tot dan!!

Gemeente Venray Aostrum D’n Oesterham ProRail Nederlandse Spoorwegen 112 Venray Dorpsraad Oirlo

UITNODIGING “Bewonersavond Station en Omgeving”

Wanneer? Dinsdag 19 november a.s. om 20.30 uur in “De Watermolen” Oostrum.

In opdracht van de gemeenteraad van  Venray is een projectteam gestart met het onderzoek om het station en de omgeving van het station te upgraden naar een niveau wat meer past bij de ambitie van de gemeente Venray.

Maar wat houdt dat in? Waar is behoefte aan?

Dat willen we graag samen met u onderzoeken.

Termen zoals groener, opener, duurzaamheid, veiligheid, transparanter zijn als eerste wensen en ideeën naar voren gekomen.

Direct omwonenden, belangstellende betrokken bewoners van Oostrum, u bent van harte welkom op de gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.30 uur in De Watermolen, waarbij gelegenheid is om nog verder mee te denken.

Graag tot dan!!

Uitnodiging omwonenden – Opening MHP Venray

Uitnodiging

Beste omwonenden,

Via deze weg informeren wij u dat we MHP Venray op vrijdag 5 april officieel zullen openen. Graag stellen wij u ook graag in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Daarom openen wij onze deuren voor het publiek van 17:00 tot 19:00 uur op vrijdag 5 april. U kunt dan het terrein bezoeken en worden rondleidingen verzorgd. Daarnaast kunt u bewoners ontmoeten en kunt u genieten van een klein hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet,

KAFRA Housing                                                                
OTTO Work Force

Maggie van den Akker                           
Director   

Robert Kurzak           
Director                                                                                   

Frank van Gool   
CEO

Karolina Swoboda
Managing director