Vul de enquête bestemmingsplan Paschalis in!

De ontwikkelaars van het Paschalis Klooster in Oostrum vinden het erg belangrijk om te weten wat de bewoners van Oostrum en omstreken van het laatste bestemmingsplan vinden. Een breed draagvlak voor dit project vinden zij erg belangrijk en daarom hebben ze een behoeftepeiling in gang gezet. Om een beter inzicht te krijgen in de algemene opinie omtrent de bestemming van dit project, uw mening over de huidige situatie op de woningmarkt en het wonen in een moderne woongemeenschap hebben ze een enquête opgesteld. De enquête bestaat uit 14 vragen en is ingedeeld in de volgende drie categorieën:

  • Woningmarkt Gemeente Venray e.o.
  • Bestemming klooster Paschalis
  • Wonen in een Woongemeenschap

Uw input is voor hen van grote waarde en zal worden meegenomen in de verdere uitwerking van het project. Ook zal het definitieve resultaat van de enquête worden meegenomen in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente.

Hartelijk dank voor uw deelname. Uiteraard is uw deelname volledig anoniem.

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Behoeftepeiling Paschalis
De ontwikkelaars van klooster Paschalis willen graag weten wat Oostrum van het laatste bestemmingsplan vindt. Zij vinden een breed draagvlak belangrijk, en starten daarom een behoeftepeiling naar de bestemming van het project, de huidige situatie op de woningmarkt, en het wonen in een moderne woongemeenschap. De enquête bestaat uit 14 vragen en in drie categorieën. De input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project, en in het principeverzoek dat wordt voorgelegd aan de gemeente. Deelname is anoniem.
Ga naar https://forms.gle/r74bFdpS6Gc3Yv239.

Werkzaamheden Oirloseweg
Van 6 t/m 17 juli wordt de oude waterleiding parallel aan de Oirloseweg tussen Oostrum en Oirlo verwijderd. Ook zijn er graafwerkzaamheden tussen de Oirloseweg en Spoorbaan. Er is een tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u.

60.000 euro voor buurtprojecten
Onze Buurt bevordert al acht jaar burgerinitiatieven voor de eigen omgeving. Verenigingen, scholen, clubs, buurten, bewonerscomite’s, vriendengroepen… iedereen die een goed verbindend plan indient maakt kans maken op (een deel van) de prijs. In voorgaande jaren gingen prijzen bijvoorbeeld naar een dorpskeuken in Heide, een fietsenplan in Maastricht, en een openbare tuin in America. Dit jaar wil de organisatie vooral investeren in initiatieven die de kracht van de huidige corona-creativiteit duurzaam maakt. Aanvragen kan tot 27 augustus via www.onzebuurt.eu.

Secretaris
Ten slotte nog de mededeling dat Derk Ederveen in maart het secretariaat van de dorpsraad heeft overgenomen van Coert Voesten. Coert, dank voor meer dan zes jaar inzet voor Oostrum!

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

UITNODIGING 2e bewonersavond “Station en omgeving”

Wanneer? Dinsdag 4 februari a.s. om 19:00 uur in “De Oesterham” Oostrum.

Inmiddels is gestart met de 2e fase van het project gestart.
In navolging van de eerste bewonersavond van 19 november jl. staat op 4 februari a.s. een tweede gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond gepland.
Op deze avond zal het (voorlopig) schetsontwerp “Station en omgeving” worden gepresenteerd, maar is er nog steeds gelegenheid om tijdens deze avond verder mee te denken op het moment dat de eerste ideeën vorm hebben gekregen.

Direct omwonenden, belangstellende bewoners van Oostrum en overige geïnteresseerden, u bent weer van harte welkom op deze bewonersavond op 4 februari a.s. in de Oesterham.

Graag tot dan!!

Gemeente Venray Aostrum D’n Oesterham ProRail Nederlandse Spoorwegen 112 Venray Dorpsraad Oirlo

UITNODIGING “Bewonersavond Station en Omgeving”

Wanneer? Dinsdag 19 november a.s. om 20.30 uur in “De Watermolen” Oostrum.

In opdracht van de gemeenteraad van  Venray is een projectteam gestart met het onderzoek om het station en de omgeving van het station te upgraden naar een niveau wat meer past bij de ambitie van de gemeente Venray.

Maar wat houdt dat in? Waar is behoefte aan?

Dat willen we graag samen met u onderzoeken.

Termen zoals groener, opener, duurzaamheid, veiligheid, transparanter zijn als eerste wensen en ideeën naar voren gekomen.

Direct omwonenden, belangstellende betrokken bewoners van Oostrum, u bent van harte welkom op de gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.30 uur in De Watermolen, waarbij gelegenheid is om nog verder mee te denken.

Graag tot dan!!

Uitnodiging omwonenden – Opening MHP Venray

Uitnodiging

Beste omwonenden,

Via deze weg informeren wij u dat we MHP Venray op vrijdag 5 april officieel zullen openen. Graag stellen wij u ook graag in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen. Daarom openen wij onze deuren voor het publiek van 17:00 tot 19:00 uur op vrijdag 5 april. U kunt dan het terrein bezoeken en worden rondleidingen verzorgd. Daarnaast kunt u bewoners ontmoeten en kunt u genieten van een klein hapje en een drankje.

Met vriendelijke groet,

KAFRA Housing                                                                
OTTO Work Force

Maggie van den Akker                           
Director   

Robert Kurzak           
Director                                                                                   

Frank van Gool   
CEO

Karolina Swoboda
Managing director

Mobile home park Venray

Uw feedback is welkom !!!


Plan:

OTTO Work Force heeft plannen voor een mobile home park voor de opvang van short stay (0 -1 jaar) arbeidsmigranten. Het mobile home park heeft een oppervlakte van 2,5 ha en zal in totaal bestaan uit 60 mobile homes voor maximaal  240 arbeidsmigranten.
De plaats is tussen Henri Dunantstraat /Stationsweg / A73 / Hulst 1 met de oprit vanaf de Henri Dunantstraat (naast Vera).

Het plan is tijdelijk voor 5 jaar en hoeft alleen door B&W worden goedgekeurd (wordt waarschijnlijk al in september ingediend). Het kan voor maximaal 5 jaar worden verlengd (hiervoor moet opnieuw vergunning worden verleend). Totaal dus maximaal 10 jaar.

Op het park komt 24/7 professioneel service en beheer. Service en beheer is o.a. voor:

  • Opvang en begeleiding van nieuwe bewoners.
  • Zorgt dat park op goed niveau blijft.
  • Ziet toe dat huishoudelijk reglement wordt gehandhaafd.
  • Voor omwonende 24/7 telefonisch bereikbaar voor klachten en andere zaken.

Waarom:

Er is een groeiend tekort aan goede arbeidskrachten. Bedrijven zijn dus genoodzaakt om arbeidskrachten uit andere landen te halen (voornamelijk Polen). Arbeidsmigranten zijn cruciaal voor behoud van de Venrayse economische groei. Bij een groeiend aantal arbeidsmigranten is er  natuurlijk ook meer goede huisvesting nodig. Op dit moment is er in Nederland een tekort aan 100.000 plaatsen voor goede huisvesting (in Venray een tekort aan indicatief 1500).

Communicatie:

Op maandag 27 augustus heeft OTTO Work Force een informatieavond gehouden in Asteria voor omwonende, dorpsraad Oostrum, wijkraden Antoniusveld en Brükske en verdere genodigden.

Inmiddels is er ook een klankbordgroep bij elkaar gekomen waarin o.a. de dorpsraad Oostrum met 2 personen is vertegenwoordigd. Verder zitten hier aan tafel OTTO Work Force, service en beheer, wijkraad Brükske, wijkraad Antoniusveld en 2 leden Venray Lokaal.

Feedback:

Als er suggesties zijn die wij zeker moeten meenemen in de klankbordgroep, laat het ons dan weten. Wat kan er anders of waar liggen er kansen voor b.v. verenigingen of Oostrumse bedrijven.

Wij willen het graag weten. Je kunt hiervoor mailen naar:

voorzitter@dorpsraadoostrum.nl

secretaris@dorpsraadoostrum.nl

Tijdens de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad op dinsdag 9 oktober zullen wij in ieder geval aandacht besteden aan het mobile home park Venray.