Hoe moet ons nieuwe dorpsplein eruit zien?

Om de renovatie van het Dorpsplein te realiseren moeten we een wensenlijst indienen bij de gemeente die beter aansluit bij de beschikbare financiering, maar nog steeds aansluit bij wat ons dorp nodig heeft. Moeten we bijvoorbeeld het plein aanpassen aan de kermis, of de kermis aanpassen aan het plein? Hoe zit het met actuele thema’s als hemelwaterafvoer? En is het plan klimaatneutraal?

Met uw antwoorden op de vragen van de enquête krijgen we een beter beeld waar het nieuwe dorpsplein aan moet voldoen. Daarmee gaan we naar de gemeente. We zullen een samenvatting van de antwoorden in het OW! en op de website publiceren. Daarna kan de werkgroep weer verder met plannen maken voor een nieuw plein.

U kunt de antwoorden op de vragen invullen in de online enquête: HOE MOET ONS NIEUWE DORPSPLEIN ERUIT ZIEN? Survey (surveymonkey.com).

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente Venray kiest voor duurzame opvang voor ontheemden

De gemeente Venray wil extra tijdelijke woningen laten bouwen voor de opvang van 500 mensen. Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. In de woningen kunnen vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten worden opgevangen. De locaties waar deze woningen worden ontwikkeld, zijn nog niet bepaald.

Huidige opvang niet geschikt

De gemeente kiest er nu bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel. De gemeente vangt sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige evenementenhal in Oostrum. En vanwege de oorlog verblijven ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray, waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College. Volgens de gemeente zijn beide locaties zijn niet geschikt voor opvang voor meerdere jaren.

Asielzoekers

Niet op nieuwbouwlocaties

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.

Omwonenden betrekken

De gemeente onderzoekt nu meerdere locaties. Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken bij zaken als inpassing, ontsluiting en beheer van de locaties.

Meer informatie: https://www.venray.nl/gemeente-venray-kiest-voor-duurzame-opvang-voor-ontheemden.

Programma openbare vergadering en themabijeenkomst wonen in Oostrum: donderdag 16 maart om 19:30

Update: de presentaties zijn toegevoegd.
Klik in onderstaand programma op een project om de presentatie te downloaden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 19:30 uur in D’n Oesterham. De avond begint met een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, met het (financieel) jaarverslag.

Aansluitend presenteren meerdere initiatieven voor woningbouw in Oostrum hun project. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


LET OP: wachtlijst!
Het maximum aantal plaatsen is bereikt. U kunt zich nog aanmelden met één persoon per adres, maar u komt op de wachtlijst. Stuur daarvoor uw naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl. Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.


Programma:


19:15 Inloop met koffie

19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

 • 1: Opening
 • 2: Vaststelling agenda
 • 3: Notulen vergadering 20 oktober 2022
 • 4: Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 • 5: Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
 • 6: Rondvraag
 • 7: Sluiting

19:55 Korte pauze

20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum: presentaties

Klik hieronder op een project om de presentatie te downloaden.

 • 1: Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 • 2: De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 • 3: Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 • 4: Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 • 5: Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen

21:00 Korte pauze

21:10:

 • 6: Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 • 7: Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

De avond begint met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Om 20:00 start de themabijeenkomst. We hebben de volgende initiatieven voor woningbouw gevraagd om hun project kort te presenteren:

 1. Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 2. De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 3. Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 4. Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 5. Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen
 6. Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 7. Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten

Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

We hebben de overige initiatiefnemers gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

De belangstelling blijkt tot nu toe groot te zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). We hebben op dit moment meer dan 100 aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Zeven projecten

De bijeenkomst begint om 19:30 met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Daarna volgen de presentaties van de zeven initiatieven. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Oostrum Oost

Een van de presentaties zal in ieder geval over Oostrum Oost gaan. B&W heeft op 31 januari ingestemd met de plannen voor dat project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Meer informatie daarover staat op de website van Omroep Venray en in Peel en Maas. Het plan ligt tot en met 16 maart ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen, dan moet dat dus vóór de bijeenkomst!

Informatiekraampjes

Elk project zal in de zaal een kraampje inrichten met aanvullende informatie. Na afloop van de presentaties kunt u daar antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Online informatieavonden over heropening De Peel

Op woensdag 19 en maandag 24 januari houdt Defensie twee online sessies over de heropening van luchthaven De Peel. Het gaat om een introductie op de reactienota en ingediende zienswijzen tot de voorgenomen reactivering van het vliegveld waar twaalf F35-jachtvliegtuigen een plek moeten krijgen.

Defensie wil in de toekomst weer gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen vanaf de Brabantse vliegbasis De Peel. Op dit moment kan dat niet omdat De Peel een ‘slapende basis’ is. In 2019 is Defensie begonnen met de procedure voor een luchthavenbesluit voor De Peel, met als doel het veld te reactiveren als vliegbasis. Heropening zal echter niet vóór 2024 plaatsvinden. Experts en medewerkers van Defensie geven in de twee bijeenkomsten toelichting op vier onderwerpen: nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening; geluid en F-35-operaties; milieueffectrapportage (MER) en natuur. De themaavonden zijn op woensdag 19 januari van 19.00 tot 21.30 uur en maandag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur. De inhoud van beide avonden is hetzelfde. Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan ongeveer 20 minuten voor het beantwoorden van vragen. Vragen kunnen al worden doorgegeven via e-mail informatiedepeel@mindef.nl. Aanmelden voor de online informatieavond is niet nodig. ( Bron: Peel en Maas Venray)

Meer informatie over deze online bijeenkomsten is te lezen op:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/online-bijeenkomsten-over-reactienota.

Hier vindt u ook de meest actuele informatie over de beide avonden.

Onderzoek heropening vliegbasis De Peel

Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, onderzoekt namens de Universiteit van Amsterdam wat omwonenden vinden van de heropening van vliegbasis De Peel. Uit eerder onderzoek bleek dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat, maar dat die zich ook het minst lijkt uit te spreken. Dit onderzoek probeert nu ook deze ‘silent majority’ (stille meerderheid) te bereiken, om te achterhalen waarom omwonenden zich wel of niet uitspreken. In gesprek blijven met de omgeving is immers belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Online enquête
We vragen daarom iedereen om de online enquête in te vullen, zodat alle omwonenden zich laten horen. Het achterhalen van ieders mening is essentieel om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Wie dat wil kan ook op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.
De link naar de enquête: tinyurl.com/enquetedepeel.

Conferentie ‘Samen Leven Samen Leren’

Op vrijdagavond 5 en zaterdagochtend 6 november hield de gemeente een conferentie over burgerparticipatie. Namens Oostrum namen Bas Künen, Michel Verstappen, Thijs Steinmann, Paul Jansen en Suus van Dijk deel.

Herinrichting dorpsplein
Uitgangspunt van de conferentie waren vier onderwerpen. Vanuit Oostrum was dat de herinrichting van ons dorpsplein. De dorpsraad heeft daarvoor de plannen en een deel van het geld klaarstaan, maar de uitvoering wacht op rioleringswerkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat.

Pitches
Op vrijdagavond hield Ferenc van Damme een bevlogen inleiding van anderhalf uur. Hij maakt door het hele land mensen wegwijs in nieuwe manieren van burgerparticipatie. Vervolgens werden de vier onderwerpen ‘gepitcht’. Voor ons dorpsplein gebeurde dat via een filmpje met dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, dat vooraf was opgenomen. In de discussie daarna werd duidelijk dat de wethouder er wel oren naar had om de rioleringswerkzaamheden te vervroegen, maar dat de consequentie was dat andere werkzaamheden dan moesten worden uitgesteld. Daar moest dus uitgebreider en zorgvuldig naar worden gekeken.

Woonruimte
Op zaterdagochtend kwam iedereen weer bij elkaar. Na het ontbijt droegen de deelnemers via een app twaalf onderwerpen aan waar in de gemeente Venray iets aan moest worden gedaan. Daarvan bleven er vier over, waaronder wonen, duurzaamheid, en participatie/inclusie. Die vier onderwerpen werden in subgroepen besproken. Een deel van de Oostrumse delegatie stortte zich op ‘wonen’. Daarin kwam niet alleen Paschalis en het terrein van Camps ter sprake, maar ook het idee om het pand bij de hoek Westsingel-Langstraat om te vormen tot woonruimte, onder regie van burgers, en met begeleiding van de gemeente.

Werkgroepen
Daarna werden alle ideeën voor de vier onderwerpen plenair besproken. Daarbij kwam bijvoorbeeld aan bod dat nieuwe inwoners in Heide altijd persoonlijk worden uitgenodigd, om ze te kunnen vertellen wat er in het dorp speelt. Iets dergelijks zouden we in Oostrum ook kunnen doen. Tot slot konden alle deelnemers aangeven bij welke van de onderwerpen (vier van vrijdag, en vier van zaterdag) ze betrokken wilden worden. Natuurlijk waren dat voor ons het dorpsplein en wonen. De gemeente komt er via werkgroepen op terug.

Wat is de stand van zaken bij Paschalis?

Vorig jaar zomer is er een enquête gehouden over de plannen voor Paschalis. Sindsdien is er veel gebeurd. Projectontwikkelaar Teleport Hotel wil er een moderne woongemeenschap van maken. Hoog tijd om David van Erkelens, projectontwikkelaar en bedenker van het woongemeenschap-concept, te vragen om meer te vertellen over de laatste ontwikkelingen rond het project.

Beste bewoners van Oostrum,

u begrijpt ongetwijfeld dat een dergelijk omvangrijk project, op een prachtige maar ook gevoelige locatie, een zorgvuldig karwei is. Zowel wij initiatiefnemers als de gemeente Venray willen ervoor zorgen dat er iets moois gecreëerd wordt dat recht doet aan de rijke historie van het voormalig noviciaat, toekomstbestendig en vernieuwend is, en bovenal als woonconcept een bijdrage levert aan het oplossen van het tekort aan betaalbare huurwoningen in de directe omgeving.

Het goede nieuws is dat wij de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan het verder uitwerken van het woonconcept en aan de door de gemeente Venray gevraagde totaalvisie op het gebruik van het gebouw en omliggend terrein. Deze stukken zijn inmiddels klaar en grotendeels positief beoordeeld door de gemeente Venray.

Toch heeft de gemeente nog een paar aandachtspunten genoemd, voordat we het plan kunnen voorleggen aan de gemeenteraad en de welstandscommissie. Het belangrijkste is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, en daar staan wij volledig achter. De gemeente wil net als wij dat de woongemeenschap blijvend is. Om dit te waarborgen moeten we niet alleen goed bedenken hoe we dit op gemeenschapsniveau realiseren, maar ook hoe we met z’n allen (initiatiefnemer, bewoners en directe omgeving) zorgen voor duurzaam onderhoud en beheer van het gebouw en de locatie.

De laatste inspanningen zijn dus gericht op het uitwerken van dit vraagstuk. Ook proberen wij zoveel mogelijk met lokale partijen samen te werken om dit op een gedegen manier te doen. Wanneer dit laatste onderdeel is afgerond, verwachten we dat de stukken snel door onze contactpersoon en planoloog bij de gemeente Venray worden voorgelegd voor een laatste beoordeling.

De volgende belangrijke fase richting realisatie van dit project, is de bestemmingsplanwijzigings-procedure. Zelfs als alles meezit, zal het dus nog zeker een half jaar duren voordat wij echt van start mogen. Mocht u naar aanleiding van dit stukje nieuwsgierig zijn geworden of vragen hebben, neem dan via Dorpsraad Oostrum gerust even contact met mij op.

David van Erkelens

Laat voor 20 september weten hoe u wil wonen!

De gemeente stelt dit najaar het woonbeleid voor de komende jaren vast. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen: hoeveel woningen, waar, welke typen en welke prijsklassen. Daarom houdt de gemeente een enquête, die is opgesteld samen met woningcorporatie Wonen Limburg, hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en wijkraden.

Sociale huurwoningen
De gemeente Venray vraagt alle huurders en woningzoekenden om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter de gemeente in de toekomst kan zorgen voor een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.

Vul de enquête in
Ga naar enquete.toponderzoek.com/venraywonen om de enquête in te vullen. De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis, bij gemeenschapshuizen in de wijken en de dorpen en bij de bibliotheek in Venray. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Toponderzoek in samenwerking met de Stec-Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid.

Resultaten
Het resultaat wordt besproken met de gemeenteraad, en de hoofdlijnen worden online gepubliceerd. Wie vragen heeft kan contact opnemen met Anneloes Bouma of Luuk Lentferink van de Stec Groep, via info@stec.nl of 026- 7514100.