Van de bestuurstafel: januari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

at doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier. Daarom nodigen we verschillende sprekers uit om te vertellen over hun ervaringen.

Meer informatie over het programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl/brainstormsessie-over-dorpsondersteuner-in-oostrum, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.


Plannen Oirloseweg

Maessen Bedrijven heeft plannen voor het gebied tussen Oirlo en De Blakt, het stuk ten zuiden van de Bellstraat en de Oirloseweg, waar de Pauwweg doorheen loopt. Tijdens een bijeenkomst in Oirlo is een schets gepresenteerd. Daarop zijn onder andere kleinschalige bedrijvigheid, bedrijfshallen, een tijdelijke zonneweide, een recreatieterrein en een dagstrand te zien, maar ook grondstoffenwinning, en de opvang van ontheemden in 35 flexwoningen. Er is sprake van een referendum, dat Oirlo voor het blok zou zetten. Kiezen voor deze plannen zou immers de kans verkleinen dat de gemeente de plannen voor een AZC daar alsnog doorzet.

Vinger aan de pols

De dorpsraad vindt dat Oostrum ook in deze plannen moet worden gehoord. Er wordt rond het dorp al veel grond afgegraven, met de Witte Vennen (ernaast!) hebben we al een recreatiegebied, en de bewoners van de flexwoningen zullen eerder naar het station en Oostrum gaan dan naar Oirlo. We zoeken contact met Maessen en met de dorpsraad van Oirlo, en houden de vinger aan de pols.


Oostrumsche Heide: op weg naar sterke natuur

Op 3 januari zijn de nieuwe informatieborden geplaatst door de werkgroep Oostrumsche Heide. Hierop wordt verduidelijkt welke soorten natuur hier allemaal voorkomen.

Nadat er vorig jaar al een hectare aan nieuwe bomen is geplant, staat er voor dit jaar nog de aanleg van een keverbank en bloemenweide gepland. Daar kunnen de dieren die in de Oostrumsche Heide voorkomen hun voedsel vinden.


Afsluiting N270 vanaf augustus

Rectificatie 10 februari: De informatie hieronder bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.

Dit jaar start het deel van de reconstructie van de N270 dat gevolgen heeft voor Venray en Oostrum. Vanaf april/mei wordt de landbouwroute aangepakt. Vanaf augustus is het gedeelte tussen de A73 en de rotonde bij de Mgr. Hanssenstraat / Witte Vennenweg aan de beurt. Dat betekent dat het vier maanden lang niet mogelijk is om vanaf de A73, komend uit het zuiden, afslag 9 richting Oostrum en Venray te nemen. Ook verkeer van Wanssum naar Venray zal een andere route moeten nemen, en dat levert waarschijnlijk sluipverkeer op door Oostrum. Daarna gaat het door aan de andere kant, en is afrit 9 uit het noorden richting Oostrum en Venray afgesloten. De dorpsraad houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en zal waar nodig proberen bij te sturen.


Reorganisatie WhatsApp-buurtpreventie

Na onze oproep twee weken geleden bleek dat de aanmelding voor de WhatsApp-groepen voor buurtpreventie niet goed meer werkt. We lossen dit zo snel mogelijk op, en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om aanmelding onder te brengen bij www.wabpvenray.nl. In de tussentijd kunt u contact opnemen met Rob Raijmakers (rob@dorpsraadoostrum.nl). Onze excuses voor het ongemak!


Verdien 150 euro voor je vereniging

De gemeente Venray organiseert weer ‘opschoondagen’: goed voor het milieu en de verenigingskas! Verenigingen kunnen zich voor één of meer data aanmelden met een team van vier of meer personen om zwerfvuil te rapen. Dat levert een vergoeding van 150 euro op. Materialen zoals hesjes, handschoenen, prikkers en zakken worden beschikbaar gesteld.

De data zijn 23 maart, 25 mei, 6 juli, 7 september en 2 november. Stuur voor 15 februari een email naar venrayschoon@venray.nl met naam, telefoonnummer en bankrekening van de vereniging, en de namen van de teamleden. Per dag is plaats voor maximaal 20 teams, dus vol is vol.

Delen mag!