Project Geysterseweg gaat van start

De gemeente Venray heeft aanwonenden een brief gestuurd over het project Geysterseweg. Hieronder publiceren we de inhoud van die brief, zodat iedereen op de hoogte is.


Een korte terugblik

In de vorige brief van december jl. heb ik aangegeven dat het werk zou starten in april 2023. Het werk is inmiddels aanbesteed en de planning en fasering zijn bekend. De aannemer Pauw uit Dodewaard gaat het gedeelte ten noorden van de Mgr. Hanssenstraat uitvoeren. Dit is het gedeelte Geysterseweg tussen komgrens en Mgr. Hanssenstraat incl. gedeeltes van de zijwegen Spralandweg, Zuiderbergweg en Van Broekhuizenstraat (ged. aan de oostzijde) zoals op tekening staan (zie website). Ook het gebied achter de Broekhuizenstraat (groenzone Zompgraaf West) wordt aangelegd. De beplanting in dit gedeelte volgt in het voorjaar van 2024. Vanwege langere levertijden en bijkomende werkzaamheden loopt de uitvoering van het gedeelte ten noorden van de Mgr. Hanssenstraat door tot in 2024. Ook de uitvoering van het gedeelte ten zuiden van de Mgr. Hanssenstraat (Vlasakker en ged. Randenrade) gaat starten in 2024. Dit gedeelte moet nog technisch uitgewerkt en aanbesteed worden. Zodra hierover meer bekend is worden de aanwonenden van dit gedeelte hierover geïnformeerd.

Fase 1 start vanaf de Mgr. Hanssenstraat

In de afbeelding treft u een schematische weergave aan van de fasering. De fases worden achtereenvolgens uitgevoerd aan de hand van de volgende werkvakken:

  • Fase 1: 03-04 t/m 05-06-2023 Geysterseweg vanaf Mgr. Hanssenstraat tot nr. 9a
  • Fase 2: 01-05 t/m 14-07-2023 Geysterseweg vanaf 9a t/m nr. 20.
  • Fase 3: 27-06 t/m 14-08-2023 Van Broekhuizenstraat vanaf kruising Geysterseweg tot nr. 61
  • Fase 4: 27-06 t/m 03-10-2023 Geysterseweg vanaf 20a t/m 22 incl. insteekweg.
  • Fase 5: 04-09 t/m 27-10-2023 Kruising Geysterseweg/Zuiderbergweg t/m komgrens
  • Fase 6: 04-10 t/m 23-11-2023 Geysterseweg vanaf kruising Zuiderbergweg tot fase 7
  • Fase 7: 06-11 t/m 30-01-2024 Geystersegweg vanaf fase 6 t/m nr. 24b
  • Fase 8: 14-12 t/m 15-02-2024 Geysterseweg 24b incl. Spralandweg t/m komgrens
  • De groenzone Zompgraaf West: Dit terrein wordt vanaf fase 1 als tijdelijk werkterrein gebruikt. Het grondwerk en de inrichting excl. beplanting is uiterlijk gereed op 29-02-2024.

De nutsbedrijven (elektra/water) zijn al gestart en/of gaan gedeeltelijk mee in onze werkzaamheden.

Kleine wijzigingen

Het plan kent enkele kleine wijziging die niet op tekening zijn verwerkt. De komingang aan de noordzijde van de Geysterweg zou aanvankelijk een versmalling krijgen. Omdat hier al een plateau is voorzien is een versmalling niet nodig. Daarom wordt de komingang/drempel dus in dezelfde breedte als de weg uitgevoerd.

In de groenzone west achter de van Broekhuizenstraat komt een halfverhard pad wat grenst aan de perceelgrenzen van de tuinen. Dit pad wordt niet doorgetrokken strak achter de erfgrens van de bewoners van de Geysterseweg, maar krijgt een lusje waardoor het pad tocht evengoed ontsloten wordt met de Geysterseweg.

Omleidingen en bereikbaarheid

Om veilig te kunnen werken worden de werkvakken per fase afgesloten voor doorgaand en gemotoriseerd verkeer. U kunt uw woning uiteraard wel te voet of met de fiets aan de hand bereiken. Het parkeren van uw auto kan dan niet voor de deur. Dit kan wel in de directe omgeving, buiten het werkvak. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de bekende gele borden en pijlen.

Meer informatie

De uitvoeringsplannen zijn op de website van het project te raadplegen:
www.venray.nl/reconstructie-geysterseweg.
Daar voegen we op korte termijn de omleidingstekeningen aan toe. Mocht u nog vragen hebben over het plan, dan kunt u deze stellen via reconstructie-Geysterseweg-eo@venray.nl. Ook kunt u mij bellen via het nummer van de gemeente. De toezichthouder namens de gemeente is Bram Hanno.

U wordt óók geïnformeerd door de aannemer

Per fase ontvangen de direct aanwonenden een bewonersbrief van de aannemer. In deze brief treft u de contactgegevens van de aannemer en uitvoerder aan en specifieke informatie over de fase. Alle praktische vragen over de uitvoeringen kunt u stellen aan de aannemer. Ik hoop dat ik u hiermee naar tevredenheid heb geïnformeerd en kijk met een positief gevoel uit naar de nieuw ingerichte straat.

Met vriendelijke groet,
Jan van Dijk, projectleider openbare ruimte

Delen mag!