Evenementenhal Oostrum Venray

Tweede bijeenkomst klankbordgroep asielzoekers

De klankbordgroep vormt de verbinding tussen de gemeente, het COA en inwoners. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh.

Versnelde opening
Op donderdag 21 april was de tweede bijeenkomst in de evenementenhal in Oostrum. Ook burgemeester Leontien Kompier en wethouders Chantal Nijkerken en Jan Jenneskens waren aanwezig. De collegeleden hebben het belang van de klankbordgroep benadrukt. Vlak voor de bijeenkomst werd bekend dat de eerste asielzoekers de volgende dag (op vrijdag 22 april) werden verwacht . Sneller dan gepland vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Een uitdaging voor alle betrokkenen, maar het is gelukt om de opvang extra snel gereed te maken. Er was veel begrip voor de noodzaak en urgentie van de versnelde opening, dat zorgde voor een fijne en efficiënte samenwerking.

Geen optie tot verlenging
Omdat er nog geen bewoners waren, was het mogelijk om de ingerichte evenementenhal te bekijken. De klankbordgroep – en collegeleden mochten ook zelf ervaren hoe het voelt om als nieuwe bewoner bij de noodopvang te arriveren: ze doorliepen dezelfde introductieronde. Indrukwekkend, zeker. De inrichting werd als sober, maar wel veilig gezien. En geschikt als onderdak voor maximaal 350 mensen voor maximaal 6 maanden (géén optie tot verlenging). De inrichting van de noodopvang biedt weinig ruimte voor privacy, dat maakt deze minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Voornaamste bewonersgroep zijn naar alle waarschijnlijkheid alleengaande mannen.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 mei, 19:00 uur
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook praktische onderwerpen aan bod. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een tijdelijke looproute naar het centrum en maakt het COA een overzicht met mogelijke activiteiten voor de bewoners. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zodra meer over de inloopavond bekend is, communiceert de gemeente dit via www.venray.nl en gebruikelijke kanalen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Evenementenhal Oostrum Venray

Opvang asielzoekers 22 april open

De gemeente meldt op 21 april dat de eerste honderd asielzoekers op vrijdag 22 april worden opgevangen in de Evenementenhal.

Asielzoekers

In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen, maar vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang eerder open.

De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer drie weken volledig bezet is met 350 bewoners.

In deze PDF staat meer informatie over de klankbordgroep. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie.

Meer informatie staat in het persbericht van de gemeente Venray. Ga naar deze pagina voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Actie tegen heropening vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel in 2024 ‘reactiveren’. Er komen dan 12 van de 46 F-35 straaljagers te staan. De rest gaat naar Volkel en Leeuwarden. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er waren kritische artikelen in Peel en Maas, maar tot nu toe leeft het onderwerp nauwelijks. Een groep bezorgde Venraynaren vindt de plannen een bedreiging voor het leefklimaat in Noord-Limburg en Oost-Brabant, en wil heropening tegenhouden. Een artikel dat op 12 januari verscheen in Ons Eigen Erf in Overloon leverde veel reacties op.

De nieuwe F-35’s maken meer lawaai dan de oude F-16’s. Volgens de huidige plannen wordt er straks drie keer zes weken per jaar gevlogen, op werkdagen tussen zonsopgang en middernacht. In die drie periodes mogen er in totaal 1800 vluchten worden gemaakt, dus maximaal 20 vluchten per dag, ofwel twee tot drie vliegbewegingen (starts of landingen) per uur.

De startbaan ligt richting noordoosten. Afhankelijk van de windrichting zullen er F-35’s over Overloon, Smakt, Holthees en Vierlingsbeek vliegen. Kans op overlast in Oostrum is er zeker: ervaringen in Leeuwarden geven een overlastgebied van dertig kilometer aan. Tijdens vluchten kunnen volgens Omroep Friesland bijvoorbeeld lessen op school niet doorgaan en kinderen niet buiten spelen.

Er zijn 600 bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel. De reactienota van Defensie staat online. De volgende stap is een Milieueffectrapportage (MER). Meer informatie is te vinden op de website van de werkgroep: www.stopvliegbasisdepeel.nl. Stuur een email naar informatiedepeel@mindef.nl om informatie te krijgen via de bureninformatie-mailing van Defensie.

Nog geen akkoord komst asielzoekers

In een extra ingelaste vergadering sprak het college van B&W vrijdag 24 december over de haalbaarheid van de komst van 500 asielzoekers voor de duur van vier maanden naar de gemeente Venray. Uit een eerste, globale analyse blijkt dat de evenementenhal geschikt gemaakt kan worden voor de bedoelde noodopvang.

Maar er gebeurt niets totdat het college een reactie van het ministerie heeft gekregen op de brief met vragen.

Veiligheid en gezondheid zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het college wil overlast en andere problemen voorkomen, dus ook de begeleiding van de asielzoekers moet goed geregeld zijn. De locatie moet verder brandveilig zijn en er zijn verkeersmaatregelen nodig. Ook is aandacht voor hygiëne van belang, zeker in deze coronapandemie.

Meer informatie staat hier, op de website van de gemeente.

Nieuws van de dorpsraad

Kerstbomen inleveren tot en met 7 januari

Kerstbomen (zonder versierselen en potten!) kunnen van maandag 27 december tot en met vrijdag 7
januari worden ingeleverd op het dorpsplein, waar de hekken staan.

Na 7 januari worden de kerstbomen versnipperd, waarna ze in groene gft-containers gaan, of rechtstreeks naar het milieustation.

Bodemonderzoek op meerdere wegen

De komende weken worden er graaf- en boorwerkzaamheden uitgevoerd op meerdere wegen in Oostrum. Het gaat om de Geijsterseweg, de Vlasakker en de Randenrade.

Het bedrijf Econsultancy voert er bodemonderzoek uit in opdracht van de gemeente Venray. Het bedrijf HDB graaft proefsleuven om de aanwezigheid van kabels en leidingen in beeld te brengen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Gemeente Venray vraagt illegaal vuurwerk te melden

In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de gemeente Venray in de afgelopen weken alweer harde knallen van illegaal zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al diverse vernielingen aangericht met vuurwerk. Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. Verder wordt de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt.

Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties.

Illegale opslag? Meld het!
De opslag van dit illegaal zwaar vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. In veel gevallen hebben mensen de vuurwerkbommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt met het afsteken van illegaal vuurwerk, waar illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? Meld het bij de politie (0900 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van:
de politie
de rijksoverheid

Òs gemis gaat niet door


Met pijn in het hart hebben we als werkgroep ‘Os gemis’
besloten komende zaterdag niet door te laten gaan.
De aangepaste maatregelen in combinatie met de
oplopende cijfers hebben ons dit besluit doen nemen.
Voor ons als werkgroep is het het allerbelangrijkste dat
mensen die avond samen kunnen herdenken, elkaar vast
kunnen houden en die kop koffie samen kunnen drinken.
Vorige jaren is ons meer dan duidelijk geworden dat dat
ook gebeurt en dat daar behoefte aan is.

Ook is gebleken dat ‘Os gemis’ in praktische zin geen
doorstroomlocatie is. Mensen blijven hangen, blijven
staan. En dat willen we ook graag. Daar gaat het juist om.
Het idee dat we moeten gaan sturen op blijven bewegen,
1,5 meter afstand houden en op een maximaal aantal
personen per plek staat haaks op onze visie en
doelstelling.

Voor ons is een half ‘Os gemis’ een gemis. Daarom dit jaar
geen ‘Os gemis’. 5 november 2022 gaan we ervoor.
Driemaal is scheepsrecht

Oproep aan verenigingen

De Dorpsraad wil binnenkort een mail sturen naar alle verenigingen, stichtingen en clubs in Oostrum. We hebben een lijst, maar die is vast niet meer compleet, en bovendien niet helemaal actueel, bijvoorbeeld door bestuurswisselingen. Vandaar onze oproep om onderstaande gegevens van je vereniging op te sturen.

  • Vereniging:
  • Telefoon:
  • Adres:
  • Website:
  • Naam voorzitter:
  • Email voorzitter:
  • Naam secretaris:
  • Email secretaris:

Je kunt de gegevens tot 1 november per email sturen naar secretaris@dorpsraadoostrum.nl.

Een Pluum voor Sraar!

Elk jaar organiseert Match voor Vrijwilligers de Pluum: Venrayse organisaties en verenigingen kunnen iemand nomineren die een Pluum verdient.

Verrassing
Al in september 2020 had de Dorpsraad de redacteur van het OW! voorgedragen, Sraar Smedts. Maar vanwege alle coronamaatregelen duurde het een jaar voordat hij zijn Pluum in ontvangst kon nemen. De nominatie was voor hem een grote verrassing. De Dorpsraad had hem alleen laten weten dat hij woensdagavond 22 september op het gemeentehuis werd verwacht. Pas op de avond zelf werd duidelijk wat de bedoeling was, al had hij na wat zoeken op internet wel een donkerbruin vermoeden..

Foto: Han Siebers

Sobere ceremonie
Voorgaande jaren was de uitreiking een avondvullend feest met drankjes en muziek. Vanwege corona was het nu een sobere bijeenkomst in de Raadzaal van het gemeentehuis. Maar samen met Martin Leenders van Match voor Vrijwilligers maakte wethouder Nijnkerken-De Haan er een persoonlijke ceremonie van. Ze vroeg iedereen apart op het podium voor een persoonlijk woord. Daarna kreeg de genomineerde zijn oorkonde en een Pluum: een handgemaakt beeldje met een veer erin. Die van Sraar komt naast zijn computer te staan.

Twintig jaar
Sraar staat niet graag in de schijnwerpers, maar deze keer moest hij eraan geloven. Meer dan twintig jaar geleden begon hij samen met een paar anderen in de redactie van het Oostrums Weekblad. Om de beurt deed iemand de redactie op maandagavond. Maar door tijdgebrek viel de een na de ander af. Sindsdien doet Sraar alles in z’n eentje, op zijn eigen manier.

Elke week
In de loop der jaren veranderde letterlijk knippen en plakken op papier in ‘copy & paste’ op de computer. Met de introductie van OW! kreeg hij nieuwe hardware en software, en wordt hij voor rubrieken ondersteund door de werkgroep. Maar hij is nog steeds degene die elke week alle kopij verwerkt tot een blad dat bij 600 Oostrumse huizen op de mat valt.

Deadline
Zijn toewijding is groot, de deadline wordt altijd gehaald. Als de zondagse voetbaluitslagen ontbreken belt hij erachteraan. Het is elke keer weer een uitdaging om het aantal pagina’s op een viervoud te krijgen. Soms komt er op maandagavond nog kopij binnen, die hij dan nog probeert op te nemen. Hij past zelfs zijn vakantie (als hij al gaat) aan de vakantie van de drukker aan. Het liefst zou hij nog twintig jaar doorgaan, maar zijn gezondheid speelt hem steeds meer parten. Ooit komt er een moment dat het stokje moet worden overgedragen, maar daar wil hij nu nog niet aan denken. En de Dorpsraad ook niet. Sraar, bedankt!

Voor wie meer wil weten: zie OW! 2020-31.