Help om Oostrum schoon te houden!

Carola Hoedemaekers en Greet Bonte rapen al meerdere jaren regelmatig zwerfafval op in Oostrum en omgeving. Zo houden zij de straten en wegen in Oostrum een stuk netter.

Zij worden daarvoor gefaciliteerd door de gemeente, die hen handschoenen, grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken verschaft. De volle afvalzakken worden opgehaald door Dolmans.

Samen op pad

De groep was groter, maar helaas moesten drie personen door omstandigheden stoppen. Greet en Carola zoeken daarom versterking. Het liefst als duo, zodat je samen op pad kunt. Maar je kunt je natuurlijk ook alleen aanmelden. Na afloop wordt er altijd gezellig koffie gedronken en nagepraat. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de dorpsraad, of met Carola Hoedemaekers (c.hoedemaekers@home.nl).

Overlast of zorgen in Oostrum? Meld het!

We ervaren allemaal wel eens overlast. Geluidsoverlast van feestjes in de buurt, achtergelaten vuilnis, rondhangende jongeren of te hard rijdende auto’s… Of we maken ons zorgen over iemand in de buurt. Door samen het gesprek aan te gaan, is vaak al veel op te lossen. Maar als dat niet lukt, dan denken we graag met u mee.

Met wie kunt u waarvoor contact opnemen? Hieronder de gegevens op een rijtje. Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Voel jij je wel eens onveilig op straat of online? Je bent niet de enige!

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Of ben je ouder/voogd van een jongere? Dan nodigen we je graag uit voor een bijeenkomst op woensdag 1 maart. Aanmelden is niet nodig.

We praten daar graag met jullie over de sfeer in Oostrum. Voel jij je wel eens onveilig (laat) op straat? Kijk hieronder voor meer informatie en graag tot ziens! Oh ja; er is pizza en frisdrank!

Dit is een initiatief van vier ouders uit Oostrum in samenwerking met de gemeente Venray, politie, straatcoaches, jongerenwerk, preventiemedewerkers en gezinscoaches.

Laatste oproep voor welkomstpakket

Een tijd geleden hebben we om bijdragen gevraagd voor het welkomstpakket en de bijbehorende dorpsgids voor nieuwe dorpsgenoten. Beide beginnen inmiddels goed gevuld te raken, maar er is nog ruimte in het pakket, en nog niet alle verenigingen en ondernemers hebben een tekstje en logo ingestuurd voor de dorpsgids.

Stel je vereniging of bedrijf voor

In het welkomstpakket zit een dorpsgidsje. Dat is een compacte brochure met de belangrijkste informatie over het dorp. Alle Oostrumse verenigingen en bedrijven kunnen zich daarin gratis voorstellen aan de nieuwe dorpsgenoten. Stuur een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin je je organisatie voorstelt. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zetten we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres).

Verlaag de drempel

Daarnaast kun je ook een kennismakingsaanbieding doen. Dat verlaagt de drempel voor een eerste bezoek. Bijvoorbeeld gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen. De aanbiedingen komen niet in de gids, maar als bonnen op een apart vel in het pakket. Lever daarvoor een afbeelding aan, liefst als JPG of PNG.

Geen online pagina’s

Het was ook de bedoeling om een welkomstgedeelte op de website van de dorpsraad in te richten, met een pagina voor elke vereniging en ondernemer. Dat gaat wegens gebrek aan belangstelling niet door; de meeste organisaties hebben een eigen website. Wel zullen we de PDF van de dorpsgids op de website beschikbaar stellen.

Suggesties welkom!

We vragen iedereen om eens naar dat concept te kijken. Wat ontbreekt er, wat moet er anders? En mis je een vereniging of bedrijf, laat ze dan weten dat ze snel moeten zijn. Op dit moment hebben 12 verenigingen en 20 bedrijven een bijdrage ingestuurd.

Doe een aardigheidje in het welkomstpakket

Voor onze nieuwe inwoners zitten er al wat leuke dingen in het pakket, zoals een bidon, een pen, een koelkastmagneet en een kennismakingsabonnement op het OW!. Wil je er ook iets instoppen? Neem contact op voor meer informatie.

Stuur NU de bijdragen en reacties, zodat we het snel kunnen afronden. We maken eind van het jaar een eerste rondje door het dorp. Tot nu toe hebben we 12 adressen waar we persoonlijk het welkomstpakket gaan afgeven om hen hartelijk welkom te heten in het dorp. Daarna zullen we waarschijnlijk elk kwartaal een rondje maken langs onze nieuwe inwoners.

Welkomstpakket voor nieuwe dorpsgenoten

De dorpsraad wil al langer nieuwe dorpsgenoten persoonlijk welkom heten. We zijn aan het proberen om de adressen daarvoor te krijgen via de gemeente, maar privacyregels en legeskosten maken dat lastig.

Nieuwe buren?

Om het niet langer uit te stellen doen we alvast een beroep op onze inwoners: heb je nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan een ‘welkomstpakket’ af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.

Stel je organisatie kort voor in de dorpsgids

In het welkomstpakket zit een dorpsgidsje. Dat wordt een compacte brochure met de belangrijkste informatie. Alle Oostrumse verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen zich daarin gratis voorstellen aan de nieuwe dorpsgenoten.

Zit je in het bestuur van een vereniging? Stuur dan een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin je uitlegt wat de doelstellingen en activiteiten zijn. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zullen we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres) zetten.

Ben je ondernemer? Dan kun je ook een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) aanleveren, maar we raden je aan om een bon met een kennismakingsaanbieding te plaatsen. Dat vergroot de kans dat men langskomt. Bijvoorbeeld gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen.

Stel je organisatie uitgebreid online voor

Voor uitgebreide en actuele informatie komt er een welkomstgedeelte op de website van de dorpsraad. Daar krijgt elke vereniging een pagina waarop ze kunnen vertellen waarom het leuk is om lid te worden, en ondernemers waarom hun zaak bezocht moet worden. Natuurlijk houden we daar de complete en actuele contactinformatie bij, inclusief een link naar de eigen website.

Doe een aardigheidje in het welkomstpakket

Verder krijgen onze nieuwe inwoners een kennismakingsabonnement op het OW!, en kunnen ondernemers een aardigheidje in het pakket doen, bijvoorbeeld een potje Oostrumse jam of een pijpje Lull’s bier. Neem contact op voor meer informatie, zodat we de bijdragen op elkaar kunnen afstemmen.

Stuur NU de bijdragen en reacties, zodat we snel aan de slag kunnen. We hopen eind van het jaar een eerste rondje door het dorp te maken.

F-35 maakt op 18 oktober belevingsvluchten bij voormalige vliegbasis De Peel

LET OP: de belevingsvluchten zijn verplaatst naar dinsdag 18 oktober tussen 11:30 en 15:30, omdat de regen van invloed is op de metingen.

Op 18 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Hierdoor krijgen omwonenden een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Daarvoor is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten

Op 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Voor Venray komen er waarschijnlijk vaste bemande meetpunten in Merselo (nabij nieuwe lagere school) en in de wijk Brabander. Misschien worden er nog meetpunten in andere plaatsen ingericht. NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavond

Op 6 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over deze belevingsvluchten plaats in het gemeentehuis van Venray. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer laten opstijgen en 1.800 keer laten landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over de voorgenomen heropening is te vinden op:
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/
www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel
www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/.

Kermis Oostrum: 10 tot 13 september 2022

Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 september is het weer kermis in Oostrum! De officiële openingstijden zijn als volgt:

  • zaterdag 10: 15.00 uur
  • zondag 11: 14.00 uur
  • maandag 12: 15.00 uur
  • dinsdag 13: 15.00 uur

Het Allemans heeft natuurlijk ook weer een mooi programma samengesteld, dat begint al op vrijdag:

  • vrijdag 19:00: Rutger van Barneveld, Jan Biggel en DJ Pineapple
  • zaterdag 19:00: Jeopardy Band
  • zondag 12:00: kermis met het gezin, 19:00: Balloon
  • maandag 12:00: kermistoepen
  • dinsdag 12:00: after toepen

Iedereen hele fijne dagen gewenst, maak er een gezellig feest van!

Demonstratie rolstoeldansen

De gemeente Venray laat ons weten dat er op maandagavond 3 oktober een demonstratie rolstoeldansen wordt gegeven onder leiding van Els Kusters van Roll for fun. Naast het rolstoeldansen zal er ook uitgelegd worden wat er mogelijk is met rollator- en zitdansen. Dus of je nu een rolstoel, scootmobiel of een rollator hebt: het maakt niks uit, iedereen is welkom!

Roll for fun is een enthousiaste groep van ongeveer 20 dansers, opgericht in 2005 en onderdeel van de Stichting BES. Ze dansen zowel combi- als duodansen in verschillende stijlen, waaronder ballroom, latijns-amerikaans, oud-hollands en show. Tijdens de demonstratie laten zij mensen actief meedoen en genieten van bewegen op muziek, zodat zij ervaren wat ze allemaal kunnen.

De locatie is Wijkcentrum ’t Stekske, Kruidenlaan 161, 5803 BV Venray. Aanvang 19:15 uur, demonstratie van 19:30 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel graag vooraf aanmelden. Stuur een mailtje naar prettigoudworden@landweert.nl, of bel Danielle van Bommel op 06-82006531. Meer informatie op www.rollforfun.nl.

Nieuws van de dorpsraad

Een speaker voor je evenement!

De Dorpsraad heeft vanuit het leefbaarheidsfonds een JBL PARTYBOX 310 gekocht, inclusief twee draadloze microfoons. Deze speaker werkt 3.5 uur op de accu en is daardoor geschikt voor allerlei evenementen in Oostrum. Denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas, Òs gemis, de opening van carnaval op het Dorpsplein enzovoort. Maar ook voor buitenactiviteiten van SMT, KBO of ZijActief.

De speaker is via de beheerders van de Oesterham (Jan en Antoinette) te reserveren. Hij is niet bedoeld voor mensen die thuis graag een karaokefeestje willen organiseren, maar we hopen dat de diverse commissies er veel gebruik van kunnen gaan maken.


Vraag een bijdrage voor je Burendagplan

Op zaterdag 24 september is het weer Burendag. Als je op die dag iets wil organiseren, kun je een bijdrage vragen aan het Oranje Fonds van maximaal 350 euro.

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds, om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Buurten kunnen een aanvraag tot maximaal € 350,- indienen om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op: hierbij geldt wel op = op.

Aanmelden kan op www.burendag.nl. Op 14 juli stonden daar al meer dan 5.000 activiteiten, maar nog geen in Oostrum! Als je je activiteit voor 1 september aanmeldt krijg je een leuk Burendagpakket.


Burgerhulpverleners gezocht

De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. De stichting streeft ernaar dat minstens 2 procent van de inwoners van de gemeente burgerhulpverlener is. Op dit moment is dat percentage 1,76%. Vandaar dat de organisatie extra burgerhulpverlener zoekt, onder andere in Oostrum!

De gratis opleiding is één lesavond van drie uur, waarin je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. De eerstvolgende cursus staat gepland op dinsdag 27 september 2022, om 19:00 uur. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.hardvoorhart.nl.

En mocht je iemand kennen met het BHV-diploma, vraag hem of haar dan om zich te registreren als burgerhulpverlener.

Een ton aan prijzen voor Limburgse buurtprojecten

De tiende editie van Onze Buurt heeft een grotere prijzenpot dan ooit: er zit voor €100.000,- aan cheques in de pot. Limburgse buurtbewoners die geld nodig hebben voor een waardevol project, kunnen aankloppen bij Onze Buurt. Een jury kiest de beste projecten. Vorig jaar won de groep DB4ALL uit de Roermondse wijk Donderberg €40.000,- om een nieuwe keuken te bouwen voor het Ramadanproject.

Onze Buurt is een initiatief van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg. De prijzenactie wordt gesteund door Oranje Fonds en Provincie Limburg. Elk jaar deelt de jury geldprijzen uit aan de beste Limburgse projecten. Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen, en stimuleert dat mensen en organisaties zelf aan de slag gaan om hun omgeving fraaier, gezelliger en socialer maken. Inschrijven kan met een gloednieuw plan, maar de volgende fase van een bestaand project maakt net zoveel kans.

Bovenop de cheques deelt de jury het “Onze Buurt Zetje” uit. Het Zetje helpt organisaties om een projectplan te schrijven, vrijwilligers te motiveren, een administratie op te zetten, vergunningen te regelen of iets anders praktisch. De details over deelname staan op de site: www.onzebuurt.eu.

Heb je een plan of idee dat ons leefbaarheidsfonds te boven gaat? Neem dan contact op met de dorpsraad, dan kunnen we je helpen met de inschrijving voor Onze Buurt 2022. Dat kan tot 20 juli 2022. In augustus worden de maximaal acht finalisten bekendgemaakt, en in oktober worden de prijzen uitgereikt.