Brainstormsessie over dorpsondersteuner in Oostrum

De dorpsraad wil onderzoeken of het voor Oostrum nuttig is om een dorpsondersteuner aan te stellen. De aanleidingen hiervoor waren onder andere de concrete vraag van een inwoonster van Oostrum, en ook ontwikkelingen en ervaringen in verschillende andere dorpen in Venray en de regio.

Wat doet een dorpsondersteuner?

Dorpsondersteuners zijn de ogen en oren van de gemeenschap. Ze zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen op allerlei terreinen. Anderzijds zijn ze ook het aanspreekpunt voor (zorg-)organisaties die aansluiting zoeken bij de gemeenschap. Ze zijn de spin in het web: coördinerend, signalerend, adviserend en ondersteunend. En heel belangrijk: een dorpsondersteuner werkt in opdracht van het dorp, niet van de gemeente of de welzijnsorganisatie.

Elke dorp heeft eigen behoeften, en ook elke dorpsondersteuner legt eigen accenten. Maar in het algemeen is de opdracht als volgt:

 • één loket bieden voor hulpvragen van inwoners
 • individuele wensen en behoeften van hulpvragers verbinden met het aanbod van het informele en formele netwerk
 • het informele en formele netwerk op elkaar laten aansluiten

Met andere woorden: dorpsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners, en de verbindende schakel met zorgverleners, gemeente, welzijnswerkers en andere professionals. Ze brengen mensen bij elkaar, signaleren hulpvragen en stimuleren samenredzaamheid.

Mantelzorg en burenhulp zijn voorbeelden van het informele netwerk. In het formele netwerk zitten overheden en professionele organisaties, bijvoorbeeld voor de Participatiewet en de Wmo.

We willen benadrukken dat een dorpsondersteuner er niet alleen voor ouderen is, dat is een grote misvatting. Een jong gezin met kleine kinderen kan bijvoorbeeld moeite hebben om de weg te vinden in het woud aan regelingen. Een jeugdvereniging kan leden hebben die moeite hebben om de contributie te betalen. Jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, iedereen kan er baat bij hebben.

Woensdagavond 20 december

In Ysselsteyn is sinds juni 2020 een dorpsondersteuner actief. Ook in andere kerkdorpen van Venray wordt ernaar gekeken, en in de regio zijn er vergelijkbare initiatieven. In de gemeente Venray wordt kennis van de dorpen uitgewisseld in de werkgroep Zorg van het dorpsradenoverleg (DRO).

Om te kijken of er in Oostrum behoefte is aan een dorpsondersteuner, organiseren we een brainstormsessie voor geïnteresseerde inwoners. Tijdens deze bijeenkomst willen we de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp bespreken.

Wilt u hieraan deelnemen, neem dan contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963. We kunnen u dan vooraf meer informatie sturen, bijvoorbeeld modellen die laten zien hoe een dorpsondersteuner kan worden ingezet.

De bijeenkomst is op woensdag 20 december van 19:30 tot 21:30 in D’n Oesterham.

Meer informatie

Herinnering: gebruik ons Leefbaarheidsfonds!

De Dorpsraad heeft dit jaar (uiterlijk voor 19 december) nog een flink bedrag te verdelen uit het Leefbaarheidsfonds. Dus hebt u plannen, vraag dan zo snel mogelijk een bijdrage aan!

Het fonds stimuleert initiatieven die de leefbaarheid in Oostrum bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals een speeltoestel, activiteiten zoals koningsdag, of een evenement voor de jeugd.

Meer informatie staat op deze pagina: www.dorpsraadoostrum.nl/gebruik-ons-leefbaarheidsfonds/. Zie ook de aanvraaginformatie (PDF).

Wat kon er beter tijdens de kermis?

De Oostrumse kermis is alweer twee maanden geleden. In het verleden waren er helaas incidenten. Onder andere naar aanleiding daarvan is er in februari een bijeenkomst over onveiligheid georganiseerd voor jongeren. Daarom wil de dorpsraad graag weten wat er deze kermis goed ging, en wat niet. De komende weken verzamelen alle dorpsraden deze informatie over hun eigen kermis. Dat wordt besproken in het dorpsradenoverleg, en met de verbeterpunten die daaruit komen kan onder andere de gemeente aan de slag.

Wat Oostrum betreft was de kermiscommissie in ieder geval tevreden over de zondagmiddag, dus dat is mooi. Maar we weten dat er ook nu weer dingen zijn misgegaan. Vernielde bloembakken en fietsen. Pogingen om de toegangspoort tot een appartementengebouw te slopen. Mensen die vechtpartijen uitlokken.

Daarom willen graag weten hoe u de kermis zelf hebt ervaren. Voelde u zich veilig? Zo nee, waarom en wanneer? Stuur een email naar info@dorpsraadoostrum.nl. Suggesties voor verbeteringen en oplossingen zijn natuurlijk ook welkom. We bespreken alles tijdens de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 7 december.

Wie weet er een kerstboom voor op het dorpsplein?

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten, maar tot nu toe hebben we er geen kunnen vinden. Wie heeft er een geschikte boom in de aanbieding? Misschien heb je een boom die toch binnenkort moet worden gerooid, of wil je een boom afstaan? Weet je anders iemand die we dat zouden kunnen vragen?

De dorpsraad regelt het omzagen en verplaatsen, natuurlijk in overleg. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Leo Lenssen, 06-20151241 / leo@dorpsraadoostrum.nl. Bij voorbaat dank!

Gebruik ons Leefbaarheidsfonds!

De Dorpsraad heeft elk jaar een flink bedrag te verdelen uit het Leefbaarheidsfonds. Het bedrag wordt toegekend door de gemeente, op basis van het aantal inwoners. Het fonds stimuleert initiatieven die de leefbaarheid in Oostrum bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen zoals een speeltoestel, activiteiten zoals koningsdag, of een evenement voor de jeugd.

Criteria

Iedereen in Oostrum kan een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds aanvragen voor een activiteit of voorziening, maar de aanvraag moet wel voldoen aan een aantal criteria:

 • De activiteit moet in Oostrum plaatsvinden, en moet de leefbaarheid bevorderen. Als het om een voorziening gaat, dan moet die in Oostrum komen te staan.
 • Het resultaat moet voor een groot deel van de Oostrummers beschikbaar zijn.
 • Het mag geen commercieel belang dienen, dus er mag geen winst worden gemaakt.
 • Het plan moet financieel onderbouwd zijn, dus met een begroting die zowel de te verwachten uitgaven als inkomsten laat zien.
 • De aanvraag mag niet structureel zijn. Als er jaarlijks geld nodig is, bijvoorbeeld voor onderhoudskosten of een terugkerend evenement, dan moet dat anders worden geregeld, bijvoorbeeld via sponsoren.
 • Als de aanvraag bedoeld is voor een terugkerend evenement of activiteit, dan is alleen een bijdrage mogelijk voor de opstartfase, de eerste duw in de rug. Daarna moet het op eigen benen staan.
 • De aanvraag moet binnen één jaar zijn uitgevoerd of aangeschaft, anders vervalt de toezegging.

Toekenning

Een aanvraag die aan de criteria voldoet wordt niet automatisch toegekend. Het fonds is immers niet oneindig groot. Als het nodig is zal de Dorpsraad om een toelichting vragen. Als er teveel aanvragen zijn moeten we keuzes maken, of een lager bedrag toekennen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Dorpsraad. Het geld wordt pas overgemaakt als het project of initiatief is gerealiseerd, en op basis van de (originele) factuur.

Voorbeelden

Om een idee te geven van de mogelijkheden noemen we hieronder een paar voorbeelden van initiatieven die de afgelopen jaren een bijdrage hebben gekregen.

 • Het kermiscomité, voor een familieprogramma op zondag
 • De Goede Doelen Week, voor een nieuwe opzet van de collecte
 • Het 6×11 jubileumweekend van de Karklingels
 • Muziekvereniging SMT, om een concert te houden voor de asielzoekers in de Evenementenhal
 • Een bijdrage aan het OW!, voor de extra kosten van het 50-jarig jubileumnummer
 • De tweejaarlijkse herdenking Òs Gemis, voor een eenmalige investering in materialen
 • Een bijdrage aan de receptie voor Helga Cornelissen, die in 2022 Buuttekampioen werd bij het LVKA
 • Een partybox (luidspreker met 2 microfoons) die verenigingen gratis kunnen lenen bij D’n Oesterham
 • Twee podiumtrappen voor D’n Oesterham

Klik hier voor de criteria en de aanvraaginformatie (PDF).

Duizend euro voor je buurt

Heb je een idee voor je buurt, zoals een moestuin, speeltuin of kunstproject? Dan kun je natuurlijk bij de Dorpsraad aankloppen voor ondersteuning uit het Leefbaarheidsfonds. Maar als je je idee ook bij www.kernmetpit.nl aanmeldt, dan kan dat duizend euro extra opleveren.

Al 45 jaar

Kern met Pit is het jaarlijks programma van Katalys (voorheen KNHM) en daagt bewoners uit om binnen één jaar hun idee voor de buurt te realiseren, zoals de straat vergroenen, een buurtmoestuin of skatebaan aanleggen of een repaircafé opzetten. In alle provincies doen vele enthousiaste bewoners mee, al meer dan 45 jaar!

Durf je deze uitdaging aan? Tot 1 november 2023 kun je je als bewonersgroep weer inschrijven voor Kern met Pit editie 2024. Nu werken de deelnemers van editie 2023 aan de uitvoering van hun droom voor de buurt.

Ondersteuning, geld en predicaat

Als je idee wordt geselecteerd krijg je ondersteuning van een van de 120 adviseurs van Katalys, bijvoorbeeld met gratis workshops of hulp bij het regelen van vergunningen of het vinden van geld. Je kunt je (online) netwerk vergroten én je kunt de expertise van ingenieursbureau Arcadis inzetten. Deelname is gratis. En als je het project ook nog binnen een jaar realiseert, krijg je bovendien duizend euro en het Kern met Pit-predicaat.

Kermiscommissie bedankt — Honden svp aan de lijn in het dorp

Kermiscommissie bedankt!

De dorpsraad wil graag de kermiscommissie bedanken voor alle inspanningen! Met een kleurwedstrijd, schminken, een treintje en een loterij met mooie prijzen hebben vele kinderen van Oostrum op zondagmiddag een prachtige kermis beleefd.

Honden svp aan de lijn in het dorp

De laatste tijd hebben we meerdere meldingen van dorpsgenoten gekregen over loslopende honden in het dorp. Misschien weet niet iedereen dat dat binnen de bebouwde kom niet mag, maar dat ze aangelijnd moeten zijn. Dit staat in artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Venray. Vriendelijk verzoek om daar rekening mee te houden, al was het alleen maar omdat sommige mensen bang zijn voor honden.

Staat u al in de dorpsgids? — Welkomstpakket: lok nieuwelingen over uw drempel!

Staat u al in de dorpsgids?

Oostrum heeft een dorpsgids, met 16 pagina’s aan informatie over Oostrum en handige adressen en telefoonnummers. Alle Oostrumse organisaties kunnen zich daarin gratis voorstellen. Op dit moment zijn dat 18 verenigingen en 22 ondernemers. Een link naar de laatste versie staat op de voorpagina van de website van de Dorpsraad (www.dorpsraadoostrum.nl).

Staat uw bedrijf of vereniging er nog niet in? Stuur dan een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin u uw organisatie voorstelt. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zetten we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres).

Welkomstpakket voor nieuwe dorpsgenoten

Sinds december 2022 heet de Dorpsraad nieuwe inwoners persoonlijk welkom in Oostrum. Ze krijgen een klein welkomstpakket, met daarin natuurlijk de dorpsgids. Inmiddels hebben we er al 26 afgeleverd!

In een tasje van Allemans krijgen onze nieuwe dorpsgenoten een flesje bier van De Grieze, een bidon van Vita Compleet Fysiotherapie, een pen van ZoetHartig, een potlood van Spraelandhof, een koelkaststicker en een tegoedbon van Praktijk ONS Gewicht, kortingsbonnen van SMT, Melvin, Green-Drive, Praktijk Lisan en De Witte Vennen, een bon van ZijActief, een infokaartje van GlaswebVenray en een bon voor een gratis kennismakingsabonnement van een jaar op het OW!.

Lok nieuwelingen over uw drempel

De reacties op onze bezoekjes zijn zeer positief, en hier en daar hebben we wat uitgebreider kunnen kennismaken. Men kon het waarderen dat we de moeite namen om hen persoonlijk welkom te heten, en we hopen dat het voor sommigen de drempel verkleint om een dorpsgenoot te worden, in plaats van alleen een inwoner.

Ook als ondernemer of vereniging kunt u, via het welkomstpakket, voor nieuwe inwoners de drempel verlagen voor een eerste bezoek. Bijvoorbeeld een kennismakingsaanbieding, gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen. Het is mogelijk om kant-en-klare bonnen of folders in het welkomstpakket te doen, maar we kunnen uw bon ook op het aparte aanbiedingenblad opnemen. Lever daarvoor een afbeelding aan, liefst als JPG of PNG. Een aardigheidje kan natuurlijk ook, zoals een mok of een sleutelhanger. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuwe buren?

We maken minimaal elk kwartaal een rondje langs onze nieuwe inwoners. Dus hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan de dorpsgids en het welkomstpakket af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.

Nieuws van de dorpsraad

Gemeente Venray past plan flexwoningen aan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 juni het voorstel voor flexwoningen via een amendement vervangen. Daarmee is de beslissing over het toewijzen van de drie locaties van de baan. De raad heeft het college in een gewijzigde opdracht gevraagd om het proces (gedeeltelijk) over te doen, met nieuwe uitgangspunten en wegingsfactoren.

Nieuw plan eind dit jaar

Wethouder Leenders: “Wij hebben onze inwoners luid en duidelijk gehoord en ook goed geluisterd naar wat de gemeenteraad wil. Uiteindelijk willen we het beste plan voor Venray. We zetten daarom onze schouders onder deze nieuwe opdracht.” Het college verwacht eind 2023 een gewijzigd plan aan de raad te presenteren.

Omgevingsdialoog

De opgave voor de opvang van ontheemden in de gemeente Venray is onveranderd. Met de nieuwe randvoorwaarden van de raad gaat het college de locaties nu opnieuw beoordelen. Ook moet het college in deze fase al met de omgevingsdialoog starten.

Sociale impact

Volgens de wethouder is het bestaande onderzoek nog steeds een belangrijke informatiebron, maar wordt het aangevuld met de nieuwe kaders. Men gaat onder andere kijken naar de sociale impact voor de locaties, en weegt de omgevingsdialoog mee.


Start verkoop Oostrum-Oost

De eerste woningen van Oostrum-Oost gaan vanaf vrijdag 7 juli in de verkoop. Dan houdt Hendriks samen met Peelrand Makelaardij een verkoopevent op de locatie zelf. Van 17:30 tot 19:00 uur kunt u er de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is mogelijk van 7 juli tot en met 14 juli 12.00 uur. Dezelfde dag gaat men vanaf 13.00 uur woningen toewijzen. Meer informatie staat op projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/oostrum-oost.


Bedankbank

De noodopvang voor asielzoekers in de Evenementenhal is gesloten. Als dank voor de prettige samenwerking met Oostrum heeft een aantal bewoners een bankenset gemaakt, en aan de dorpsraad geschonken.

De set heeft een prachtige plek gevonden op het terras van de kantine van SV Oostrum. Daar staat hij mooi overdekt en kunnen veel Oostrummers er hopelijk nog lang van genieten.

We maken van de gelegenheid gebruik om een groot compliment te geven aan de organisatie van het COA in Oostrum voor de prettige en veilige samenwerking.

Informatieavond flexwoningen, een impressie

Op dinsdagavond 20 juni verzamelden zich meer dan 200 belangstellenden in D’n Oesterham, voor een informatieavond die de dorpsraad had georganiseerd. Onder hen ook mensen uit Oirlo, en meerdere gemeenteraadsleden. Verder was er natuurlijk een flinke delegatie van de Stationsweg. Omdat voorzitter Jan-Willem Bruijsten verhinderd was, stond de avond onder de kundige leiding van dagvoorzitter Jos Baljet. Namens de gemeente probeerden projectleider Erik Voesten en wethouders Martin Leenders en Jan Jenneskens de vele vragen uit de zaal te beantwoorden.

De avond startte met een korte presentatie door de gemeente. Het huidige collegevoorstel is het resultaat van een verzoek van de gemeenteraad. Dat bevatte een aantal uitgangspunten, waaronder de voorkeur voor twee grote locaties. Verder wil de gemeente graag de regie houden, en een eventuele toekomstige aanwijzing vanwege de Spreidingswet voor zijn. Vandaar dat de gemeente haast heeft. Hieronder een paar punten die opvielen in de opmerkingen, vragen en antwoorden uit de zaal.

Afspraak is afspraak

In het verleden is de garantie gegeven, onder andere in het DOP, dat juist deze locatie van Oostrum open zou blijven. Geen lintbebouwing langs de Stationsweg, maar een open, groene doorkijk. Een van de aanwonenden had er net anderhalf jaar geleden op basis daarvan een huis gekocht, en voelde zich nu bekocht. Het argument van de gemeente, namelijk dat de woningen er tijdelijk staan, werd van tafel geveegd. Vijftien jaar wordt niet als tijdelijk ervaren. Ook bestaat de vrees dat het 30 jaar wordt.

Spreiden over de hele gemeente

Er is grote weerstand tegen de grootte van de locaties. Bert Linskens, werkzaam bij een woningcorporatie, gaf aan dat meerdere gemeenten werken met 25-30 woningen verspreid over de verschillende kernen, en dat dat prima te organiseren is. Meerdere aanwezigen gaven aan dat Oostrum gastvrij is en blijft, maar niet met deze aantallen. Als je alles optelt zou Oostrum straks voor 40% uit ‘gasten’ bestaan. Bovendien leidt de locatiegrootte tot segregatie in plaats van integratie. Bij spreiding van de opgave van 500 zou elke kern maar 35 mensen hoeven opvangen.

Omgeving ontbreekt als selectiecriterium

Een belangrijk pijnpunt is het feit dat het sociale aspect, de maatschappelijke consequenties, de omwonenden, het effect op de omgeving, blijkbaar niet als selectiecriteria zijn gehanteerd. In het verlengde daarvan was er grote onvrede over het feit dat de overige 17 locaties, en de precieze criteria, niet openbaar waren. De gemeente gaf aan dat de gemeenteraadsleden die informatie wel hadden, maar dat het niet openbaar was vanwege mogelijke grondspeculaties.

Genoeg is genoeg

‘Oostrum is iedere keer de klos’. ‘De draaglast gaat de draagkracht overstemmen’. ‘Zet die woningen maar aan de goudkust’. ‘De hele Venrayse gemeenschap moet bijdragen’. ‘Oostrum is het Groningen van Venray, we geven veel maar krijgen weinig’. De oneliners waren niet van de lucht, en lieten duidelijk zien dat wat Oostrum betreft de grens was bereikt. Met asielzoekers, arbeidsmigranten, Oekraïners, TBS’ers, een Polencamping en psychiatrische patiënten is Oostrum ruim bedeeld vergeleken met andere dorpen.

Prognoses

Een belangrijk punt van zorg waren de aantallen. Blijft het wel bij die 500? Volgens Martin Leenders wel. Wat de doelgroep asielzoekers betreft gaat het om 190 mensen, op basis van langjarige afspraken met het COA. De evenementenhal gaat op 1 juli dicht als noodopvanglocatie, die is niet geschikt om mensen te laten wonen. Voor de overige doelgroepen zou het geplande aantal volgens de huidige berekeningen voldoende zijn om aan de prognoses voor de komende 15 jaar te voldoen. Het gaat om doorstroming; mensen blijven er een tot twee jaar.

Gemeenteraad is aan zet

De wethouders gaven meerdere keren aan dat de gemeenteraad op 27 juni geen definitief besluit neemt, maar alleen toestemming geeft om het plan verder te onderzoeken op haalbaarheid, inclusief de omgevingsdialoog. Pas eind dit jaar is er een integrale afweging, en dan kan de conclusie zijn dat het plan niet past. Ook kan de gemeenteraad nog besluiten om het hele plan in te trekken. In reactie op een opmerking van Emma Palmen gaf gemeenteraadslid Bas Künen aan dat er goed wordt geluisterd naar de zaal, en dat dualisme het uitgangspunt is, niet de coalitiediscipline. Hij vroeg vertrouwen in de politiek om het juiste te doen voor Oostrum, Oirlo en de Brabander, maar vooral voor Venray als geheel.

Respect

Wethouder Jenneskens keek terug op een avond waarin de opmerkingen soms rechtstreeks en stevig waren binnengekomen. Hij was blij dat iedereen kon zeggen wat hem of haar dwarszat, en de boodschap was luid en duidelijk geweest. Wel vond hij het jammer dat er meteen aan het begin was gezegd dat er van respect geen sprake meer zou kunnen zijn, en dat termen als ‘liegen en bedriegen’ waren gebruikt.

Verkeer

Dagvoorzitter Jos Baljet sloot de avond af met een slotwoord van Jan-Willem Bruijsten namens de dorpsraad. Daarin noemde hij nog de geplande twee ontsluitingen op de Stationsweg, die haaks staan op het streven om het aantal verkeersbewegingen daar terug te dringen, onder andere via de nieuwe oost-westverbinding.

Sprekersplein donderdagavond 22 juni

Op het moment dat u dit leest hebben de dorpsraden van Oostrum en Oirlo samen hun visie gegeven tijdens een extra Sprekersplein. Een recordaantal van 22 insprekers had zich gemeld, de dorpsraden waren nummer 16. Elke inspreker kreeg 7 minuten. De tekst staat op www.dorpsraadoostrum.nl.