“Wist u Dat….” november 2018

 • De Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • Er wordt gewerkt aan de “Dichtligtijden” van de spoorwegovergang door Pro-rail
 • We de conceptplannen voor Paschalis hebben ontvangen
 • Men hier een 2- en 4 sterren hotel met trouwlocatie wil vestigen
 • Er veel wegwerkzaamheden plaatsvinden op dit moment.
 • We bijna de uitslag krijgen van het handhavingsverzoek dat er ligt bij het RUD in zake de geur- en geluidsoverlast van Rixona.
 • U de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl.
 • Er zich nog véél mensen voor 31 oktober hebben aangemeld voor Glasweb.
 • Er een gesprek is gepland met gemeente, dorpsraad en initiatiefnemers inzake de stagnerende bouwplannen in Oostrum Oost.
 • Er in november opnames worden gemaakt in Oostrum door een documentairemaker.
 • Er gewerkt wordt aan een ontmoetingsplek buiten bij de Watermolen en hier een jonge Oostrumse ontwerper zijn eerste ideeën aan het uitwerken is.
 • De Groencommissie aan het kijken is naar een juiste plek voor het planten van een “Rabobank honingboom”.

“Wist u Dat….” Oktober 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • De gemeente een groot deel van de openbare verlichting gaat vervangen. Dit doen ze omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we bepaald hebben. Ze doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt.
 • Alle verlichting zal vervangen worden door LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen.
  De aannemer gaat aanstaande maandag starten hiermee. Ze gaan werken volgens onderstaand schema:
 • De komende week zal men bij het eerste deel van de bewoners een brief in de bus doen, de rest volgt in de weken erna.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich tot 31 oktober kunt aanmelden voor gratis aanleg: https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.

“Wist u Dat….” September 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • we sinds de zomer TWEE nieuwe leden hebben: Wendy & Michel
 • er op 13 september een informatieavond is over de reconstructie van de Spurkterdijk
 • we graag uw reacties, kansen en suggesties horen over het plan om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • de Dorpsraad onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep die daarvoor is opgericht.
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • Oostrum veiliger is geworden door de afronding van het buurt-whatsApp project.
 • op het “vrijerspaadje” de stoeptegels weer worden vastgelegd
 • de Dorpsraad met de gemeente en de initiatiefnemers heeft gesproken over de stagnerende woningbouwplannen in Oostrum Oost.
 • de Dorpsraad binnenkort wordt bijgepraat over de Hotel-plannen bij Paschalis
 • we met het “werkhuis” in contact staan om mogelijk nieuwe picknick banken te laten maken voor bij de watermolen

Week van de Dementie 2018

UITNODIGING

Venray, augustus 2018

Geachte heer/mevrouw,

Venray Dementievriendelijk is een brede maatschappelijke beweging met als doel mensen met dementie zo lang als mogelijk hun plaats in onze samenleving te doen behouden.

Een doel dat we alleen gezamenlijk en op langere termijn kunnen bereiken. Een doel ook dat alleszins de moeite waard is om hard aan te werken. Immers, komende decennia verdubbelt het aantal mensen met dementie. Hun mantelzorgers verdienen alle mogelijke ondersteuning. Ongeveer de helft van de mantelzorgers geeft aan zich zwaar overbelast te voelen. Veel mantelzorgers dreigen daardoor zelf hulpvrager te worden.

Een belangrijke stap in het bereiken van onze doelstelling is de inwoners van Venray te informeren over de impact van dementie. Zowel voor degenen met dementie als ook voor de mantelzorgers. Tegelijkertijd willen we de boodschap overbrengen dat mensen met dementie vaak veel meer kunnen dan wij denken. Zeker in de eerste jaren van het ziekteproces is er nog veel kwaliteit van leven te winnen.

In de Week van de Dementie, van 17 tot en met 21 september, willen we zoveel mogelijk Venrayse mensen bereiken. Dat doen we door iedere dag een activiteit te organiseren. Sport, dans, kunst, informatie en amusement komen in het programma allemaal langs.

Wij nodigen u van harte uit om bij een of meerdere activiteiten aanwezig te zijn.

Speciaal willen we u uitnodigen voor de afsluitende feestelijke bijeenkomst op vrijdag 21 september in de Schouwburg. Verder willen wij u vragen ons te helpen om bekendheid te geven aan de Week van de Dementie. U kunt dat doen door ons programma onder de aandacht te brengen van uw achterban.

Mocht u nog vragen hebben, stuurt u dan een mail naar: info@venraydmentievriendelijk.nl

Op voorhand vriendelijk bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens tijdens de Week van de Dementie.

Vriendelijke groet,

Mark Schapendonk
Voorzitter Venray Dementievriendelijk

 

“Wist u Dat….” , Augustus 2018

 • de Dorpsraad de schakel is tussen u en de gemeente
 • we mensen nog altijd zoeken voor bij de dorpsraad
 • u gerust even kunt bellen, appen of mailen om u aan te melden
 • u veel informatie kunt vinden op https://venray.raadsinformatie.nl/
 • De verbouwing van de Oesterham flinke vooruitgang boekt
 • Het bijna kermis is en het Kermiscomité voor u allen weer van alles heeft georganiseerd
 • Er een plan is om maximaal 240 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten op de Hulst I.
 • De Dorpsraad hier afgelopen maandag een informatiebijeenkomst over heeft bijgewoond
 • de Spurkterdijk wordt verbreedt en hiervoor ook bomen worden gekapt
 • de Groencommissie in gesprek is met de gemeente over de bomenkap en herplanting in het algemeen
 • u de bijgewerkte dorps-agenda kunt vinden op dorpsraadoostrum.nl
 • u zich nog altijd kunt aanmelden via https://www.glaswebvenray.nu/aanmelden
 • er buurtpreventieborden komen ter ondersteuning aan het burgerinitiatief

Vervangingsplan 2018 openbare verlichting Oostrum

Beste dorpsraad,

De gemeente Venray vervangt elk jaar een deel van de openbare verlichting. Dit doen we omdat verlichting verouderd is, te veel energie verbruikt en om te bekijken of de huidige verlichting nog voldoet aan de normen en het beleid wat we bepaald hebben. We doen dit ook om de sociale en verkeersveiligheid te verbeteren en energie te besparen. Alle nieuwe verlichting is voorzien van een dimmer, zodat bijvoorbeeld ’s nachts als er weinig verkeer is het licht niet onnodig fel brandt.

Alle verlichting die wij vervangen, zal vervangen worden door LED verlichting. Op sommige plaatsen zullen lichtmasten verdwijnen, maar daar komen dan op andere plaatsen weer lichtmasten voor terug om een betere verdeling te krijgen.

Dit jaar zal tussen oktober en december de verlichting op de Asselberghsstraat, Buitenhof, Binnenhof, Gildestraat, Goetzenhof, Hoefslag, Jofferspas, Kloosterstraat, Randenrade, Vlasakker en Watermolenstraat aangepakt worden.

Wij zullen de overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen, maar helaas is dat niet altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Joost Albers | Beheerder technische installaties | Gemeente Venray
Postbus 500, 5800 AM Venray | Raadhuisstraat 1, 5801 MB  Venray
T +31 (0)478 52 35 50| www.venray.nl

 

Aanwezig: Maandag t/m vrijdag

DRINGENDE OPROEP: Wie kan er de komende weken enkele dagdelen vrijmaken om te komen schilderen?, Verbouwing D’n Oesterham

De verbouwing gaat gestaag door!

 Een geweldige groep vrijwilligers werkt naarstig door deze zomerweken.
De toiletten worden vernieuwd en het binnenschilderwerk is gestart.

Met name deze laatste klus vraagt nog om extra handen.

DRINGENDE OPROEP: Wie kan er de komende weken enkele dagdelen vrijmaken om te komen schilderen?

Je bent meer dan van harte welkom.

Meld je aan via Oesterham@home.nl

Alvast bedankt namens de hele Aostrumse gemeenschap want per slot van rekening is D’n Oesterham van en voor ons allemaal.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur D’n Oesterham

Contactpersonen Gebiedsregie

Venray Beweegt

Venray Beweegt zet de Venrayse samenleving letterlijk in beweging en draagt daarmee bij aan een gezond leefpatroon van de inwoners. Sporten, bewegen en gezonde voeding staan daarbij centraal. De buurtsportcoaches hebben de taak om zoveel mogelijk inwoners op een laagdrempelige manier te laten bewegen en te inspireren tot een gezonde leefstijl. Jong en oud, mannen en vrouwen, wel of geen beperking. Zo houden we ons bezig met het coördineren, ondersteunen, verbinden en samenbrengen van activiteiten, projecten en initiatieven binnen de gemeente Venray.
Meer informatie: Kijk op www.venraybeweegt.nl
Contact: Puck Rijs, puck.rijs@venray.nl – 06 28535044

Cultura Venray

Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van alle partners die willen bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Van ondernemende docenten tot culturele instellingen, van schoolbesturen tot kunstenaars en van jongerencentra tot erfgoedverenigingen en culturele ondernemers. Kortom: voor iedereen die iets wil organiseren of realiseren op het gebied van kunst- en cultuur in de gemeente Venray. Dus: zit jij met een ideeën kun je wel wat ondersteuning gebruiken of wil je een culturele activiteit organiseren? Kom dan eens langs bij ons kantoor, midden in het centrum van Venray op Schoutenstraatje 8, voor een vrijblijvende kennismaking.
Contact: Marloes Kempkens, marloes@culturavenray.nl 06 34452547

Synthese

Een jongerenwerker jaagt initiatieven aan en ondersteunt jongeren met een gaaf idee of project. De jongerenwerker is de verbinder tussen de leefwereld van jongeren en de samenleving. Het jongerenwerk is een belangrijke brug naar bestaande verenigingen, organisaties en hulpverleningsinstanties voor jongeren. Hij ondersteunt jongeren in groepsverband en individueel altijd op een laagdrempelige manier. De jongerenwerker werkt vindplaatsgericht en kijkt met de jongeren naar behoefte en mogelijkheden. Denkt positief en stimuleert talentontwikkeling bij jongeren. De jongerenwerker is het eerste aanspreekpunt voor jongeren wat betreft advies, vragen, initiatieven of problemen. Zet daarnaast in op preventie en geeft voorlichtingen. De jongerenwerker brengt bij overlast gevende situaties alle perspectieven in beeld en creëert wederzijds begrip.
Contact: Jasper Jacobs, j.jacobs@synthese.nl06 51178026

Jongerencentrum The B

Kern van de visie van Jongerencentrum The B:

 • Een ontmoetingsplek (open inloop/ ‘huiskamer’) binnen of aan de singels voor alle jongeren(groepen) van 10-24 jaar uit (de gemeente) Venray;
 • Geschikt voor een breed aanbod van muziek inclusief podiumfunctie voor lokale en regionale acts en voor het ontplooien en prikkelen van talenten van jongeren uit (de omgeving van) Venray;
 • Multifunctionaliteit gerelateerd aan jongerenactiviteiten, d.w.z. combinatie met activiteiten op het gebied van o.a. dans, sport, cultuur, onderwijs en voorzieningen passend bij de activiteiten van het nieuwe jongerencentrum, met mogelijkheden voor een combinatie met andere vormen van (toekomstig) gebruik (multifunctionaliteit).Speerpunten 2018
  1. Professionalisering werkorganisatie
  2. Werven jongeren als vrij williger
  3. Netwerksamenwerking met partijen/ organisaties die activiteiten met vergelijkbare doelstellingen voor dezelfde doelgroep (willen) aanbieden
  Contact: Sander Brugmans, voorzitter@thebvenray.nl 06 53736957

 

SLOPERS GEZOCHT !!!, start interne verbouwing van D’n Oesterham

Op 23 juni gaan we starten met de interne verbouwing van D’n Oesterham.

Dit betekent dat we vele handen nodig hebben om het nodige sloop- en opruimwerkwerk te verrichten, zoals:
-Wanden slopen
-toneel gedeeltelijk afbreken
-leegruimen
-afplakken
-tegels uitkappen
-opruimen enz. enz.
Het werk is zeker niet allemaal zwaar en alle hulp is welkom.

Wil je je inzetten voor de Oostrumse gemeenschap meld je dan aan via oesterham@home.nl

Wij starten om 08.30 uur en voor koffie/thee, een lunch en een afsluitend hapje en drankje voor de werkers wordt gezorgd.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag of alleen voor de morgen of de middag.

 

                                                VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.