Nieuws van de dorpsraad

Een speaker voor je evenement!

De Dorpsraad heeft vanuit het leefbaarheidsfonds een JBL PARTYBOX 310 gekocht, inclusief twee draadloze microfoons. Deze speaker werkt 3.5 uur op de accu en is daardoor geschikt voor allerlei evenementen in Oostrum. Denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas, Òs gemis, de opening van carnaval op het Dorpsplein enzovoort. Maar ook voor buitenactiviteiten van SMT, KBO of ZijActief.

De speaker is via de beheerders van de Oesterham (Jan en Antoinette) te reserveren. Hij is niet bedoeld voor mensen die thuis graag een karaokefeestje willen organiseren, maar we hopen dat de diverse commissies er veel gebruik van kunnen gaan maken.


Vraag een bijdrage voor je Burendagplan

Op zaterdag 24 september is het weer Burendag. Als je op die dag iets wil organiseren, kun je een bijdrage vragen aan het Oranje Fonds van maximaal 350 euro.

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds, om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Buurten kunnen een aanvraag tot maximaal € 350,- indienen om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op: hierbij geldt wel op = op.

Aanmelden kan op www.burendag.nl. Op 14 juli stonden daar al meer dan 5.000 activiteiten, maar nog geen in Oostrum! Als je je activiteit voor 1 september aanmeldt krijg je een leuk Burendagpakket.


Burgerhulpverleners gezocht

De Stichting Hard voor Hart verbetert de overlevingskans van personen met een hartstilstand. De stichting streeft ernaar dat minstens 2 procent van de inwoners van de gemeente burgerhulpverlener is. Op dit moment is dat percentage 1,76%. Vandaar dat de organisatie extra burgerhulpverlener zoekt, onder andere in Oostrum!

De gratis opleiding is één lesavond van drie uur, waarin je reanimatie en het gebruik van de AED aangeleerd krijgt. De eerstvolgende cursus staat gepland op dinsdag 27 september 2022, om 19:00 uur. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op www.hardvoorhart.nl.

En mocht je iemand kennen met het BHV-diploma, vraag hem of haar dan om zich te registreren als burgerhulpverlener.

Een ton aan prijzen voor Limburgse buurtprojecten

De tiende editie van Onze Buurt heeft een grotere prijzenpot dan ooit: er zit voor €100.000,- aan cheques in de pot. Limburgse buurtbewoners die geld nodig hebben voor een waardevol project, kunnen aankloppen bij Onze Buurt. Een jury kiest de beste projecten. Vorig jaar won de groep DB4ALL uit de Roermondse wijk Donderberg €40.000,- om een nieuwe keuken te bouwen voor het Ramadanproject.

Onze Buurt is een initiatief van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg. De prijzenactie wordt gesteund door Oranje Fonds en Provincie Limburg. Elk jaar deelt de jury geldprijzen uit aan de beste Limburgse projecten. Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen, en stimuleert dat mensen en organisaties zelf aan de slag gaan om hun omgeving fraaier, gezelliger en socialer maken. Inschrijven kan met een gloednieuw plan, maar de volgende fase van een bestaand project maakt net zoveel kans.

Bovenop de cheques deelt de jury het “Onze Buurt Zetje” uit. Het Zetje helpt organisaties om een projectplan te schrijven, vrijwilligers te motiveren, een administratie op te zetten, vergunningen te regelen of iets anders praktisch. De details over deelname staan op de site: www.onzebuurt.eu.

Heb je een plan of idee dat ons leefbaarheidsfonds te boven gaat? Neem dan contact op met de dorpsraad, dan kunnen we je helpen met de inschrijving voor Onze Buurt 2022. Dat kan tot 20 juli 2022. In augustus worden de maximaal acht finalisten bekendgemaakt, en in oktober worden de prijzen uitgereikt.

Piet Rongen en Leo Basten ontvangen ‘Pluum’

Twee vrijwilligers van de onderhoudsploeg van sportpark De Spar zouden in het zonnetje gezet worden voor hun werk bij SV Oostrum , maar één van de twee ontbrak bij het uitreiken van de Pluum. Dit is een blijk van waardering die elk jaar door ‘Match voor Vrijwilligers’ wordt verzorgd.

De caravan ‘All you need is vrijwilligers’ was naar Oostrum vertrokken om beide vrijwilligers te bedanken. De Pluum werd uitgereikt toen de woensdagmorgenploeg pauze hield. Alleen Leo Basten was aanwezig. Mede-genomineerde Piet Rongen was helaas afwezig. Beide mannen staan altijd gereed voor de vereniging en zijn gerespecteerde vrijwilligers. Na de uitreiking werd er nog even nagepraat alvorens de handen weer uit de mouwen werden gestoken.

Piet en Leo zijn zeer blij met deze waardering maar willen de prijs graag delen met de hele woensdagmorgenploeg. Op 9 december worden de Pluumen officieel door de burgemeester van Venray uitgereikt tijdens het PluumCafé.

Evenementenhal Oostrum Venray

Tweede bijeenkomst klankbordgroep asielzoekers

De klankbordgroep vormt de verbinding tussen de gemeente, het COA en inwoners. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh.

Versnelde opening
Op donderdag 21 april was de tweede bijeenkomst in de evenementenhal in Oostrum. Ook burgemeester Leontien Kompier en wethouders Chantal Nijkerken en Jan Jenneskens waren aanwezig. De collegeleden hebben het belang van de klankbordgroep benadrukt. Vlak voor de bijeenkomst werd bekend dat de eerste asielzoekers de volgende dag (op vrijdag 22 april) werden verwacht . Sneller dan gepland vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Een uitdaging voor alle betrokkenen, maar het is gelukt om de opvang extra snel gereed te maken. Er was veel begrip voor de noodzaak en urgentie van de versnelde opening, dat zorgde voor een fijne en efficiënte samenwerking.

Geen optie tot verlenging
Omdat er nog geen bewoners waren, was het mogelijk om de ingerichte evenementenhal te bekijken. De klankbordgroep – en collegeleden mochten ook zelf ervaren hoe het voelt om als nieuwe bewoner bij de noodopvang te arriveren: ze doorliepen dezelfde introductieronde. Indrukwekkend, zeker. De inrichting werd als sober, maar wel veilig gezien. En geschikt als onderdak voor maximaal 350 mensen voor maximaal 6 maanden (géén optie tot verlenging). De inrichting van de noodopvang biedt weinig ruimte voor privacy, dat maakt deze minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Voornaamste bewonersgroep zijn naar alle waarschijnlijkheid alleengaande mannen.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 mei, 19:00 uur
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook praktische onderwerpen aan bod. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een tijdelijke looproute naar het centrum en maakt het COA een overzicht met mogelijke activiteiten voor de bewoners. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zodra meer over de inloopavond bekend is, communiceert de gemeente dit via www.venray.nl en gebruikelijke kanalen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Evenementenhal Oostrum Venray

Opvang asielzoekers 22 april open

De gemeente meldt op 21 april dat de eerste honderd asielzoekers op vrijdag 22 april worden opgevangen in de Evenementenhal.

Asielzoekers

In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen, maar vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang eerder open.

De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer drie weken volledig bezet is met 350 bewoners.

In deze PDF staat meer informatie over de klankbordgroep. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie.

Meer informatie staat in het persbericht van de gemeente Venray. Ga naar deze pagina voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Actie tegen heropening vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel in 2024 ‘reactiveren’. Er komen dan 12 van de 46 F-35 straaljagers te staan. De rest gaat naar Volkel en Leeuwarden. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en er waren kritische artikelen in Peel en Maas, maar tot nu toe leeft het onderwerp nauwelijks. Een groep bezorgde Venraynaren vindt de plannen een bedreiging voor het leefklimaat in Noord-Limburg en Oost-Brabant, en wil heropening tegenhouden. Een artikel dat op 12 januari verscheen in Ons Eigen Erf in Overloon leverde veel reacties op.

De nieuwe F-35’s maken meer lawaai dan de oude F-16’s. Volgens de huidige plannen wordt er straks drie keer zes weken per jaar gevlogen, op werkdagen tussen zonsopgang en middernacht. In die drie periodes mogen er in totaal 1800 vluchten worden gemaakt, dus maximaal 20 vluchten per dag, ofwel twee tot drie vliegbewegingen (starts of landingen) per uur.

De startbaan ligt richting noordoosten. Afhankelijk van de windrichting zullen er F-35’s over Overloon, Smakt, Holthees en Vierlingsbeek vliegen. Kans op overlast in Oostrum is er zeker: ervaringen in Leeuwarden geven een overlastgebied van dertig kilometer aan. Tijdens vluchten kunnen volgens Omroep Friesland bijvoorbeeld lessen op school niet doorgaan en kinderen niet buiten spelen.

Er zijn 600 bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel. De reactienota van Defensie staat online. De volgende stap is een Milieueffectrapportage (MER). Meer informatie is te vinden op de website van de werkgroep: www.stopvliegbasisdepeel.nl. Stuur een email naar informatiedepeel@mindef.nl om informatie te krijgen via de bureninformatie-mailing van Defensie.

Nog geen akkoord komst asielzoekers

In een extra ingelaste vergadering sprak het college van B&W vrijdag 24 december over de haalbaarheid van de komst van 500 asielzoekers voor de duur van vier maanden naar de gemeente Venray. Uit een eerste, globale analyse blijkt dat de evenementenhal geschikt gemaakt kan worden voor de bedoelde noodopvang.

Maar er gebeurt niets totdat het college een reactie van het ministerie heeft gekregen op de brief met vragen.

Veiligheid en gezondheid zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het college wil overlast en andere problemen voorkomen, dus ook de begeleiding van de asielzoekers moet goed geregeld zijn. De locatie moet verder brandveilig zijn en er zijn verkeersmaatregelen nodig. Ook is aandacht voor hygiëne van belang, zeker in deze coronapandemie.

Meer informatie staat hier, op de website van de gemeente.

Nieuws van de dorpsraad

Kerstbomen inleveren tot en met 7 januari

Kerstbomen (zonder versierselen en potten!) kunnen van maandag 27 december tot en met vrijdag 7
januari worden ingeleverd op het dorpsplein, waar de hekken staan.

Na 7 januari worden de kerstbomen versnipperd, waarna ze in groene gft-containers gaan, of rechtstreeks naar het milieustation.

Bodemonderzoek op meerdere wegen

De komende weken worden er graaf- en boorwerkzaamheden uitgevoerd op meerdere wegen in Oostrum. Het gaat om de Geijsterseweg, de Vlasakker en de Randenrade.

Het bedrijf Econsultancy voert er bodemonderzoek uit in opdracht van de gemeente Venray. Het bedrijf HDB graaft proefsleuven om de aanwezigheid van kabels en leidingen in beeld te brengen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Gemeente Venray vraagt illegaal vuurwerk te melden

In aanloop naar de jaarwisseling zijn in de gemeente Venray in de afgelopen weken alweer harde knallen van illegaal zwaar vuurwerk te horen. Helaas zijn er ook al diverse vernielingen aangericht met vuurwerk. Zwaar vuurwerk inclusief knalvuurwerk is verboden. Verder wordt de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dat heeft het kabinet vorige week bekendgemaakt.

Vuurwerkverbod: minder druk op de zorg
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voorkomen vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals als gevolg van COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties.

Illegale opslag? Meld het!
De opslag van dit illegaal zwaar vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. In veel gevallen hebben mensen de vuurwerkbommen gewoon in huis. Weet u wie zich bezig houdt met het afsteken van illegaal vuurwerk, waar illegaal vuurwerk ligt of wordt verhandeld? Meld het bij de politie (0900 8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op de website van:
de politie
de rijksoverheid