Kermiscommissie bedankt — Honden svp aan de lijn in het dorp

Kermiscommissie bedankt!

De dorpsraad wil graag de kermiscommissie bedanken voor alle inspanningen! Met een kleurwedstrijd, schminken, een treintje en een loterij met mooie prijzen hebben vele kinderen van Oostrum op zondagmiddag een prachtige kermis beleefd.

Honden svp aan de lijn in het dorp

De laatste tijd hebben we meerdere meldingen van dorpsgenoten gekregen over loslopende honden in het dorp. Misschien weet niet iedereen dat dat binnen de bebouwde kom niet mag, maar dat ze aangelijnd moeten zijn. Dit staat in artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Venray. Vriendelijk verzoek om daar rekening mee te houden, al was het alleen maar omdat sommige mensen bang zijn voor honden.

Staat u al in de dorpsgids? — Welkomstpakket: lok nieuwelingen over uw drempel!

Staat u al in de dorpsgids?

Oostrum heeft een dorpsgids, met 16 pagina’s aan informatie over Oostrum en handige adressen en telefoonnummers. Alle Oostrumse organisaties kunnen zich daarin gratis voorstellen. Op dit moment zijn dat 18 verenigingen en 22 ondernemers. Een link naar de laatste versie staat op de voorpagina van de website van de Dorpsraad (www.dorpsraadoostrum.nl).

Staat uw bedrijf of vereniging er nog niet in? Stuur dan een logo of foto met een korte tekst (maximaal 50 woorden) waarin u uw organisatie voorstelt. We willen de contactinformatie niet steeds hoeven wijzigen, daarom zetten we in de brochure alleen een (stabiel) telefoonnummer en een website (of emailadres).

Welkomstpakket voor nieuwe dorpsgenoten

Sinds december 2022 heet de Dorpsraad nieuwe inwoners persoonlijk welkom in Oostrum. Ze krijgen een klein welkomstpakket, met daarin natuurlijk de dorpsgids. Inmiddels hebben we er al 26 afgeleverd!

In een tasje van Allemans krijgen onze nieuwe dorpsgenoten een flesje bier van De Grieze, een bidon van Vita Compleet Fysiotherapie, een pen van ZoetHartig, een potlood van Spraelandhof, een koelkaststicker en een tegoedbon van Praktijk ONS Gewicht, kortingsbonnen van SMT, Melvin, Green-Drive, Praktijk Lisan en De Witte Vennen, een bon van ZijActief, een infokaartje van GlaswebVenray en een bon voor een gratis kennismakingsabonnement van een jaar op het OW!.

Lok nieuwelingen over uw drempel

De reacties op onze bezoekjes zijn zeer positief, en hier en daar hebben we wat uitgebreider kunnen kennismaken. Men kon het waarderen dat we de moeite namen om hen persoonlijk welkom te heten, en we hopen dat het voor sommigen de drempel verkleint om een dorpsgenoot te worden, in plaats van alleen een inwoner.

Ook als ondernemer of vereniging kunt u, via het welkomstpakket, voor nieuwe inwoners de drempel verlagen voor een eerste bezoek. Bijvoorbeeld een kennismakingsaanbieding, gratis koffie met vlaai, of korting op een uurtje bowlen. Het is mogelijk om kant-en-klare bonnen of folders in het welkomstpakket te doen, maar we kunnen uw bon ook op het aparte aanbiedingenblad opnemen. Lever daarvoor een afbeelding aan, liefst als JPG of PNG. Een aardigheidje kan natuurlijk ook, zoals een mok of een sleutelhanger. Neem contact op voor meer informatie.

Nieuwe buren?

We maken minimaal elk kwartaal een rondje langs onze nieuwe inwoners. Dus hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan de dorpsgids en het welkomstpakket af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.

Nieuws van de dorpsraad

Gemeente Venray past plan flexwoningen aan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 juni het voorstel voor flexwoningen via een amendement vervangen. Daarmee is de beslissing over het toewijzen van de drie locaties van de baan. De raad heeft het college in een gewijzigde opdracht gevraagd om het proces (gedeeltelijk) over te doen, met nieuwe uitgangspunten en wegingsfactoren.

Nieuw plan eind dit jaar

Wethouder Leenders: “Wij hebben onze inwoners luid en duidelijk gehoord en ook goed geluisterd naar wat de gemeenteraad wil. Uiteindelijk willen we het beste plan voor Venray. We zetten daarom onze schouders onder deze nieuwe opdracht.” Het college verwacht eind 2023 een gewijzigd plan aan de raad te presenteren.

Omgevingsdialoog

De opgave voor de opvang van ontheemden in de gemeente Venray is onveranderd. Met de nieuwe randvoorwaarden van de raad gaat het college de locaties nu opnieuw beoordelen. Ook moet het college in deze fase al met de omgevingsdialoog starten.

Sociale impact

Volgens de wethouder is het bestaande onderzoek nog steeds een belangrijke informatiebron, maar wordt het aangevuld met de nieuwe kaders. Men gaat onder andere kijken naar de sociale impact voor de locaties, en weegt de omgevingsdialoog mee.


Start verkoop Oostrum-Oost

De eerste woningen van Oostrum-Oost gaan vanaf vrijdag 7 juli in de verkoop. Dan houdt Hendriks samen met Peelrand Makelaardij een verkoopevent op de locatie zelf. Van 17:30 tot 19:00 uur kunt u er de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is mogelijk van 7 juli tot en met 14 juli 12.00 uur. Dezelfde dag gaat men vanaf 13.00 uur woningen toewijzen. Meer informatie staat op projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/oostrum-oost.


Bedankbank

De noodopvang voor asielzoekers in de Evenementenhal is gesloten. Als dank voor de prettige samenwerking met Oostrum heeft een aantal bewoners een bankenset gemaakt, en aan de dorpsraad geschonken.

De set heeft een prachtige plek gevonden op het terras van de kantine van SV Oostrum. Daar staat hij mooi overdekt en kunnen veel Oostrummers er hopelijk nog lang van genieten.

We maken van de gelegenheid gebruik om een groot compliment te geven aan de organisatie van het COA in Oostrum voor de prettige en veilige samenwerking.

Informatieavond flexwoningen, een impressie

Op dinsdagavond 20 juni verzamelden zich meer dan 200 belangstellenden in D’n Oesterham, voor een informatieavond die de dorpsraad had georganiseerd. Onder hen ook mensen uit Oirlo, en meerdere gemeenteraadsleden. Verder was er natuurlijk een flinke delegatie van de Stationsweg. Omdat voorzitter Jan-Willem Bruijsten verhinderd was, stond de avond onder de kundige leiding van dagvoorzitter Jos Baljet. Namens de gemeente probeerden projectleider Erik Voesten en wethouders Martin Leenders en Jan Jenneskens de vele vragen uit de zaal te beantwoorden.

De avond startte met een korte presentatie door de gemeente. Het huidige collegevoorstel is het resultaat van een verzoek van de gemeenteraad. Dat bevatte een aantal uitgangspunten, waaronder de voorkeur voor twee grote locaties. Verder wil de gemeente graag de regie houden, en een eventuele toekomstige aanwijzing vanwege de Spreidingswet voor zijn. Vandaar dat de gemeente haast heeft. Hieronder een paar punten die opvielen in de opmerkingen, vragen en antwoorden uit de zaal.

Afspraak is afspraak

In het verleden is de garantie gegeven, onder andere in het DOP, dat juist deze locatie van Oostrum open zou blijven. Geen lintbebouwing langs de Stationsweg, maar een open, groene doorkijk. Een van de aanwonenden had er net anderhalf jaar geleden op basis daarvan een huis gekocht, en voelde zich nu bekocht. Het argument van de gemeente, namelijk dat de woningen er tijdelijk staan, werd van tafel geveegd. Vijftien jaar wordt niet als tijdelijk ervaren. Ook bestaat de vrees dat het 30 jaar wordt.

Spreiden over de hele gemeente

Er is grote weerstand tegen de grootte van de locaties. Bert Linskens, werkzaam bij een woningcorporatie, gaf aan dat meerdere gemeenten werken met 25-30 woningen verspreid over de verschillende kernen, en dat dat prima te organiseren is. Meerdere aanwezigen gaven aan dat Oostrum gastvrij is en blijft, maar niet met deze aantallen. Als je alles optelt zou Oostrum straks voor 40% uit ‘gasten’ bestaan. Bovendien leidt de locatiegrootte tot segregatie in plaats van integratie. Bij spreiding van de opgave van 500 zou elke kern maar 35 mensen hoeven opvangen.

Omgeving ontbreekt als selectiecriterium

Een belangrijk pijnpunt is het feit dat het sociale aspect, de maatschappelijke consequenties, de omwonenden, het effect op de omgeving, blijkbaar niet als selectiecriteria zijn gehanteerd. In het verlengde daarvan was er grote onvrede over het feit dat de overige 17 locaties, en de precieze criteria, niet openbaar waren. De gemeente gaf aan dat de gemeenteraadsleden die informatie wel hadden, maar dat het niet openbaar was vanwege mogelijke grondspeculaties.

Genoeg is genoeg

‘Oostrum is iedere keer de klos’. ‘De draaglast gaat de draagkracht overstemmen’. ‘Zet die woningen maar aan de goudkust’. ‘De hele Venrayse gemeenschap moet bijdragen’. ‘Oostrum is het Groningen van Venray, we geven veel maar krijgen weinig’. De oneliners waren niet van de lucht, en lieten duidelijk zien dat wat Oostrum betreft de grens was bereikt. Met asielzoekers, arbeidsmigranten, Oekraïners, TBS’ers, een Polencamping en psychiatrische patiënten is Oostrum ruim bedeeld vergeleken met andere dorpen.

Prognoses

Een belangrijk punt van zorg waren de aantallen. Blijft het wel bij die 500? Volgens Martin Leenders wel. Wat de doelgroep asielzoekers betreft gaat het om 190 mensen, op basis van langjarige afspraken met het COA. De evenementenhal gaat op 1 juli dicht als noodopvanglocatie, die is niet geschikt om mensen te laten wonen. Voor de overige doelgroepen zou het geplande aantal volgens de huidige berekeningen voldoende zijn om aan de prognoses voor de komende 15 jaar te voldoen. Het gaat om doorstroming; mensen blijven er een tot twee jaar.

Gemeenteraad is aan zet

De wethouders gaven meerdere keren aan dat de gemeenteraad op 27 juni geen definitief besluit neemt, maar alleen toestemming geeft om het plan verder te onderzoeken op haalbaarheid, inclusief de omgevingsdialoog. Pas eind dit jaar is er een integrale afweging, en dan kan de conclusie zijn dat het plan niet past. Ook kan de gemeenteraad nog besluiten om het hele plan in te trekken. In reactie op een opmerking van Emma Palmen gaf gemeenteraadslid Bas Künen aan dat er goed wordt geluisterd naar de zaal, en dat dualisme het uitgangspunt is, niet de coalitiediscipline. Hij vroeg vertrouwen in de politiek om het juiste te doen voor Oostrum, Oirlo en de Brabander, maar vooral voor Venray als geheel.

Respect

Wethouder Jenneskens keek terug op een avond waarin de opmerkingen soms rechtstreeks en stevig waren binnengekomen. Hij was blij dat iedereen kon zeggen wat hem of haar dwarszat, en de boodschap was luid en duidelijk geweest. Wel vond hij het jammer dat er meteen aan het begin was gezegd dat er van respect geen sprake meer zou kunnen zijn, en dat termen als ‘liegen en bedriegen’ waren gebruikt.

Verkeer

Dagvoorzitter Jos Baljet sloot de avond af met een slotwoord van Jan-Willem Bruijsten namens de dorpsraad. Daarin noemde hij nog de geplande twee ontsluitingen op de Stationsweg, die haaks staan op het streven om het aantal verkeersbewegingen daar terug te dringen, onder andere via de nieuwe oost-westverbinding.

Sprekersplein donderdagavond 22 juni

Op het moment dat u dit leest hebben de dorpsraden van Oostrum en Oirlo samen hun visie gegeven tijdens een extra Sprekersplein. Een recordaantal van 22 insprekers had zich gemeld, de dorpsraden waren nummer 16. Elke inspreker kreeg 7 minuten. De tekst staat op www.dorpsraadoostrum.nl.

Foto Peel en Maas

Flexwoningen: Sprekersplein donderdagavond 22 juni

De gemeente heeft een extra Sprekersplein ingelast over de plannen voor flexwoningen. Een recordaantal van 22 insprekers had zich gemeld. Elke inspreker kreeg 7 minuten. De dorpsraden van Oostrum en Oirlo hebben daar samen hun visie gegeven, zij waren nummer 16. Hieronder de tekst.

Geachte leden van de raad,

Volgende week dinsdag gaat u als raad een besluit nemen over de huisvestingslocaties voor ontheemden. Namens de dorpsraden van Oirlo en Oostrum wil ik een aantal punten bij u onder de aandacht brengen, die van belang zijn voor een zorgvuldige besluitvorming. Als dorpsraden nemen wij een neutrale positie in, maar zoals wij inwoners waarschuwen als zij plannen hebben die niet voldoen aan wet- en regelgeving, zo willen wij uw raad waarschuwen.

Ik wil het hier niet hebben over de inhoud. Wel over de wijze waarop dit voorstel tot stand is gekomen. Als jurist vallen mij daarbij een aantal zaken op. Zaken die te maken hebben met het toepassen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die de rode draad zijn voor het handelen van elk bestuursorgaan. Het gaat met name om het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.

Ik wil beginnen met het zorgvuldigheidsbeginsel. Voordat een besluit wordt genomen dienen alle relevante feiten en omstandigheden in kaart te worden gebracht. Om dit te borgen zijn er procedures in het leven geroepen. In het geval van de huisvestingslocaties zijn er in ieder geval twee procedures, die bij mij in het oog springen, omdat hiervan is afgeweken.

De eerste is de omgevingsdialoog. Op de website van de gemeente staat een Handreiking omgevingsdialoog voor initiatiefnemer. Voor initiatiefnemers geldt de verplichting om een omgevingsdialoog te houden op het moment dat het plan, project of idee ontstaat, zodat al bij de start duidelijk is wat de omgeving van de plannen denkt en hier rekening mee kan worden gehouden. In het voorliggende voorstel is het aantal locaties teruggebracht naar drie, zonder dat de omgeving hierbij is betrokken. Als inwoners van de gemeente Venray mogen wij er toch op vertrouwen dat ook het college zich houdt aan deze handreiking? Daarom zou er ook in dit geval een zorgvuldige omgevingsdialoog moeten worden gehouden.

De andere procedure die bij mij in het oog springt, is de procedure die is gevolgd om het voorstel op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni te plaatsen. Waarom deze haast? In het geval van de huisvestingslocaties heeft het college, volgens eigen zeggen, drie weken voor de raadsvergadering besloten om het voorstel voor te leggen aan uw raad. Dit is in afwijking van de normale procedure, waardoor uw raad niet de kans krijgt om de gebruikelijke zorgvuldigheid te betrachten. En juist bij een besluit zoals nu voorligt, is het van belang om de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen en alle belangen, dus ook die van de omwonenden, in de besluitvorming te betrekken.

Dit brengt mij op het motiveringsbeginsel. In het geval van de huisvestingslocaties is echter op geen enkele wijze duidelijk gemaakt waarom het nodig is geweest om af te wijken van de procedures en met zo’n grote haast dit voorstel aan uw raad voor te leggen. Vindt u als raad ook niet dat dit in strijd is met het motiveringsbeginsel dat voorschrijft dat duidelijk moet zijn waarom een bestuursorgaan bepaalde keuzes maakt? Dat er geen omgevingsdialoog is geweest vanwege het beperkte aantal locaties, is onvoldoende motivatie. Juist door in gesprek te gaan met omwonenden wordt duidelijk of op dat punt belangen spelen, die de locatie ongeschikt maken.

Ook voor het overige is onvoldoende duidelijk waarom voor de voorgestelde drie locaties is gekozen. Als argumenten voor de locatie in Oirlo bijvoorbeeld zijn naar voren gebracht dat het een gunstige ligging is voor de beoogde doelgroepen en dat gecombineerd beheer met het COA mogelijk is. Het moge duidelijk zijn dat er nog heel veel andere belangen spelen bij de keuze voor een locatie, maar deze komen niet terug in het voorstel. In bijlage 1 bij het voorstel is wel een afwegingsmatrix gegeven, maar wat maakt dat er sprake is van een showstopper blijkt hier absoluut niet uit. Ook blijkt niet duidelijk hoe deze criteria zijn uitgewerkt en in hoeverre de belangen van de omwonenden hierin zijn meegenomen. Wij zijn van mening dat in dit geval niet alle relevante belangen in kaart zijn gebracht.

En daarmee wil ik dit betoog tot een conclusie brengen. Ik snap dat de gemeente Venray een visie heeft op de huisvesting van ontheemden en graag zijn verantwoordelijkheid wil nemen hierin. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn echter een voorwaarde voor een juist besluit en geen belang dat afgewogen mag worden. Met een plan zoals nu voorligt, is het belangrijk om met een open blik alle kanten van het verhaal inzichtelijk te krijgen en samen met de dorps- en wijkraden oplossingen in beeld te brengen, zodat de inwoners van gemeente Venray erop kunnen vertrouwen dat besluiten op een transparante manier worden genomen, waarbij hun belangen ook meetellen en waarbij de gemeente zich houdt aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wij roepen dan ook op dat u als onze vertegenwoordigers volgende week het voorstel van het het college van B&W niet overneemt en het college opdraagt haar huiswerk goed te doen, met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Foto Peel en Maas
Foto Peel en Maas

Informatieavond flexwoningen dinsdagavond 20 juni

Op woensdag 7 juni verscheen het persbericht over de flexwoningen van de gemeente Venray. De dorpsraad heeft daarna veel vragen en bezorgde telefoontjes gekregen. Daarom organiseren we een informatieavond op dinsdagavond 20 juni om 20:00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente kunnen dan uw vragen beantwoorden en het proces toelichten. Op verzoek van de dorpsraad wordt de avond gefaciliteerd door een neutrale dagvoorzitter.

Wat ook meespeelt is dat de nieuwe bewoners van de locatie in Oirlo waarschijnlijk via Oostrum de weg naar het station en naar Venray gaan vinden. In Oirlo is er inmiddels een bijeenkomst geweest tijdens de dorpsraadvergadering. Vertegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over stikstofuitstoot, de verhouding tussen de verschillende doelgroepen, de snelheid van het proces, de omgevingsdialoog, en de financiële gevolgen als de spreidingswet wordt aangenomen. Helaas bleven veel vragen onbeantwoord, de beslissing ligt op 27 juni bij de gemeenteraad. Wel nodigde de burgemeester iedereen uit om aan de dialooggroep deel te nemen. Uit Oostrum waren zeven bewoners van de Stationsweg bij de vergadering, en gemeenteraadslid Bas Künen.

Informatie uit bewonersbrief en locatieonderzoek

Voor de locatie in Oostrum gaat het om het perceel aan de Stationsweg tussen nummers 191 en 195. Naast de hierboven genoemde 100 woningen wordt aansluitend op dit perceel gelijktijdig door de eigenaar een plan ontwikkeld met flexwoningen in een hoger huursegment. Hierdoor ontstaat een divers woongebied met in totaal ongeveer 120 woningen.

De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven nu op diverse plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat een deel van deze vluchtelingen straks in Oostrum in een flexwoning terecht kan. Statushouders hebben recht op een reguliere woning maar kunnen straks ook tijdelijk in zo’n flexwoning worden gehuisvest. Dat geldt ook voor woonurgenten en lokale woningenzoekenden. Op de locatie in Oostrum zijn er op dit moment geen plannen om asielzoekers te huisvesten.

Vlaggenman strijkt de vlag

Meer dan tien jaar heeft Jeu Künen de vlag op het dorpsplein gehesen, maar afgelopen Koningsdag was de laatste keer. In februari werd hij 81, en hij vindt het mooi geweest. Bovendien is zijn gezondheid na een open hartoperatie niet al te best, en is hij aan het revalideren.

Wie neemt de vlag over?

De dorpsraad bedankt Jeu heel hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het betekent wel dat we nu een opvolger zoeken. Behalve voor het hijsen van de vlag zorgde Jeu tijdens carnaval ook voor de paaltjes en de afzetlinten voor het parkeren van de carnavalswagens. Ook die activiteit wil hij overdragen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de dorpsraad, of met Bas Künen (baskunen@vvd-venray.nl).

Venray zoekt OV-ambassadeurs

Wil jij ervoor zorgen dat de wereld van ouderen weer wat groter wordt?

Hulp bij zelfstandig reizen
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die anderen wegwijs maken in het openbaar vervoer en in andere vervoersmogelijkheden zoals bijvoorbeeld de Wensbus. Zo wordt eenzaamheid tegengegaan en blijven ouderen langer zelfstandig mobiel.

Als OV-ambassadeur geef je uitleg aan kleine groepen geïnteresseerden (veelal ouderen) in jouw gemeente. Je bent aanspreekpunt tijdens een inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen met al hun OV-vragen. En je gaat met kleine groepjes deelnemers daadwerkelijk op pad. Op het station laat je zien waar je informatie kunt vinden en hoe een kaartautomaat werkt en waar je op moet letten als je bijvoorbeeld ergens moet overstappen.

Tijdsbesteding
Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je wilt besteden als OV-ambassadeur. Als richtlijn geldt een minimum tijdsbesteding van 2 dagdelen per maand. OV-ambassadeur is een vrijwilligersfunctie, uiteraard worden reis- en overige kosten vergoed.

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met ‘Kommee, samen op pad’ via kommee@trendsportal.nl of via telefoon 038-4540130. Aanmelden als OV-ambassadeur kan via www.kommeesamenoppad.nl/aanmelden/ Wij nemen dan contact met je op.

‘Kommee, samen op pad’ is een regionaal project van o.a. Gemeente Venray en Kommee in samenwerking met Trendsportal, Arriva, Wensbus, Omnibuzz, KBO, NS en ANWB-Automaatje.

Help om Oostrum schoon te houden!

Carola Hoedemaekers en Greet Bonte rapen al meerdere jaren regelmatig zwerfafval op in Oostrum en omgeving. Zo houden zij de straten en wegen in Oostrum een stuk netter.

Zij worden daarvoor gefaciliteerd door de gemeente, die hen handschoenen, grijpers, veiligheidshesjes en afvalzakken verschaft. De volle afvalzakken worden opgehaald door Dolmans.

Samen op pad

De groep was groter, maar helaas moesten drie personen door omstandigheden stoppen. Greet en Carola zoeken daarom versterking. Het liefst als duo, zodat je samen op pad kunt. Maar je kunt je natuurlijk ook alleen aanmelden. Na afloop wordt er altijd gezellig koffie gedronken en nagepraat. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met de dorpsraad, of met Carola Hoedemaekers (c.hoedemaekers@home.nl).

Overlast of zorgen in Oostrum? Meld het!

We ervaren allemaal wel eens overlast. Geluidsoverlast van feestjes in de buurt, achtergelaten vuilnis, rondhangende jongeren of te hard rijdende auto’s… Of we maken ons zorgen over iemand in de buurt. Door samen het gesprek aan te gaan, is vaak al veel op te lossen. Maar als dat niet lukt, dan denken we graag met u mee.

Met wie kunt u waarvoor contact opnemen? Hieronder de gegevens op een rijtje. Klik op de afbeelding om de PDF te openen.