WhatsApp Buurtpreventie Aanmelden

Beste inwoners van Oostrum,

De dorpsraad heeft samen met enkele enthousiaste vrijwilligers een aantal WhatsApp buurtpreventie groepen opgestart.


Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit werkt via een groep op WhatsApp op je mobiele telefoon.  Dit toezicht is dus voor en door de bewoners, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en eventuele andere partners.

Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

De verdeling van de groepen is als volgt: (Let op; de Mgr Hanssenstraat is in stukken verdeeld)

Oostrum noord: Ooster Thienweg, Valkenkampstraat, Hatendonkstraat, Valkenkampstraat, Herenpasweg, Geeststraat, Witte Vrouwenstraat, Van Broekhuizenstraat, Zuiderbergweg, Geijsterseweg.
Oostrum zuid: Watermolenstraat, Gildestraat, Dorpsplein, Buitenhof, Binnenhof, Randenrade, Goetzenhof, Vlasakker, Jofferspas, Asselberghsstraat, Kloosterstraat, Hoefslag, Meijerlaan, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en spoor.
Oostrum oost: Ghunenbeek, De Horik, Eijkenhof, Het Gevlecht, Spralandweg, Buskensven, Wanssumseweg, Mgr Hanssenstraat tussen Vlasakker en Deurneseweg.
Oostrum west: Rosmolenweg, Wester Thienweg, Stationsweg, Spurkterdijk, Henri Dunantstraat, Mgr Hanssenstraat tussen spoor en stationsweg.

Afhankelijk van in welke straat je woont kun je je aanmelden per mail op een van de volgende emailadressen:

Oostrum noord:        wabpoostrumnoord@gmail.com

Oostrum zuid:           wabpoostrumzuid@gmail.com

Oostrum oost:          wabpoostrumoost@gmail.com

Oostrum west:          wabpoostrumwest@gmail.com

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
  • Vermeld bij aanmelding je naam, adres en mobiele telefoonnummer.
  • Na aanmelding ontvang je van de beheerder een mail met de “spelregels”; lees deze goed door!
  • De beheerder zal je vervolgens toevoegen aan de WhatsApp buurtpreventie groep.

Voor algemene vragen kun je mailen naar: buurtpreventieoostrum@gmail.com

Alvast bedankt voor je aanmelding!

Delen mag!