Resultaten enquête OW!

Resultaten enquête OW!
Vijf weken geleden vroeg de dorpsraad en de werkgroep OW! wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Op de enquête kwamen helaas maar 24 reacties, dat is minder dan 5% van de abonnees en dus nauwelijks representatief. Toch willen we graag laten weten wat de belangrijkste resultaten waren.

Positief, en liefst op papier
Om te beginnen: de meerderheid is positief. Bijna driekwart (71%) leest het OW! meer dan vroeger, 83% vind het een leuk blad, en eentje zelfs fantastisch. Bijna de helft ontvangt het OW! ook digitaal, maar van degenen die het alleen op papier ontvangen wil meer dan de helft (57%) dat graag zo houden. De wekelijkse frequentie vindt driekwart prima, hoewel een vijfde tweewekelijks een goed idee vindt.

Rubrieken
De populairste rubrieken zijn:
• Dé vrijwilliger
• Oh? Zit dat Oozo
• Ons kent ons
• Door de lens van Joep
• Ald Aostrum (St. Historische Kring Oostrum)
• Import-Export
• Recepten

Smaken verschillen
Er was ook gevraagd welke rubrieken niet werden gelezen, maar dat waren er veel minder. Het gold vooral voor Ons Oostrum (verhalen uit na-oorlogs Oostrum) en de puzzels. Het blijkt ook dat smaken duidelijk verschillen: Ald Aostrum en de recepten werden door sommigen juist niet gelezen, terwijl die bij anderen juist populair zijn.

Suggesties
Ideeën voor nieuwe rubrieken waren er ook. Een greep:
• Hart van Oostrum
• Een ‘doorgeef-pen’ met vriendenboekje-vragen
• Een uitnodiging om mensen een stukje over een bepaald thema te laten schrijven
• Een rubriek waarin een bepaalde leeftijdsgroep centraal staat
• Een rubriek waarin je leest waar iemand in Oostrum mee bezig is uit een bepaalde straat
• Een soort Marktplaats: spullen gratis afhalen, ruilen of lenen
• Interviews met nieuwkomers in Oostrum

Zelf schrijven
Over eigen bijdragen is men terughoudender. Toch zijn er vijf personen die incidenteel wat willen schrijven, zoals een column, iemand in de spotlight zetten, recepten delen, of een verslag van een activiteit. En er was zowaar iemand bereid om een rubriek op zich te nemen!

De werkgroep is natuurlijk erg blij met bovenstaande toezeggingen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Heb je zin om regelmatig of af en toe wat te doen voor het OW!, of zie je wat in een van de suggesties voor een nieuwe rubriek, neem dan contact op met de werkgroep (werkgroep.weekblad@dorpsraadoostrum.nl).

Een tientje voor een vriendje

Het OW! kan wel wat nieuwe abonnees gebruiken. Hoe meer abonnees, hoe lager de kosten. Daarom betaalt de dorpsraad tien euro voor elke nieuwe abonnee: vijf voor de werver, en vijf voor de nieuweling.

Hoe werkt het?
Vul het formulier in. Klik hier om het formulier te printen. Elke nieuwe abonnee betaalt jou voor het eerste jaar (2021) een tientje in plaats van 15 euro abonnementsgeld, dus hij of zij krijgt vijf euro korting.

Doe het formulier en het geld in een envelop, en lever het in bij Roel Arts (Eijckenhof 6). Voor elke nieuwe abonnee krijg je vijf euro premie, dus de helft mag je zelf houden.

Succes!
Het is gaan dooien, dus niets houdt je tegen! Heb je buren die nog geen abonnement hebben? Weet je iemand die nieuw is in het dorp? Een nieuw lid bij je club? Nee heb je, ja kun je krijgen.

Let op:
• Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, dus voor tien euro krijg je alle nummers tot en met 31 december 2021.
• OW! wordt alleen in Oostrum bezorgd, vanwege de verspreiding door Periodiek.

Enquete OW!

Sinds begin 2020 valt het vernieuwde Oostrums weekblad – OW! – bij u in de bus. Nu we een jaar verder zijn hoort de dorpsraad en de werkgroep OW! graag wat u van het vernieuwde weekblad vindt. Aan de hand van uw antwoorden kunnen we kijken of we al dan niet op de juiste weg zijn. Vul de enquête s.v.p. vóór 1 maart in. Dit kan via dit digitale formulier of via het papieren formulier in het OW! Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Nieuws van de dorpsraad

In deze rubriek laten we korte nieuwsberichten van de afgelopen weken de revue passeren.

Winnaar eindejaarsactie bekend
Vlak voor kerst hebben we het full-colour dubbeldikke eindejaarsnummer van het OW! huis-aan-huis verspreid. Daarin loofden we een prijs uit voor nieuwe abonnees die zich voor 9 januari zouden aanmelden. Dat leverde een flink aantal nieuwe abonnees op, die we natuurlijk van harte verwelkomen.

Roel Arts, penningmeester van het OW!, heeft een onafhankelijke trekking uit laten voeren. De winnaar is de familie Wismans. Voorzitter Jan-Willem Bruijsten heeft de prijs, een bon voor een uur bowlen, persoonlijk overhandigd. Nu alleen nog even wachten tot dat weer mag…


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad

Van de bestuurstafel: november 2020

Abonnement OW! naar 15 euro per jaar

We hebben helaas moeten besluiten om de abonnementskosten voor het OW! te verhogen van 12,50 naar 15 euro per jaar. Omgerekend gaat de prijs van één nummer daarmee van een kwartje naar dertig cent. De belangrijkste reden is dat de grote inzet van de redactie en de werkgroep de laatste tijd meer kopij oplevert, en dus meer pagina’s, waardoor de kosten iets oplopen. Ook de kosten voor papier en bezorging zijn gestegen sinds de laatste prijsverhoging, tien jaar geleden. Verder loopt het aantal advertenties geleidelijk iets terug, en daarmee de inkomsten. Om verdere prijsverhogingen te voorkomen gaan we een wervingsactie houden.

Abonnees die het OW! graag al woensdagavond lezen (en in kleur!), kunnen een digitaal abonnement aanvragen. Ga daarvoor naar www.dorpsraadoostrum.nl/oostrums-weekblad.