Zienswijze vliegbasis De Peel

Defensie wil oefenen voor oorlogssituaties. Daarom is er ruimte nodig voor oefeningen, vliegvelden en opslag voor landmacht, luchtmacht en marine. Op 15 december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Programma Ruimte voor Defensie gepubliceerd. Daarin staat dat op vliegbasis De Peel ruimte nodig zou zijn voor meer vluchten met de F35, en voor een zandlandingsbaan van het Hercules-transportvliegtuig. Twee jaar geleden zijn er al honderden bezwaren ingediend tegen de vergunningsaanvraag voor De Peel.

Indienen voor 12 februari

Nu kunnen er zienswijzen bij Defensie worden ingediend. Tot 12 februari 2024 kan iedereen op www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze zijn of haar vragen, opmerkingen of suggesties doorgeven. Het ministerie bekijkt alles en maakt dan een ‘nota van antwoord’.

De Werkgroep de Peel Zuidelijk Land van Cuijk (WerkgroepDePeelZLVC@gmail.com) bereidt een zienswijze voor, die iedereen kan opvragen en ondertekenen. Meer informatie daarover volgt nog.

Delen mag!