Wat is de stand van zaken bij Paschalis?

Vorig jaar zomer is er een enquête gehouden over de plannen voor Paschalis. Sindsdien is er veel gebeurd. Projectontwikkelaar Teleport Hotel wil er een moderne woongemeenschap van maken. Hoog tijd om David van Erkelens, projectontwikkelaar en bedenker van het woongemeenschap-concept, te vragen om meer te vertellen over de laatste ontwikkelingen rond het project.

Beste bewoners van Oostrum,

u begrijpt ongetwijfeld dat een dergelijk omvangrijk project, op een prachtige maar ook gevoelige locatie, een zorgvuldig karwei is. Zowel wij initiatiefnemers als de gemeente Venray willen ervoor zorgen dat er iets moois gecreëerd wordt dat recht doet aan de rijke historie van het voormalig noviciaat, toekomstbestendig en vernieuwend is, en bovenal als woonconcept een bijdrage levert aan het oplossen van het tekort aan betaalbare huurwoningen in de directe omgeving.

Het goede nieuws is dat wij de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan het verder uitwerken van het woonconcept en aan de door de gemeente Venray gevraagde totaalvisie op het gebruik van het gebouw en omliggend terrein. Deze stukken zijn inmiddels klaar en grotendeels positief beoordeeld door de gemeente Venray.

Toch heeft de gemeente nog een paar aandachtspunten genoemd, voordat we het plan kunnen voorleggen aan de gemeenteraad en de welstandscommissie. Het belangrijkste is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan, en daar staan wij volledig achter. De gemeente wil net als wij dat de woongemeenschap blijvend is. Om dit te waarborgen moeten we niet alleen goed bedenken hoe we dit op gemeenschapsniveau realiseren, maar ook hoe we met z’n allen (initiatiefnemer, bewoners en directe omgeving) zorgen voor duurzaam onderhoud en beheer van het gebouw en de locatie.

De laatste inspanningen zijn dus gericht op het uitwerken van dit vraagstuk. Ook proberen wij zoveel mogelijk met lokale partijen samen te werken om dit op een gedegen manier te doen. Wanneer dit laatste onderdeel is afgerond, verwachten we dat de stukken snel door onze contactpersoon en planoloog bij de gemeente Venray worden voorgelegd voor een laatste beoordeling.

De volgende belangrijke fase richting realisatie van dit project, is de bestemmingsplanwijzigings-procedure. Zelfs als alles meezit, zal het dus nog zeker een half jaar duren voordat wij echt van start mogen. Mocht u naar aanleiding van dit stukje nieuwsgierig zijn geworden of vragen hebben, neem dan via Dorpsraad Oostrum gerust even contact met mij op.

David van Erkelens

Delen mag!