Van de bestuurstafel: september 2021

Openbare vergadering Dorpsraad

Op donderdagavond 16 september hield de Dorpsraad de eerste ‘live’ openbare vergadering in bijna twee jaar. In een half uur presenteerde voorzitter Jan-Willem Bruijsten de huidige stand van zaken aan de hand van een presentatie. Hieronder de belangrijkste punten.

Woningbouw
Op dit moment staan drie mogelijke projecten op stapel: de ontwikkeling van Paschalis, Oostrum-Oost en het terrein van Camps. Voor dat laatste project is een principeverzoek ingediend. De gemeente is positief, maar er moet nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar geluidsoverlast en trillingen van het spoor. Want hoewel er over vier jaar waarschijnlijk stillere elektrische passagierstreinen zullen rijden, blijven de goederentreinen voorlopig op diesel rijden.

Natuur
Er komt in ieder geval geen extra grindput bij de Oostrumsche Heide. Zodra de plannen voor het gebied wat duidelijker worden zal de gemeente aan de Oostrummers vragen om mee te denken.

Verkeer
De herinrichting van het stationsgebied heeft vertraging opgelopen. De NS vindt de plannen voor een ‘shared space’ niet veilig genoeg, vooral rond de parkeerplaatsen. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte daar delen met auto’s en bussen. Dit deel van het plan wordt daarom opnieuw bekeken. En zoals we in het vorige nummer lieten weten heeft ook de Oostverbinding vertraging opgelopen.

Voorzieningen
Onze plannen voor herinrichting van het dorpsplein zijn gekoppeld aan rioolvervanging. De Dorpsraad probeert dit los te koppelen, om de herinrichting te versnellen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt dit project, samen met vijf andere, uitgebreid besproken met alle belanghebbenden tijdens een evenement, om te kijken hoe dit snel en efficiënt kan worden vlotgetrokken.

Kermis
Er werden meerdere vragen gesteld over de kermis. Zo stonden de vrachtwagens nu rond het dorpsplein, in plaats van meer uit het zicht. Ook was er niet genoeg afstemming tussen opbouwen (woensdag) en straatafzetting (donderdag). De dorpsraad zal daar volgend jaar beter op letten. Ook willen we dan de communicatie verbeteren, onder andere met aankondigingen in het OW!.


Thema-avond energiebesparing

Aansluitend vond een thema-avond over energiebesparing plaats. Initiatiefnemer Esther de Jong leidde de drie sprekers in. Ze was blij dat de avond nu eindelijk kon doorgaan, na een jaar uitstel vanwege de coronamaatregelen.

Geld terug bij Praxis en Gamma
Alle gemeenten hebben van het rijk opdracht gekregen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent een energietransitie, een warmtetransitie (gas) en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld voor overstromingen. Geert Geujen, adviseur duurzaamheid bij de gemeente Venray, vertelde bijvoorbeeld dat inwoners op 9 oktober bij de Praxis en de Gamma geld kunnen terugkrijgen van hun energiebesparende aankopen. In de toekomst zal dit via een digitaal Duurzaam Bouwloket worden geregeld. Verder is er ISDE-rijkssubsidie voor warmtepompen, isolatie en ramen, kan de provincie een duurzaamheidslening verstrekken en ondersteunt de gemeente ‘energy party’s’.

20% subsidie
Vervolgens liet Mat Schatorje, van het bureau Energieregisseurs, zien hoe een energiescan van een woning werkt. Energiebesparende maatregelen leveren een beter rendement op dan een spaarrekening, maar het is wel belangrijk om dit op een ‘natuurlijk moment’ te doen, bijvoorbeeld als de CV-ketel aan vervanging toe is. Hij nam het Dr. Poelshuis, waarvoor ze een scan hadden uitgevoerd, als voorbeeld. Allereerst kan de bewoner een ‘zelfscan’ invullen, bijvoorbeeld op basis van www.milieucentraal.nl. Vervolgens komt de energieadviseur langs om de hele woning door te lichten, bijvoorbeeld de isolatiewaarden van ramen, muren, vloeren en dak, maar ook tocht, warmte-lekken, ventilatie enzovoort. Deze gegevens worden afgezet tegen de mogelijke maatregelen, met daarbij de investering, het rendement en de terugverdientijd. Daaruit kan de bewoner dan een ‘pakket’ samenstellen met de maatregelen die het beste passen bij zijn wensen en zijn budget. Nadat de offerte is ondertekend, ondersteunt Energieregisseurs bij uitvoering en subsidieregelingen. Als er bijvoorbeeld twee energiebesparende maatregelen worden gecombineerd, is 20% subsidie mogelijk.

Als laatste kwam André Langemeijer aan het woord, van Volta Limburg. Volta heeft de laatste jaren een aantal bedrijven overgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen en installatietechniek, waardoor zij veel kennis en ervaring in huis hebben. In het kader van PlusJeHuis biedt Volta een traject waarmee woningeigenaren een energiebesparingsadvies kunnen krijgen, en waarbij zij hen ook begeleiden bij de uitvoering van maatregelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, isolatie, ventilatie, een warmtepomp of het beter inregelen van radiatoren.

Hij benadrukte dat de gasprijs in 2021 is verdubbeld en dat die waarschijnlijk alleen nog maar verder zal stijgen. Gas is nu al verantwoordelijk voor tweederde van de energierekening. Een warmtepomp wordt dan steeds interessanter, ook omdat er tegenwoordig oplossingen zijn waarvoor geen vloerverwarming nodig is.

Meer informatie

www.venray.nl/venray-bespaart-20202021

www.energieregisseurs.nl

www.voltalimburg.nl/energie-besparen/plusjehuis/

Delen mag!