Van de bestuurstafel: februari 2024

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst dorpsondersteuner: 4 april 20:00 uur

Op 20 december organiseerde de dorpsraad een brainstormsessie om de wenselijkheid, mogelijkheden en haalbaarheid van een dorpsondersteuner in ons dorp te bespreken. Vijftien vertegenwoordigers van verschillende organisaties in Oostrum kwamen tot de conclusie dat een dorpsondersteuner zeker nuttig kan zijn, maar dat het belangrijk is om aan de Oostrummers zelf te vragen waar precies behoefte aan is.

Noteer de datum vast!

Dat doen we met een themabijeenkomst, waarbij we iedereen uit het dorp vragen om mee te denken. We willen bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als samenwerking in en buiten het dorp, mogelijke valkuilen, raakvlakken en communicatie. Elk dorp heeft eigen behoeften en regelt het op zijn eigen manier.

Definitief programma volgt

We hebben een voorlopig programma gemaakt, en hebben verschillende sprekers op het oog om te vertellen over hun ervaringen vanuit hun eigen invalshoek: een huisarts, iemand van de gemeente, een werkgroeplid en natuurlijk een dorpsondersteuner. Het definitieve programma volgt over een paar weken. Nu al meer weten? Kijk op www.dorpsraadoostrum.nl en zoek op ‘dorpsondersteuner’, of neem contact op met Kees Spitters via kees@dorpsraadoostrum.nl of 06-22455963.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst, om 19:30u, houdt de dorpsraad een korte openbare vergadering met het financieel verslag, en om iedereen bij te praten over de stand van zaken.


Op donderdag 8 februari presenteerde Anita Loonen de plannen van Hendriks Metselwerken voor Stationsweg 130, zowel aan de dorpsraad als aan een groep omwonenden en geïnteresseerden.

Drie eengezinswoningen, vier appartementen

Het pand behoudt de huidige uitstraling met de karakteristieke boogramen, maar wordt helemaal gemoderniseerd, en krijgt zonnepanelen en warmtepompen. Het dak wordt van binnenuit geïsoleerd.

Aan de linkerkant wordt een deel van het pand eraf gehaald om plaats te maken voor tuinen, bergingen en parkeerplaatsen. Daar komen drie eengezinswoningen, elk met drie verdiepingen. In het rechterdeel komen vier appartementen met een gezamenlijke ingang. De twee beneden worden levensloopbestendig, de twee op de eerste verdieping krijgen een zolder en een klein balkon op het dak.

Het project is te vinden op Peelrand Select. Binnenkort worden de prijzen bekendgemaakt. Hendriks bekijkt ook of het mogelijk is om Oostrummers voorrang te geven, om de doorstroom in het dorp te bevorderen. Meer informatie via nieuwbouw@peelrand.com.

Silo

Over de achterliggende silo (Stationsweg 124b) heerste verdeeldheid. Het project kan het makkelijkst rendabel worden gemaakt als bedrijfs- en kantoorruimten binnen de huidige bestemming. Bij omzetting naar een woonbestemming zijn daarvoor meerdere woonlagen nodig, maar dan ontstaan er zorgen over inkijk en de hoogte. Vanwege de behoefte aan woonruimte in Oostrum heeft dat toch de voorkeur. Hendriks gaat kijken of het mogelijk is om de zorgen te verminderen door het oorspronkelijke plan aan te passen.


Vernieuwing stationsomgeving

Op 31 januari was er een informatieavond over de plannen voor de omgeving van het station. De avond was vooral goed bezocht door de direct betrokkenen, en er werden veel vragen gesteld. Namens de dorpsraad was onder andere Vincent Meier aanwezig.

Doel van de gemeente is dat meer mensen op een duurzame manier naar het station komen, dus te voet, met de fiets of met de bus. Dat betekent dat het aantal parkeerplaatsen teruggaat van 196 naar 169 (-15%). Er komen vooralsnog nog zes laadpalen en er wordt gekeken of dit verder uitgebreid moet worden.

Ook wordt de Stationsweg een 30 km-zone. Om dat te realiseren wordt de busbaan verlegd. De busroute loopt straks via de Henri Dunantstraat en de nieuwe verbindingsweg (Halfweg) naar de nieuwe rotonde op de Stationsweg.

De algemene indruk van de avond was dat het een mooie ontwikkeling is voor ons dorp. Volgens de huidige plannen starten de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar, en duren ze een jaar. Meer informatie staat op www.venray.nl/vernieuwen-stationsomgeving.


N270

Bomen rooien

Van 19 februari tot 1 maart worden er ongeveer 60 bomen gerooid aan de Molenhofweg, Laagbroekseweg, en de Locht. Ook worden er ter hoogte van de afrit A73 Venray-Venlo aan beide kangten van de Baggerweg bomen gerooid. Dit is nodig omdat die afrit naar het westen moet worden verlegd. Meer informatie op www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n270-via-venray.

Rectificatie afsluiting

De informatie die we eerder publiceerden over de afsluiting van de N270 bleek niet juist te zijn. Het is niet zo dat men vier maanden lang niet vanaf de A73, komend uit het zuiden, richting Oostrum en Venray kan. Vanaf 26 augustus tot 20 oktober (acht weken) is de afrit gewoon beschikbaar, maar kan men niet richting Oostrum op de N270. Ook vanuit Oostrum is de afslag richting Nijmegen op de N270 niet beschikbaar. Komend vanuit Venray kan men wel richting Nijmegen. Daarna is de andere afrit naar Venlo en vanuit Nijmegen acht weken dicht, van 21 oktober tot 13 december. Meer informatie is te vinden in de BESIX Omgevingsapp.


Oostverbinding

Dit zijn de belangrijkste punten uit de laatste nieuwsbrief:

  • De nieuwe verbindingsweg (Halfweg) is open, maar gaat eind maart nog twee weken dicht om een deklaag en belijning aan te brengen, en het laatste stuk fietspad af te ronden.
  • Waar mogelijk zijn bermen ingezaaid. De twee nieuwe rotondes van Halfweg zijn beplant met rozen, en op dit moment worden er bomen langs de weg geplant.
  • In het stuk van de Stationsweg waaraan nu wordt gewerkt, tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de Klaproos, wordt de wadi bij Antoniusveld kleiner dan eerst gepland. Het is de bedoeling om in mei aan het stuk tussen de Klaproos en het viaduct te beginnen.
  • Het stuk weg tussen de rotonde Brukske-Antoniusveld en de nieuwe rotonde op de Henri Dunantstraat wordt uitgesteld tot 2025 of 2026.

Meer informatie staat op www.venray.nl/project-oostverbinding.


Vervanging waterleiding Oostrum-Zuid

Tussen 19 februari en eind juli vervangt WML de waterleiding in Oostrum-Zuid, in het gebied zoals aangegeven op het kaartje. De werkzaamheden worden uitgevoerd door JTI (Joep Timmermans Infra). Bewoners krijgen een brief waarin staat wanneer hun straat aan de beurt is.

Op twee plaatsen wordt een tijdelijke opslag voor materialen gemaakt (de rode cirkels op het kaartje). De hoofdopslag is bij de parkeerplaats en een deel van het grasveld bij de Watermolen. De waterleidingbuizen worden op een deel van het grasveld achter de kerk opgeslagen. Beide terreinen worden met bouwhekken afgezet.

Delen mag!