UITNODIGING 2e bewonersavond “Station en omgeving”

Wanneer? Dinsdag 4 februari a.s. om 19:00 uur in “De Oesterham” Oostrum.

Inmiddels is gestart met de 2e fase van het project gestart.
In navolging van de eerste bewonersavond van 19 november jl. staat op 4 februari a.s. een tweede gecombineerde klankbordgroep met bewonersavond gepland.
Op deze avond zal het (voorlopig) schetsontwerp “Station en omgeving” worden gepresenteerd, maar is er nog steeds gelegenheid om tijdens deze avond verder mee te denken op het moment dat de eerste ideeën vorm hebben gekregen.

Direct omwonenden, belangstellende bewoners van Oostrum en overige geïnteresseerden, u bent weer van harte welkom op deze bewonersavond op 4 februari a.s. in de Oesterham.

Graag tot dan!!

Gemeente Venray Aostrum D’n Oesterham ProRail Nederlandse Spoorwegen 112 Venray Dorpsraad Oirlo

Delen mag!