Tarieven “OW!” Oostrum’s Weekblad

De abonnementskosten zijn € 12,50 per jaar mits u gebruik maakt van automatische incasso van dit abonnementsgeld.
Betaalt u op een andere wijze dan bedraagt het abonnement € 15,– zijnde € 12,50 + € 2,50 administratiekosten.
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso of wilt u zich abonneren, dan kunt u het formulier verderop in dit blad invullen en inleveren op genoemd adres.

Voor Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven:
1/8 A4 € 0,50
¼  A4  € 1,00
½  A4  € 2,00
1 A4    € 4,00

Voor de verenigingstarieven geldt echter een vrije voet van € 25,00 per half jaar. Op de halfjaarlijkse factuur wordt een bedrag tot € 25,00 in mindering gebracht. Verenigingen met een besteding tot € 25,00 hoeven dus niet te betalen voor hun publicaties, de overige verenigingen krijgen een korting van € 25,00.

Voor niet Oostrumse verenigingen/stichtingen gelden de volgende tarieven (mits informatief en niet commercieel):
1/8 A4 € 0,50
¼  A4  € 1,00
½  A4  € 2,00
1 A4    € 4,00
Hiervoor geldt geen vrije voet.

Voor advertentietarieven geldt het volgende:
U als abonnee mag nog steeds gratis adverteren onder de volgende voorwaarden,
uw advertentie is:

    • niet commercieel
    • niet politiek #
    • niet anoniem, opgave van een advertentie kan alleen onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
    • een geboorte, huwelijks- of overlijdensbericht.

Voor advertenties die aan genoemde voorwaarden niet voldoen gelden de volgende tarieven,

deze dienen direct bij plaatsing te worden voldaan:
1/8 A4 €   5,–
¼ A4   10,–
½ A4   15,–
1 A4    30,–

# politiek getinte advertenties zijn alleen toegestaan binnen de fatsoensnormen en rondom gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor gelden de hierboven genoemde tarieven.

Sluiting aan te leveren kopij: zaterdag 18.00 uur
E-mail: weekblad@dorpsraadoostrum.nl

Redactie adres:
G. Smedts
Valkenkampstraat 14,
5807 AN Oostrum
Tel: 0478-584642

Delen mag!