Van de bestuurstafel: maart 2023

Op 16 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Aansluitend werd een themabijeenkomst over wonen in Oostrum gehouden, waarbij zeven projecten hun plannen presenteerden. D’n Oesterham was met bijna 150 bezoekers dan ook goed gevuld.


Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2022. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. De kosten voor papier en drukwerk zijn gestegen. De dorpsraad heeft een goede financiële positie. Voor renovatie van het dorpsplein is 20.000 euro gereserveerd, daarover is contact met de gemeente. De kascommissie, bestaande uit Lizette Janssen en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Lizette Janssen en Hans Kramer.

Vervolgens passeerde het jaar 2022 in vogelvlucht de revue. Zoals de stalling voor de DUOfiets die vrijwel af is, het prachtige jubileumnummer van het OW! waar de redactie en de werkgroep veel tijd en energie in hebben gestoken, het welkomstpakket voor nieuwe inwoners (inclusief dorpsgids), de Oostrumsche Heide waar de eerste aanplanting is gedaan, het AZC in de evenementenhal, en de vijf (!) uitkeringen die de dorpsraad uit het leefbaarheidsfonds heeft gedaan. Vooruitkijkend naar 2023 zijn de belangrijkste thema’s de renovatie van het dorpsplein, de duurzame opvang van ontheemden, en natuurlijk de nieuwbouwplannen.


Themabijeenkomst wonen in Oostrum

De twee organisatoren, Kees Spitters en Leo Lenssen, kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Het geheel verliep zoals gepland. Inwoners en belangstellenden werden geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingen en de stand van zaken van de projecten. Over prijzen kon men helaas weinig zeggen, mede vanwege de prijsverhogingen in de afgelopen periode.

Gelukkig hadden velen die met twee personen hadden willen komen één plaats ter beschikking gesteld, zodat we iedereen op de wachtlijst een plaats hebben kunnen geven. Uiteindelijk waren er iets minder bezoekers dan zich hadden aangemeld, onder andere vanwege ziekte. Na de presentaties kon iedereen die een vraag of interesse had terecht bij de initiatiefnemers.

Hieronder een korte samenvatting, de nummers komen overeen met het kaartje hierboven. Klik hieronder op de afbeeldingen of de titels om de volledige presentaties te downloaden, voor zover daar toestemming voor is gegeven. De illustraties zijn puur voor de beeldvorming en kunnen anders worden uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

1. Oostrum Oost

Oostrum Oost betreft zowel huur- als koopwoningen, en zit al in de vergunningenfase. Tot 16 maart konden er zienswijzen worden ingediend. De gemeente gaat die de komende weken behandelen. Er komen 16 twee-onder-een-kapwoningen, 6 levensloopbestendige patiowoningen en 35 rijwoningen, waarvan 9 sociale huur, 10 sociale koop laag en 16 sociale koop hoog. Om voldoende sociale woningen te kunnen bieden zullen de koopwoningen iets duurder worden. Als de vergunning wordt gegeven dan start de verkoop in het tweede kwartaal van 2023, en de bouw zou dan in het eerste kwartaal van 2025 klaar moeten zijn. De vragen uit de zaal gingen met name over de ontsluiting op de Mgr. Hanssenstraat.

2. De wei van Camps

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het zijn eigenlijk drie deelprojecten, een voor jongeren met een lichte geestelijke beperking en begeleid wonen, een voor een zorginstelling (Proteion) en 16 seniorenwoningen in een hofje.

3. Back in Time (BIT)

Dit project betreft huurwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om het pand op te knappen en te verbouwen tot zes kleinere appartementen met een huur van rond de 900 euro. Daarvoor is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd van horeca in wonen. Als alles volgens plan verloopt start de verbouwing in november, en is het in september 2024 klaar.

4. Stationsweg 130

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om de bestaande loodsen te verbouwen. In het linkerdeel komen vijf casco woningen, in het middelste en het rechterdeel komen twee grote woningen. In de zaal waren er zorgen over de lichtinval. Het was nog niet duidelijk of de silo blijft staan of wordt afgebroken.

5. Stationsweg

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Ook moet de bestemming worden veranderd van woon-werk in wonen. Het gaat om acht grote kavels met vrijstaande woningen. Onder de hoogspanningskabels komt geen bebouwing. Om overlast van het industriegebied tegen te gaan komt er een geluidswal, en op de eerste verdieping mogen de ramen van de achtergevel niet open kunnen.

6. Hoex Bouw (Zompgraaf)

Dit project betreft koopwoningen en zal op korte termijn de vergunningenfase ingaan. Het gaat om acht vrijstaande woningen en drie woningen in plaats van de boerderij.

7. Paschalis

Dit project werd toegelicht door de dorpsraad. Doel is om het gebouw geschikt te maken voor bewoning in de vorm van een woongemeenschap (jongeren, gezinnen en ouderen). Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig van zorg naar wonen. Dat is een lange procedure vanwege de ligging in het buitengebied. Medio dit jaar gaat de aanvraag naar de gemeente. In de toren zijn steenmarters en zwaluwen aangetroffen, die een nieuw thuis moeten krijgen. Verder zijn er werkzaamheden in het pand gestart om verpaupering tegen te gaan.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente Venray kiest voor duurzame opvang voor ontheemden

De gemeente Venray wil extra tijdelijke woningen laten bouwen voor de opvang van 500 mensen. Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. In de woningen kunnen vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten worden opgevangen. De locaties waar deze woningen worden ontwikkeld, zijn nog niet bepaald.

Huidige opvang niet geschikt

De gemeente kiest er nu bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel. De gemeente vangt sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige evenementenhal in Oostrum. En vanwege de oorlog verblijven ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray, waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College. Volgens de gemeente zijn beide locaties zijn niet geschikt voor opvang voor meerdere jaren.

Asielzoekers

Niet op nieuwbouwlocaties

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.

Omwonenden betrekken

De gemeente onderzoekt nu meerdere locaties. Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken bij zaken als inpassing, ontsluiting en beheer van de locaties.

Meer informatie: https://www.venray.nl/gemeente-venray-kiest-voor-duurzame-opvang-voor-ontheemden.

Programma openbare vergadering en themabijeenkomst wonen in Oostrum: donderdag 16 maart om 19:30

Update: de presentaties zijn toegevoegd.
Klik in onderstaand programma op een project om de presentatie te downloaden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 19:30 uur in D’n Oesterham. De avond begint met een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, met het (financieel) jaarverslag.

Aansluitend presenteren meerdere initiatieven voor woningbouw in Oostrum hun project. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


LET OP: wachtlijst!
Het maximum aantal plaatsen is bereikt. U kunt zich nog aanmelden met één persoon per adres, maar u komt op de wachtlijst. Stuur daarvoor uw naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl. Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.


Programma:


19:15 Inloop met koffie

19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

 • 1: Opening
 • 2: Vaststelling agenda
 • 3: Notulen vergadering 20 oktober 2022
 • 4: Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 • 5: Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
 • 6: Rondvraag
 • 7: Sluiting

19:55 Korte pauze

20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum: presentaties

Klik hieronder op een project om de presentatie te downloaden.

 • 1: Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 • 2: De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 • 3: Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 • 4: Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 • 5: Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen

21:00 Korte pauze

21:10:

 • 6: Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 • 7: Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

De avond begint met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Om 20:00 start de themabijeenkomst. We hebben de volgende initiatieven voor woningbouw gevraagd om hun project kort te presenteren:

 1. Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 2. De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 3. Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 4. Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 5. Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen
 6. Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 7. Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten

Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

We hebben de overige initiatiefnemers gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

De belangstelling blijkt tot nu toe groot te zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). We hebben op dit moment meer dan 100 aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Zeven projecten

De bijeenkomst begint om 19:30 met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Daarna volgen de presentaties van de zeven initiatieven. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Oostrum Oost

Een van de presentaties zal in ieder geval over Oostrum Oost gaan. B&W heeft op 31 januari ingestemd met de plannen voor dat project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Meer informatie daarover staat op de website van Omroep Venray en in Peel en Maas. Het plan ligt tot en met 16 maart ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen, dan moet dat dus vóór de bijeenkomst!

Informatiekraampjes

Elk project zal in de zaal een kraampje inrichten met aanvullende informatie. Na afloop van de presentaties kunt u daar antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: september 2021

Openbare vergadering Dorpsraad

Op donderdagavond 16 september hield de Dorpsraad de eerste ‘live’ openbare vergadering in bijna twee jaar. In een half uur presenteerde voorzitter Jan-Willem Bruijsten de huidige stand van zaken aan de hand van een presentatie. Hieronder de belangrijkste punten.

Woningbouw
Op dit moment staan drie mogelijke projecten op stapel: de ontwikkeling van Paschalis, Oostrum-Oost en het terrein van Camps. Voor dat laatste project is een principeverzoek ingediend. De gemeente is positief, maar er moet nog aanvullend onderzoek worden gedaan naar geluidsoverlast en trillingen van het spoor. Want hoewel er over vier jaar waarschijnlijk stillere elektrische passagierstreinen zullen rijden, blijven de goederentreinen voorlopig op diesel rijden.

Natuur
Er komt in ieder geval geen extra grindput bij de Oostrumsche Heide. Zodra de plannen voor het gebied wat duidelijker worden zal de gemeente aan de Oostrummers vragen om mee te denken.

Verkeer
De herinrichting van het stationsgebied heeft vertraging opgelopen. De NS vindt de plannen voor een ‘shared space’ niet veilig genoeg, vooral rond de parkeerplaatsen. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte daar delen met auto’s en bussen. Dit deel van het plan wordt daarom opnieuw bekeken. En zoals we in het vorige nummer lieten weten heeft ook de Oostverbinding vertraging opgelopen.

Voorzieningen
Onze plannen voor herinrichting van het dorpsplein zijn gekoppeld aan rioolvervanging. De Dorpsraad probeert dit los te koppelen, om de herinrichting te versnellen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt dit project, samen met vijf andere, uitgebreid besproken met alle belanghebbenden tijdens een evenement, om te kijken hoe dit snel en efficiënt kan worden vlotgetrokken.

Kermis
Er werden meerdere vragen gesteld over de kermis. Zo stonden de vrachtwagens nu rond het dorpsplein, in plaats van meer uit het zicht. Ook was er niet genoeg afstemming tussen opbouwen (woensdag) en straatafzetting (donderdag). De dorpsraad zal daar volgend jaar beter op letten. Ook willen we dan de communicatie verbeteren, onder andere met aankondigingen in het OW!.


Thema-avond energiebesparing

Aansluitend vond een thema-avond over energiebesparing plaats. Initiatiefnemer Esther de Jong leidde de drie sprekers in. Ze was blij dat de avond nu eindelijk kon doorgaan, na een jaar uitstel vanwege de coronamaatregelen.

Geld terug bij Praxis en Gamma
Alle gemeenten hebben van het rijk opdracht gekregen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent een energietransitie, een warmtetransitie (gas) en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld voor overstromingen. Geert Geujen, adviseur duurzaamheid bij de gemeente Venray, vertelde bijvoorbeeld dat inwoners op 9 oktober bij de Praxis en de Gamma geld kunnen terugkrijgen van hun energiebesparende aankopen. In de toekomst zal dit via een digitaal Duurzaam Bouwloket worden geregeld. Verder is er ISDE-rijkssubsidie voor warmtepompen, isolatie en ramen, kan de provincie een duurzaamheidslening verstrekken en ondersteunt de gemeente ‘energy party’s’.

20% subsidie
Vervolgens liet Mat Schatorje, van het bureau Energieregisseurs, zien hoe een energiescan van een woning werkt. Energiebesparende maatregelen leveren een beter rendement op dan een spaarrekening, maar het is wel belangrijk om dit op een ‘natuurlijk moment’ te doen, bijvoorbeeld als de CV-ketel aan vervanging toe is. Hij nam het Dr. Poelshuis, waarvoor ze een scan hadden uitgevoerd, als voorbeeld. Allereerst kan de bewoner een ‘zelfscan’ invullen, bijvoorbeeld op basis van www.milieucentraal.nl. Vervolgens komt de energieadviseur langs om de hele woning door te lichten, bijvoorbeeld de isolatiewaarden van ramen, muren, vloeren en dak, maar ook tocht, warmte-lekken, ventilatie enzovoort. Deze gegevens worden afgezet tegen de mogelijke maatregelen, met daarbij de investering, het rendement en de terugverdientijd. Daaruit kan de bewoner dan een ‘pakket’ samenstellen met de maatregelen die het beste passen bij zijn wensen en zijn budget. Nadat de offerte is ondertekend, ondersteunt Energieregisseurs bij uitvoering en subsidieregelingen. Als er bijvoorbeeld twee energiebesparende maatregelen worden gecombineerd, is 20% subsidie mogelijk.

Als laatste kwam André Langemeijer aan het woord, van Volta Limburg. Volta heeft de laatste jaren een aantal bedrijven overgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen en installatietechniek, waardoor zij veel kennis en ervaring in huis hebben. In het kader van PlusJeHuis biedt Volta een traject waarmee woningeigenaren een energiebesparingsadvies kunnen krijgen, en waarbij zij hen ook begeleiden bij de uitvoering van maatregelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, isolatie, ventilatie, een warmtepomp of het beter inregelen van radiatoren.

Hij benadrukte dat de gasprijs in 2021 is verdubbeld en dat die waarschijnlijk alleen nog maar verder zal stijgen. Gas is nu al verantwoordelijk voor tweederde van de energierekening. Een warmtepomp wordt dan steeds interessanter, ook omdat er tegenwoordig oplossingen zijn waarvoor geen vloerverwarming nodig is.

Meer informatie

www.venray.nl/venray-bespaart-20202021

www.energieregisseurs.nl

www.voltalimburg.nl/energie-besparen/plusjehuis/

Enquête over woonwensen van ouderen in Oostrum

Er worden op dit moment concrete plannen gemaakt voor het perceel van Camps aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor. Een deel van die plannen bestaat uit woonvormen voor ouderen. Daarom heeft de Dorpsraad op verzoek van Jacco Camps een enquête gehouden om de woningbehoefte in Oostrum te peilen. De enquête stond in het OW!, en de besturen van KBO Oostrum en ZijActief Oostrum waren zo vriendelijk om hem ook onder hun leden te verspreiden.

Er zijn in totaal 33 reacties binnengekomen. De eerste indruk is een voorkeur voor kleine woningen en appartementen, liefst met eigen tuin of balkon. Jacco Camps gaat alle reacties nauwkeurig analyseren, en neemt de resultaten mee in de plannen. Hij hoopt die zo snel mogelijk te kunnen presenteren.

Enquête: wat zijn de woonwensen van ouderen in Oostrum?

Er worden op dit moment concrete plannen gemaakt voor het perceel van Camps aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor. Een deel van die plannen bestaat uit woonvormen voor ouderen. Daarom kreeg de Dorpsraad de vraag om de woningbehoefte in Oostrum te peilen.

Vergrijzing voorkomen is een belangrijk speerpunt. Als er in het dorp woningen beschikbaar komen die ouderen interessant vinden, dan bevordert dat de doorstroom in Oostrum, en biedt dat weer meer kansen aan jongeren om een woning in het eigen dorp te vinden.

Woonwensen
Welke woonwensen moeten we wat u betreft zeker meenemen in de plannen? Welk type woning zou u prettig vinden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

□ bungalow
□ seniorenwoning
□ kleine 2 onder 1 kap
□ geschakeld of semi-vrijstaand
□ patiowoning
□ appartement
□ aanleunwoning
□ seniorenflat (zelfstandig)
□ seniorenflat in verzorgingshuis
□ verzorgingsflat
□ overige of specifieke woonwensen:


…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tuin / buiten
□ geen tuin of balkon
□ eigen tuin
□ eigen balkon
□ gezamenlijke tuin
□ moestuin of kas

Lever uw antwoord voor 8 juli in bij Jan-Willem Bruijsten.
Doe het in de bus op Gildestraat 32, of stuur een email naar voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.