Van de bestuurstafel: maart 2023

Op 16 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Aansluitend werd een themabijeenkomst over wonen in Oostrum gehouden, waarbij zeven projecten hun plannen presenteerden. D’n Oesterham was met bijna 150 bezoekers dan ook goed gevuld.


Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2022. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. De kosten voor papier en drukwerk zijn gestegen. De dorpsraad heeft een goede financiële positie. Voor renovatie van het dorpsplein is 20.000 euro gereserveerd, daarover is contact met de gemeente. De kascommissie, bestaande uit Lizette Janssen en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Lizette Janssen en Hans Kramer.

Vervolgens passeerde het jaar 2022 in vogelvlucht de revue. Zoals de stalling voor de DUOfiets die vrijwel af is, het prachtige jubileumnummer van het OW! waar de redactie en de werkgroep veel tijd en energie in hebben gestoken, het welkomstpakket voor nieuwe inwoners (inclusief dorpsgids), de Oostrumsche Heide waar de eerste aanplanting is gedaan, het AZC in de evenementenhal, en de vijf (!) uitkeringen die de dorpsraad uit het leefbaarheidsfonds heeft gedaan. Vooruitkijkend naar 2023 zijn de belangrijkste thema’s de renovatie van het dorpsplein, de duurzame opvang van ontheemden, en natuurlijk de nieuwbouwplannen.


Themabijeenkomst wonen in Oostrum

De twee organisatoren, Kees Spitters en Leo Lenssen, kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Het geheel verliep zoals gepland. Inwoners en belangstellenden werden geïnformeerd over de verschillende ontwikkelingen en de stand van zaken van de projecten. Over prijzen kon men helaas weinig zeggen, mede vanwege de prijsverhogingen in de afgelopen periode.

Gelukkig hadden velen die met twee personen hadden willen komen één plaats ter beschikking gesteld, zodat we iedereen op de wachtlijst een plaats hebben kunnen geven. Uiteindelijk waren er iets minder bezoekers dan zich hadden aangemeld, onder andere vanwege ziekte. Na de presentaties kon iedereen die een vraag of interesse had terecht bij de initiatiefnemers.

Hieronder een korte samenvatting, de nummers komen overeen met het kaartje hierboven. Klik hieronder op de afbeeldingen of de titels om de volledige presentaties te downloaden, voor zover daar toestemming voor is gegeven. De illustraties zijn puur voor de beeldvorming en kunnen anders worden uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

1. Oostrum Oost

Oostrum Oost betreft zowel huur- als koopwoningen, en zit al in de vergunningenfase. Tot 16 maart konden er zienswijzen worden ingediend. De gemeente gaat die de komende weken behandelen. Er komen 16 twee-onder-een-kapwoningen, 6 levensloopbestendige patiowoningen en 35 rijwoningen, waarvan 9 sociale huur, 10 sociale koop laag en 16 sociale koop hoog. Om voldoende sociale woningen te kunnen bieden zullen de koopwoningen iets duurder worden. Als de vergunning wordt gegeven dan start de verkoop in het tweede kwartaal van 2023, en de bouw zou dan in het eerste kwartaal van 2025 klaar moeten zijn. De vragen uit de zaal gingen met name over de ontsluiting op de Mgr. Hanssenstraat.

2. De wei van Camps

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het zijn eigenlijk drie deelprojecten, een voor jongeren met een lichte geestelijke beperking en begeleid wonen, een voor een zorginstelling (Proteion) en 16 seniorenwoningen in een hofje.

3. Back in Time (BIT)

Dit project betreft huurwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om het pand op te knappen en te verbouwen tot zes kleinere appartementen met een huur van rond de 900 euro. Daarvoor is het nodig dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd van horeca in wonen. Als alles volgens plan verloopt start de verbouwing in november, en is het in september 2024 klaar.

4. Stationsweg 130

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Het is de bedoeling om de bestaande loodsen te verbouwen. In het linkerdeel komen vijf casco woningen, in het middelste en het rechterdeel komen twee grote woningen. In de zaal waren er zorgen over de lichtinval. Het was nog niet duidelijk of de silo blijft staan of wordt afgebroken.

5. Stationsweg

Dit project betreft koopwoningen, zit nog in de ontwikkelfase en hoopt dit jaar de vergunningenfase in te gaan. Ook moet de bestemming worden veranderd van woon-werk in wonen. Het gaat om acht grote kavels met vrijstaande woningen. Onder de hoogspanningskabels komt geen bebouwing. Om overlast van het industriegebied tegen te gaan komt er een geluidswal, en op de eerste verdieping mogen de ramen van de achtergevel niet open kunnen.

6. Hoex Bouw (Zompgraaf)

Dit project betreft koopwoningen en zal op korte termijn de vergunningenfase ingaan. Het gaat om acht vrijstaande woningen en drie woningen in plaats van de boerderij.

7. Paschalis

Dit project werd toegelicht door de dorpsraad. Doel is om het gebouw geschikt te maken voor bewoning in de vorm van een woongemeenschap (jongeren, gezinnen en ouderen). Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig van zorg naar wonen. Dat is een lange procedure vanwege de ligging in het buitengebied. Medio dit jaar gaat de aanvraag naar de gemeente. In de toren zijn steenmarters en zwaluwen aangetroffen, die een nieuw thuis moeten krijgen. Verder zijn er werkzaamheden in het pand gestart om verpaupering tegen te gaan.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Programma openbare vergadering en themabijeenkomst wonen in Oostrum: donderdag 16 maart om 19:30

Update: de presentaties zijn toegevoegd.
Klik in onderstaand programma op een project om de presentatie te downloaden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 19:30 uur in D’n Oesterham. De avond begint met een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, met het (financieel) jaarverslag.

Aansluitend presenteren meerdere initiatieven voor woningbouw in Oostrum hun project. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


LET OP: wachtlijst!
Het maximum aantal plaatsen is bereikt. U kunt zich nog aanmelden met één persoon per adres, maar u komt op de wachtlijst. Stuur daarvoor uw naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl. Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.


Programma:


19:15 Inloop met koffie

19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

 • 1: Opening
 • 2: Vaststelling agenda
 • 3: Notulen vergadering 20 oktober 2022
 • 4: Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 • 5: Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
 • 6: Rondvraag
 • 7: Sluiting

19:55 Korte pauze

20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum: presentaties

Klik hieronder op een project om de presentatie te downloaden.

 • 1: Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 • 2: De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 • 3: Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 • 4: Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 • 5: Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen

21:00 Korte pauze

21:10:

 • 6: Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 • 7: Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

De avond begint met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Om 20:00 start de themabijeenkomst. We hebben de volgende initiatieven voor woningbouw gevraagd om hun project kort te presenteren:

 1. Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 2. De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 3. Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 4. Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 5. Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen
 6. Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 7. Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten

Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

We hebben de overige initiatiefnemers gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

De belangstelling blijkt tot nu toe groot te zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). We hebben op dit moment meer dan 100 aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Zeven projecten

De bijeenkomst begint om 19:30 met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Daarna volgen de presentaties van de zeven initiatieven. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Oostrum Oost

Een van de presentaties zal in ieder geval over Oostrum Oost gaan. B&W heeft op 31 januari ingestemd met de plannen voor dat project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Meer informatie daarover staat op de website van Omroep Venray en in Peel en Maas. Het plan ligt tot en met 16 maart ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen, dan moet dat dus vóór de bijeenkomst!

Informatiekraampjes

Elk project zal in de zaal een kraampje inrichten met aanvullende informatie. Na afloop van de presentaties kunt u daar antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: januari 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Inmiddels hebben zeven initiatiefnemers hun medewerking toegezegd!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Van de bestuurstafel: december 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Eerste welkomstpakketten voor nieuwe inwoners

Afgelopen vrijdag en zondag heeft de dorpsraad de eerste welkomstpakketten afgeleverd bij nieuwe inwoners van Oostrum. We hadden een lijst met dertien adressen. Helaas was niet iedereen thuis, maar de resterende pakketten worden zo snel mogelijk bezorgd.

Bier, bidon, bonnen en abonnement

In een tasje van slagerij Biermann kregen onze nieuwe dorpsgenoten een flesje bier van De Grieze, een bidon van Vita Compleet Fysiotherapie, een pen van ZoetHartig, een potlood van Spraelandhof, een koelkaststicker en een tegoedbon van Praktijk ONS Gewicht, kortingsbonnen van SMT, Melvin, Green-Drive, Praktijk Lisan en De Witte Vennen, een waardebon van Biermann, een infokaartje van GlaswebVenray en een bon voor een gratis kennismakingsabonnement van een jaar op het OW!.

Dorpsgids

Het pakket bevat ook de dorpsgids, met 16 pagina’s aan informatie over Oostrum en handige adressen en telefoonnummers. In de gids stellen zich op dit moment 18 verenigingen en 22 ondernemers voor. Een link naar de laatste versie staat op de voorpagina van de website van de dorpsraad. Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom. Er is trouwens ook nog ruimte in het welkomstpakket…

Van inwoner naar dorpsgenoot

De reacties op het bezoek waren zeer positief, en hier en daar hebben we wat uitgebreider kunnen kennismaken. Men kon het waarderen dat we de moeite namen om hen persoonlijk welkom te heten, en we hopen dat het voor sommigen de drempel verkleint om een dorpsgenoot te worden, in plaats van alleen een inwoner.

Nieuwe buren?

Vanaf nu zullen we minimaal elk kwartaal een rondje maken langs onze nieuwe inwoners. Dus hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende. Wij geven er dan het welkomstpakket af en heten hen hartelijk welkom in ons dorp.


Thema-avond in maart over wonen

De dorpsraad is van plan om een thema-avond te organiseren over wonen. Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We willen de projectontwikkelaars vragen om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden. Ook geven we hen de gelegenheid om een standje in te richten met aanvullende informatie, en om specifieke individuele vragen te beantwoorden. Zet de datum vast in uw agenda: donderdagavond 16 maart.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Even voorstellen: Kees Spitters

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Kees Spitters.

Kees is 66 jaar, en al ruim veertig jaar getrouwd met Corrie van Dijck. Ze hebben twee zoons, Roel en Tom. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Sinds 1976 werk ik in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Ik heb in Venray de opleiding tot B-verpleegkundige gedaan en de eerste jaren vooral in de uitvoerende zorg op afdelingen gewerkt. Via deeltijdstudies en wisseling van organisatie ben ik in diverse managementfuncties terechtgekomen. Dat heb ik tot 2020 gedaan en ben toen gedeeltelijk met pensioen gegaan. Sinds 2019 tot het eind van dit jaar werk ik nog voor 16 uur per week voor brancheorganisatie ‘De Nederlandse ggz’ als beleidsadviseur op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Voor mijn werk heb ik in de afgelopen jaren verschillende landelijke bestuursfuncties gehad, onder andere op het gebied van E-health en E-learning.”

Welke hobby’s heeft hij? “Naast het werk ben ik met name actief geweest in de basketbalwereld. In eerste instantie vooral bij Jumpers ’76 hier in Venray, als recreatieve speler, scheidsrechter en verschillende bestuursfuncties. Daarna ben ik ook bestuurlijk actief geweest op regionaal en landelijk niveau. Van 2012 tot 2020 was ik lid van het bestuur van de Nederlandse Basketbal Bond. Ander hobby’s zijn tuinieren, zeker sinds we in Oostrum wonen, koken, sport kijken en fietsen.”

Waarom wilde hij nu lid worden van de dorpsraad? “Via twee kanten, al wisten ze dit wel van elkaar, kreeg ik de vraag of ik interesse had om lid te worden van de dorpsraad. In mijn werkzame leven was ik met name actief buiten Venray/Oostrum. Dat gold ook voor vrijwilligerswerk. Nu er meer vrije tijd is wil ik het maatschappelijk actief zijn vooral dichter bij huis zoeken, en dan is het lidmaatschap van de dorpsraad een mooie kans om dit in te vullen.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Oostrum is om vele redenen een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Als we dit willen behouden dan is het belangrijk dat er goede woningen beschikbaar zijn en blijven, en ook voor verschillende doelgroepen. Dit punt staat erg onder druk doordat er de laatste jaren amper woningen zijn gebouwd. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven en mooie plannen. Dit is een onderwerp dat ik graag vanuit de dorpsraad wil volgen, stimuleren en waar nodig signalen vanuit bewoners wil inbrengen.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Iets wat me al jaren geleden opviel was de onveilige fietsroute vanuit Oostrum naar de sportvelden, de Witte Vennen en naar fietsroutes. Een tunneltje zou hier een goede oplossing zijn lijkt mij. Hoewel dat een lastige opgave is, vooral financieel, moet het toch mogelijk zijn dat er een veilige oplossing komt voordat er echt ongelukken gebeuren. Een ander punt is dat er verschillende moestuinen in Oostrum zijn. Het zou mooi zijn om iets van een gezamenlijk complex te ontwikkelen met wat voorzieningen. Of misschien kan er in Oostrum een initiatief van de Herenboeren opgestart worden, waarbij mensen gedeeld eigenaar zijn van een boerderij.”

Conferentie ‘Samen Leven Samen Leren’

Op vrijdagavond 5 en zaterdagochtend 6 november hield de gemeente een conferentie over burgerparticipatie. Namens Oostrum namen Bas Künen, Michel Verstappen, Thijs Steinmann, Paul Jansen en Suus van Dijk deel.

Herinrichting dorpsplein
Uitgangspunt van de conferentie waren vier onderwerpen. Vanuit Oostrum was dat de herinrichting van ons dorpsplein. De dorpsraad heeft daarvoor de plannen en een deel van het geld klaarstaan, maar de uitvoering wacht op rioleringswerkzaamheden aan de Mgr. Hanssenstraat.

Pitches
Op vrijdagavond hield Ferenc van Damme een bevlogen inleiding van anderhalf uur. Hij maakt door het hele land mensen wegwijs in nieuwe manieren van burgerparticipatie. Vervolgens werden de vier onderwerpen ‘gepitcht’. Voor ons dorpsplein gebeurde dat via een filmpje met dorpsraad-voorzitter Jan-Willem Bruijsten, dat vooraf was opgenomen. In de discussie daarna werd duidelijk dat de wethouder er wel oren naar had om de rioleringswerkzaamheden te vervroegen, maar dat de consequentie was dat andere werkzaamheden dan moesten worden uitgesteld. Daar moest dus uitgebreider en zorgvuldig naar worden gekeken.

Woonruimte
Op zaterdagochtend kwam iedereen weer bij elkaar. Na het ontbijt droegen de deelnemers via een app twaalf onderwerpen aan waar in de gemeente Venray iets aan moest worden gedaan. Daarvan bleven er vier over, waaronder wonen, duurzaamheid, en participatie/inclusie. Die vier onderwerpen werden in subgroepen besproken. Een deel van de Oostrumse delegatie stortte zich op ‘wonen’. Daarin kwam niet alleen Paschalis en het terrein van Camps ter sprake, maar ook het idee om het pand bij de hoek Westsingel-Langstraat om te vormen tot woonruimte, onder regie van burgers, en met begeleiding van de gemeente.

Werkgroepen
Daarna werden alle ideeën voor de vier onderwerpen plenair besproken. Daarbij kwam bijvoorbeeld aan bod dat nieuwe inwoners in Heide altijd persoonlijk worden uitgenodigd, om ze te kunnen vertellen wat er in het dorp speelt. Iets dergelijks zouden we in Oostrum ook kunnen doen. Tot slot konden alle deelnemers aangeven bij welke van de onderwerpen (vier van vrijdag, en vier van zaterdag) ze betrokken wilden worden. Natuurlijk waren dat voor ons het dorpsplein en wonen. De gemeente komt er via werkgroepen op terug.