De DUOfiets is klaar voor gebruik

Op zondag 25 juli werd de DUOfiets feestelijk welkom geheten in Oostrum. Om half elf stroomde D’n Oesterham vol. Voor het podium stond de DUOfiets al te pronken, versierd met vlaggetjes, en veel aanwezigen namen vast een kijkje.

Bert Linskens
Als eerste nam initiatiefnemer Bert Linskens het woord. Hij bedankte iedereen die had meegeholpen om het project van de grond te krijgen, niet alleen de organisatoren, maar ook Melvin, en met name de sponsoren.

Wethouder Vervoort
Namens de gemeente was wethouder Cor Vervoort aanwezig. Hij benadrukte het belang van dit soort initiatieven voor de gemeenschap, en feliciteerde Oostrum van harte. Niet alleen met de fiets zelf, maar ook met het feit dat het dorp dit samen voor elkaar had gekregen.
Verfrissende zegen
Ten slotte was het de beurt aan pastoor Clemens, die onmiddellijk een lied aanhief. Met een aangepaste versie van ‘Wij zijn samen onderweg’ zette hij de fiets in het zonnetje. Met Bert Linskens als ‘misdienaar’ zegende hij de fiets voor alle betrokkenen en gebruikers die hem invielen. Toen die lange lijst was uitgeput kreeg ook Bert zelf nog een verfrissende zegen.

Draaistoel
Na een rondje koffie met vlaai was het dan eindelijk tijd voor de allereerste officiële rit met de DUOfiets, buiten op het Dorpsplein. Die eer viel te beurt aan Toon Jeuken en zijn zoon Rien, die destijds als eerste hadden gereageerd op de oproep. Jan-Willem Bruijsten liet zien wat de fiets allemaal te bieden heeft. Het meest in het oog springt de draaistoel van de bijrijder, die het makkelijker maakt om te gaan zitten als je bijvoorbeeld een rollator gebruikt. De bijrijder hoeft niet mee te trappen, maar dat kan wel. Twee accu’s leveren voldoende ondersteuning voor een flinke rit. Zowel de bijrijder als de bestuurder hebben zeven versnellingen, en beide stoelen kunnen worden versteld. Richtingaanwijzers, starthulp, handrem, gordel, een mandje voor bagage, ruimte voor rollators en stokken… aan alles is gedacht. Op dit moment is de fiets nog voorzien van een spatscherm tussen de twee stoelen, maar zodra de coronamaatregelen dat toelaten is dat eenvoudig te verwijderen.

Reserveren
De DUOfiets kan vanaf nu worden gereserveerd! Bel 06-4320 5108 of 06-4937 0937. Mailen kan ook: duofiets@dorpsraadoostrum.nl. Het gebruik van de fiets is gratis, al is een donatie natuurlijk altijd welkom.

Actuele informatie staat op www.dorpsraadoostrum.nl/duofiets.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

DUOfiets: GRATIS VLAAI op zondag 25 juli om 10:30

Vanwege de coronamaatregelen is het programma van de inhuldiging van de DUOfiets gewijzigd. De kerkdienst om 9:30 uur gaat niet door. Zowel inzegening als inhuldiging is om 10:30 uur in D’n Oesterham. Het aangepaste programma is:

• 10.30-12.00 uur: Inzegening van de DUOfiets door de pastoor. Koffie en vlaai in D’n Oesterham ter ere van de ingebruikname. Er kunnen proefritjes gemaakt worden op het Dorpsplein.

• 14.00-16.00 uur: Koffie en vlaai in de Watermolen tijdens de Gezellige Zondagmiddag. Er kunnen proefritjes gemaakt worden rond ’t Fort.

25 juli: feestelijke ingebruikname DUOfiets Oostrum

UPDATE 16 juli

Vanwege de coronamaatregelen is het programma gewijzigd. De kerkdienst gaat niet door. Zowel inzegening als inhuldiging is in D’n Oesterham. Het aangepaste programma staat hieronder.

Een DUOfiets voor Oostrum!
Onze wens is in vervulling gegaan… nadat we eind vorig jaar met dit project zijn begonnen is de fiets inmiddels geleverd en kunnen wij hem aan u presenteren en overhandigen. Dit willen we graag feestelijk met u doen op ZONDAG 25 JULI.

Programma zondag 25 juli

  • 10.30-12.00 uur: Inzegening van de DUOfiets door de pastoor. Koffie en vlaai in D’n Oesterham ter ere van de ingebruikname. Er kunnen proefritjes gemaakt worden op het Dorpsplein.
  • 14.00-16.00 uur: Koffie en vlaai in de Watermolen tijdens de Gezellige Zondagmiddag. Er kunnen proefritjes gemaakt worden rondom ’t Fort.

Gezocht: vrijwilligers
De afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld subsidie aangevraagd, sponsoren gezocht, ondersteuning gekregen van Melvin en de stalling geregeld. Ook hebben we vrijwilligers gevonden voor de begeleiding en coördinatie. Maar meer vrijwilligers zijn nog steeds welkom! We willen die pool graag zo groot mogelijk maken. Om de fiets volledig in gebruik te kunnen nemen zijn we daarom nog op zoek naar:
• Vrijwilligers en begeleiders die meegaan op de fiets
• Coördinatoren voor verhuur en uitleen
Interesse? Laat het weten via duofiets@dorpsraadoostrum.nl, of spreek een van ons aan op zondag 25 juli, tijdens de festiviteiten.

Sponsoren: bedankt!
Zonder sponsoren was dit project nooit van de grond gekomen. Het zijn:
• ANWB: € 2500
• Dorpsraad: € 2000
• Gemeente Venray (WMO): € 4000
• KBO: € 2000
• Nelissen-Smit Fonds: € 1500
• Oranje Fonds: € 3000
• Van de Mortel Assurantiën: € 2500
Hartelijk dank aan alle sponsoren!


Met vitale groet,
Bert Linskens, Joop Bus, Annemarie Linskens, Jan-Willem Bruijsten

Cheque voor DUOfiets Oostrum

Cheque van Van de Mortel voor DUOfiets Oostrum

Van de Mortel Assurantie Advies heeft 2.500 euro gedoneerd voor de DUOfiets van en voor Oostrum. Begin dit jaar werd het project geïnitieerd door Bert Linskens. Bert zag dat in andere Venrayse kerkdorpen de DUOfiets een enorm succes is en benaderde de dorpsraad. De conclusie na een eerste overleg was dat er ook in Oostrum voldoende draagvlak voor zou zijn. “Met gepaste trots kunnen we melden dat we het bedrag inmiddels bij elkaar hebben en de fiets besteld is!” aldus Bert Linskens. “Het is mooi om te zien hoe bedrijven en stichtingen zo’n maatschappelijk doel direct omarmen en hiervoor een donatie over hebben.”

Inmiddels hebben we ook de eerste cheque overhandigd gekregen. Van de Mortel heeft in samenwerking met verzeke¬raar Nh1816 Verzekeringen € 2.500 beschikbaar gesteld voor de DUOfiets. “Een prachtig maatschappelijk initiatief, daar werken wij graag aan mee!” aldus Bart van de Sterren. “Het is fijn te weten dat verzekeraars ook juist deze kleine maatschappelijke doelen ondersteunen en daarmee ook midden in de samenleving staan, samen met hun lokale partners zoals Van de Mortel” vervolgt Jan-Willem Bruijsten, voorzitter van Dorpsraad Oostrum. Naast deze donatie hebben we er ook een fietsvrijwilliger bij. Thijs van de Mortel stapt straks zelf ook regelmatig op de fiets om er op uit te gaan met mensen die dit niet (meer) zelfstandig kunnen.

Op de foto van links naar rechts: Jan-Willem Bruijsten, Bert Linskens, Thijs van de Mortel, Bart van der Sterren (Van de Mortel) en Jeroen Janssen (Nh1816 verzekeringen).

Een DUOfiets voor Oostrum?

In verschillende dorpen in Venray is tegenwoordig de DUOfiets te zien. Die is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar wel graag lekker naar buiten gaan. Een vrijwilliger bestuurt de DUOfiets, waardoor het ook een sociale functie heeft, bijvoorbeeld voor mensen die alleen zijn of zich eenzaam voelen. In de toekomst kan de DUOfiets misschien ook worden gebruikt door een echtpaar, of door een ouder met kind.

Aanschaf
In Oostrum is vast ook grote belangstelling voor zo’n gemeenschappelijke voorziening. Vier vrijwilligers doen de organisatie onder de vlag van de Dorpsraad, die het initiatief enthousiast heeft ontvangen. Zij hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want ze kunnen profiteren van de ervaringen in Oirlo, Castenray en Leunen. Op dit moment wordt er geld ingezameld voor aanschaf, maar er is ook jaarlijks wat geld nodig, bijvoorbeeld voor verzekering, onderhoud en stalling.

Hulp gevraagd!
Wij starten het project op, maar we hebben meer hulp nodig. We zoeken bijvoorbeeld mensen om:
• de DUOfiets te besturen
• de verhuur te coördineren
verzekering en onderhoud te regelen
• een veilige stalling te verzorgen
• leen- en gebruiksovereenkomsten op te stellen
werving en PR te verzorgen

Neem vrijblijvend contact op als je wilt helpen, of het nu in de aanloopfase is, of straks bij het gebruik. We willen het project dit voorjaar afronden, zodat de DUOfiets klaar is voor gebruik zodra de zon zich laat zien.

Stuur een email naar duofiets@dorpsraadoostrum.nl, of spreek een van ons aan.

Met vitale groet,
Bert Linskens, Joop Bus, Annemarie Linskens,
Jan-Willem Bruijsten

Van de bestuurstafel: december 2020

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Decembercomité, Sinterklaas & Piet BEDANKT!
Inge Künen, Elke Euwes, Susanne Jeucken, Floor Zwets, Anne Arts, Dorien Nagy, Helga Cornelissen en Jules Kreutz: langs deze weg willen we jullie enorm bedanken voor de inzet van de afgelopen weken. Normaal hebben jullie iets minder werk aan het organiseren van een Sinterklaasintocht en kan het draaiboek van een voorgaand jaar gebruikt worden om er een mooie middag van te maken in D’n Oesterham.

Maar dit jaar werd jullie creativiteit op de proef gesteld. En met wat voor resultaat! Prachtig om de gezinnen door Oostrum te zien trekken om de speurtocht te volgen, op zoek naar de letters voor de kleurplaat. En wat een leuke filmpjes heeft Sinterklaas met zijn Piet gemaakt! En als kers op de taart kregen de kinderen ook nog een mooi cadeau na het doen van de speurtocht. Chapeau voor jullie! Nou dag hoor! Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer gewoon in D’n Oesterham.

Duofiets in Oostrum
Deze week heeft een groep vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken om een start te maken met het project Duofiets Oostrum. Veel dorpen om ons heen hebben al een Duofiets waar veel gebruik van wordt gemaakt. We streven ernaar om in het voorjaar van 2021 een fiets te kunnen aanschaffen voor Oostrum. De Dorpsraad doet een flinke duit in het zakje uit het Leefbaarheidsfonds, maar er is nog veel geld nodig. Daarom schrijven we nu verschillende fondsen, instanties en bedrijven aan. In het volgende nummer publiceren we meer informatie: wat is een Duofiets precies, wie zijn de vrijwilligers, en hoe kunt u bijdragen.

Kerstboom
Er staat weer een prachtige kerstboom op het dorpsplein! Dit jaar mochten we een boom van de familie Van de Pas gebruiken. De families Verheijen, Van Rattingen en Van der Zwaan hebben hun machines en hun tijd ter beschikking gesteld om de boom te plaatsen en te versieren. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen!


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
De Dorpsraad