Nieuws van de dorpsraad

Gemeente Venray past plan flexwoningen aan

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 juni het voorstel voor flexwoningen via een amendement vervangen. Daarmee is de beslissing over het toewijzen van de drie locaties van de baan. De raad heeft het college in een gewijzigde opdracht gevraagd om het proces (gedeeltelijk) over te doen, met nieuwe uitgangspunten en wegingsfactoren.

Nieuw plan eind dit jaar

Wethouder Leenders: “Wij hebben onze inwoners luid en duidelijk gehoord en ook goed geluisterd naar wat de gemeenteraad wil. Uiteindelijk willen we het beste plan voor Venray. We zetten daarom onze schouders onder deze nieuwe opdracht.” Het college verwacht eind 2023 een gewijzigd plan aan de raad te presenteren.

Omgevingsdialoog

De opgave voor de opvang van ontheemden in de gemeente Venray is onveranderd. Met de nieuwe randvoorwaarden van de raad gaat het college de locaties nu opnieuw beoordelen. Ook moet het college in deze fase al met de omgevingsdialoog starten.

Sociale impact

Volgens de wethouder is het bestaande onderzoek nog steeds een belangrijke informatiebron, maar wordt het aangevuld met de nieuwe kaders. Men gaat onder andere kijken naar de sociale impact voor de locaties, en weegt de omgevingsdialoog mee.


Start verkoop Oostrum-Oost

De eerste woningen van Oostrum-Oost gaan vanaf vrijdag 7 juli in de verkoop. Dan houdt Hendriks samen met Peelrand Makelaardij een verkoopevent op de locatie zelf. Van 17:30 tot 19:00 uur kunt u er de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is mogelijk van 7 juli tot en met 14 juli 12.00 uur. Dezelfde dag gaat men vanaf 13.00 uur woningen toewijzen. Meer informatie staat op projecten.hendriksbouwenontwikkeling.nl/oostrum-oost.


Bedankbank

De noodopvang voor asielzoekers in de Evenementenhal is gesloten. Als dank voor de prettige samenwerking met Oostrum heeft een aantal bewoners een bankenset gemaakt, en aan de dorpsraad geschonken.

De set heeft een prachtige plek gevonden op het terras van de kantine van SV Oostrum. Daar staat hij mooi overdekt en kunnen veel Oostrummers er hopelijk nog lang van genieten.

We maken van de gelegenheid gebruik om een groot compliment te geven aan de organisatie van het COA in Oostrum voor de prettige en veilige samenwerking.

Informatieavond flexwoningen dinsdagavond 20 juni

Op woensdag 7 juni verscheen het persbericht over de flexwoningen van de gemeente Venray. De dorpsraad heeft daarna veel vragen en bezorgde telefoontjes gekregen. Daarom organiseren we een informatieavond op dinsdagavond 20 juni om 20:00 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente kunnen dan uw vragen beantwoorden en het proces toelichten. Op verzoek van de dorpsraad wordt de avond gefaciliteerd door een neutrale dagvoorzitter.

Wat ook meespeelt is dat de nieuwe bewoners van de locatie in Oirlo waarschijnlijk via Oostrum de weg naar het station en naar Venray gaan vinden. In Oirlo is er inmiddels een bijeenkomst geweest tijdens de dorpsraadvergadering. Vertegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over stikstofuitstoot, de verhouding tussen de verschillende doelgroepen, de snelheid van het proces, de omgevingsdialoog, en de financiële gevolgen als de spreidingswet wordt aangenomen. Helaas bleven veel vragen onbeantwoord, de beslissing ligt op 27 juni bij de gemeenteraad. Wel nodigde de burgemeester iedereen uit om aan de dialooggroep deel te nemen. Uit Oostrum waren zeven bewoners van de Stationsweg bij de vergadering, en gemeenteraadslid Bas Künen.

Informatie uit bewonersbrief en locatieonderzoek

Voor de locatie in Oostrum gaat het om het perceel aan de Stationsweg tussen nummers 191 en 195. Naast de hierboven genoemde 100 woningen wordt aansluitend op dit perceel gelijktijdig door de eigenaar een plan ontwikkeld met flexwoningen in een hoger huursegment. Hierdoor ontstaat een divers woongebied met in totaal ongeveer 120 woningen.

De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven nu op diverse plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat een deel van deze vluchtelingen straks in Oostrum in een flexwoning terecht kan. Statushouders hebben recht op een reguliere woning maar kunnen straks ook tijdelijk in zo’n flexwoning worden gehuisvest. Dat geldt ook voor woonurgenten en lokale woningenzoekenden. Op de locatie in Oostrum zijn er op dit moment geen plannen om asielzoekers te huisvesten.

Van de bestuurstafel: april 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Documentaireserie Rooyse Wissel

De dorpsraad heeft goed contact met de Rooyse Wissel. Er is regelmatig overleg, en als er iets te melden is horen we dat snel. Een tijdje terug maakte L1 opnames in de instelling, om Limburgse kijkers een goed beeld te geven van het leven in en rondom de tbs-kliniek in Oostrum. Sommige afleveringen bevatten ook interviews en gesprekken met mensen uit Oostrum.

De reportages worden uitgezonden van 24 tot en met 28 april op L1. Er is dan steeds een ‘teaser’ te zien in de nieuwsuitzending van Limburg Centraal, om 17.30u, 18.30u, 19.30u enzovoort. Direct na het nieuws, om 17.50u, 18.50u, 19.50u enzovoort wordt dan de hele reportage uitgezonden. Dit is de volgorde:

 • De bewoners
 • De risico’s
 • De medewerkers
 • De omgeving
 • De verlaters

Natuurlijk zijn de afleveringen ook later (en buiten Limburg) online te bekijken via L1.nl. De links staan na de uitzendingen ook op www.derooysewissel.nl.


Asielzoekers zoeken ‘taalmaatjes’

Asielzoekers in het AZC in Oostrum proberen hun tijd zo goed mogelijk te besteden. Sommigen volgen daarom lessen Nederlands. Dat gaat prima, maar om een taal goed te leren wil je ook kunnen oefenen in de praktijk.

Zomaar mensen op straat aanspreken is natuurlijk geen optie. Daarom zouden ze Oostrummers willen vragen of ze zin hebben om Nederlands met hen te praten. Gewoon gesprekjes over koetjes en kalfjes, in een klein groepje of 1-op-1, in het AZC of ergens anders, alles is mogelijk.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Marloes Zandbergen, woonbegeleider bij het COA, 06-25299608 of MarloesZandbergen@coa.nl.

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente Venray kiest voor duurzame opvang voor ontheemden

De gemeente Venray wil extra tijdelijke woningen laten bouwen voor de opvang van 500 mensen. Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. In de woningen kunnen vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten worden opgevangen. De locaties waar deze woningen worden ontwikkeld, zijn nog niet bepaald.

Huidige opvang niet geschikt

De gemeente kiest er nu bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel. De gemeente vangt sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige evenementenhal in Oostrum. En vanwege de oorlog verblijven ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray, waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College. Volgens de gemeente zijn beide locaties zijn niet geschikt voor opvang voor meerdere jaren.

Asielzoekers

Niet op nieuwbouwlocaties

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.

Omwonenden betrekken

De gemeente onderzoekt nu meerdere locaties. Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken bij zaken als inpassing, ontsluiting en beheer van de locaties.

Meer informatie: https://www.venray.nl/gemeente-venray-kiest-voor-duurzame-opvang-voor-ontheemden.

Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: september 2022

Het COA wil de noodopvang van asielzoekers verlengen

Op 12 september heeft het COA de gemeente gevraagd of het mogelijk is om de opvang van asielzoekers te verlengen. Het liefst zouden ze dat in de Evenementenhal blijven doen, al hangt dat ook af van de verhuurder. De gemeente heeft de dorpsraad naar onze mening gevraagd.

De dorpsraad heeft de indruk dat de opvang vanuit het perspectief van Oostrum soepel verloopt. We hebben geen signalen gekregen van misstanden en er zijn weinig incidenten. Daarom denken we dat verlenging, bijvoorbeeld met nog eens een half jaar, geen probleem moet zijn. Wel vinden we het belangrijk dat er tijdens de koude wintermaanden voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning binnen, als uitbreiding van de fitness- en tafeltennisfaciliteiten die er al zijn. Verder is betere buitenverlichting praktisch, zodat er bij goed weer ’s avonds ook daar kan worden gesport.

Als er een andere locatie zou moeten worden gevonden dan vindt de dorpsraad Paschalis daarvoor niet geschikt. Op 20 september buigt de gemeenteraad zich over de vraag van het COA. Op 29 september komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Actuele informatie staat op deze pagina:
www.venray.nl/tijdelijke-noodopvang-asielzoekers.


Hebt u nieuwe buren?

De dorpsraad wil al langer nieuwe dorpsgenoten persoonlijk welkom heten. We zijn aan het proberen om de adressen daarvoor te krijgen via de gemeente, maar privacyregels en legeskosten maken dat lastig. Om het niet langer uit te stellen doen we alvast een beroep op onze inwoners: hebt u nieuwe buren, laat het ons weten! Een naam is niet nodig, het adres is voldoende.

Wij geven er dan een ‘welkomstpakket’ af, met onder andere een dorpsgidsje. Verenigingen kunnen zich daarin voorstellen en ondernemers kunnen er bonnen met kennismakingsaanbiedingen in plaatsen. Verder krijgen onze nieuwe inwoners een kennismakingsabonnement op het OW!, en kunnen ondernemers een aardigheidje in het pakket doen, bijvoorbeeld een potje Oostrumse jam. Voor uitgebreide en actuele informatie komt er een welkomstgedeelte op de website van de dorpsraad. Daar kunnen verenigingen vertellen waarom het leuk is om lid te worden, en ondernemers waarom hun zaak bezocht moet worden. We moeten dat allemaal nog maken en regelen, maar suggesties en bijdragen zijn nu al welkom. We hopen eind van het jaar een eerste rondje door het dorp te maken.


Deze keer geen kerstboom op het dorpsplein??!!

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een mooie kerstboom op het dorpsplein zetten, maar tot nu toe hebben we er geen kunnen vinden. Wie heeft er een geschikte boom in de aanbieding? Misschien heb je een boom die toch binnenkort moet worden gerooid, of wil je een boom afstaan? Weet je anders iemand die we dat zouden kunnen vragen?

De dorpsraad regelt het omzagen en verplaatsen, natuurlijk in overleg. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Leo Lenssen, 06-20151241 / leo@dorpsraadoostrum.nl. Bij voorbaat dank!


Themavergadering digitale fraude donderdag 20 oktober

Volgende maand organiseren we weer een themavergadering. Deze keer is dat voorlichting over digitale fraude, met voorbeelden uit de praktijk. Meer informatie volgt, maar houd de avond vast vrij!

Evenementenhal Oostrum Venray

Van de bestuurstafel: juni 2022

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.


Asielzoekers

Michel Verstappen en Danielle Strijbosch waren namens de dorpsraad aanwezig bij het ‘omwonendenoverleg’. Tot nu toe zijn er niet of nauwelijks incidenten, en lijkt de opvang soepel te verlopen. Er worden op dit moment 338 asielzoekers in de Evenementenhal gehuisvest. De meesten komen uit Turkije, Jemen en Syrië. Iets minder dan een tiende van de bewoners (27) is statushouder, en heeft dus recht op verblijf in Nederland. De rest is nog steeds in afwachting van een beslissing over hun aanvraag.

Inmiddels wordt alleen het avondeten nog centraal verzorgd, en kunnen de bewoners zelf hun ontbijt en lunch regelen. Veel asielzoekers (ongeveer de helft) hebben grote behoefte aan lessen Nederlands, en men probeert daarin zo goed mogelijk te voorzien.

De meeste vragen in het omwonendenoverleg gingen over de einddatum. De opvang in de Evenementenhal duurt maximaal zes maanden. Wat er daarna gebeurt is afhankelijk van wat de gemeente en het COA afspreken. De huidige problemen in Ter Apel komen onder andere doordat de opvang op tijdelijke locaties niet wordt verlengd. Het COA wil daarom in de toekomst liever afspraken maken voor twee of drie jaar, in plaats van zes maanden. Wat de dorpsraad betreft is de Evenementenhal niet geschikt voor dergelijke langdurige opvang, en moet er bij eventuele verlenging een andere locatie worden gevonden.


Oostrumsche Heide

Rob Raijmakers kon ontwikkelingen rond de Oostrumsche Heide melden. Om snel tot meer concrete en uitgewerkte plannen te komen is het ecologisch en bosbouwkundig bureau van Nierop ingeschakeld. Zij hebben alle informatie gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Op dinsdag 7 juni zijn zij met de gemeente door het hele gebied gelopen om verdere informatie uit te wisselen.

Ze beginnen met de grondonderzoeken die nodig zijn om de potentie van de verschillende onderdelen in het gebied in kaart te brengen. Ze haken daarbij aan op de visie die al voor het gebied is opgesteld. Die kan dan worden getoetst op bodemkundige en hydrologische ‘haalbaarheid’, zowel voor nu als voor de toekomst.

Het doel is nog steeds om dit jaar een goede start te maken met aanplant en met de overige werkzaamheden die nu al kunnen worden uitgevoerd. Ook is men nog steeds goed bezig met het verwijderen van de ‘bospest’. Verder heeft de gemeente grond geruild met Maessen Bedrijven. Dat zorgt ervoor dat het gebied rond het ‘dassenbosje’ nu helemaal van de gemeente is, en dat de vreemde hoek in de percelen is rechtgetrokken.


Rookmelder-babbeltruc!

Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke etage van je woning een rookmelder te hebben. Helaas maken criminelen hier misbruik van. Zij gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ‘controleren op rookmelders’. Tijdens deze controle door de woning worden waardevolle goederen en geld weggenomen.

Laat niemand zomaar in huis. Gemeente en politie komen NIET controleren of je in het bezit bent van een rookmelder. Toch een verdacht persoon aan de deur? Bel direct 112!

Woon je in een huurwoning? Dan is installatie of controle mogelijk vanuit de woningcorporatie, maar die zal dit altijd ruim tevoren melden, op de manier waarop de woningcoöperatie nu al met je communiceert.


Nieuw dorpsraadlid

Tijdens de dorpsraadvergadering van mei was naast Rob Raijmakers ook Kees Spitters aanwezig om kennis te maken. Rob gaf toen meteen aan dat hij wel lid wilde worden, maar Kees had nog wat bedenktijd nodig. Inmiddels heeft ook hij volmondig ‘ja’ gezegd, en actief deelgenomen aan de vergadering van juni. Binnenkort zal Kees zich uitgebreider voorstellen in het OW!. In juli zal de dorpsraad de onderlinge taakverdeling herzien.

Evenementenhal Oostrum Venray

Tweede bijeenkomst klankbordgroep asielzoekers

De klankbordgroep vormt de verbinding tussen de gemeente, het COA en inwoners. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh.

Versnelde opening
Op donderdag 21 april was de tweede bijeenkomst in de evenementenhal in Oostrum. Ook burgemeester Leontien Kompier en wethouders Chantal Nijkerken en Jan Jenneskens waren aanwezig. De collegeleden hebben het belang van de klankbordgroep benadrukt. Vlak voor de bijeenkomst werd bekend dat de eerste asielzoekers de volgende dag (op vrijdag 22 april) werden verwacht . Sneller dan gepland vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Een uitdaging voor alle betrokkenen, maar het is gelukt om de opvang extra snel gereed te maken. Er was veel begrip voor de noodzaak en urgentie van de versnelde opening, dat zorgde voor een fijne en efficiënte samenwerking.

Geen optie tot verlenging
Omdat er nog geen bewoners waren, was het mogelijk om de ingerichte evenementenhal te bekijken. De klankbordgroep – en collegeleden mochten ook zelf ervaren hoe het voelt om als nieuwe bewoner bij de noodopvang te arriveren: ze doorliepen dezelfde introductieronde. Indrukwekkend, zeker. De inrichting werd als sober, maar wel veilig gezien. En geschikt als onderdak voor maximaal 350 mensen voor maximaal 6 maanden (géén optie tot verlenging). De inrichting van de noodopvang biedt weinig ruimte voor privacy, dat maakt deze minder geschikt voor gezinnen met kinderen. Voornaamste bewonersgroep zijn naar alle waarschijnlijkheid alleengaande mannen.

Inloopbijeenkomst woensdag 18 mei, 19:00 uur
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook praktische onderwerpen aan bod. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een tijdelijke looproute naar het centrum en maakt het COA een overzicht met mogelijke activiteiten voor de bewoners. Op basis van dit overzicht kan worden bepaald hoeveel vrijwilligers er nodig zijn. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. De avond begint om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 21.00 uur. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zodra meer over de inloopavond bekend is, communiceert de gemeente dit via www.venray.nl en gebruikelijke kanalen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Evenementenhal Oostrum Venray

Opvang asielzoekers 22 april open

De gemeente meldt op 21 april dat de eerste honderd asielzoekers op vrijdag 22 april worden opgevangen in de Evenementenhal.

Asielzoekers

In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen, maar vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang eerder open.

De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer drie weken volledig bezet is met 350 bewoners.

In deze PDF staat meer informatie over de klankbordgroep. Vanuit Oostrum nemen hieraan deel Michel Verstappen, Daniëlle Strijbosch en Jan-Willem Bruijsten (dorpsraad), Maurice Janssen (OOZO), Jan van Ochten (buurtvereniging Stationsweg), Carola Sterk en Annemie de Jongh. Op woensdag 18 mei organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie.

Meer informatie staat in het persbericht van de gemeente Venray. Ga naar deze pagina voor actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Meer informatie van het COA staat op www.coa.nl/nl/venray.

Van de bestuurstafel: maart 2022

Op 17 maart hield de dorpsraad een openbare vergadering. Voorafgaand daaraan gaven de gemeente en het COA informatie over de opvang van asielzoekers, en werden de plannen voor de wegreconstructie toegelicht. Mede vanwege die twee onderwerpen was D’n Oesterham met bijna 100 belangstellenden goed gevuld.

Asielzoekers

Namens de gemeente waren burgemeester Kompier en wethouder Jenneskens aanwezig, projectleider Erik Voesten en juridisch medewerker openbare orde Maria Verheijen. Namens het COA was Ron van Ooijen gekomen. De gemeente schetste het verloop van de besluitvorming, van de aanwijzing op 14 december tot het unanieme raadsbesluit op 8 maart. De druk op de opvang was al hoog, maar de situatie is nog nijpender geworden door de oorlog in Oekraïne. Alle 25 veiligheidsregio’s hebben het verzoek gekregen om asielzoekers op te vangen, waarbij Venray een van de eersten is. De Evenementenhal bleek op zo’n korte termijn de beste locatie, maar voor maximaal 350 in plaats van 500 personen. Het COA trekt een strakke cirkel om de locatie, en zet coaches en zichtbare beveiliging in om de overlast tot een minimum te beperken. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid, het COA voor alles rondom de opvang.

De opvang wordt in fases opgestart en geleidelijk opgeschaald naar de maximale capaciteit. Het wordt geen hal met stapelbedden. Door de constante instroom is de samenstelling van de groep is niet vooraf bekend, ook niet wat betreft nationaliteiten. De locatie wordt onder andere ingericht in compartimenten voor gezinnen met kinderen en met recreatieve mogelijkheden. De wethouder is in gesprek met SPOV om te kijken of en hoe de kinderen verder kunnen worden opgevangen. Alleenstaande minderjarigen komen er niet.

Vanuit de zaal werd gevraagd naar de bereikbaarheid. Dat is inderdaad een aandachtspunt van de gemeente, omdat er bijvoorbeeld geen voetpad is naar het station. Sommigen vroegen wat er na zes maanden gebeurt, maar dat is nog niet bekend. Het huidige besluit, van de oude raad, is voor maximaal zes maanden. Pas als de nieuwe gemeenteraad is samengesteld kan die een besluit nemen over de langere termijn.

Grote nadruk werd gelegd op de voorwaarden, die Erik Voesten samen met een team in de gaten houdt. Het gaat dan bijvoorbeeld om leefbaarheid, een zinvol dagprogramma, goede maaltijden en lokale betrokkenheid. Zo komt er een Open Dag, zodat iedereen zelf kan zien hoe het eraan toegaat.

Klankbordgroep Oostrum

Ook komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, zoals de buurtvereniging, Antoniusveld, Kafra, de omliggende bedrijven enzovoort. Er hadden zich al vier personen gemeld, tijdens de bijeenkomst kwamen er nog vier aanmeldingen, ook vanuit de dorpsraad. Daarnaast wil de dorpsraad graag een aparte ‘Klankbordgroep Oostrum’ oprichten. Een vertegenwoordiger van die groep kan dan aan de algemene klankbordgroep deelnemen, zodat ook het dorp zijn stem kan laten horen. Wie interesse heeft kan zich melden bij Jan-Willem Bruijsten (voorzitter@dorpsraadoostrum.nl).

Wegreconstructie

Na de pauze schetste projectleider Jan van Dijk de plannen voor de reconstructie van de Geysterseweg, de Vlasakker en een deel van de Randenrade. De aanwonenden waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Hij liet onder andere dwarsdoorsnedes zien van de nieuwe wegprofielen. De hoofdlijnen van het plan stonden in januari al in het OW!, en zullen we hier niet herhalen. Het huidige schetsontwerp is afgestemd met de dorpsraad. Daarnaast zijn er al 25 reacties binnengekomen. Deze avond was bedoeld om verdere ideeën en suggesties op te halen. Tot 1 april is het nog mogelijk om te reageren, onder andere via www.venray.nl/reconstructie-geysterseweg. Daarna start de volgende fase. Het is de bedoeling om half april een aparte inloopavond te houden over het resultaat.

Over de moeraseiken was in 2017 al flink gediscussieerd. Toen was gekozen voor behoud. Dat is nog steeds de bedoeling, en kan ook op een veilige manier. De boommonitor is ingevuld, er wordt gesnoeid, er komen wortelgeleidingsschermen en er wordt regelmatig controle uitgevoerd. Verdere vragen over de bomen worden in een aparte bijeenkomst beantwoord.

Langs de westkant van de Geysterseweg komt een blokhaag tussen de stoep en de weg, die moet helpen om de snelheid terug te dringen. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor de fietsroutes. Er waren wat zorgen over de uitwijkmogelijkheden op de Zuiderbergweg na de reconstructie, onder andere voor het landbouwverkeer vanwege de stoepranden. Daar wordt goed naar gekeken.

Vlasakker: Kiss & Ride!

De capaciteit voor ‘kiss & ride’ op de Vlasakker wordt niet gewijzigd. Het is immers de bedoeling om alleen iemand af te zetten, en als bestuurder meteen door te rijden. Helaas gebeurt dat niet altijd en wordt er voor kortere of langere tijd geparkeerd. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen en onveilige situaties. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om daar niet te parkeren, ook niet ‘even’.

Openbare vergadering Dorpsraad

De dorpsraad deed verslag van het jaar 2021. Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. Daarna lichtte penningmeester Henk Wijnen de cijfers toe. De administratie van het OW! werd gedaan door Roel Arts. Komend jaar is er per saldo duizend euro tekort, vooral vanwege de gestegen drukkosten. De dorpsraad gaat bekijken hoe dat kan worden opgelost. Dat geldt ook voor het tekort van de dorpsraad zelf.

De DUOfiets heeft veel donaties opgeleverd. Het overschot is toegevoegd aan een gelijknamige bestemmingsreserve, waarmee bijvoorbeeld de stallingskosten kunnen worden betaald. Daarnaast zijn er bestemmingsreserves voor de renovatie van het dorpsplein, het OW! en de goededoelenactie. De begroting voor 2022 is vrijwel gelijk aan die van 2021. De kascommissie, bestaande uit Harry Bruijsten en Jan Biermann, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Biermann en Lizette Janssen. Verder wil de dorpsraad de ANBI-status aanvragen, omdat dat voordelen heeft bij donaties. Daarvoor is wel eerst een statutenwijziging nodig.

Vervolgens passeerde het jaar 2021 in vogelvlucht de revue. Zoals het windpark dat er niet is gekomen, de Oostrumsche Heide die is behouden, de Oostverbinding waaraan is begonnen, het nieuwe Dorpsplein dat helaas nog steeds wacht op de gemeente, en de DUOfiets die meer fietsers en fietsmaatjes kan gebruiken. Verder krijgen alle dorpen een bloembak ‘Venray Bloeit’ geschonken. De vergadering is akkoord om er een tweede bij te kopen. Er komt nog overleg over de plaatsing en het onderhoud.

Tijdens de rondvraag komt de onoverzichtelijke bocht van de Stationsweg ter sprake. Als de Oostverbinding klaar is zou er minder verkeer moeten zijn, maar in afwachting daarvan vraagt de dorpsraad aan de gemeente of het mogelijk is om iets te doen aan de geparkeerde auto’s en busjes die het zicht ontnemen. Verder gaven meerdere mensen aan dat er regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan bij de rotonde richting het sportpark, omdat veel (Oostrumse) fietsers de rotonde tegen verkeer in nemen. De school en SV Oostrum gaan de jeugd hierop attenderen, maar hierbij alvast het verzoek aan alle ouders om hun kinderen te vragen om dit niet te doen.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente geeft op 17 maart meer informatie over komst asielzoekers

Op dinsdag 8 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er 350 asielzoekers maximaal zes maanden worden opgevangen in de Evenementenhal. De dorpsraad is trots en blij dat de gemeente Venray zijn verantwoordelijkheid neemt.

AsielzoekersBijdrage leveren
We weten op dit moment niet precies wat er op ons afkomt. Wel weten we dat de Oostrumse gemeenschap hierin een bijdrage wil leveren. Meteen nadat het nieuws in december bekend werd, hebben we meerdere berichten en signalen ontvangen dat de inwoners van ons dorp graag iets willen doen voor deze mensen.

Klankbordgroep
Ook komt er een klankbordgroep met onder andere de dorpsraad en de wijkraden, waarin we kunnen meedenken om vraag en aanbod samen met alle betrokkenen te combineren en in te vullen.

Uitnodiging
Meteen nadat het besluit van de gemeenteraad bekend werd heeft de dorpsraad de gemeente uitgenodigd om tijdens onze openbare vergadering op 17 maart meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. We zijn blij dat de gemeente die uitnodiging onmiddellijk en enthousiast heeft aangenomen. Waarschijnlijk zal naast burgemeester Kompier ook wethouder Jenneskens, de projectleider en een vertegenwoordiger van het COA aanwezig zijn.

COA: lokale ondernemers
In december was het nog de bedoeling dat de gemeente de opvang zou organiseren. Nu is duidelijk dat het COA dat zelf kan doen, en dat de gemeente faciliteert. Het COA heeft verder aangegeven dat het zoveel mogelijk lokale ondernemers erbij wil betrekken.

Gewijzigd programma 17 maart
Het programma is nu als volgt:

 • 19:45 Inloop met koffie
 • 20:00 Toelichting opvang asielzoekers
 • 21:00 Pauze
 • 21:15 Jan van Dijk, projectleider bij de gemeente Venray, licht de plannen voor de wegreconstructie kort toe. Daarna is er gelegenheid tot vragen.
 • 21:45 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 18 maart 2021
  4. Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
  5. Overzicht activiteiten in 2021, en vooruitblik 2022
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
 • 22:15 Sluiting

De plannen voor Oostrum-Noord komen een andere keer aan de orde.