Nieuws

Evenementenhal Oostrum Venray

Gemeente Venray kiest voor duurzame opvang voor ontheemden

De gemeente Venray wil extra tijdelijke woningen laten bouwen voor de opvang van 500 mensen. Het gaat om flexwoningen die 15 jaar blijven staan. In de woningen kunnen vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en woonurgenten worden opgevangen. De locaties waar deze woningen worden ontwikkeld, zijn nog niet bepaald.

Huidige opvang niet geschikt

De gemeente kiest er nu bewust voor om zelf de regie te pakken en niet te wachten op een aanwijzing of crisismaatregel. De gemeente vangt sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige evenementenhal in Oostrum. En vanwege de oorlog verblijven ruim 330 vluchtelingen uit Oekraïne in Venray, waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College. Volgens de gemeente zijn beide locaties zijn niet geschikt voor opvang voor meerdere jaren.

Asielzoekers

Niet op nieuwbouwlocaties

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor nieuwbouwplannen. De gemeente Venray wil namelijk dat er ook woningen beschikbaar komen voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.

Omwonenden betrekken

De gemeente onderzoekt nu meerdere locaties. Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken bij zaken als inpassing, ontsluiting en beheer van de locaties.

Meer informatie: https://www.venray.nl/gemeente-venray-kiest-voor-duurzame-opvang-voor-ontheemden.

Programma openbare vergadering en themabijeenkomst wonen in Oostrum: donderdag 16 maart om 19:30

Update: de presentaties zijn toegevoegd.
Klik in onderstaand programma op een project om de presentatie te downloaden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart 2023 om 19:30 uur in D’n Oesterham. De avond begint met een korte openbare vergadering van de Dorpsraad Oostrum, met het (financieel) jaarverslag.

Aansluitend presenteren meerdere initiatieven voor woningbouw in Oostrum hun project. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


LET OP: wachtlijst!
Het maximum aantal plaatsen is bereikt. U kunt zich nog aanmelden met één persoon per adres, maar u komt op de wachtlijst. Stuur daarvoor uw naam en adres naar info@dorpsraadoostrum.nl. Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.


Programma:


19:15 Inloop met koffie

19:30 Openbare vergadering Dorpsraad. Agenda:

 • 1: Opening
 • 2: Vaststelling agenda
 • 3: Notulen vergadering 20 oktober 2022
 • 4: Financieel jaarverslag en verkiezing kascommissie
 • 5: Overzicht activiteiten in 2022, en vooruitblik 2023
 • 6: Rondvraag
 • 7: Sluiting

19:55 Korte pauze

20:00 Themabijeenkomst wonen in Oostrum: presentaties

Klik hieronder op een project om de presentatie te downloaden.

 • 1: Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 • 2: De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 • 3: Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 • 4: Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 • 5: Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen

21:00 Korte pauze

21:10:

 • 6: Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 • 7: Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

21:30 Gelegenheid om stands van initiatiefnemers te bezoeken en vragen te stellen

22:00 Sluiting

Overlast of zorgen in Oostrum? Meld het!

We ervaren allemaal wel eens overlast. Geluidsoverlast van feestjes in de buurt, achtergelaten vuilnis, rondhangende jongeren of te hard rijdende auto’s… Of we maken ons zorgen over iemand in de buurt. Door samen het gesprek aan te gaan, is vaak al veel op te lossen. Maar als dat niet lukt, dan denken we graag met u mee.

Met wie kunt u waarvoor contact opnemen? Hieronder de gegevens op een rijtje. Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

De avond begint met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Om 20:00 start de themabijeenkomst. We hebben de volgende initiatieven voor woningbouw gevraagd om hun project kort te presenteren:

 1. Oostrum Oost: 59 woningen tussen Mgr. Hanssenstraat, Geijsterseweg en Van Broekhuizenstraat
 2. De wei van Camps: aan de Mgr. Hanssenstraat, bij het spoor
 3. Back in Time (BIT): verbouwing tot meerdere appartementen
 4. Stationsweg 130: verbouwing tot meerdere wooneenheden
 5. Stationsweg: meerdere vrijstaande woningen op het voormalige terrein van Nelissen
 6. Hoex Bouw: meerdere woningen aan de Geijsterseweg en de Van Broekhuizenstraat
 7. Paschalis: verbouwing tot een woongemeenschap met maisonnettes voor starters, appartementen voor families en seniorenwoningen, en meerdere gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten

Helaas heeft Paschalis bij nader inzien aangegeven pas naar buiten te willen treden nadat de belangrijkste procedures zijn doorlopen. De dorpsraad zal de huidige stand van zaken kort toelichten.

We hebben de overige initiatiefnemers gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd. Na afloop kunt u bij informatiekraampjes antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

De belangstelling blijkt tot nu toe groot te zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). We hebben op dit moment meer dan 100 aanmeldingen. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: februari 2023

Update: inmiddels heeft het Oranjecomité Oostrum zich gevormd!
Meer informatie bij Elwira Hendriks-Kielczewska.

Het Oranjecomité Oostrum organiseerde op Koningsdag altijd een oranjemiddag voor de jeugd, in samenwerking met onder andere ’t Allemanscafé, slagerij Biermann en Melvin. Helaas is dat mede vanwege corona de afgelopen jaren niet gebeurd.

Voorbeelden van activiteiten uit het verleden zijn een Kidskoningsloop, springkussen, knutselen, stoepkrijten, schminken, voetballen, korfballen, kleurwedstrijd, wedstrijd ‘Aostrum ’s got talent’ en een loterij. De middag werd vaak afgesloten met een familiebarbecue. Meer inspiratie is te vinden in het online archief van het Oostrums Weekblad, weeknummers 14-16 van de jaren 2016-2019.

Vind je het leuk om deze activiteit nieuw leven in te blazen, meld je dan bij de dorpsraad, dan brengen we je met elkaar in contact.

Voel jij je wel eens onveilig op straat of online? Je bent niet de enige!

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Of ben je ouder/voogd van een jongere? Dan nodigen we je graag uit voor een bijeenkomst op woensdag 1 maart. Aanmelden is niet nodig.

We praten daar graag met jullie over de sfeer in Oostrum. Voel jij je wel eens onveilig (laat) op straat? Kijk hieronder voor meer informatie en graag tot ziens! Oh ja; er is pizza en frisdrank!

Dit is een initiatief van vier ouders uit Oostrum in samenwerking met de gemeente Venray, politie, straatcoaches, jongerenwerk, preventiemedewerkers en gezinscoaches.

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart om 19:30

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Zeven projecten

De bijeenkomst begint om 19:30 met een korte openbare vergadering van de dorpsraad. Daarna volgen de presentaties van de zeven initiatieven. We hebben hen gevraagd om te laten zien voor welke doelgroep(en) wordt gebouwd, om wat voor woningen het gaat, de aantallen per doelgroep, de stand van zaken en de planning voor de komende tijd.

Oostrum Oost

Een van de presentaties zal in ieder geval over Oostrum Oost gaan. B&W heeft op 31 januari ingestemd met de plannen voor dat project van Hendriks Ontwikkeling uit Oss. Meer informatie daarover staat op de website van Omroep Venray en in Peel en Maas. Het plan ligt tot en met 16 maart ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen, dan moet dat dus vóór de bijeenkomst!

Informatiekraampjes

Elk project zal in de zaal een kraampje inrichten met aanvullende informatie. Na afloop van de presentaties kunt u daar antwoord krijgen op uw individuele vragen. Ook kunnen geïnteresseerden hun contactgegevens achterlaten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Vooraf aanmelden!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576 (’s avonds). Bij meer aanmeldingen dan plaatsen krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.


Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Van de bestuurstafel: januari 2023

De dorpsraad vergadert elke maand. In deze rubriek vertellen we wat we zoal hebben besproken.

Themabijeenkomst wonen in Oostrum: 16 maart

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven voor woningbouw in ons dorp, zoals Oostrum-Oost, het terrein van Camps, Paschalis en de Stationsweg. We hebben de projectontwikkelaars gevraagd om de stand van zaken te presenteren, en eventuele vragen uit het dorp te beantwoorden.

Inmiddels hebben zeven initiatiefnemers hun medewerking toegezegd!

We denken dat de belangstelling groot zou kunnen zijn. Daarom is aanmelding vooraf noodzakelijk. Stuur uw naam, adres en het aantal personen naar info@dorpsraadoostrum.nl om plaatsen te reserveren. Bellen kan ook: 06-20966576. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn krijgen inwoners van Oostrum voorrang.

Zodra er meer bekend is laten we het weten. Houd de komende nummers van het OW! en de website van de dorpsraad in de gaten voor actuele informatie.

Update: het maximum aantal plaatsen is bereikt.
Vanaf nu wordt uw aanmelding op de wachtlijst geplaatst.
Als er plaatsen vrijkomen worden die op volgorde van aanmelding verdeeld.

Twee laadpalen in Oostrum

Twee jaar geleden startte de gemeente, samen met Vattenfall, een project om in vier jaar 100 laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen in de gemeente Venray. De dorpsraad heeft toen in het OW! en op de website gevraagd om ideeën voor de meest praktische plekken in Oostrum. Helaas kwamen daar geen reacties op.

Witte Vrouwenstraat

In april vorig jaar kwam de gemeente met een concreet voorstel voor twee locaties: aan de Witte Vrouwenstraat (tegenover huisnummer 4) en bij het begin van de Mgr. Hanssenstraat. De dorpsraad vond die eerste locatie prima, maar de tweede niet zo handig. Een laadpaal meteen naast een parkeervak breekt het aanzien van de straat, en met een laadpaal naast de heg lopen er kabels over het trottoir. Bovendien zou de paal relatief ver uit het centrum staan.

Watermolenstraat

Het alternatief dat de dorpsraad voorstelde, op de parkeerplaats bij het Allemans, was volgens Vattenfall praktisch niet mogelijk. De keus viel toen op de Watermolenstraat, de parkeerhaven tegenover huisnummer 10-12. Zie bijgaand kaartje.

45 laadpalen, 90 parkeervakken

Afgelopen najaar is de gemeente verder gegaan met het traject. Bewoners hebben de kans gehad bezwaar te maken via het verkeersbesluit. Er is zo goed mogelijk gekeken naar alle reacties, en de locaties zijn nu definitief. Vattenfall gaat 45 laadpalen plaatsen in de gemeente Venray, dit betekent reservering van 90 parkeervakken. Daarbij wordt ook goed gekeken of er voldoende ruimte overblijft, bijvoorbeeld voor voetgangers.

Eerst één laadpunt per locatie

Bij verschillende palen wordt er eerst één laadpunt in gebruik genomen, zodat er ook maar één parkeerplek hoeft te worden gereserveerd. Pas als blijkt dat er voldoende behoefte is wordt ook de tweede plek in gebruik genomen. Voor Oostrum geldt dat onder andere voor de Watermolenstraat. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de palen precies in gebruik worden genomen.Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

DRO – wat is dat?

Misschien hebt u er weleens van gehoord; het DRO. Maar wat is dat eigenlijk en wat doen ze daar?

Het DRO staat voor DorpsRaden Overleg. Iedere eerste maandag van de maand komen vertegenwoordigers van alle 13 dorpen samen. Zij bespreken de diverse thema’s die spelen in de gemeente Venray, en dan vooral in de dorpen. Bij dit overleg is ook altijd iemand van de gemeente aanwezig die het DRO van informatie voorziet, ook vanuit de wijkraden en het centrum van Venray. Daarnaast zijn er vaak gastsprekers, die iets komen vertellen wat alle dorpen aangaat.

We gaan het anders doen!
Vanaf dit jaar gaat het DRO anders werken. De maandelijkse vergadering wordt tweemaandelijks. In de tussenliggende maand komen commissies bij elkaar die verschillende thema’s bespreken. In die kleinere groepen is meer ruimte voor discussie, kunnen we van elkaar leren en elkaar helpen bij praktische zaken. In de ‘plenaire’ tweemaandelijkse DRO-vergadering kunnen we de resultaten uit die commissies dan beter afstemmen, en sneller besluiten nemen.
Dit zijn de commissiethema’s:

 • Wonen: onder andere woningbouw, woonbehoefte, arbeidsmigranten en de omgevingsvisie.
 • Leefbaarheid: bijvoorbeeld de kermis, vitaliteit van verenigingen en besturen, en behoud van voorzieningen voor kleine boodschappen in de dorpen.
 • Zorg: denk aan de toenemende zorgbehoefte, woon-zorg, een dorpsondersteuner, bereikbaarheid van het ziekenhuis, de huisartsenpost en weekenddiensten.
 • Mobiliteit: natuurlijk het openbaar vervoer en de wensbus, maar bijvoorbeeld ook verkeersinrichting, landbouwroutes en fietsroutes.
 • Energietransitie: alles rondom het thema duurzaamheid, de energietransitie, windmolens en zonneparken.
 • Kerkenvisie: welke rol heeft de kerk in de toekomst en hoe geven we bestaande kerkgebouwen nieuwe bestemmingen?

Ondersteuning gevraagd!
Hebt u ervaring met een van bovenstaande thema’s? Misschien vanuit uw vak, vanwege expertise, vrijwilligerswerk, uw persoonlijke situatie of gewoon grote belangstelling? Dan bent u van harte welkom om een bijdrage te leveren en mee te praten. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van uw eigen dorpsraad. Het is wel belangrijk om te bedenken dat deze commissies werken aan de toekomst van alle dorpen in Venray, niet alleen aan die van uw eigen dorp.

Meld bij uw dorpsraad welke commissie u wilt ondersteunen, en zij zorgen voor de rest. Als u vragen hebt over het bovenstaande kunt u ook bij uw dorpsraad terecht.
Samen houden we onze dorpen leefbaar!