Even voorstellen: Kees Spitters

Wie zitten er eigenlijk in de dorpsraad, en wat doen ze daar? In deze rubriek laten we de leden van de dorpsraad aan het woord. Deze keer: Kees Spitters.

Kees is 66 jaar, en al ruim veertig jaar getrouwd met Corrie van Dijck. Ze hebben twee zoons, Roel en Tom. Wat doet hij in het dagelijks leven? “Sinds 1976 werk ik in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Ik heb in Venray de opleiding tot B-verpleegkundige gedaan en de eerste jaren vooral in de uitvoerende zorg op afdelingen gewerkt. Via deeltijdstudies en wisseling van organisatie ben ik in diverse managementfuncties terechtgekomen. Dat heb ik tot 2020 gedaan en ben toen gedeeltelijk met pensioen gegaan. Sinds 2019 tot het eind van dit jaar werk ik nog voor 16 uur per week voor brancheorganisatie ‘De Nederlandse ggz’ als beleidsadviseur op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Voor mijn werk heb ik in de afgelopen jaren verschillende landelijke bestuursfuncties gehad, onder andere op het gebied van E-health en E-learning.”

Welke hobby’s heeft hij? “Naast het werk ben ik met name actief geweest in de basketbalwereld. In eerste instantie vooral bij Jumpers ’76 hier in Venray, als recreatieve speler, scheidsrechter en verschillende bestuursfuncties. Daarna ben ik ook bestuurlijk actief geweest op regionaal en landelijk niveau. Van 2012 tot 2020 was ik lid van het bestuur van de Nederlandse Basketbal Bond. Ander hobby’s zijn tuinieren, zeker sinds we in Oostrum wonen, koken, sport kijken en fietsen.”

Waarom wilde hij nu lid worden van de dorpsraad? “Via twee kanten, al wisten ze dit wel van elkaar, kreeg ik de vraag of ik interesse had om lid te worden van de dorpsraad. In mijn werkzame leven was ik met name actief buiten Venray/Oostrum. Dat gold ook voor vrijwilligerswerk. Nu er meer vrije tijd is wil ik het maatschappelijk actief zijn vooral dichter bij huis zoeken, en dan is het lidmaatschap van de dorpsraad een mooie kans om dit in te vullen.”

Waar wil hij zich bij de dorpsraad vooral mee bezig gaan houden? Is er iets dat hij wil bereiken? “Oostrum is om vele redenen een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Als we dit willen behouden dan is het belangrijk dat er goede woningen beschikbaar zijn en blijven, en ook voor verschillende doelgroepen. Dit punt staat erg onder druk doordat er de laatste jaren amper woningen zijn gebouwd. Gelukkig zijn er de nodige initiatieven en mooie plannen. Dit is een onderwerp dat ik graag vanuit de dorpsraad wil volgen, stimuleren en waar nodig signalen vanuit bewoners wil inbrengen.”

Wat zou hij graag nog gerealiseerd willen zien in Oostrum, wat mist hij nog? “Iets wat me al jaren geleden opviel was de onveilige fietsroute vanuit Oostrum naar de sportvelden, de Witte Vennen en naar fietsroutes. Een tunneltje zou hier een goede oplossing zijn lijkt mij. Hoewel dat een lastige opgave is, vooral financieel, moet het toch mogelijk zijn dat er een veilige oplossing komt voordat er echt ongelukken gebeuren. Een ander punt is dat er verschillende moestuinen in Oostrum zijn. Het zou mooi zijn om iets van een gezamenlijk complex te ontwikkelen met wat voorzieningen. Of misschien kan er in Oostrum een initiatief van de Herenboeren opgestart worden, waarbij mensen gedeeld eigenaar zijn van een boerderij.”

Delen mag!